13. apríla mohol pomôcť každý…

16. 04. 2012 | Aktuality

Deň narcisov v tomto roku pripadol na 13.apríl, a hoci aj to bol „piatok
trinásteho“,  bol  to  ako po všetky minulé roky deň plný pozitívnych
emócií, zážitkov a udalostí.

Pripnutím si žltého narcisu 13.apríla sme
podporili myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým
ochorením. Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto
obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak je i symbolom nádeje, že aj
náročný boj môže mať dobrý koniec.

najnovšie články