Novinky


Jarné upratovanie …….

Prvé jarné dni sme na internáte zorganizovali brigádu, pri ktorej si naši študenti vyskúšali manuálnu prácu s motykami, hrabľami a metlami. Trhali burinu, čistili suchú trávu, zbierali papiere, zametali chodníky … Bolo toho neúrekom, ale stálo to za to.

Všetkým sa chceme poďakovať. Pokračovať v čítaníCeloštátne kolo Olympiády v NEJ

V dňoch 19. – 20. 03. 2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

Záštitu na podujatím prevzali:

veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker

veľvyslanec Rakúskej republiky Helfried Carl

veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie Alexander Wittwer

Spojenú školu Tvrdošín a  Žilinský kraj v kategórii 2D reprezentoval Ján Vojtek, žiak IV. E triedy,

ktorý obsadil 6. miesto.

Janko nám podal obraz toho, ako to celé prebiehalo.

„V nedeľu v podvečerných hodinách sme sa po spoločnej večeri presunuli do historického centra Bratislavy, kde sme si s nemeckým sprievodcom prezreli pamiatky a budovy Starého mesta. Samotná súťaž sa konala v pondelok a pozostávala z písomnej a ústnej časti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien prebiehalo za účasti zástupcov veľvyslanectiev a zahraničných inštitútov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok“.

Želáme Jánovi veľa takýchto ocenení a ešte raz gratulujeme.

Pokračovať v čítaníOkresné kolo SOČ

Okresné kolo SOČ

Dňa 21.marca 2017 sa v našej škole konalo okresné kolo 39. ročníka SOČ pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov zo 7 škôl s 29 prácami v 13 súťažných odboroch, práce posudzovali 3 odborné hodnotiace komisie. Najlepšie hodnotené práce postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2017 v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto.

Výsledková listina Dolný Kubín …

Výsledková listina Námestovo …

Výsledková listina Tvrdošín …

Pokračovať v čítaníSÚŤAŽ  STROJÁR INOVÁTOR – TU KOŠICE

Mladý inovátor

Dňa 22. 03. 2017 sa  žiaci našej školy Marcel Kavalier, Ivan GarabášJuraj Kekelák   zúčastnili súťaže Strojár Inovátor, na TU v Košiciach. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci odborných škôl a gymnázií zaslaním svojich projektov z nasledovných oblastí:

  1. Konštrukcie strojov a zariadení, automobily, biomedicínske inžinierstvo
  2. Strojárske technológie a manažment technických a environmentálnych systémov

Uvedene projekty obhajovali pred odbornou komisiou z Technickej univerzity na strojárskej fakulte. Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich z celého Slovenska, z ktorých náš žiak Juraj Kekelák  z III.E triedy získal 1. miesto s prácou JUS ( jednoduchý univerzálny tester ) a Marcel Kavalier zo IV.E triedy s prácou CNC gravírka, cenu v hlasovaní za najlepšiu prácu cez internet. Všetci súťažiaci sú prijatí na štúdium na TU v Košiciach bez skúšok.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme ! Pokračovať v čítaníDekanátne kolo Biblickej olympiády

Dňa 22. marca 2017 sa naši žiaci zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády v Dome kultúry v Trstenej. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola: Anna Loneková z I. AO, Simona Kuráňová z II. AO a Lucia Miklušáková z III. AO., ktoré vytvorili jeden tím. V piatich súťažných disciplínach boli preverované vedomosti súťažiacich z biblických kníh: Kniha Genezis, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela a List Efezanom. Spoločnou témou bol „zápas  pravé hodnoty“. Naši žiaci obsadili pekné 3. miesto zo šiestich zúčastnených stredných škôl z okresov Tvrdošín  a Námestovo. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Nech prečítané Božie slovo prinesie bohatú úrodu v ich životoch. Bohu vďaka! Pokračovať v čítaníHviezdoslavov Kubín

