Novinky


SHELL ECO – MARATHON Londýn 2016

Dňa 28. júna 2016 privítal areál Queen Elizabeth Olympic Park v Londýne tri slovenské tímy, ktoré sa zúčastnili festivalu inovácií a vývoja úsporných vozidiel.

K študentom bratislavskej STU, ktorí sa súťaže zúčastnili po štvrtýkrát a tiež študentom
z košickej univerzity TUKE sme sa pridali aj my – mladí stredoškolskí konštruktéri
zo Spojenej školy Tvrdošín (Lenka Adamcová, Jozef Balcerčík, Michal Dubovec, Matej Kubík, Matej Kvasničák, Andrej Pukáč).

Šesť dní pobytu v Londýne dostatočne preverilo nielen naše znalosti anglického jazyka, ale aj pracovné nasadenie šesť členného tímu pod vedením pedagóga PaedDr. Petra Spišského
na medzinárodnej súťaži Shell Eco – Marathon, konanej v dňoch 28. 06. 2016 – 04. 07. 2016.

Predsavzaté ciele, ktoré si náš tím „Golden Dozen“ stanovil sa nám podarilo naplniť, a tak úspešne reprezentovať našu školu.

Všetci sme dokázali, že môžeme konkurovať a dosiahnuť dobré výsledky aj oproti ďaleko vyspelejším tímom z iných krajín ako napr. Francúzsko, Švajčiarsko, Španielsko, a tiež bojovať proti vysokým školám, nakoľko počet tímov zo stredných škôl bol veľmi nízky.

Tešíme sa, že sa nám podarilo úspešne prejsť cez technickú a bezpečnostnú kontrolu.
Mali sme len pár problémov a nejaké dizajnové závady z hľadiska bezpečnosti, ale všetko sa nám podarilo včas odstrániť.

Celoročná práca priniesla svoje ovocie vo forme tohto úspechu, keďže sa na tomto podujatí zúčastňujú najlepšie tímy z celého sveta.  Pokračovať v čítaníLíder žiackej školskej rady

Prví absolventi akreditovaného vzdelávania 

Líder žiackej školskej rady

Janko Stas, predseda Žiackej školskej rady pri Spojenej škole v Tvrdošíne, žiak 2. F triedy, získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou. Úspešne absolvoval vzdelávací program Líder žiackej školskej rady s odborným obsahom v predmetnej aplikácii Úvod do kompetencií mladého lídra v žiackej školskej rade. Predmetom vzdelávania boli tieto témy: Efektívna komunikácia; Aktuálne počúvanie a spätná väzba v komunikácii; Legislatíva týkajúca sa žiackych školských rád; Tímové roly, efektivita tímu a jeho riadenie; Realizácia a vyhodnotenie projektovej aktivity a prezenčné zručnosti.

Jankovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci. Pokračovať v čítaníÚsporné vozidlá v Bratislave

Náš tím s názvom: GOLDEN DOZEN (v preklade: „Zlatý tucet“) sa skladá z 12-tich žiakov.

Tvoria ho žiaci tretieho ročníka odboru Mechatronika, pod vedením kapitánky – Lenky Adamcovej, ktorá je žiačkou odboru Technicko – informatické služby v elektrotechnike.
Okrem uvedených členov tímu na prácu dohliadajú pedagógovia odborných predmetov:
Ing. František Mrkva, PaedDr. Peter Spišský,  Ing. Jana Hucková, Ing. Ľudmila Uhlíková.

Dňa 23.06.2016 sa zúčastnil prezentácie úsporných vozidiel v Bratislave. 

Úspešným štartom potvrdil svoju účasť na medzinárodnej súťaži v Londýne.

Súťaže sa zúčastnia:
Lenka Adamcová – kapitánka 

Michal Dubovec  – pomocný mechanik

Jozef Balcerčík – šofér

Matej Kubík – kreslič, náhradný šofér

Matej Kvasničák – hlavný mechanik

 Andrej Pukáč – pomocný mechanik

Pedagogický dozor: PaedDr. Peter Spišský

Je to pre nás veľký projekt, nakoľko sme sa s mnohými konkrétnymi činnosťami, priamo v praxi doposiaľ nestretli.

