Zámery, ponuky, dopyty

Zámer č. 02-2020

Zámer č 01-2020 …

Zámer č. 04-2019 …

Zámer č. 03-2019 …

Zámer č. 02-2019 …

Zámer č. 01-2019 …

Zámer priameho predaja …

Zámer č. 10-2018 …

Zámer č. 09-2018 …

Zámer č. 08-2018 …

Zámer č. 07-2018 …

Zámer č. 06-2018 …

Zámer č. 05-2018 …

Zámer č. 04-2018 …

Zámer č. 03-2018 …

Zámer č. 02-2018 …

Zámer č. 01-2018 …

Zámer 10/2017 …

Zámery č. 3 – 9 …

Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2017-OŠaŠ …

Zámer a podmienky nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2017 …

Zámer a podmienky nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č.1/2017 …

Zámer a podmienky nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 09/2016 …

Zámer a podmienky nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 08/2016 …

Zámer a podmienky nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 07/2016 …

Zámer a podmienky nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 06/2016 …

Zámer a podmienky nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 05/2016 …

Zámer a podmienky nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 04/2016 …

Zámer a podmienky nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č.03/2016 …

Ponuka na prenájom …