Organizácia školského roka

SPOJENÁ ŠKOLA TVRDOŠÍN
Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya
Obchodná akadémia 

Organizácia školského roka 2018/2019

September 2018

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2018. 
 • Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). 
 • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). 
 • Maturitné skúšky v mimoriadnom  skúšobnom období sa uskutočnia 5. septembra 2018.
 • Rodičovské združenie 1. ročníkov sa uskutoční 20. septembra 2018.
 • Európsky deň jazykov.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Október 2018

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka.
 • Jesenné prázdniny sú od 31. októbra 2018 do 2. novembra 2018, začiatok vyučovania po prázdninách 5. november 2018 (pondelok).

November 2018

 • Priebežná hodnotiaca porada za 1. štvrťrok bude 20. novembra 2018.
 • Plenárne a triedne ZRŠ sa uskutoční 22. novembra 2018.
 • Deň otvorených dverí sa uskutoční 8. novembra 2018.
 • Deň študentstva.
 • Európsky týždeň vedy a techniky. 
 • Školské kolá súťaže ZENIT a i Bobor.

December 2018

 • Vianočné trhy na škole– 21. decembra 2018.
 • Vianočné prázdniny sa začínajú od 24. decembra 2018 do 7. januára 2019. Vyučovanie pokračuje 8. januára 2019 (utorok).

Január 2019

 • Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2018/2019 sa uskutoční 29. januára 2019.
 • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.

Február 2019

 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok).
 • Polročné prázdniny sú 1. februára  2019 v piatok. Školské kolo SOČ.
 • Týždenný lyžiarsky výcvik pre žiakov 1. ročníka.

Marec 2019

 • Deň otvorených dverí 1. marca 2019.
 • Jarné prázdniny sa začínajú 4. marca 2019 a končia 8. marca 2019. Vyučovanie začína 11. marca 2019.
 • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov: 

a) slovenský jazyk a literatúra 12. marca 2019 (utorok)

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 13. marca 2019 (streda)

c) matematika 14. marca 2019 (štvrtok).

 • Deň učiteľov.

Apríl 2019

 • Priebežná hodnotiaca porada za 3. štvrťrok školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 16. apríla 2019.
 • Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 9. do 12. apríla 2019.
 • Veľkonočné prázdniny trvajú od 18. apríla do 23. apríla 2019. Vyučovanie pokračuje 24. apríla 2019 v stredu.
 • Triedne ZRŠ sa uskutoční dňa 25. apríla 2019.

Máj 2019

 • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre žiakov SPŠ a OA sa uskutoční podľa osobitného harmonogramu v termíne od 29. apríla do 3. mája 2019.
 • Kurz ochrany a zdravia pre  žiakov 3. ročníka sa uskutoční počas konania PČOZ MS.
 • Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka pre 4. ročník sa bude konať 7. mája 2019.
 • Rozlúčka maturantov so školou 10. mája 2019.
 • 1. kolo prijímacích skúšok na stredné školy.
 • Návrh na konanie ÚFIČ MS v riadnom skúšobnom období v čase od 20. mája 2019 do 24. mája 2019.
 • Odborná prax pre žiakov 2. a 3. ročníka sa uskutoční počas konania ÚFIČ MS.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Jún 2019

 • 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy.
 • Olympijsky deň – 24. júna 2019.
 • Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka pre 1., 2., a 3. ročník sa uskutoční dňa 25. júna 2019.
 • Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka 2018/2019 sa končí 28. júna 2019 v piatok.
 • Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 1. júla 2019 a končia 31. augusta 2019.

Tvrdošín 22. augusta 2018                                Ing. Ľudmila Uhlíková

                riaditeľka školy