Novinky


SIR – celoštátne finále

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group. Národného finále v Bratislave sa 12. mája 2022 zúčastnilo len 10 najlepších tímov. Našu školu reprezentoval žiak 2.E triedy Michal Pazúrik a v silnej konkurencii obsadil skvelé 3.miesto.

Blahoželáme a ďakujem za skvelú reprezentáciu našej školy.

Pokračovať v čítaní


Krakow a Osvienčim

Dňa 3. mája 2022 sme sa zúčastnili poznávacej exkurzie do Osvienčimu a Krakova. 

Exkurziu sme začali prehliadkou koncentračného tábora Osvienčim. Počas druhej svetovej vojny bol v meste Osvienčim v areáli bývalých kasární vybudovaný koncentračný tábor Auschwitz I. Vedľa neho neskôr postavili rozsiahlejší komplex, ktorý nazvali Auschwitz II – Birkenau. V období nacizmu bol najväčším nemeckým vyhladzovacím táborom a podľa odhadov v ňom zomrelo asi 1,1 milióna mužov, žien a detí z celej Európy.

Z Osvienčimu sme sa presunuli do Krakova – tretieho najväčšieho poľského mesta. Prezreli sme si nádvorie zámku Wawel a historickými uličkami sme sa dostali do centra mesta (Rynek Glowny) so známou tržnicou Sukiennica.

Čo napísali naši žiaci o exkurzii: 

Adrián, 1. D: „Exkurzia splnila moje očakávania, príjemná sprievodkyňa, dozvedel som sa zaujímavé fakty z histórie.“

Aneta, Ema, Kristína, 1. C: „Do pamäti sa nám zapíšu plynové komory a tiež množstvo osobných predmetov, ktoré v tábore po väzňoch ostali (ľudské vlasy, topánky, kufre, okuliare).“

Pokračovať v čítaní


Strojár – inovátor

Dňa 4.5.2022 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Strojár – inovátor na Strojníckej fakulte TU v Košiciach, ktorú organizuje prodekan fakulty Doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl a gymnázií, zaslaním práce z nasledovných oblastí :

1. Konštruovanie strojov a zariadení, automobily, biomedicínske inžinierstvo

2. Strojárske technológie a manažment technických a enviromentálnych systémov.

Najlepšie práce postúpia do finále na TU v Košiciach, kde ich žiaci prezentujú pred odbornou komisiou pod vedením dekana fakulty prof. Ing. Jozef Živčáka, PhD., MPH. Prví traja víťazi sú odmenení finančne a všetci finalisti sú automaticky prijatí na TU v Košiciach.

Do finále postúpilo 22 finalistov a medzi nimi aj náš žiak Patrik Rusnák zo IV.A triedy, ktorý obsadil výborné 2. miesto s prácou CNC laser. 

Víťazovi gratulujeme a všetkým žiakom odporúčame, aby bol pre nich inšpiráciou.

Pokračovať v čítaní


Stredoškolský podnikateľský zámer

„Stredoškolských podnikateľský zámer“ je súťaž vyhlásená Žilinským samosprávnym krajom a má za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

Gratulujeme žiakom MICHALOVI PAZÚRIKOVI z 2.E (1.miesto) a MATEJOVI HUŠLOVI zo 4.C (2.miesto) za realizáciu skvelých projektov a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

Pokračovať v čítaní


Hodina SJL

Na hodiny slovenského jazyka a literatúry konané v Informačnom centre – knižnici našej školy sa žiaci vždy tešia. Tentokrát sa tam učila 2.E trieda a preberali zaujímavé dielo štúrovského básnika Jána Bottu Smrť Jánošíkova.

Pokračovať v čítaní


Mladý Európan


Dňa 26.04.2022 sa naši žiaci Lukáš Bugaj, Aurel Jatyel a Branislav Mateáš  z III.C zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan, ktoré sa konalo v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne. Naši žiaci sa umiestnili na 1. mieste a postúpili na národné kolo do Trenčína.

