Novinky


Exkurzia vo firme MIBA Sinter Slovakia s.r.o. 

MIBA

V dňoch 20. a 22. 02. 2019 sa zúčastnili žiaci II. BII. C odbornej exkurzie vo firme Miba Sinter Slovakia s.r.o. Uvedená firma sa nachádza v Dolnom Kubíne – miestna časť Mokraď.

Žiaci sa oboznámili s výrobou a povrchovou úpravou ozubených kolies, výrobou trecích krúžkov, spekaných filtrov a iných súčiastok, vyrábaných práškovou metalurgiou. Vo výrobnom procese mali možnosť vidieť prvky automatizácie s využívaním práce robotov.

Exkurzia poskytla žiakom lepší obraz o potrebe štúdia mechatroniky aj z hľadiska ich uplatnenia v uvedenej firme, v ktorej sú absolventi našej školy veľmi žiadaní.  Pokračovať v čítaníErasmus+ na Kanárskych ostrovoch

Erasmus+ na Kanárskych ostrovoch

Pripravení pre Európu 

Od roku 2015 bola  Spojená škola Tvrdošín    päťkrát  úspešná v získavaní grantov v rámci európskych projektov Erasmus plus, ktorými sa snaží zvýšiť kvalitu vzdelávania svojich žiakov a učiteľov.  Projekty sú  zamerané na  oblasť odborného vzdelávania žiakov, vzdelávania učiteľov  ale i   medzinárodných strategických partnerstiev. Hlavným cieľom najnovšieho schváleného projektu „Pripravení pre Európu“ , je okrem zvýšenia komunikačných schopností v cudzom jazyku aj uľahčenie vstupu mladých ľudí na európsky pracovný trh a rozšírenie  vedomostí o možnostiach vysokoškolského   štúdia na európskej pôde. Partnermi projektu sú stredné školy z Talianska, Slovenska, Grécka, Nórska, Bulharska a Španielska. Druhou  hostiteľskou školou v rámci projektu, ktorá vo februári 2019 otvorila pre nás svoje brány bola IEG Anaga, Santa Cruz de Tenerife na Kanárskom ostrove Tenerife.

Kanárske ostrovy ponúkajú nielen oddych na pláži, no i dotyk krásy v podobe nádhernej prírody, zrnko múdrosti prostredníctvom historických pamiatok a bezprostrednú zábavu počas pestrofarebných karnevalov. K tomu všetkému ako bonus teplota neklesajúca pod dvadsať stupňov  a možnosť celoročného kúpania v mori vďaka polohe na obratníku Raka, robia z tohto súostrovia ostrovy večnej jari. Kanárske súostrovie je sopečného pôvodu a na miestnej prírode cítiť vplyv blízkeho afrického  kontinentu. 

Naši španielski partneri pre nás pripravili pracovné stretnutia a prednášky s odborníkmi z oblasti kariérneho poradenstva, ktoré  boli tentoraz zamerané na tému efektívna komunikácia, reč tela,  manažment a vedenie skupiny. Pozornosť bola venovaná hlavne motivácii, snahe vzdelávať sa a pracovať na sebe, teda všetko atribúty, ktoré žiakom  v budúcnosti pomôžu pri  prijímacom pohovore do práce alebo pri štúdiu na vysokej škole v ktorejkoľvek európskej krajine. Ocenením našej práce na tomto projektovom stretnutí  bola skutočnosť, že v súťaži o najnápaditejšie logo  vyhralo práve to naše   a stalo sa tak symbolom celého projektu.

Okrem realizácie projektových povinností sme spoznávali krásy najväčšieho ostrova Kanárskeho súostrovia – Tenerife. Boli sme pozvaní na  radnicu v Santa Cruz de Tenerife, navštívili sme národný park Nacional del Teide a zdolali Pico de Teide – najvyššiu horu Španielskeho kráľovstva a polospiacu sopkou, ktorá o sebe z času na čas dáva vedieť. Z mnohých múzeí na ostrove sme navštívili Prírodovedné a archeologické múzeum v Santa Cruz. Hoci oceán bol vo februári vlažnejší, mnohí z nás neodolali a využili možnosť okúsiť vody Atlantického oceánu na pláži El Medano na vlastnej koži. Kúzlom dávnej histórie nás zas očarilo mesto San Cristobal La Laguna, ktoré bolo vyhlásené za pamiatku svetového dedičstva UNESCO.

