Novinky


Úradné hodiny počas prázdnin

Úradné hodiny počas letných prázdnin v Spojenej škole Tvrdošín::

V dňoch 02.07.2018 – 20.07.2018  od 08:00 do 13:00
V dňoch 23.07.2018 – 03:08:2018 bude škola zatvorená
V dňoch 06.08.2018 – 31.08.2018 od  08:00 do 13:00
Pokračovať v čítaníV PRÍRODE SA NENUDÍME

 

Dňa 26.6.2018 sa žiaci školského internátu pri Spojenej škole Tvrdošín rozhodli vymeniť pohodlie školských lavíc za aktívny pohyb v malebnej prírode Oravského hája v obci Brezovica. Táto akcia sa konala v rámci projektu „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“, ktorý je financovaný Žilinským samosprávnym krajom.

Oravský háj ponúka veľa možností na aktívne trávenie voľného času, relax a v súčasnej dobe aj často spomínanú hipoterapiu – liečba koňom. Oravskú prírodu sme si pozreli z chrbta koňa. Za pomoci inštruktorky sme zvládli základy jazdenia na koni. Neskôr sme sedlo koňa vymenili za sedadlo bicykla. Personál Oravského hája nám poskytol priestor na opekačku a pripravil chutný guľáš. Pod dozorom profesionálneho plavčíka sme zrelaxovali v bazéne. 

Pobyt v krásnej oravskej prírode prispel k zregenerovaniu a načerpaniu novej energie a sily. Súčasne bola integrovaná aj rovina environmentálna, s cieľom vytvárať kladný vzťah k prírode a jej ochrane.  

  Mgr. Andrea Bebejová, Mgr. Erika Lepáčková Pokračovať v čítaníŠkolský výlet (1.A, 1.C, 3.E)

 Ak si chcete spríjemniť posledné dni v škole, urobte to ako 1.A, 1.C a časť 3.E. Choďte na školský výlet. Tentokrát sme si vybrali 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline. Páčilo sa nám tam, strávili sme zaujímavý deň a utužili sme triedne kolektívy ☺ Pokračovať v čítaníPokračovanie Olympijského dňa

Olympijský deň pokračoval aj dnes volejbalovým stretnutím zmiešaných družstiev 2.AO a 3 .A triedy o doma pečenú bábovku. Pokračovať v čítaníVýlet II.C

Školský výlet patrí k tradičným oddychovým aktivitám na konci školského roka. TrieduII. C oslovil  bowling a biliard v Námestove. Pokračovať v čítaníProgramy Ja Slovensko na našej škole

JA Slovensko

Tento školský rok sa naša škola zapojila do viacerých programov neziskovej organizácie JA Slovensko.
Tretiaci z obchodnej akadémie pracovali v programoch  JA Aplikovaná ekonómia, JA Viac ako peniaze a  JA  Podnikanie v cestovnom ruchu. Štvrtáci využívali program JA učebnica ekonómie a podnikania a JA Etika v podnikaní.

V rámci programov sa zapojili aj do viacerých súťaží.  Pokračovať v čítaníMedzinárodný deň objatia

Včera sme si pripomenuli medzinárodný deň objatia. Hug day vznikol v roku 2012.Otvorená náruč nič nestojí a môže  nám pomôcť dostať sa zo stresu, či vyčariť úsmev na tvári. Pokračovať v čítaníOlympijský deň

BOD_logo SVK OK - kópia_sm

V pondelok 25. júna sa na našej škole konal Olympijský deň, ktorého cieľom bolo priblížiť žiakom olympijského ducha, tradície a športové súboje. Myšlienka ” nieje dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa” je žiakom známa. Ale predsa len očakávali vyhodnotenie, určenie víťazov a slávnostné odovzdávanie medailí. A tak sme pod symbolickým olympijským ohňom a olympijskou vlajkou ocenili triedy s najvyšším počtom bodov. Tie mohli získať vo volejbale, futsale, basketbale a cestnom behu. Pokračovať v čítaníČitateľská gramotnosť

V dňoch 20.-22. júna 2018 vo všetkých triedach druhého ročníka prebehla súťaž Čitateľskej gramotnosti, kde si mohli žiaci overiť svoje zručnosti pri práci s textom.