Súťaž nás zaujala práve preto, lebo nám ponúka možnosť využiť teoretické poznatky z odborných predmetov v praxi pri konštrukcii a stavbe uvedeného vozidla a súčasne reprezentovať našu školu, ale aj celý región na medzištátnej úrovni.

Súťaže sa tento rok, zúčastníme po prvý krát, ale veríme a pevne dúfame, že budeme mať možnosť aj naďalej pokračovať a aktívne sa zapájať do riešení a úprav nášho vozidla nasledujúcich rokoch. Pokračovať v čítaníSHELL – ECO MARATHON

SHELL – ECO MARATHON

Tu môžete vidieť výsledok celoročnej snaživej práce našich žiakov a učiteľov tesne pred jeho prezentáciou na súťaži v Londýne.  Pokračovať v čítaníSúťaž “Finančná gramotnosť”

Dňa 21. 6. 2016 prebehlo na škole školské kolo súťaže „Finančná gramotnosť“.  Súťaž mala tri kolá, záverečné kolo predstavovala prezentácia zvolenej témy pred odbornou komisiou. Študenti dokázali naozaj veľmi dobré vedomosti a zručnosti v danej téme. Tí najúpešnejší – Martin Jaššák z III. C triedy a Martin Ovšák z II. F triedy boli za svoje výsledky ocenení riaditeľkou školy. Pokračovať v čítaníKalokagatia

Kalokagatia

V SZŚ Dolný Kubín sa 15.06.2016 uskutočnilo regionálne kolo Kalokagatie.

Naše zmiešané družstvo tvorili: Garabáš Ivan III.E, Kubašák Mário II.F, Košút Mário ll.F, Čierniková Mária ll.AO a Pakosvá Timea ll.AO.

Z 11 zúčastnených stredných škôl obsadili pekné 3. miesto. Gratulujeme. Pokračovať v čítaníSHELL – ECO MARATHON

Žiaci tretieho ročníka odboru Mechatronika, pod vedením kapitánky tímu Golden Dozen – Lenky Adamcovej z 3.C sa začiatkom školského roka 2015/2016 prihlásili na medzinárodnú súťaž SHELL – ECO MARATHON. Cieľom súťaže je navrhnúť, skonštruovať a odjazdiť preteky – maratón.

Vozidlo má byť šetrné k životnému prostrediu s čo najnižšou spotrebou na 1 liter paliva.

Od septembra žiaci pod vedením pracujú na výrobe ekologického vozidla s benzínovým pohonom.

Po úspešnom absolvovaní troch častí registrácie, bol náš tím vybraný na záverečné preteky do Londýna, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 28. 06. 2016 do 03. 07. 2016.

V uliciach mesta bude bojovať vyše 200 futuristických automobilov z celej Európy.

Súťaže sa zúčastnia nasledovní žiaci našej školy:

Lenka Adamcová

Michal Dubovec

Jozef Balcerčík

Matej Kubík

Matej Kvasničák

Andrej Pukáč

Pedagogický dozor: PaedDr. Peter Spišský

Okrem uvedených členov tímu na prácu dohliadajú pedagógovia odborných predmetov: Ing. František Mrkva, PaedDr. Peter Spišský,  Ing. Jana Hucková, Ing. Ľudmila Uhlíková.

Táto súťaž nám prináša jedinečnú možnosť reprezentovať nielen našu školu a prácu šikovných žiakov, ale aj celé Slovensko. Pokračovať v čítaní16. ročník kampane Belasý motýľ

Vaša pomoc – naše krídla

Žiacka školská rada v spolupráci so študentmi a učiteľmi našej školy podporila 10. júna 2016 kampaň  DEŇ BELASÉHO MOTÝĽA humánnou zbierkou na pôde školy.  Naším cieľom bolo nielen informovať žiacku verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj získavať finančné prostriedky na pomoc ľudí trpiacich touto chorobou. Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých. Financie získané z verejnej zbierky sa rozdeľujú členom, ktorí potrebujú doplatky za kompenzačné pomôcky, ktoré štát nehradí v plnej výške, prípadne vôbec.

O tom, ako boli využité vyzbierané financie, sa môžete informovať na stránke http://www.belasymotyl.sk/index.php/vynos-sme-pouzili/zoznam-ludi-a-pomocok.html, kde sa nachádzajú aj všetky aktuality kampane BELASÝ MOTÝĽ. Pokračovať v čítaní