Trenčianske robotické dni

16. 02. 2018 | Aktuality

Trenčianske robotické dni, ktorých 13. ročník sa uskutočnil 14. – 15. 2. 2018 v priestoroch SOŠ Trenčín

 Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi.

Našu školu reprezentovali žiaci: Anton Janík 3.E a Jakub Kuhajda 3.F v kategórii Follower Easy, kde obsadili 1.miesto Anton Janík 3.E a 3.miesto Jakub Kuhajda 3.F

Výhercom gratulujeme a prajeme hodne úspechov v ďalších súťažiach a reprezentácii školy.

najnovšie články