Novinky


Volejbal

 Školské Majstrovstvá Slovenskej republiky vo volejbale žiakov stredných škôl

V dňoch od 3. a 4. mája 2018 sa v športovej hale v Detve konali Školské majstrovstvá SR vo volejbale žiakov stredných škôl. Organizátorom podujatia boli Centrum voľného času Trend Detva, Centrum voľného času Junior Banská Bystrica a Slovenská asociácia športu na školách.

Na ŠM-SR sa prebojovali žiaci 8 krajov Slovenska nasledovne: Bratislavský kraj zastupovali žiaci Gymnázia J. Hronca  Bratislava, Trnavský kraj reprezentovalo družstvo SPŠ Trnava, Trenčiansky kraj Športové gymnázium Trenčín, Nitriansky kraj  Gymnázium Komárno, Banskobystrický kraj Gymnázium Zvolen, Žilinský kraj Spojená školy Tvrdošín,  Prešovský kraj Gymnázium  Stará  Ľubovňa, Košický kraj Gymnázium  Košice.

Slávnostné otvorenie a kultúrny program si pozreli aj žiaci Spojenej škola Tvrdošín. Pozreli si nielen zahájenie ale aj prvé zápasy, v ktorých nám dobré fandili za čo im patrí veľká vďaka.

Žiaci hrali v dvoch skupinách systémom každý s každým prví dvaja zo skupín sa prebojovali do semifinále o titul majstra Slovenska.  Tretí a štvrtý zo skupiny i zahrali o celkove umiestnenie.  O 3. miesto bojovali družstvá Zvolena  a Komárna, kde úspešnejšími boli žiaci zo Zvolena a   tým si vybojovali bronzové medaily. Vo finále sa napokon stretli žiaci Športového gymnázia Trenčín a žiaci Gymnázium  Stará  Ľubovňa. Po vyrovnanom súboji sa nakoniec tešili a titul Majstra Slovenska vybojovali  žiaci Športového gymnázia Trenčín, ktorým srdečne gratulujeme. Striebro patrí vo finále  neúspešnému  družstvu zo Starej Ľubovne. 

Naši žiaci v skupine sa stretli s neskorším víťazom a bronzovým družstvom.  Nad družstvom SPŠ Trnava pred zrakmi našich študentov vybojovali cenné víťazstvo.  V zápase s Košicami o umiestnenie piate a šieste miesto  im chýbali sily a prehrali, tak nakoniec  obsadili šieste miesto.  Za predvedenú hru sa nemusia  hanbiť. Pred nimi  skončili družstva, ktoré hrajú celoštátnu dorasteneckú, ba niektorí žiaci aj mužskú ligu.  

Konečné výsledky: 1. Gymnázium Trenčín  

2. Gymnázium Stará Ľubovňa 

3. Gymnázium Zvolen

4. Gymnázium Komárno 

5. Gymnázium Košice 

6. SŠ Tvrdošín 

7. Gymnázium J. Hronca Bratislava 

8. SPŠ Trnava   Pokračovať v čítaníFlorbal

Florbal Trenčín

 

Školské majstrovstva Slovenska vo florbale stredných škôl – chlapci

V Trenčíne sa konala v dňoch od 11. – 12. apríla 2018  chlapčenská časť súťaže Školské majstrovstvá Slovenska vo florbale pre žiakov stredných škôl. O titul ,,Školský Majster Slovenskej republiky (SR) pre školský rok 2017/2018“  bojovalo  najlepších 8  tímov resp. škôl z každého kraja. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Víťazom Žilinského samosprávneho kraja a právo štartu si vybojovala naša Spojená škola Tvrdošín. Hralo sa v dvoch štvorčlenných skupinách. Spojená škola Tvrdošín bola v skupine s Košicami,  Lipanmi a Skalicou. 

Naši chlapci v skupine obsadili tretie miesto a o umiestnenie si zahrali s tretím družstvom z druhej skupiny. 

Po tuhom boji zdolali Gymnázium Nitru 3 : 2 a obsadili pekné  piate miesto. Potvrdili úroveň Oravského florbalu z pred dvoch rokov. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a príkladný boj o čo najlepšie umiestnenie. 

Víťazom sa stalo Súkromné športové gymnázium Košice, ktoré vo finále zdolalo družstvo Gymnázium Bratislava.  

