01. 05. 2019 | Aktuality

„Môj dedo sa podieľal na výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh, pracoval ako vodič Tatry 148 a dostal aj vyznamenanie „Za statočnosť „  hovorí Samuel  Marenišťák z 3. A. triedy, ktorá spolu s triedou 4.A  absolvovala odbornú exkurziu na toto výnimočné technické dielo dňa 25. 4. 2019. Žiaci mohli obdivovať nevšedné konštrukčné riešenie hydroelektrárne, videli vertikálne súosé usporiadanie generátora, turbíny a čerpadla. Zaujalo ich aj riešenie Francisovej turbíny, ktorá bola vymontovaná a pripravená na opravu. Na záver si urobili spoločné foto na hornej nádrži v pozadí s impozantným Kriváňom. Potvrdilo sa známe  „10 krát počuť- raz vidieť!“

najnovšie články