Novinky


iBOBOR – výsledky

iBOBOR

Úspešní riešitelia informatickej súťaže iBobor

Dňa 6.-7.11.2017 prebehla na našej škole informatická súťaž iBobor. Zúčastnili sa jej žiaci vybraní žiaci v kategórii: JUNIOR a SENIOR.

V kategórii Juniori súťažilo spolu 7 775 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 2, úspešných riešiteľov bolo 738. V kategórii Seniori súťažilo 4 716 súťažiacich.
Plný počet bodov dosiahli 40, úspešných riešiteľov bolo 1 381. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu “kladných bodov”.

Na našej škole sa to podarilo:

Branko Záchemský, 2.D
Dominik Žuffa, 2.D
Gregor Bartoš, 3.A
Jakub Rončák, 3.F
Dávid Sojčák, 3.F
Branislav Bajčičák, 4.F
Erik Ďurčák, 4.F
Patrik Kolenčík, 4.F
Šimon Lipka, 4.F
Martin Ovšák, 4.F

Gratulujeme!!! Pokračovať v čítaníPostúpili na majstrovstva Slovenska vo florbale

 

FlorbalŠtudenti Spojenej školy Tvrdošín potvrdili, že v súčasnej dobe sa hrá najlepší florbal na Orave. Florbalisti z Nižnej sú na prvom mieste v najvyššej Slovenskej lige a naši traja študenti obliekajú jej dres.

Reprezentovať jednotlivé regióny si vybojovali  Liptov – OA Liptovský Mikuláš, Kysuce – gymnázium Čadca, Žilinu gymnázium Hlinská a Turiec SŠ Martin.  Naši študenti vyhrali nad každým družstvom a najkrajší, priam učebnicový zápas odohrali proti Čadci. Vrátili jej vlaňajšie vyradenie. Teraz dúfame, že sa dobré pripravíme a na  Slovenskom turnaji zabojujeme o najvyššie priečky.       Pokračovať v čítaníSilná ruka

Dňa 16. 11. 2017 sa družstvo našej školy v armwrestlingu zúčastnilo MS v Košiciach. V kategórii chlapcov do 65 kg. Piták Andrej zo 4.C vybojoval 2. miesto a v kategórii do 70 kg. Šurinčík Ján z 2.B vybojoval  5. miesto.  GRATULUJEME.
Pokračovať v čítaníDivadelné predstavenie “Zločin a trest”

Zločin a trest

Dňa 23. novembra 2017 sa študenti 2.B a 3.E triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline. Fascinujúca adaptácia výnimočného Dostojevského románu o prekročení hraníc. Sám Dostojevskij ho označil  ako „psychologický záznam o jednom zločine.” Mladý chudobný študent Raskoľnikov, ktorého vylúčili z univerzity, podľahne svojmu ľahkomyseľnému presvedčeniu, že je výnimočný a odváži sa v mene dobra zabiť. Výnimoční ľudia predsa môžu prestupovať zákon, aby zmenili poriadok sveta. Po spáchaní zločinu však mučí Raskoľnikova vedomie, že nevydržal skúšku, že jeho poslaním nie je zmeniť beh života, že nepatrí medzi vyvolených. Neúnavná konfrontácia s vyšetrovateľom Porfirijom, éterická Soňa, ktorá sa obetuje, aby zachránila svojich nevlastných súrodencov a rodinu pred najväčšou biedou, oddaný priateľ Razumichin či bezpodmienečne milujúca matka a sestra Duňa sa postupne stávajú hovorcami jeho vlastného svedomia. Výkon hercov, atmosféra v budove divadla a spoločenské podujatie je veľkým prínosom na prehĺbení eticko-morálnych kvalít žiakov, učí zásadám slušného správania sa v priestoroch divadla i počas divadelného predstavenia. Prostredníctvom divadelného predstavenia mohli žiaci zároveň odhaliť literárno-dejepisné súvislosti a vzťahy, prehĺbili si vedomosti získané z literárnej teórie o základných znakoch drámy ako literárneho druhu, špecifikách psychologickej hry ako literárneho žánru, vonkajšej a vnútornej stavbe divadelnej hry, práci kostymérov, funkcii hudby v umocnení dramatického zážitku.  Pokračovať v čítaní„ ŽIVÁ  KNIŽNICA “

„Vzdelanie je dar“, „Nebáť sa ísť za svojim snom, aj keď je to možno blbosť“, „Nebuď lenivý, lenivosť skracuje život“, „ Buď odvážny!“, „Všade dobre, doma najlepšie“, „Cestujte, ale potom sa vráťte domov!“…..nielen tieto myšlienky „živých knižníc“ si naši tretiaci odniesli z akcie zameranej na kariérové poradenstvo dňa 23.11.2017 v Dome kultúry v Trstenej. Mladá odvážna starostka, marketingový manažér, dobrovoľníčky zo zahraničia, tvorivá učiteľka, ilustrátor kníh, policajt či vojak, známa oravská spisovateľka, podnikateľka či architektka, novinárka ba dokonca aj lekárka z Dubaja svoj pracovný život, kariéru, úspechy aj omyly, pády aj uznania vyrozprávali našim mladým stredoškolákom. Pokračovať v čítaníExkurzia do Viedne

Dňa 14. decembra 2017 (t.j. štvrtok) sa uskutoční jednodňový poznávací výlet do Viedne, ktorý zahŕňa prehliadku najvýznamnejších historických pamiatok v centre mesta. Výlet je spojený aj s návštevou vianočných trhov.