17. 3. 2017 organizovalo Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne regionálnu súťaž                 v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie, tvorbe divadelnej poézie a detských recitačných kolektívov.  Našu školu reprezentovali títo žiaci: Lucia Trstenská z I.AO, Terézia Lališová zo IV.AO, Marek Ratulovský z III.E a Dávid Kurčina zo IV.F. Ich vystúpenie bolo príjemné a v silnej konkurencii sa nestratili. Dievčatá obsadili 3. miesto a chlapci dostali čestné uznanie za účinkovanie v súťaži. Blahoželáme! Pokračovať v čítaníŠkolské kolo SOČ

SOČ - školské kolo

Dňa 8.3.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 39. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Prehliadky sa zúčastnilo 8 prác v 7 súťažných kategóriách, na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie všetky práce postupujú do okresného kola, ktoré sa opäť uskutoční v našej škole 21.3.2017. Pokračovať v čítaníQuo vadis výchovné poradenstvo?

Nezvyčajné stretnutie výchovných poradcov zo základných  aj stredných škôl sa uskutočnilo v Spojenej škole v Tvrdošíne. Na pozvanie p. PaedDr. Genšorovej, zástupkyne Spojenej školy v Tvrdošíne,   sa zišlo najpestrejšie zastúpenie výchovných poradcov z regiónu Oravy.  Cieľ stretnutia bol jasne stanovený, nájsť odpoveď na otázku: „Čo je nové vo výchovnom poradenstve?“ 

Hlavnými  hosťami podujatia boli, pani  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.,  Prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku  a

p. Mgr. Daniel Markovič, PhD, pôsobiaci na  tejto  univerzite.

Po úvodnom privítaní  p. PaedDr. Genšorovej, nasledovali prednášky, z ktorých sme sa dozvedeli, kde nájdeme  erudované zdroje v oblasti poradenstva, vyskúšali sme si metódu CH-Q,  pomocou ktorej sme sa presvedčili o našich silných stránkach.

Počuli ste už o personalizovanom učení?  Účastníci podujatia už áno a navyše, získali podklady k tomu, aby si spomínaný spôsob učenia mohli jednoducho vyskúšať so žiakmi.

Poslednú hodinu podujatia sa k nám pridali študenti Spojenej školy v Tvrdošíne a svojim príjemným vystupovaním a vtipnými odpoveďami, dotvárali skvelú atmosféru podujatia.

Chcem sa poďakovať výchovným poradcom, za aktívnu účasť na podujatí, vzácnym hosťom z Katolíckej univerzity, ktorí si našli čas a pridali sa k nám,  a p. zástupkyni,  PaedDr. Genšorovej za vynikajúco pripravené podujatie.  Pokračovať v čítaníloT a Robotika

loT a Robotika

IoT a Robotika …

Na fakulte privítali 75 talentovaných študentov stredných škôl z celého Slovenska (Bratislava, Šala, Nižná, Tvrdošín, Banská Bystrica, Stará Turá, Žilina, KNM, Námestovo…) a 15 študentov z Francúzska (Paríž). Títo stredoškoláci  spoločne vyvíjali  svoju prvú IoT aplikáciu v priebehu jedného týždňa (od 27.2. do 3.3.2017). Za našu školu sa zúčastnili nasledovní žiaci: Jaroslav Fenik, Samuel Duda,  Anton Janík, Marek Katreník, 2.E,  Jakub Kuhajda 2.F

PaedDr.P.Spišský Pokračovať v čítaníHviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

 

                                                              „Poézia je umenie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom                    

                                                                                nesmierne plastického materiálu – ľudskej reči.“ 

Carl Sandburg

Dňa 24. februára 2017 sa v priestoroch Informačného centra Spojenej školy uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov školy. Odborná porota vybrala nasledovných víťazov.

Kategória próza:

  1. miesto Lališová, Terézia 4. AO
  2. miesto Trstenská, Lucia 1. AO a Turčáková, Zita, 1. AO
  3. miesto Dopaterová, Michaela 2. AO a Dedinská, Júlia 2. AO

Kategória poézia:

  1. miesto Ratulovský, Marek 2. E
  2. miesto Kurčina, Dávid 4. F
  3. miesto Vestenická, Dominika 2. AO a  Svetlák, Matúš 1. D

Pokračovať v čítaní