Boli sme  ubytovaní v španielskych rodinách a tak sme spoznali každodenný život novej kultúry a zistili sme, že ľudia na  Kanárskych ostrovov majú stále čas a uznávajú filozofiu, že život si treba náležite užiť. Na kávu s priateľmi si nájdu čas aj niekoľkokrát za deň, často jedia vonku, ničím sa nestresujú. Navyše, na Kanárskych ostrovoch sa stále niečo oslavuje a ich obyvatelia sú známi temperamentom a chuťou sa neustále zabávať. Porozumeli sme novej kultúre a stali sme sa opäť vnímavejší k chápaniu iného kultúrneho kontextu.

Je vecou nás všetkých aby sme stavali mosty medzi kultúrami. Súdržnosť môžeme dosiahnuť len prostredníctvom začlenenia a rásť môžeme len vtedy, ak budeme súdržnejší. Často počúvame, že Európska únia je vzdialená od ľudí a zaoberá sa len veľkými hospodárskymi politikami. My sme však na základe vlastných skúseností získaných prostredníctvom projektu Erasmus plus  skutočne pocítili ako európske projekty priamo a hmatateľne menia životy mladých ľudí. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a pracujeme na projektových zadaniach, ktoré budeme prezentovať na treťom projektovom stretnutí v apríli v Nórsku.

Účastníci druhého projektového stretnutia Španielsko, Tenerife boli  Mgr. Lenka Čajková, Mgr. Miroslava Gareková, Dominik Žuffa (III.D), Natália Matláková (III.AO), Natália Srnčíková (I.D) a Dušan Kvasničák (III.C).  Pokračovať v čítaníMeranie v laboratóriu optických sietí

10-3-9,9,0

Dňa 21.2.2019 sa žiaci 4.F zúčastnili meraní v laboratóriu optických sietí na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Predmetom meraní bolo:

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s optickými vláknami
  • Využitie vlastností svetla pri dátovom prenose
  • Meranie optickej trasy metódou vložných strát
  • Meranie optickej trasy metódou OTDR
  • Analýza meranej optickej trasy
  • Zváranie optických vláken

Žiaci odchádzali z dobrým pocitom a obohatení o nové poznatky z oblasti počítačových sietí.2% dane

Vážení rodičia, 

v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. sa každý môže slobodne rozhodnúť komu podaruje 2 %, 3% 

(podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie) zo svojich daní za rok 2018.

Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie tejto sumy na Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA. Cieľom činnosti tohto fondu je podpora rozvoja Spojenej školy Tvrdošín aj z mimorozpočtových prostriedkov. 

Ak sa rozhodnete poukázať 2% z dane na náš neinvestičný fond Bakalár kliknite na jeho odkaz Fond Bakalár .

 

Prostriedky sme v roku 2018 využili nasledovne:

Modernizácia počítačovej učebne – 18 ks počítačových zostáv 8 910,00 €

Modernizácia učebne sieťových technológií – 4 ks počítačových zostáv 1 060,00 €

Vybavenie informačného centra – 5 ks počítačových zostáv 1 756,00 €

Knihy a časopisy do IC     238,60 €

Financovanie súťaže Matematický klokan 108,00 €

Spolu: 12 072,60 €

Zostávajúce finančné prostriedky spolu s novými finančnými príspevkami plánujeme použiť na ďalšiu modernizáciu technického vybavenia školy, prístrojový park a doplniť vybavenie pre výučbu predmetov zameraní mechatronika a informačné a sieťové technológie. Pokračovať v čítaníŠtudentské voľby 2019

Študentské voľby

15. 02.2019 sa naša škola zapojila do simulovaných študentských volieb prezidenta republiky. Žiaci 3. ročníka si vyskúšali ako budú môcť v blízkej budúcnosti využiť svoje občianske volebné právo, a tak spolurozhodovať o smerovaní krajiny. To, že im to nie je ľahostajné, dokázali volebnou účasťou: zo 119 voličov (tretiakov) sa volieb zúčastnilo 59 žiakov, čo je takmer 50 %. Organizáciu volieb zabezpečila Žiacka školská rada, jej členky tvorili aj volebnú komisiu. Pokračovať v čítaníEkonomická olympiáda – krajské kolo

Ekonomická olympiáda

V pondelok 11.februára sa v priestoroch Žilinskej univerzity konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Bol to už druhý ročník, ktorý zorganizovala spoločnosť INESS.

V školských kolách sa do súťaže zapojilo vyše 1000 študentov a 60-ti najlepší si zmerali svoje ekonomické schopnosti v krajskom kole. Výsledky budú známe v priebehu marca.