Ak načrieme do histórie, tak pred piatimi rokmi  titul Školský majster Slovenskej republiky získala naša Spojená škola Tvrdošín. 

Do budúcnosti, ak chceme bojovať o popredné umiestnenie, musíme sa športovo špecializovať.  Ale to je odkaz pre rodičov, aby svoje deti vedeli zamestnať v rannom veku. 

Pokračovať v čítaníOdborné prednášky pre štvrtákov

Visteon-logo

Posledné odborné prednášky v škole absolvovali štvrtáci dňa 9. mája 2018. V prvej časti pani Bebejová z Úradu práce poskytla žiakom informácie o ich povinnostiach a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

V druhej časti firma Visteon Námestovo priblížila svoju výrobu, výrobné priestory, perspektívu do budúcnosti a možnosti zamestnania sa v tejto firme pre technické aj ekonomické odbory.  Pokračovať v čítaníCeloslovenská súťaž SYGA

SYGA

15. ročník súťaže mladých elektrotechnikov vyhral študent z Tvrdošína s návrhom výrobno-baliacej linky

Víťaz získal zostavu riadiaceho systému SIMATIC S7-1200 a motivačné štipendium na niektorú zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním.

Víťazom 15. ročníka celoslovenskej súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorá vyvrcholila finálovým dňom na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, sa stal Juraj Kekelák zo Spojenej školy v Tvrdošíne.

Študent navrhol, zostrojil a naprogramoval výrobno-baliacu linku pre výrobu valivých súčiastok. Zariadenie dokáže zložiť súčiastku, označiť ju, pretriediť, zabaliť a poslať na expedíciu. J. Kekelák sa projektu venoval deväť mesiacov pod vedením pedagogického konzultanta Petra Spišského.

Autor víťaznej práce, na ktorej sa zhodla porota, zvolil opačný postup, ako býva zvykom. Najskôr navrhol výrobok, ktorý chce vyrábať, potom 3D model a až následne riešil návrh linky a riadiaceho algoritmu. Hoci išlo o prácu stredoškoláka, ktorý na projekte pracoval sám, mala parametre diplomovej práce,“ zdôvodnil rozhodnutie poroty Michal Kopča, špecialista pre riadiace systémy v spoločnosti Siemens s.r.o.

Cieľom súťaže SYGA je dať študentom možnosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po opustení školy. „Snažíme sa takto pomáhať žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizačných riešení, ktoré budú môcť využiť počas štúdia na univerzite či v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry. Práce, ktoré sme mali možnosť vidieť, boli minimálne na bakalárskej úrovni a svedčia o tom, že v oblasti automatizácie máme na Slovensku vynikajúci potenciál,“ povedal Marián Hrica, obchodný riaditeľ pre divízie Digital Factory a Process Industries and Drives spoločnosti Siemens s.r.o.

Pokračovať v čítaníMladý tvorca

Mladý tvorca 2018

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Tento ročník sa naša škola zúčastnila tejto výstavy už tradične a zároveň sme sa prihlásili aj do súťaže o Cenu ministerstva hospodárstva SR  „ Inovácia a technická tvorivosť“, našu školu reprezentujú žiaci:

  1. Erik Durčák – 4.F – CNC Kombi – kategória strojárstvo
  2. Peter Holubčík – 4.E – Vyskladňovacie zariadenie riadené pomocou PLC – kategória 
  3. Dominik Mikulaj – 4.E                            elektrotechnika a energetika

Práca Erika Durčáka 4.F – CNC Kombi získala cenu prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

Srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

PaedDr. P. Spišský Pokračovať v čítaníOdborná exkurzia na FEL fakulte v Žiline

Dňa 25.04.2018 sa niektorí žiaci našej školy 3.A, 3.E a 3.F triedy zúčastnili na odbornej exkurzii v Žiline na elektrotechnickej fakulte  UNIZA. Na začiatok sme absolvovali krátku prezentáciu o možnostiach štúdia a študijných odboroch. Potom na nás čakala prehliadka jednotlivých laboratórií zameraných na autotroniku, programovanie PLC, elektrotechniku. Mali sme možnosť rozprávať sa so študentami FEL fakulty, ktorí pracovali na svojich bakalárskych či diplomových prácach. Nakoniec pre nás pripravili laserovú show na katedre fyziky. Potom sme sa presunuli na strednú elektrotechnickú školu v Žiline, kde sme sa zúčastnili na prednáške o 3D tlači.  Pokračovať v čítaníSúťaž Mladý Európan

Dňa 24. 04. 2018 v Dome kultúry v Trstenej sa uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorého sa zúčastnili:
Obchodná akadémia Dolný Kubín, Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca, Gymnázium Kysucké Nové Mesto, Spojená škola Nižná, Súkromná spojená škola EDUCO Námestovo, Spojená škola Tvrdošín. 

