Novinky


Projekt Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii

panorama christ church.

V auguste a septembri 2017 sa v rámci európskeho programu Erasmus+ uskutočnili mobility jednotlivcov  projektu s názvom Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii.  Zúčastnili sa ho vyučujúce anglického jazyka – Mgr. Dagmar Hujová a Ing. Martina Rapšíková na jazykovej škole Language Link London a Mgr. Lenka  Čajková a Mgr. Miroslava Gareková, ktoré absolvovali vzdelávanie v anglickom Oxforde  na Lake School of English Oxford.

Obsahom mobility bola podpora profesijného rastu,  zvýšenie pedagogickej odbornosti a vzdelávanie sa vo využívaní najnovších trendov vo výučbe anglického jazyka. Veríme, že motivácia žiakov vo výučbe cudzích jazykov sa  vďaka týmto moderným aktivizujúcim metódam zvýši a prispeje ku kvalitnej jazykovej príprave.   Pokračovať v čítaníKrajské kolo Kalokagatie

Kalokagatia

Dňa 21.09. 2017 sa naše zmiešané družstvo zúčastnilo krajského kola kalokagatie v Žiline. Súťaže sa zúčastnili prvé dve družstvá z regionálneho kola. Naše družstvo z desiatich škôl obsadilo 6. miesto, gratulujeme. Členovia družstva: Klocháň Andrej 4.A, Brienik Filip 2.C, Špehár Filip 2.C, Čierniková Mária 4.AO, Pakosová Timea 4.AO. Pokračovať v čítaníÚčelové cvičenie žiakov prvého ročníka

Účelové cvičenie

Vo štvrtok 14. septembra 2017 sa  žiaci prvého ročníka zúčastnili účelového cvičenia zameraného na spoznávanie krás regiónu, pohyb a orientáciu v teréne , vzťah človeka k tvorbe a ochrane životného prostredia v Roháčoch – Roháčske plesáPokračovať v čítaníSpráva z internátu

Internatisti

Dňa 19.9.2017 navštívili žiaci školského internátu SŠ Tvrdošín pri príležitosti „týždeň dobrovoľníctva“ svojich dlhoročných kamarátov z Centra sociálnych služieb Tvrdošín. CSS zorganizovali športovú olympiádu pre imobilných. V priateľskej atmosfére, kde sa prejavila  húževnatosť a nadšenie, si zahrali rôzne loptové hry, stolný tenis a boccu. Všetkým žiakom srdečne ďakujeme za to, že svoj voľný čas venovali dobrovoľníckej činnosti.

Mgr. K. Palková, Mgr. A. Bebejová, Mgr. E. Lepáčková
Pokračovať v čítaníBurza stredných škôl Námestovo

Burza stredných škôl

Burza stredných škôl v Námestove pre žiakov základných škôl je zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Aj tento rok sa aj naša škola na tejto burze zúčastnila a ponúkala pre budúcich študentov našej školy možnosti štúdia v študijných odboroch 2675M Elektrotechnika, 3918M Technické lýceum, 2387M Mechatronika, 2561M Informačné a sieťové technológie. Veríme že naše informácie ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania.

Pokračovať v čítaní