Novinky


Školská futsalová liga

Školská futsalová liga

Už tradične sa aj tento rok konala Školská futsalová liga. Tento rok sa zapojilo 10 tried. Na začiatku  sa konali zápasy v rámci dvoch po 5 tried ktoré boli určene žrebom, víťazom A skupiny bola trieda 4.A a víťazom B skupiny trieda 3.B. Nasledovala vyraďovacia časť do ktorej boli dosadené z skupín víťazné triedy oproti sebe, ostatné triedy boli dosadené žrebom. Na koniec sa vo finále stretli triedy 4.A a 3.B, z finálového dvojzápasu vyšla víťazne trieda 4.A. Na treťom mieste skončila trieda 2.B. Školská liga sa konala pod záštitou školskej žiackej rady. Školská liga poslúžila aj na skvalitnenie výberu futbalového tímu reprezentujúceho školu vo veľkom futbale za zápase 10.4 v Nižnej. Pokračovať v čítaníŠtúrovo pero 2019

Štúrovo pero 2019

Boli sme úspešní a vyhrali sme  

GesTo získalo Cenu Televízie Markíza 2. stupňa

Mesiac apríl už tradične predstavuje vzácne obdobie pre každý školský časopis. Koná sa totiž najprestížnejšia celoslovenská súťaž vysokoškolských a stredoškolských časopisov Štúrovo pero vo Zvolene. Slávnostné dvojdňové vyhodnotenie súťaže, kde sa stretli zástupcovia redakcií časopisov, sa konalo 12. a 13. apríla v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Úvodný deň patril ako zvyčajne hodnoteniam porotcov a prednáškam, a to najväčšie napätie vyvrcholilo až na ďalší deň, kedy sa konalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov. Spomedzi prihlásených 70 stredoškolských časopisov sa nám podarilo v silnej konkurencii uspieť a obsadili sme vynikajúce druhé miesto a získali diplom a cenu Televízie Markíza. Veľkou motiváciou do budúcnosti je pozitívnej hodnotenie obsahovej a najmä grafickej stránky nášho periodika a kvalitná novinárska práca, s ktorou sme na úrovni gymnaziálnych stredoškolských časopisov.  Poďakovanie patrí najmä šéfredaktorovi A. Tarajovi z 2. B, členom redakčnej rady: J. Dedinskej, Z. Jakubiakovej a M. Dopaterovej z 4. AO, J. M. Gibaštíkovej z 2. E, Sáre Galčíkovej z 3. AO. Jazykovo-štylistická a pravopisná úprava A. Piterová Kokoruďová. Pokračovať v čítaníTrenčianske robotické dni

Trenčianske robotické dni

ktorých 14. ročník sa uskutočnil 3. – 4. 4. 2019 v priestoroch výstaviska Expo Center a.s. v Trenčíne

 Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluorganizátorom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Podtémou tohto ročníka je EKOROBOTIKA, cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi.

Spojenú školu Tvrdošín Medvedzie reprezentovali žiaci: Anton Janík 4.E a Jakub Kuhajda 4.F v kategórii Follower Easy, kde obsadili 1.miesto a 2. miesto Anton Janík 4.E a 4.miesto Jakub Kuhajda 4.F.

Výhercom gratulujeme a prajeme hodne úspechov v ďalších tvorivých rokoch.

PaedDr. Spišský Pokračovať v čítaníNa divadelnej scéne …

Matka

Žiaci našej školy  2.a 3. apríla 2019 odohrali v kine Javor 3-dejstvovú psychologickú divadelnú hru Matka, ktorú v roku 1943 napísal známy slovenský dramatik Július Barč – Ivan. 

Hra zachytáva silný príbeh materinskej lásky, ktorá sa zo všetkých síl snaží zmieriť svojich dvoch synov Jana a Paľa – sú stelesním dobra a zla – dvoch stavov, ktoré v každom človeku zápasia. Matku bolí srdce zo súrodeneckej nevraživosti a hľadá cestu k ich zmiereniu.  Autor zapracoval do dejovej línie matkine vízie (vidiny toho, čo zlé ju čaká) a biblické motívy  – motív obety Ježiša Krista i motív prvej bratovraždy (Kain a Ábel).

