Organizácia školského roka

Spojená škola Tvrdošín
Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya Tvrdošín
Obchodná akadémia v Tvrdošíne
Organizácia školského roka 2016/2017

September 2016

 • Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016.
 • Vyučovanie sa začína  5. septembra 2016 (pondelok).
 • Maturitné skúšky v mimoriadnom období sa uskutočnia 19. a 20. septembra 2016.
 • Rodičovské združenie prvého ročníka SPŠ I.G. a OA sa uskutoční 22. septembra 2016 (štvrtok).
 • Európsky deň jazykov.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Október 2016

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka.
 • Jesenné prázdniny sú od 28. októbra 2016 (piatok) do 31. októbra 2016 (pondelok), vyučovanie sa začne 2. novembra 2016 (streda).

November 2016

 • Priebežná hodnotiaca porada za 1. štvrťrok bude  15. novembra 2016 (utorok).
 • Plenárne ZRŠ a triedne ZRŠ sa uskutočnia  24. novembra 2016 (štvrtok).
 • Deň otvorených dverí.
 • Európsky týždeň vedy a techniky.
 • Deň študenstva.
 • Školské kolá súťaží ZENIT.

December 2016

 • Celoslovenská školská kampaň Červené stužky.
 • Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2016 (piatok) a končia sa 5. januára 2017 (štvrtok).  Vyučovanie sa začína 9. januára 2017 (pondelok).

Január 2017

 • Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2016/2017 sa uskutoční  26. januára 2017 (štvrtok).
 • Vyučovanie v prvom polroku školského roka 2016/2017 sa končí  31. januára 2017 (utorok).

Február 2017

 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (streda).
 • Polročné prázdniny sú 3. februára 2017 (piatok).
 • Vyučovanie začína 6. februára 2017 (pondelok).
 • Školské kolo súťaže SOČ. 
 • Deň otvorených dverí.
 • Týždenný telovýchovno-výcvikový kurz – lyžiarsky výcvik pre  žiakov 1. ročníka

Marec 2017

 • Jarné prázdniny sa začínajú 27. februára 2017 (pondelok) a končia 3. marca 2017 (piatok). Vyučovanie sa začína 6. marca 2017 (pondelok).
 • Termíny EČ a PFIČ MS:  

slovenský jazyk a literatúra  – 14. marec 2017 (utorok)

anglický, nemecký, ruský jazyk – 15. marec 2017 (streda)

matematika – 16. marec 2017 (štvrtok)

 • Deň učiteľov

Apríl 2017

 • Priebežná hodnotiaca porada za 3. štvrťrok školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 

11. apríla 2017 (utorok).

 • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 13. apríla 2017 (štvrtok) a končia sa 18. apríla 2017 (utorok). Vyučovanie sa začína 19. apríla 2017 (streda).   
 • Triedne ZRŠ sa uskutoční  20. apríla 2017 (štvrtok).
 • Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční v termíne 4. – 7. apríl 2017

Máj 2017

 • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky  pre žiakov SPŠ I.G. a  OA sa uskutoční podľa   osobitného harmonogramu na začiatku mesiaca máj 2017.
 • Kurz ochrany a zdravia  pre žiakov 3. ročníka sa uskutoční počas konania PČOZ MS.
 • Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2016/2017 pre 4. ročník sa bude konať podľa termínu konania ÚFIČ MS.
 • Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia: 1. kolo – 1. termín – 9.5.2017

1. kolo – 2.termín –   11.5.2017

 • Návrh na konanie ÚFIČ MS v riadnom skúšobnom období  22. máj 2017 –  26. máj 2017. 
 • Odborná prax pre žiakov  2. a 3. ročníka SPŠ I.G. a  OA sa uskutoční počas konania ÚFIČ MS.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Jún 2017

 • Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia: 2. kolo – 20.6.2017
 • Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2016/2017 pre 1., 2. a 3. ročník  sa uskutoční  27. júna 2017 (utorok).
 • Druhý polrok školského roku 2016/2017 sa končí  30. júna 2017 (piatok).
 • Letné prázdniny sa začínajú 3. júla 2017 a končia sa 31. augusta 2017.
 • Začiatok vyučovania školského roka 2017/2018 je 4. septembra 2017 (pondelok).

Tvrdošín 23. august 2016

Ing. Ľudmila Uhlíková
riaditeľka školy