16. ročník kampane Belasý motýľ

12. 06. 2016 | Aktuality

Vaša pomoc – naše krídla

Žiacka školská rada v spolupráci so študentmi a učiteľmi našej školy podporila 10. júna 2016 kampaň  DEŇ BELASÉHO MOTÝĽA humánnou zbierkou na pôde školy.  Naším cieľom bolo nielen informovať žiacku verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj získavať finančné prostriedky na pomoc ľudí trpiacich touto chorobou. Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých. Financie získané z verejnej zbierky sa rozdeľujú členom, ktorí potrebujú doplatky za kompenzačné pomôcky, ktoré štát nehradí v plnej výške, prípadne vôbec.

O tom, ako boli využité vyzbierané financie, sa môžete informovať na stránke http://www.belasymotyl.sk/index.php/vynos-sme-pouzili/zoznam-ludi-a-pomocok.html, kde sa nachádzajú aj všetky aktuality kampane BELASÝ MOTÝĽ.

najnovšie články