Divadelná hra nesie nadčasovú platnosť – dotýka sa toho, čo aj v dnešnej dobe dominuje: túžba po majetku, peniazoch, nenávisť, sebectvo, tvrdosť srdca ale aj sila materinskej lásky, odpustenie, statočná práca, skromný život a čistú lásku.

Atmosféru medzivojnového dedinského života dotvárali dobové kostýmy a javiskové rekvizity. 

Obsadenie:

Matka – Zita Turčáková, Jano – Jakub Nákačka, Paľo – Marek Ratulovský, Katka – Anna Loneková, suseda – Lívia Sirotová, zvuk a osvetlenie scény – Filip Kubica, Patrik Janík, Juraj Franek. Réžia – Mária Zimanová. Pokračovať v čítaníExkurzia do Prahy

V dňoch 07.06.2019 (piatok)10.06.2019 (pondelok) sa uskutoční tradičná exkurzia do Prahy.

Suma je 104 Eur.

V cene je zahrnuté:

1/ doprava klimatizovaným autobusom

2/ komerčné poistenie na 4 dni – maximálny balík v Allianz

3/ 2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách so samostatnou

    sprchou a WC

4/ 2x bohaté raňajky 

5/ 2x celodenné lístky na akýkoľvek druh  mestskej dopravy po Prahe

6/ turistický poplatok pre mesto

7/ plavba loďou po Vltave (cca 1 hod)

8/ vstup do ZOO

9/ 1 l minerálnej vody na každý deň počas prehliadky mesta

Peniaze je potrebné  uhradiť do 26. apríla 2019. 

(nutné kvôli zálohovým platbám).

V prípade záujmu sa nahláste u Mgr. Dagmar Hujovej a Mgr. Zuzany Hurajovej v kabinete č.3. 

So sebou si prineste:

– číslo občianskeho preukazu

– dátum narodenia

– tel.číslo svoje + zákonného zástupcu

– adresu bydliska

PROGRAM

                                                                                    

Piatok (07. 06.  2019)

– odchod autobusu od Spojenej školy  o 7.30 hod

– predpokladaný príchod do Prahy je okolo 17.00  (ubytovanie,  voľný čas),možnosti:

   futbal na umelom ihrisku pri škole, stolný tenis, prehliadka okolia…

Sobota (08. 06. 2019)

  Václavské námestie

  Staromestské námestie – Orloj

  Karlov most

  Chrám sv.Mikuláša

  Petřín – vyhliadková veža   (vstupné 70,-Kč po predložení študentského

                  preukazu)

                 Labyrint + krivé  zrkadlá (vstupné 70,-Kč po predložení 

                  študentského preukazu)

– Loreta

– Hradčany, Pražský hrad (výmena stráží)

– relax v zámockých záhradách

Nedeľa (09. 06. 2019)

– plavba loďou po Vltave do ZOO + prehliadka ZOO

– predpokladaný odchod z  Prahy je medzi 21.00 – 22.00 a príchod do Tvrdošína

  medzi 05.00 – 06.00 v pondelok ráno (10.06.2019) Pokračovať v čítaníSmrť sa volá Engelchen

Za divadelným umením do Žiliny

Dňa 21. marca 2019 sa študenti 3. A a 3. D triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline. Predmetom návštevy bol titul na povinné čítanie od L. Mňačka – Smrť sa volá Engelchen v divadelnom stvárnení profesionálnych hercov na javisku. Počas druhej svetovej vojny vypálilo komando SS moravskú obec Ploština. Ladislav Mňačko bol ako mladý partizán svedkom týchto udalostí. V jeho najznámejšom protivojnovom románe Smrť a volá Engelchen autor znovu rozpráva svoj príbeh prostredníctvom mladého partizána Voloďu. Spočiatku dobrodružný partizánsky život je osudovo pretkaný láskou k záhadnej Marte… Začína boj o holý život a záchranu ľudskosti. Po vojne treba chytiť vinníkov, lenže vojna nemá víťazov ani porazených. Čo nakoniec spasí zranené duše?  Autor sa k vojne stavia výrazne negatívne, pričom v popredí sú vlastnosti Voloďu, práve ten má možnosť posúdiť, koľko hrôzy a utrpenia prináša vojna a ako na ňu doplácajú prostí ľudia. Divadlo bolo pre nás obrazom neľudskosti nemeckého fašizmu a jeho rasovej diskriminácie.  Pokračovať v čítaní25. marec – Deň počatého dieťaťa

Deň počatého dieťaťa

Pripni si aj ty bielu stužku.
Na životoch nenarodených detí záleží. 