Našu školu reprezentovali Filip Štiga, Milan Mudroň, Jozef Plaskúr žiaci III.A, ktorí sa ako družstvo umiestnili na peknom 2. mieste.

Gratulujeme! Pokračovať v čítaníMladý Tvorca 2018 – odborná exkurzia

Dňa 26.4.2018 sa žiaci II.A, II.B a II.C triedy zúčastnili odbornej exkurzie Mladý tvorca 2018 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na výstave žiaci mali možnosť vidieť projekty a výrobky žiakov z rôznych odborných škôl a gymnázií a tiež pracovné ponuky slovenských a zahraničných firiem. Výstava sa koná pod záštitou ministerstva hospodárstva a jej cieľom je motivovať žiakov o odborné vzdelávanie, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám, podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie. Aj žiaci našej školy Erik Durčák, Dominik Mikulaj a Peter Holubčík  tu vystavovali svoje projekty, ktoré boli hodnotené odbornou komisiou. Žiaci na výstave získali aj inšpiráciu pre vyhotovenie vlastných projektov v 4. ročníku na maturitnú skúšku a tiež o potrebe odborného štúdia z hľadiska uplatnenia v praxi.  Pokračovať v čítaníBranný súboj

Branný súboj

V Žiline 20.04.2018 sa päťčlenné družstvo chlapcov našej školy zúčastnilo branného súboja študentov. Branný súboj organizovalo MO SR ako 2. ročník a zúčastnilo sa ho 9 škôl Žilinského samosprávneho kraja.  Naše družstvo si vybojovalo 1.miesto pred SOŠ drevárskou a stavebnou – Krásno nad Kysucou a SŠ Rosinská cesta 4 – Žilina. Naše družstvo + náhradník 

Gregor Bartoš 3.A, Milan Mudroň 3.A, Nikolas Vrabček 3.A, Filip Štiga 3.A, Pavol Motýľ 3.F, Marek Brandys 3.F

GRATULUJEME ! Pokračovať v čítaníVyhodnotenie súťaže Štúrovo pero 2018

Štúrovo pero

Slávnostné vyhodnotenie 24. ročníka Štúrovho pera 2018 kraľovalo 20. a 21. apríla v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Nesporne jedna z najzaujímavejších udalostí  celoslovenského novinárskeho života. Súťaž, ktorú možno označiť ako jeden zo základných kameňov mladého novinárstva. Zároveň aj ako kamienok budúcnosti toho profesionálneho, neraz háklivého oboru, ktorý perom (no dnes aj mikrofónom, kamerou či fotoaparátom) bojuje na poli pravdy a ľudskosti. Podujatie v čitárni plnej mladých žurnalistov zo školských radov zo všetkých kútov Slovenska otvorila riaditeľka knižnice Milota Torňošová. Súčasťou dvojdňového programu boli odborné semináre o školských časopisoch a novinárskych prácach, ktoré viedli odborní porotcovia. V rámci programu boli aj tlačové besedy s významnými osobnosťami Slovenska. Prezident SR, Andrej Kiska, poslanec Národnej rady SR, Marek Maďarič, poslanec Európskeho parlamentu, Ing. Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Ján Lunter, odpovedali nádejným mladým novinárom na ich otázky na poli žurnalistiky a politickej scény. Do súťaže sa tento rok zapojilo 72 súťažiacich časopisov, v silnej konkurencii sme si odniesli pochvalu za obsahovú a štylistickú stránku nášho časopisu GesTo, profesionálnu úroveň príspevkov, diplom za účasť. Dúfame, že odborné rady a cenné skúsenosti, ktoré sme nadobudli v rámci analýzy  na odborných seminároch nás posunú vpred a do súťaže sa prihlásime o rok vyzbrojení novinárskym majstrovstvom aj na poli gragiky a profesionálnej fotografie, a tak zabojujeme o víťazstvo s naším časopisom GesTo ďalší rok.  Pokračovať v čítaní