Uvádzame len najúspešnejších žiakov v každej triede:

2. A – A. Kozaňák (88 %)

2. B – M. Motyčák (94 %)

2. C – M. Brišák, P. Janík, J. Nákačka, J. Špagla (94 %)

2. D – B. Záchemský, L. Šimek (94 %)

2. AO – M. Masláková,  A. Loneková,  Z. Turčáková (88 %) Pokračovať v čítaníOznam pre prijatých

Žiaci, ktorí sú prijatí môžu sa prísť zapísať. Zápis sa uskutoční na sekretariáte školy prostredníctvom zápisného lístka, ktorý dostal každý žiak na základnej škole.

Termíny zápisu:

  1. jún 2018               od 8.00 h. do 14.30 h.
  1. jún 2018               od 8.00 h. do 14.30 h.
  1. jún 2018                od 8.00 h. do 14.30 h.
  1. jún 2018               od 8.00 h. do 14.30 h.

Pokračovať v čítaníProjekt Erasmus plus –  „Prax – škola života“

Print

V dňoch  21.5.2018 až 2.6.2018  21 vybraných žiakov tretieho ročníka SŠ Tvrdošín, študijných odborov MECHATRONIKA, ELEKTROTECHNIKATECHNICKÉ LÝCEUM so zameraním na informatiku, absolvovalo odbornú stáž v Poľsku  na Strednej odbornej škole – Zespól Szkól Walerego Goetla v Suchej Beskidzkej, v Malopoľskom vojvodstve.  Mobilita sa uskutočnila v rámci programu Erasmus plus – odborné vzdelávanie a príprava, ktorý je financovaný Európskou úniou.

Poľská škola poskytla našim žiakom teoretické aj praktické vedomosti z oblasti CNC programovania, elektrotechniky, grafických systémov a počítačových sietí v stredisku praktického vyučovania školy a vo firme Fideltronik. 

Žiaci pracovali v skupinách podľa študijných odborov. V prvých dňoch sa zúčastnili prehliadky školy,  jej školských dielní a odborných prednášok z oblasti programovania CNC strojov, nových technológií tvorby plošných spojov a informatiky. Dva dni žiaci odboru mechatronika a elektrotechnika pracovali v školských dielňach na CNC sústruhu a CNC frézke. Vytvárali programy pomocou G kódov, ktoré nahrávali priamo do stroja a vyrábali súčiastky,  pod vedením odborných pracovníkov školy. V rámci odborného vzdelávania získali informácie o nových možnostiach v oblasti programovania CNC strojov. Ďalšie dni žiaci pracovali vo firme Fideltronik, ktorá  sa zaoberá výrobou DPS pre firmu Philips, vyrába rôzne svietidlá, riadiace jednotky do elektromobilov a riadiace systémy pre letecký priemysel. Na začiatku žiaci absolvovali poučenie o BOZP a exkurziu po jednotlivých dielňach firmy spolu s odborným výkladom. Žiaci odboru technické lýceum navštívili firmu Fitech, ktorá spolupracuje s firmou Fideltronik. Tu žiaci absolvovali prednášky z oblasti elektrotechniky, tvorby technickej dokumentácie samotných súčiastok v programe Eagle. Vo firme  Fideltronik  žiakov zaujala tlač etikiet  a tiež zváranie optických vlákien. V škole žiaci vytvárali internetové koncovky a zapájali server pomocou switch-u s počítačom. Žiaci sa zúčastnili prednášok z oblasti najnovších trendov technológie výroby dosiek plošných spojov, elektrotechnických súčiastok, optických vlákien atď. V rámci exkurzie vo firme  mali žiaci  možnosť  vyskúšať si prácu na CNC strojoch a zariadeniach určených na výrobu DPS, či najnovšie technológie z oblasti spájkovania a  rezania plechov. 

Okrem získavania teoretických poznatkov a praktických činností hostiteľská škola pripravila pre našich žiakov aj bohatý kultúrny a poznávací program. Žiaci absolvovali výlety do výzamných poľských miest Krakow, Wielička, Zakopane, Wadovice a spoznávali poľské tradície a kultúru.

Na záver praxe všetci účastníci dostali Certifikát o absolvovaní vzdelávania od firmy Fideltronik. Mladí ľudia, ktorí absolvovali odbornú stáž v Poľsku, nezískali len zážitky na celý život, ale aj skúsenosti a zručnosti, ktoré  im pomôžu  pri ďalšom uplatňovaní sa na trhu práce. Pokračovať v čítaní