Biela pastelka

22. 10. 2017 | Aktuality

Dňa 22.septembra 2017 sa konala celoslovenská dobročinná verejná zbierka pod názvom „Biela pastelka 2017″. V tento deň sa cca v 300 mestách za pomoci dobrovoľníkov – študentov stredných a vysokých škôl a žiakov základných škôl – zbierali dobrovoľné príspevky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom. Do tejto zbierky sa zapojila aj naša škola za pomoci členov našej žiackej školskej rady (Žanety Žuffovej, Fatimy Bahorovej a Samuela Durčáka). Podarilo sa nám spolu vyzbierať 113,85€. Týmto pekným gestom sme tak opäť ukázali našu solidaritu a ochotu pomôcť týmto ľuďom na ich ťažkej ceste životom. Napriek tomu že hlavný zbierkový deň uplynul,

Bielu pastelku možno podporiť do konca roka dvoma spôsobmi:

– Vkladom ľubovoľného príspevku na číslo účtu zbierky: SK23 1111 0000 0014 3025 8006 – UniCredit bank – do 31.12.2017

– Zaslaním SMS správy na číslo 820 v hodnote 2 € – do 31.12.2017

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska nám samozrejme ďakuje a každému praje veľa osobných i pracovných úspechov.

najnovšie články