Každoročne si 25. marca na Slovensku okrem Dňa zápasu za ľudské práva pripomíname aj práva nenarodených.


Kampaň chce pripomenúť, že život sa začína od počatia a podľa Ústavy SR, článku 15, je každý život hodný ochrany pred narodením. 

V piatok (29. marca 2019) si tento deň pripomenieme aj na našej škole. Chceme spoločne osláviť deň, kedy sme dostali dar života.

Vo vestibule bude prebiehať počatinová párty, prezentácie na ochranu života. Môžete si spolu s nami pripnúť stužku, ktorou vyjadríme, že nám záleží aj na životoch nenarodených detí.

Počas veľkej prestávky bude v zasadačke školy prebiehať modlitba Krížovej cesty na tento úmysel.

Pozývame aj Teba

Pridáš sa? Pokračovať v čítaníMladý účtovník 2019

Mladý účtovník 2019

Dňa 20. 03. 2019 v priestoroch Žilinskej univerzity prebiehalo regionálne kolo Mladý účtovník 2019.  Súťaž organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov spolu so spoločnosťou KROS, a. s.

Cieľom je testovať nielen účtovnícke vedomosti súťažiacich, ale aj zručnosti účtovania v ekonomickom softvéri OMEGA – podvojné účtovníctvo. 

 Našu školu reprezentovala Irena Michalčíková, žiačka IV. AO triedy odboru obchodná akadémia, ktorá sa pripravovala pod vedením p. učiteľky Ing. Moniky Sabovej.  Pokračovať v čítaníVoľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta – pedagogický zamestnanec

Vyhlasovateľ:
 Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:

  •   Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
  •   Učiteľ odborných strojárskych predmetov

    Termín nástupu:

 01. 09. 2019

Kvalifikačné predpoklady:

 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a súhlas

na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky:

 spstv@spstv.edu.sk tel. 0948 086 062

Pokračovať v čítaníBeseda

Beseda

V piatok 22.3. sa na našej škole v spolupráci s OZ V.I.A.C uskutočnila veľmi zaujímavá diskusia o spoločenskej zodpovednosti realizovaná formou workshopu. Diskusiu viedla pani Janette Motlova Maziniova – riaditeľka výskumného ústavu detskej psychológie. Žiaci 3.B a 2.E sa prostredníctvom zaujímavých aktivít presvedčili o potrebe vnímavosti, ľudskosti a potrebe odstraňovania predsudkov, ktoré vládnu v spoločnosti. Pokračovať v čítaníKrása slova – Hviezdoslavov Kubín

21.marca 2019 sa v Dolnom Kubíne konala regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie, ktorá je súčasťou už neuveriteľného 65. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci – Eliška Resutíková z 3.AO a Marek Ratulovský zo 4.E. Ako tradične tam bola silná konkurencia, no aj napriek tomu sa naši recitátori nestratili, Marek porotu zaujal a obsadil pekné 3. miesto v kategórii poézia. Blahoželáme ☺ Pokračovať v čítaníBiblická olympiáda

Dňa  21. marca 2019 sa v priestoroch ZŠ v Trstenej konalo dekanátne (okresné) kolo súťaže Biblickej olympiády. Zúčastnili sa jej víťazi školského kola: Ž. Glovaťáková, T. Kapina, L. Hajdúk – z II.D.  Ako trojčlenné družstvo  pracovali na rôznych úlohách, kde si preverili svoje poznatky z troch prečítaných kníh Svätého písma. Úlohy boli pomerne náročné, ktoré priebežne hodnotila odborná komisia a naši žiaci získali krásne 3. miesto. Veríme, že to, čo získali pri čítaní Božieho Slova im bude posilou do ďalších dní života.

Žofii, Tadeášovi a Lukášovi srdečne blahoželáme! Pokračovať v čítaní