Cena : 24,- Eur (doprava, sprievodca a  cestovné poistenie)

predpokladaný odchod od Spojenej školy: 4.30 hod

predpokladaný príchod do Tvrdošína:   22.00 hod

Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili a uhradili poplatok 24, – Eur najneskôr do stredy 29. 11. u vyučujúcich nemeckého jazyka: Mgr. Ferancovej a Mgr. Gejdošovej.

Vieden


Pokračovať v čítaníOlympiáda v anglickom jazyku

Dňa 10.11.2017 sa  konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 20 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

2B: žiaci 3. a 4. ročníka OA – 2 žiačky

2D: žiaci 1. až 4. ročníka SPŠ – 18 žiakov

Súťažili v 6 disciplínach:

1, Gramatický test

2, Slovná zásoba

3, Čítanie s porozumením

4, Počúvanie s porozumením

5, Príbeh v obrázkoch

6, Konverzácia na vybranú tému

Výsledné hodnotenie je nasledovné:

Kategória 2B:

1. miesto – Natália Sirotová  IV.AO

2. miesto –  Timea Pakosová  IV.AO

 

Kategória 2D:

  1. miesto – Matúš Svetlák II.D
  2. miesto –  Leo Dedinský II.D
  3. miesto –  Dominik Žuffa II.D

Mário Balek II.D

Víťazom blahoželáme! Pokračovať v čítaníDeň boja za slobodu a demokraciu

Deň boja za slobodu a demokraciu

Celý svet si  17. november  pripomína ako Medzinárodný deň študentstva. Pri pamätníku  „Tri zhasnuté zápalky“ si  udalosti novembra pripomenuli predstavitelia mesta v zastúpení s primátorom Ivanom Šaškom, žiaci Gymnázia Tvrdošín s riaditeľkou školy Annou Namislovskou a žiaci Spojenej školy Tvrdošín s riaditeľkou školy Ľudmilou Uhlíkovou.  Tento deň sa  týka predovšetkým študentov. Dnes  žijeme v demokratickej spoločnosti, v ktorej majú dnešní študenti takmer neobmedzené možnosti a štrajky či protesty, pri ktorých by sa museli obávať o život už nehrozia. Preto je nevyhnutné, aby sme na 17. november ako na Medzinárodný deň študentstva nezabúdali a pamätali, že do novodobých dejín Slovenska zapísal aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu.
Po skončení spomienkovej udalosti žiaci Gymnázia v ART Galérií Schürger pripravili v rámci projektu Euroškola diskusiu na tému – Kultúrne dedičstvo s autorom pamätníka  Hieronymom Balkom, ktorý svojimi kresbami, maľbami, úprimnými a vtipnými odpoveďami zaujal žiakov stredných škôl v našom meste. Pokračovať v čítaníDeň otvorených dverí

DOD

Vo štvrtok 9. novembra sme dvere našej školy otvorili širokej verejnosti a hlavne záujemcom o štúdium technických aj ekonomických smerov . Počas celého dňa mali možnosť prezrieť si priestory školy a jednotlivých odborných učební, ako aj náplne niektorých predmetov.
Vyše 140 návštevníkov ocenilo možnosť oboznámiť sa s našou školou.

Deň otvorených dverí doplnili aj  zástupcovia Žilinskej univerzity a Klastra zaict. Ich hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o sektore informačných a komunikačných technológií a vytvoriť v ňom vhodné pracovné podmienky, či podporiť konkurencie schopnosť inštitúcií vývoja a výskumu. Ďalším z cieľov je minimalizovať odliv kvalitných IT expertov a absolventov mimo regiónu. Naša škola pripravuje pre IT sektor absolventov a vzájomne spolupracuje s inštitúciami v oblasti informačných technológií. Pokračovať v čítaníBurza stredných škôl Dolný Kubín

Burza stredných škôl Dolný Kubín

Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne, konaná dňa 14.11.2017, pre žiakov základných škôl je zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Aj tento rok sa aj naša škola na tejto burze zúčastnila a ponúkala pre budúcich študentov našej školy možnosti štúdia v študijných odboroch 2675M Elektrotechnika, 3918M Technické lýceum, 2387M Mechatronika, 2561M Informačné a sieťové technológie. Veríme že naše informácie ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania.  P.Spišský Pokračovať v čítaní