Novinky


ERASMUS + 2.deň

ERSMUS+ - na Oravskom hrade

Viac foto nájdete na školskom facebooku. https://www.facebook.com/spojenaskolatvrdosin/

Druhý deň projektového stretnutia  Erasmus plus sa niesol v duchu spoznávania nášho regiónu. Začal sa prehliadkou Oravského hradu a  pokračoval návštevou Demänovskej jaskyne Slobody. Cestou späť sme  ochutnali slovenské špeciality v zubereckej kolibe Pribiskô.  Napriek premenlivému počasiu s občasným dažďom vládla skvelá nálada.

Pokračovať v čítaníPridaná hodnota vzdelávania zo SJL

NÚCEM

Na základe porovnania s priemerným výsledkom ostatných škôl tej istej skupiny je PHV-SJL Vašej školy zaradená do jednej z troch kategórií:

  • nad úrovňou očakávania, ak progres žiakov Vašej školy zahrnutých v modeli za obdobie strednej školy odmeraný na základe testov T9 a EČ MS je štatisticky významne nadpriemerný,
  • v súlade s očakávaním, ak progres žiakov nie je štatisticky významne odlišný od priemeru,
  • pod úrovňou očakávania, ak je progres žiakov štatisticky významne podpriemerný.
Za obdobie 2015 – 2019, t. j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL Vašich tohtoročných maturantov (2019) a ich  výsledkov v Testovaní9 zo SJL v r. 2015, sa pridaná hodnota vzdelávania – Slovenský jazyk a literatúra Vašej školy nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania.

 Zdroj: NÚCEM

Pokračovať v čítaníAkadémia veľkých diel

Literárne diela

AKADÉMIA  VEĽKÝCH  DIEL – nezvyčajný projekt vzdelávania na našej škole – INŠPIRUJTE SA! 

 Projekt sokratovskou metódou privádza mladých k múdrosti. Pôsobí na rozum i srdce. Rozvíja charakter človeka prostredníctvom príbehov a zážitku s dielom sa snaží pozrieť na svoj vlastný život.

Sme jedinou strednou odbornou školou v Žilinskom kraji, ktorá sa zapojila do Akadémie veľkých diel.

Program sa realizuje vo forme klubov (7 – 15 študentov). Študenti sa počas jedného školského roka stretnú 25-krát, kde základom je diskusia k jednému určenému dielu (literárnemu, filmovému, hudobnému, výtvarnému). Diela, ktorým sa študenti venujú, sú veľkými dielami západnej civilizácie, formovali našu európsku civilizáciu a prinášajú dôležité a hlavne nadčasové témy. Študenti si musia sami dielo doma naštudovať prostredníctvom online knižnice. Potom na stretnutí spolu so spolužiakmi a učiteľom sa o dielach zhovárajú, riešia veľké otázky a hľadajú odpovede pre svoje vlastné životy.

Práca s dielom pred seminárom a následná diskusia pomáha mladému človeku naučiť sa sústrediť a ísť do hĺbky. Konfrontovať sa s konaním postáv a názormi spolužiakov sa študenti učia kritickému mysleniu.  Zároveň sa žiaci učia čítať nielen napísaný text, ale aj „medzi riadkami“ a pracovať s textom, teda čítanie s porozumením.

Jednotlivé diela otvárajú širokú škálu tém, ktoré sa navzájom dopĺňajú (napr. dôležitosť hľadania zmyslu života, medziľudské vzťahy, spoločenské témy, filozofické témy…). Učiteľ, ktorý prevedie žiakov rozbormi diel na jednotlivých seminároch, je vedený metodickou príručkou.

