Fond Bakalár

Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA Tvrdošín

 

Fond bol zriadený v roku 2000 podľa zákona č.147/1997 Z.z. a doplnení zákona č.207/1996 Z.z. a je registrovaný na Krajskom úrade v Žiline.

Účelom fondu je plánovito zvyšovať vzdelanostnú úroveň žiakov, vybavovať odborné učebne potrebnou didaktickou technikou, informačné centrum modernými prostriedkami informačných technológií a odbornou literatúrou , laboratóriá zariaďovať perspektívnou výpočtovou a meracou technikou.

Orgány fondu

Správca: PaedDr. Peter Spišský

Správna rada

Predseda: Ing. Jana Hucková

Členovia:

Mgr. Eva Ferancová

Ing. František Benčík

Ing. Eva Šurinová

Mgr. Zuzana Šimurdiaková

Hospodár: Marianna Lukaščíková

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno a názov: Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA Tvrdošín

Sídlo: Medvedzie 133/1 027 44 Tvrdošín

Právna forma: Neinvestičný fond

Identifikačné číslo prijímateľa: IČO: 36149781 ,DIČ: 2021 557 505                                                      

 Číslo účtu: SK 13 0200 0000 0014 0052 9557

VUB banka 0200

Telefón       043/583 12 10                   e-mail: sekretariat@sstv.sk                 url: https://www.sstv.sk