Novinky


Burza povolaní v Dolnom Kubíne

Burza povolaní

V Dolnom Kubíne sa konala dňa 5.11.2019 Burza povolaní 2019, ktorej  .ktorej cieľom je pomôcť žiakom 9. ročníkov základných škôl  vybrať si správnu strednú školu.  Aj tento rok sa aj naša škola na tejto burze zúčastnila a ponúkala pre budúcich študentov našej školy možnosti štúdia v študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika, 3918 M Technické lýceum, 2387 M Mechatronika, 2561 M Informačné a sieťové technológie a 3917 M 03 TIS Technicko ekonomická akadémia. Veríme že naše informácie ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania. Pokračovať v čítaníWorkshop pre dievčatá deviateho ročníka

Cielom-Aj-Ty-v

IT sektor potrebuje šikovné dievčatá. Príď k nám na jednodňový workshop a zistíš, že informatika je aj pre teba !

Workshop sa koná pod záštitou organizácie Aj ty v IT

logo

 

 

 

 

 

Zaregistrovať sa môžeš formulárom Tu

Tešíme sa na teba 21.11.2019.Stužková slávnosť IV.D

IV.D

V piatok 24. októbra prežila svoju stužkovú slávnosť IV.D trieda.  Pokračovať v čítaníZENIT v troch kategóriách – školské kolá

V dňoch od 15.-18.10.2019 sa na našej Spojenej škole uskutočnilo Školské kolo súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE, V PROGRAMOVANÍ A GRAFIK. Súťaže sa v rámci školského kola zúčastnili žiaci 2.,3. a 4. ročníka študijného odboru elektrotechnika, technické lýceum a mechatronika. Súťaž Zenit v elektronike pozostávala z teoretickej časti a z praktickej časti. V teoretickej časti žiaci robili test z vedomostí z elektrotechniky a elektroniky. V rámci praktickej časti mali súťažiaci nakresliť v programe Eagle schému zapojenia elektrického obvodu a navrhnúť k nemu dosku plošného spoja. Na základe predložených výsledkov odborná hodnotiaca komisia  na čele s Ing. Jurajom Vajduliakom a Ing. Ľubomírom Habom vyhodnotila výsledky a stanovila poradie žiakov a dosiahnuté výsledky. Súbežne s touto časťou ZENIT-u prebiehala taktiež súťaž v programovaní a v kategórii grafik. Tu hodnotiaca komisia na čele s Ing. Františkom Benčíkom a Mgr. Miroslavou Svetlákovou taktiež vyhodnotila poradie najlepších žiakov.

Poradie žiakov v kategórii Zenit v elektronike:

Kategória A (žiaci 3. a 4. ročníka)

1. Matúš Kornhauser  4.A

2. Pavol Trnkócy   3.A

3. Jozef Ganobjak  4.A

4. Dušan Kvasničák 4.C

                    Kategória B (žiaci 2 ročníka)

1. Denis Mušák  2.A

      2. Tomáš Kormančík  2.A

Poradie žiakov v kategórii Zenit v programovaní:

 1. 1.Kornel Oselský IV.D
 2. 2.Ignác Borový III.D
 3. 3.Branko Záchemský IV.D
 4. 4.Adam Prisenžňák IV.D
 5. 5.Adam Michalák IV.D
 6. 6.Samuel Straka IV.D
 7. 7.Dávid Dobák III.D

            Poradie žiakov v kategórii Zenit Grafik:

 1. 1.Dominik Žuffa IV.D
 2. 2.Martin Bolek III.D
 3. 3.Ignác Borový III.D
 4. 4.Dávid Dobák III.D
 5. 5.Oliver Ulrich II.C

Prví dvaja v každej kategórii postupujú do krajského kola

                                                                                     Ing. Habo Ľubomír, školský koordinátor ZENIT Pokračovať v čítaníDeň otvorených dverí

DOD

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. 12. 2019 v priestoroch našej školy!
Príďte sa pozrieť, čo všetko vám môžeme ponúknuť.
Deň otvorených dverí …
Duálne vzdelávanie …

Pokračovať v čítaníLiterárna exkurzia – Jasenová a Martin

Literárna exkurzia

Exkurzie patria k netradičným formám vyučovania a v našej škole sú dlhoročnou tradíciou. V dňoch 8. a 10. októbra 2019 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Jasenovej a Martine.  V dedinke Jasenová si pozreli rodný dom nášho realistického spisovateľa Martina Kukučína a vypočuli si aj zaujímavý výklad o životných osudoch a diele tohto významného oravského rodáka. V Martine sídli Národná knižnica, ktorú tiež navštívili. Prezreli si jej budovu a dozvedeli sa o peripetiách jej vzniku, histórii, súčasnosti a najmä o jej činnosti a službách, ktoré poskytuje. Žiakov zaujala napr. digitalizácia fondu knižnice, ktorá prebieha v detašovanom pracovisku NK vo Vrútkach na najmodernejších skeneroch v Európe. Akcia sa všetkým páčila, žiaci vedomosti využijú aj na maturitnej skúške. Pokračovať v čítaníAplikovaná ekonómia = ekonómia v praxi

