Organizácia školského roka

Sprievodca školským rokom  2020/2021

September 2020

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2020. 
 • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). 
 • Rodičovské združenie 1. ročníkov sa uskutoční 17. septembra 2020 (štvrtok).
 • Európsky deň jazykov.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka.
 • Vykonať zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách. V stredných školách odporúčame ukončiť do 30. septembra 2020. 

Október 2020

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka.
 • Jesenné prázdniny sa začínajú  29. októbra   a končia 30. októbra 2020.

November 2020

 • Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách sa začína 2. november 2020 (pondelok).
 • Európsky týždeň vedy a techniky 9. – 15. november 2020.
 • Deň študentstva.
 • Priebežná hodnotiaca porada za 1. štvrťrok bude 24. novembra 2020 (utorok).
 • Plenárne a triedne rodičovské združenie sa uskutoční 26. novembra 2020 (štvrtok).
 • Školské kolá súťaže ZENIT a i Bobor.

December 2020

 • Deň otvorených dverí sa uskutoční 10. decembra 2020 (štvrtok).
 • „Predvianočné neformálne stretnutie zamestnancov školy“ sa plánuje na 11. decembra 2020.
 • „Vianočné trhy na škole“ sa uskutočnia 22. decembra 2020 (utorok).
 • Vianočné prázdniny sa začínajú  23. decembra 2020 a trvajú do 7. januára 2021. 

Január 2021

 • Vyučovanie po vianočných prázdninách pokračuje 8. januára 2021 (piatok).
 • Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2020/2021 sa uskutoční 26. januára 2021 (utorok).
 • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok). 

Február 2021

 • Polročné prázdniny sú 1. februára 2021 (pondelok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok). 
 • Školské kolo SOČ.
 • Týždenný lyžiarsky výcvik pre žiakov 1. ročníka.
 • Jarné prázdniny sa začínajú 15. februára a končia 19. februára 2021. 
 • Vyučovanie po jarných prázdninách sa začína 22. februára 2021.

Marec 2021

 • Deň otvorených dverí sa uskutoční 11. marca 2021 (štvrtok).
 • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov: 

a) slovenský jazyk a literatúra 16. marca 2021 (utorok)

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 17. marca 2021 (streda)

c) matematika 18. marca 2021 (štvrtok).

 • Deň učiteľov.

Apríl 2021

 • Veľkonočné prázdniny trvajú od 1. apríla do 6. apríla 2021. Vyučovanie pokračuje 7. apríla 2021 v stredu.
 • Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 8. – 13. apríl 2021.
 • Priebežná hodnotiaca porada za 3. štvrťrok školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 20. apríla 2021 (utorok).
 • Triedne rodičovské združenia sa uskutočnia dňa 22. apríla 2021 (štvrtok).
 • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční podľa osobitného harmonogramu v termíne od pondelka 19. apríla do piatka 23. apríla  2021.
 • Kurz na ochranu života  a zdravia pre  žiakov 3. ročníka sa uskutoční počas konania PČOZ MS.

Máj 2021

 • Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka pre 4. ročník sa bude konať  6. mája 2021 (štvrtok).
 • Rozlúčka maturantov so školou 7. mája 2021 (piatok).
 • 1. kolo prijímacích skúšok na stredné školy.
 • Návrh na konanie ÚFIČ MS v riadnom skúšobnom období v čase od 17. mája 2021 do 21. mája 2021.
 • Odborná prax pre žiakov 2. a 3. ročníka sa uskutoční počas konania ÚFIČ MS od 17. mája – 28. mája 2021.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Jún 2021

 • 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy.
 • Olympijsky deň plánujeme na 24. júna 2021 (štvrtok).
 • IT FITNESS testovanie žiakov a učiteľov.
 • Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka pre 1., 2., a 3. ročník sa uskutoční dňa 25. júna 2021 (piatok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka 2020/2021 sa končí 30. júna 2021 (streda).
 • Letné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1. júla 2021 a končia v utorok 31. augusta 2021.

Tvrdošín 22. augusta 2020                               Ing. Ľudmila Uhlíková

                                                                                     riaditeľka školy