140. výročie narodenia Ignáca Gessaya

20. 06. 2014 | Aktuality

140. výročie narodenia patróna našej školy – Ignáca Gessaya 

Naša škola sa zapojila do projektu: Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie (Ignác Gessay očami Spojenej školy Tvrdošín). Projekt pozostával z piatich aktivít:

1. Gessayovo pero. V mesiaci marec 2014 žiaci napísali a odovzdali literárne práce (esej, báseň, úvaha …) na tému: Moje mesto – Tvrdošín. Dobré práce sme odovzdali na MsKS, ktoré odborná komisia posúdila a hodnotila. Výsledky boli ohlásené v júni.

2. Poznávacia exkurzia “Po stopách Ignáca Gessaya” (3. jún 2014, Bratislava). Zúčastnili sa jej vybraní žiaci, ktorí navštívili Ondrejský cintorín (miesto posledného odpočinku I. Gessaya a jeho rodiny). Pokračovali Groslingovou ulicou, kde sa nachádzajú busty zakladajúcich členov Slovenskej ligy (I. Gessay -tvrdošínsky rodák, Štefan Furdek -trstenský rodák a iní). Zároveň navštívili vilu I. Gessaya, Grassalkovichov palác (výmenu stráže), Bratislavský hrad (prekrásny výhľad na Bratislavu aj Dunaj), budovu Národnej rady SR (prešli bezpečnostnou kontrolou; sprievodca pani poslankyňa Erika Jurinová, rokovacia sála) a veľkolepý Dóm sv. Martina.

3. Spomienka na Ignáca Gessaya. Pietnou spomienkou pri soche Ignáca Gessaya sme si spolu s predstaviteľmi nášho mesta uctili jeho pamiatku.

Vo vestibule školy sme zriadili pamätný kútik patróna našej školy, kde sú zverejnené hodnotné dokumenty z jeho života.

4. Návšteva výstavy Gessayovo pero. 17. júna 2014 sa žiaci niektorých tried zúčastnili výstavy Gessayovo pero v MsKS, kde na jednotlivých paneloch (podľa druhu škôl) boli vystavené práce zapojených sa žiakov. Vposlednom týždni školského roka sa tejto výstavy zúčastnili aj žiaci iných tried.

5. Literárno-hudobné pásmo o živote a diele Ignáca Gessaya. 17. júna 2014 o 13.00 sa žiaci našej školy (+ pozvaní hostia z Matice slovenskej, riaditelia domácich škôl, žiaci iných škôl …) zúčastnili slávnostnej akadémie v kine Javor.

Hodinový program prostredníctvom umeleckých obrazov, moderátorských vstupov, faktorgrafických a živitopisných údajov, hudobno-dramatických vystúpení priblížil prítomným nielen život a dielo patróna našej školy, ale aj nadčasový odkaz jeho celoživotného diela. (Programu predchádzala pomerne náročná a tvorivá príprava). Potom nasledoval príhovor doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc. a Mgr. Petra Cabadaja, ktorí nám priblížili komplexnejší pohľad na život a dielo rodiny Gessayovcov a úspechy slovenských rodákov v celosvetovom meradle (najmä pochádzajúcich z oravského regiónu).

Na záver pracovníci MsKS vyhlásili výsledky súťaže Gessayovo pero a víťazov

jednotlivých vekových kategórií vecne ocenili.

najnovšie články