Novinky


MyMachine

Malé sny, veľké myšlienky žiakov základnej a strednej priemyselnej školy v našom meste v spolupráci s vysokoškolákmi

Projekt MyMachine vytvára programy pre spoluprácu so základnými, strednými a vysokými školami. Je zameraný na podporu kreatívneho myslenia, tvorivosti žiakov, inovácií v oblasti vzdelávania a prináša alternatívy do práce so žiakmi a študentmi. Výsledkom projektu MyMachine je vysnívaný vynález, teda spoločné dielo. Realizácia projektu pozostáva z troch krokov, kde prvotným krokom bola myšlienka detí zo základnej školy Márie Medveckej z Tvrdošína. Žiaci vymysleli a prezentovali formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. Na základe kresieb navrhli študenti Žilinskej univerzity koncept, plány, modely a zmenili detské kresby na realistickejšie. Funkčný prototyp je poslednou 3. fázou spolupráce žiakov našej školy Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya  a študentov Žilinskej univerzity Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Na záver prezradíme, že tvorivý tím projektu vypracoval  počítačovú hru, v ktorej sú zapracované reálne budovy nášho mesta: drevený kostolík, plaváreň, lidl a záujemcovia o hru na základe logických krokov môžu si otestovať svoje schopnosti. V hre Mobilodronom po Slovenku môžete virtuálne navštíviť naše mesto Tvrdošín, Bratislavu, Košice. Hra bude na  stránke www.Mymachine.sk. Deti zo základných škôl a žiaci stredných škôl z Tvrdošína, Žiliny mali možnosť reálne dňa 23. 06. 2021 zahrať si na vytvorených žiackych a študentských hrách na Žilinskej univerzite. Súčasne sa stretli so študentami, pracovníkmi Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline a členmi projektu Mymachine.

Pokračovať v čítaní


Festival ľudskosti mladých17. a 18. júna 2021 sa na podnet Rady mládeže Žilinského kraja a pod záštitou p. županky Eriky Jurinovej konal pilotný ročník Festivalu ľudskosti mladých. Nápad sa nám páčil, tak sme sa s členmi ŽŠR rozhodli zapojiť. Prvý deň sme mali stanovisko pred nemocnicou v Trstenej (HNsP). Tu sme zastavovali pacientov vychádzajúcich z nemocnice a tiež zdravotníkov, ktorým sme podarovali ružičku alebo čokoládku s motivačnou myšlienkou. Prevažná väčšina z nich bola veľmi prekvapená a darčekom potešená. Medzitým Patrik Pánik z 3. D hral na harmonike ľudové pesničky, dievčatá z 3. D spievali. Aj niektorí okoloidúci si s nami zaspievali a dokonca aj zatancovali. Potom sme sa presunuli do Tvrdošína do predajne COOP Jednota pozdraviť pani predavačky a kupujúcich, následne do MOM na Medvedzí. Tam sme zopakovali aktivity ako pred nemocnicou. Všade sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou a vďačnosťou. Druhý deň sme sa rozhodli venovať radosť a úsmev žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom našej školy. Zriadili sme si stánok na hlavnej chodbe, kde sme si pripravili košíčky s darčekmi – čokoládkami a citátmi rozdelenými podľa toho, či chceme potešiť seba alebo druhých. Tiež sme hrali a spievali ľudové piesne, ktoré sa striedali s modernými pesničkami z PC. Učiteľov sme navštívili v triedach a darovali sme im ružičku s citátom. Všetci konštatovali, že v tento deň bola v škole veľmi príjemná atmosféra. To však určite viete, ak ste sa aj vy pri nás zastavili. Samozrejme, že sme sa tešili, keď sme videli radosť a vďaku v očiach iných ľudí pri spomenutých aktivitách, no nemožno nespomenúť super atmosféru pri príprave darčekov, citátov. Myslíme si, že nás to stmelilo ako kolektív ŽŠR, čo je veľmi pozitívne. Zaskočilo nás, že väčšina ľudí nám chcela za darčeky platiť alebo si mysleli, že vyberáme príspevky na nejakú charitu. Nemohli uveriť, že dostanú niečo zadarmo, len tak, aby sme im urobili radosť a vyčarili úsmev na tvári. S prežitými dňami ľudskosti sme naozaj spokojní, myslíme si, že splnili svoj účel, priniesli sme ľuďom veľa radosti a potešenia. Radi si to nabudúce zopakujeme. (Mgr. Katarína Valeková, koordinátorka ŽŠR)

Pokračovať v čítaní


Rozlúčka so štvrtákmi

V známej piesni sa spieva: „Čas letí ako bláznivý, ja nechytím ho ani vy…“ Podobná myšlienka určite prešla hlavami našich štvrtákov, keď si slávnostne preberali maturitné vysvedčenia, lúčili sa s prostredím a najmä ľuďmi, s ktorými strávili posledné štyri roky. Fotky z rozlúčky konanej v zasadačke školy nám pripomenú teraz už bývalých maturantov. Prajeme im v ďalšom živote veľa šťastia ☺

Pokračovať v čítaní


Povedz to nahlas

NAHLAS

Začiatkom apríla žiačky z 3. D, členky ŽŠR, Veronika Dúbravská, Andrea  Pepuchová a Natália Srnčíková zareagovali na výzvu Divadelného centra POVEDZ TO NAHLAS a poslali video so svojimi enviromentálnymi aktivitami týkajúcimi sa ochrany prírody, najmä však triedenia a recyklácie odpadu. Ich príbeh tvorcov zaujal a stal sa spolu s inými príspevkami inšpiráciou pri vzniku novej divadelnej inscenácie NAHLAS, ktorej premiéra bude uvedená v Bratislave 29. 6. 2021. Keď sa konečne upokojí situácia, bude sa hrávať pre stredné školy po celom Slovensku. Tešíme sa, že si divadelné predstavenie inšpirované aktivitami našich žiačok budeme môcť pozrieť. (Mgr. K. Valeková, koordinátorka ŽŠR) http://nahlas.online/
                                    

Pokračovať v čítaní


ISIC preukaz

Vážení rodičia, milí stredoškoláci! Radi vás privítame na online stretnutí, kde sa dozviete prečo a ako je potrebné predĺžiť/zriadiť platnosť ISIC preukazu. Zodpovieme vaše otázky týkajúce sa použitia preukazu. Termín stretnutí nájdete tu: https://isic.sk/onlinestretnutia/
Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!

Pokračovať v čítaní


Ekonomická olympiáda

Hoci má naša škola technické zameranie, naši študenti sú úspešní aj v ekonomike. Vynikajúce umiestnenie na krajskom kole Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS(inštitút pre ekonomické a sociálne štúdie) dosiahli študenti 4.D triedy. Tadeáš Kapina skončil na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Šimon Meško skončil na 5. mieste. Ďalším riešiteľom bol David Bárta.

Pokračovať v čítaní


Študentská firma 3Čečka …

… vyrobila prvé dve série tričiek. Jednu sériu tvoria tričká s vlastným logom technického lýcea a druhú sériu tričká pre študentov pracujúcich na projekte EMELYST. E-elektrotechnika, ME-mechatronika, LY-technické lýceum, ST-informačné a sieťové technológie.

Pokračovať v čítaní