Klub Akadémie veľkých diel na našej škole predstavuje deväť členov pod vedením pani učiteľky PaedDr. Márie Zimanovej. Pokračovať v čítaníMladý elektronik

Mladý elektronik

O významný úspech Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya pri Spojenej škole Tvrdošín sa pričinil žiak druhého ročníka študijného odboru elektrotechnika Tobias Hrubjak na celoslovenskej  súťaži Mladých elektronikov v rámci Celoslovenského podujatia Skills Slovakia Mladý tvorca 2019 v Nitre. Spomedzi 30 súťažiacich žiakov zo Stredných škôl z celého Slovenska obsadil vynikajúce 2. miesto. Táto súťaž je určená pre žiakov prvých a druhých ročníkov Stredných priemyselných škôl  a Stredných odborných škôl so zameraním na elektrotechniku a elektroniku. Súťaž sa konala v dňoch 5.- 6. novembra 2019 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Pokračovať v čítaníERASMUS +

ERASMUS+

Prvý deň projektového stretnutia Erasmus plus – Pripravení pre Európu sa začal stretnutím s primátorom mesta, pokračoval študentskými aktivitami, prednáškou našich úspešných bývalých žiakov o štúdiu na vysokej škole a záver dňa nám spestrila  okrem vzácnych slnečných lúčov aj návšteva gotického dreveného kostolíka. Pokračovať v čítaníRodičovské združenie

Vážení rodičia!

Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční dňa 21.11.2019 v jedálni školy o 15,00 h a po skončení pokračujú triedne rodičovské združenia v pridelených učebniach. Pokračovať v čítaní11. november – Deň vojnových veteránov

11. november – Deň vojnových veteránov

Žiaci I. C triedy sa zúčastnili pietnej spomienky obetiam 1. svetovej vojny pri pamätníku v mestskom parku. Začiatok zahájili zvony farského kostola – symbolicky o 11:11 h ako pripomienka na 11. november 1918, kedy bolo podpísané prímerie a skončili sa boje 1. svetovej vojny. Odzneli príhovory primátora mesta i zástupcu ozbrojených síl SR.
  Symbolom tohto dňa sú vlčie maky, ktoré účastníci dostali a tiež odznela báseň „Na flámskych poliach“, autorom ktorej je kanadský lekár John McCrea, ktorý počas vojny pôsobil ako vojenský chirurg.

Na flámskych poliach

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.

My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.

Do vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ. Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych. Pokračovať v čítaníImatrikulačný večierok

Imatrikulačný večierok

Slávnostné prijatie prvákov do radov študentov – bažantov sa nieslo v znamení smiechu a dobrej nálady. Pokračovať v čítaníDeň študentstva

Deň študentstva

Pri príležitosti Dňa študentstva sa  05.11.2019   žiaci 2. ročníka zúčastnili na filmovom predstavení „Kto je ďalší“.

Film bol  inšpirovaný skutočnými príbehmi a zobrazuje negatívny dopad internetu najmä na mladú generáciu, ale aj ich rodiny. Film otvára témy ako sú šikanovanie, kyberšikanovanie, sexuálne vydieranie cez internet či nebezpečnú honbu za selfie.

Po skončení predstavenia prebehla diskusia s režisérom filmu p. Mirom Drobným, ktorý nám porozprával ako film vznikal, čo chcel vyjadriť, aké postupy pri tvorbe používal. Pokračovať v čítaníFinančná olympiáda

Finančná olympiáda ...

Finančná olympiáda …

Finančná olympiáda – plagát …

Dňa 4. novembra 2019 o 12,00 hod. Nadácia PARTNERS spúšťa už 8. ročník finančno-vedomostnej súťaže ,,FINANČNÁ OLYMPIÁDA“. Stredoškoláci si môžu opäť otestovať svoje finančné vedomosti a vyhrať atraktívne ceny iPad Pro, iPad Mini, iPad pre seba, finančnú odmenu 1000, 750 a 500 eur pre pedagóga a finančný príspevok pre svoju školu v hodnote 1000, 750 a 500 eur. Pokračovať v čítaníBurza povolaní v Dolnom Kubíne

Burza povolaní

V Dolnom Kubíne sa konala dňa 5.11.2019 Burza povolaní 2019, ktorej  .ktorej cieľom je pomôcť žiakom 9. ročníkov základných škôl  vybrať si správnu strednú školu.  Aj tento rok sa aj naša škola na tejto burze zúčastnila a ponúkala pre budúcich študentov našej školy možnosti štúdia v študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika, 3918 M Technické lýceum, 2387 M Mechatronika, 2561 M Informačné a sieťové technológie a 3917 M 03 TIS Technicko ekonomická akadémia. Veríme že naše informácie ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania. Pokračovať v čítaní