Našu školu reprezentovali až 4 študenti: Marián Maslaňák, Irena Michalčíková, Natália Prebojová a Samuel ŤapákPokračovať v čítaníDeň otvorených dverí

DOD

Posledný pracovný deň pred jarnými prázdninami v piatok 1. marca 2019 otvorí svoje dvere pre verejnosť podľa inštitútu INEKO
najlepšie hodnotená stredná škola v tvrdošínskom okrese.

Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín

Organizačná zložka: Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya

Neváhajte deviataci a príďte…..

Pomôžeme sa Vám rozhodnúť a vybrať študijný odbor, ktorý Vám zabezpečí kvalitné uplatnenie na trhu práce:

  • ELEKTROTECHNIKA
  • INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE
  • MECHATRONIKA
  • TECHNICKÉ LÝCEUM so zameraním na informatiku alebo ekonomiku

Od septembra 2019 implementujeme  DUÁLNE VZDELÁVANIE do  študijných odborov 

elektrotechnika a mechatronika.

Pokračovať v čítaníVyberte si našu školu

 a študujte na najlepšie hodnotenej  strednej škole v našom okrese

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ponúka hodnotenie stredných škôl na základe výsledkov žiakov v celoslovenskom testovaní maturít, mimoriadnych výsledkov žiakov v súťažiach, olympiádach, medzinárodných projektoch a uplatnení absolventov na trhu práce po skončení stredoškolského štúdiá.

1. Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín…6,2

2. Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín…5,9  

3. Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená…5,2

4. Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín…4,7

5. Spojená škola, Hattalova 471, Nižná…4,5

Hodnotenie škôl v okrese Tvrdošín
Pokračovať v čítaníErasmus+ na Kanárskych ostrovoch

Logo

Učitelia a žiaci našej školy sa v týchto dňoch zúčastňujú týždenného výmenného pobytu v Santa Cruz de Tenerife v rámci projektu Erasmus+: Getting equipped for Europe. Jedným z bodov programu bolo predstavenie výherného loga projektu, ktorým sa stalo logo navrhnuté našou žiačkou Dorotou Luticovou (III.D). Pokračovať v čítaníPrezentácia vysokej školy

Prednáška o UCM

Absolvent našej školy, Marek Bajči vtipným spôsobom priblížil žiakom obchodnej akadémie Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Hlavne fakulta Masmediálnej komunikácie ponúka široké možnosti vzdelávania aj pre našich žiakov.  Pokračovať v čítaníŠkolské kolo Biblickej olympiády 

Biblická olympiáda

 „Najkrajšia múdrosť je milovať Boha“
Dňa 4. februára 2019 sa na našej škole konalo školské kolo XVIII. ročníka Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 13 žiakov z 1. a 2. ročníka. Témou tohto ročníka boli knihy Prvá kniha kráľov, Kniha Rút a Evanjelium podľa Matúša. Súťažilo sa v ôsmich disciplínach: Biblický test, Doplňovačka, Rodinné vzťahy, Biblická matematika, Kto povedal komu, Diagnóza, Podobenstvá a Sväté písmo v obrazoch. Odbornú porotu tvorili učitelia náboženskej výchovy: Dr. Zimanová a Dr. Škuligová.
Súťažiaci sa zodpovedne pripravili, každý podľa svojich možností a všetci dobre obstáli. Víťazkou sa stala Žofia Glovaťáková z II. D s 88 % úspešnosťou.  Na druhom  mieste skončil Tadeáš Kapina  z II. D (80 %) a tretí bol Lukáš Hajdúk z II. D (79 %). Títo žiaci vytvoria súťažné družstvo, ktoré nás bude reprezentovať na dekanátnom kole (súťažia žiaci zo stredných škôl okresu Tvrdošín a Námestovo), ktoré sa uskutoční 21. marca 2019.
Ďalší žiaci v poradí:
4. miesto I. B František Habovštiak
5. miesto II. C Marek Buška
6. miesto II. B Mário Finik
7. miesto II. E Patrik Ťapaj
8. miesto II. C Matúš Krivda

Všetci žiaci boli odmenení knižnými cenami, ktoré venoval Farský úrad Tvrdošín.
Nech prečítané Božie Slovo prinesie bohaté ovocie v našom každodennom živote…  Bohu vďaka                   Dr. Škuligová Pokračovať v čítaníBurza vysokých škôl

Burza vysokých škôl

Dňa 31. januára 2019 navštívili všetci žiaci 3. ročníka burzu vysokých škôl, ktorá sa konala v Žiline v hoteli Slovakia. Burza bola zameraná na prezentáciu vysokých škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Veríme, že získané informácie pomôžu žiakom pri výbere vysokej školy, či budúceho povolania. Pokračovať v čítaní