JA Slovensko

Študenti III.D triedy majú tento rok jedinečnú príležitosť  a v rámci predmetu Ekonomika si založia vlastnú firmu a vyskúšajú podnikanie so všetkým, čo k tomu patrí. Umožňuje im to nezisková organizácia JA Slovensko, ktorá ponúka žiakom neštandardné ekonomické vzdelávanie.  Zatiaľ sa zamerali na tvorbu názvu a loga firmy a tvorbu podnikateľského nápadu. Pokračovať v čítaníOravský mikrofón

Oravský mikrofón

Dňa 17.10.2019 sa konal v Tvrdošíne už 18. ročník súťaže mladých moderátorov pod názvom  Oravský mikrofón. Ani tento rok tam nechýbali žiaci z našej školy Mária Janolová (2. D), Daniel Bohucký (2. D), Lukáš Rusnák (2. E)  a Veronika Dúbravská (2. D) ako respondentka. Daniel obsadil 2. miesto a Majka dostala diplom za tvorivosť a dobré nápady. Blahoželáme ☺ Pokračovať v čítaníSPŠSE a VOŠ Liberec – projekt Erazmus+  Teória verzus prax

SPŠSE a VOŠ Liberec – projekt Erazmus+  Teória verzus prax

Projekt Erazmus+ bol realizovaný na SPŠSE a VOŠ v Liberci v dňoch 29.9.2019 a 11.10.2019. Zúčastnili sa ho 20 žiaci 3. a 4. ročníka z odborov Elektrotechnika, Mechatronika, Informačné a sieťové technológie a Technické lýceum.

SPŠSE a VOŠ v Liberci má už 140 rokov a patrí medzi najlepšiu priemyslovú strednú školu v Česku. Škola disponuje výborným technickým vybavením a je zameraná na študijne odbory : strojárenstvo, elektrotechnika, informačné technológie a technické lýceum.

Cieľom projektu bolo doplnenie vedomostí a praktických zručností z odborných predmetov s využitím bohatého technického vybavenia školy. Žiaci počas dvoch týždňov chodili na vyučovanie podľa rozvrhu daných učebných odborov. Rozvrh hodín, bol upravený tak, aby žiaci mohli navštevovať hlavne vyučovanie odborných predmetov a mohli aj pracovať na hodinách v dielňach a odborných učebniach spolu so žiakmi libereckej školy. Na konci absolvovania dvojtýždňového vzdelávania, boli ohodnotení určenými vyučujúcimi odborných predmetov. Na záver dostali certifikát absolvovania projektu Erazmus+.

Okrem štúdia, škola pripravila pre žiakov aj voľnočasový program. Prehliadku Liberca, botanickej záhrady, IQ landie, výstup na vrch Ješted, prehliadku múzea bižutérie a skla, návštevu akvaparku v Jablonci n. Nisou, celodennú návštevu MSV v Brne. Pokračovať v čítaníŠportujeme spolu CSS a školský internát

Vo štvrtok, 10.10.2019 sme strávili príjemné športové popoludnie so zverencami CSS Medvedzie. V priateľskom futbalovom zápase došlo k zblíženiu dvoch na prvý pohľad odlišných svetov a naši žiaci svojim prístupom vyvrátili mýtus, že dnešná mládež je zahľadená len do seba. Žiaci internátu a zverenci CSS sa mali možnosť bližšie spoznať a porozprávať.  Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére,  v snahe podať čo najlepší výkon, ukázať silu a odvahu.

Aj napriek únave, ktorú futbalisti – amatéri pociťovali sa v závere stretnutia rozprúdila veselá nálada s myšlienkou toto stretnutie zopakovať.        Pokračovať v čítaníMechatronici v Brne

Brno

Dňa 9. októbra 2019 sa žiaci študijného odboru mechatronika – III. B a III. C trieda zúčastnili odbornej exkurzie na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne.

Pri prehliadke pavilónov výstavy mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendami vo všetkých kľúčových  oblastiach strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Pokračovať v čítaníZoznamovací táborák

Zoznamovací táborák - kópia 2_sm

 Zopár slnečných lúčov, pohľad do ohňa, neposedný dym, pár vtipov, trochu pohybu, chrumkavá slaninka a predovšetkým prítomnosť spolužiakov. Ingrediencie, ktoré charakterizujú internátnu akciu, ktorú sme si familiárne nazvali „Zoznamovací táborák“.  Chlapci ukázali svoje zručnosti pri zakladaní ohňa  a pri plnení žalúdkov sme rozprávali, klebetili, smiali sa a oddychovali. 

Prežili sme skvelé popoludnie, lepšie spoznali nových spolubývajúcich a na školský internát sme sa vracali s pocitom spokojnosti a pohody.  Pokračovať v čítaní