Výchovný koncert

27. 06. 2017 | Aktuality

Dňa 27. 06. 2017 naši žiaci zúčastnili výchovné koncertu s tematikou kyberšikany , pod návom „Čo o mne vieš?“,  ktorý  ponúklo o.z. Phantasia

Základným poslaním tohto občianskeho združenia,  je systematická a pravidelná práca s deťmi a mládežou. Primárnou činnosťou je organizovanie kultúrnych, kultúrno-edukačných a voľno-časových aktivít v súlade so vzdelávacím procesom. Pri napĺňaní poslania sa zameriava hlavne na realizáciu hudobno-výchovných koncertov s témami ako Extrémizmus, Nástrahy, riziká a nebezpečenstvá sociálnych sietí a moderných technológií, Ochrana osobných údajov, Prevencia kriminality, Šikana, Kyberšikana, Tolerancia a úcta v medziľudských vzťahoch.

 Prednášajúcim je člen  Ozbrojených síl SR Nadporučík Mgr. Branislav Koncový, toho času člen Zboru  väzenskej a justičnej stráže. Hudobnú zložku má pod palcom Marcel Dragúň, spevák skupiny Neverback.

Veríme, že sa žiaci zabavili a zároveň získali množstvo podnetov  a infortmácií, ako sa chrániť na sociálnych sieťach, o trestnoprávnej zodpovednosti  za šírenie ohovárania a  klamstiev o spolužiakoch či pedagógoch na sociálnych sieťach…

PaedDr. Táňa Genšorová
          

najnovšie články