Pokračovať v čítaní


Ekoolympiáda


Timotej Leginus, študent 1.C triedy, získal krásne 1. miesto v rámci Slovenska v súťaži Ekoolympiáda, kategória stredné školy.

Dňa 20. 4. 2022 zástupcovia Slovenského olympíjskeho a športového výboru v priestoroch olympíjskeho múzea v Bratislave slávnostne odovzdali  hlavnú výhru  – špeciálnu exkurziu do sídla MOV do Lausanne (Švajčiarsko). Timotejovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v  ďalších súťažiach.

Pokračovať v čítaní


Exkurzia do Prahy

V dňoch 17. 06. 2022(piatok) – 20. 06. 2022(pondelok) sa uskutoční tradičná exkurzia do Prahy.

Suma je 145 Eur.

V cene je zahrnuté:

1/ doprava klimatizovaným autobusom priamo k ubytovaniu,

2/ komerčné poistenie na 4 dni – maximálny balík v Allianz,

3/ ubytovanie v dvojlôžkových izbách so samostatnou sprchou a WC,

4/ raňajky, 

5/ celodenné lístky na akýkoľvek druh  mestskej dopravy po Prahe,

6/ turistický poplatok pre mesto,

7/ vyhliadková plavba loďou po Vltave do ZOO  (cca 1hod),

8/ vstup do ZOO (cca 3 – 4 hodiny, podľa dohody),

9/ fľaša minerálnej vody na každý deň počas prehliadky mesta.

V prípade záujmu sa nahláste u Mgr. D. Hujovej a Mgr. Z. Hurajovej v kabinete č.3. 

Aby sme urýchlili proces prihlasovania,  prineste si prosím na pripravenom papieri čitateľne zapísané nasledovné:

– meno účastníka + triedu,

– číslo občianskeho preukazu (bezchybné, kvôli poisteniu a ubytovaniu),

– dátum narodenia,

– tel.číslo svoje + zákonného zástupcu

– adresu bydliska.

Peniaze je potrebné  uhradiť najneskôr do 12. mája 2022. 

PROGRAM

Piatok (17. 06.  2022)

– odchod autobusu od SPŠ IT IG Tvrdošín  o 7.30 hod,

  Predpokladaný príchod do Prahy je okolo 16.00  (ubytovanie,  voľný čas),možnosti:

  prehliadka okolia, stolný tenis – so sebou je nutné zobrať si raketky a loptičky…

Sobota (18. 06. 2022)

–  Václavské námestie

–  Staromestské námestie – Orloj

–  Karlov most

–  Chrám sv.Mikuláša

–  Petřín – vyhliadková veža   

               –  Labyrint + krivé  zrkadlá 

– Loreta

– Hradčany, Pražský hrad (výmena stráží)

– relax v zámockých záhradách

Nedeľa (19. 06. 2022)

– plavba loďou po Vltave do ZOO + prehliadka ZOO

– predpokladaný odchod z  Prahy je medzi 21.00 – 22.00 a príchod do Tvrdošína

  medzi 05.00 – 06.00 v pondelok ráno (20.06.2022).

  !!!  V pondelok po príchode z exkurzie , žiaci do školy nejdú.

Pokračovať v čítaní


Pedagogický klub technikovKlub Technikov na stretnutiach, ktoré sa konajú dvakrát do mesiaca realizuje otvorené vyučovacie hodiny z oblasti elektrotechniky, mechatroniky, predmetu prax, elektroniky, pneumatiky, počítačových sietí a technickej grafiky. Otvorené vyučovacie hodiny sú zamerané na využívanie programov, nových vyučovacích metód, spôsoboch hodnotenia žiakov, zadávaní úloh, v medzipredmetových vzťahoch a v návrhoch nových metód pri vyučovaní. Členovia klubu na jednotlivých stretnutiach zdieľajú svoje skúsenosti z vyučovania, hľadajú nové spôsoby, metódy a aktivizujúce činnosti vo vyučovaní s ohľadom na aktuálne požiadavky praxe.

Pokračovať v čítaní