Novinky


Rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Vo štvrtok  23.11.2017 o 15:30 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie. Po jeho skončení budú nasledovať triedne rodičovské združenia. Do 18:00 sa môžete informovať o študijných výsledkoch svojich detí u jednotlivých vyučujúcich.  Pokračovať v čítaníBurza stredných škôl Dolný Kubín

Burza stredných škôl Dolný Kubín

Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne, konaná dňa 14.11.2017, pre žiakov základných škôl je zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Aj tento rok sa aj naša škola na tejto burze zúčastnila a ponúkala pre budúcich študentov našej školy možnosti štúdia v študijných odboroch 2675M Elektrotechnika, 3918M Technické lýceum, 2387M Mechatronika, 2561M Informačné a sieťové technológie. Veríme že naše informácie ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania.  P.Spišský Pokračovať v čítaníTýždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky

V rámci akcií usporiadaných v Týždni vedy a techniky sme usporiadali akciu, ktorej cieľom bolo motivovať žiakov prvého ročníka k štúdiu odborných technických predmetov už od samého začiatku štúdia v našej škole. Učitelia odborných predmetov a starší žiaci ich oboznámili so zariadeniami a programami, s ktorými budú pracovať vo vyšších ročníkoch. Predviedli im niektoré merania a snímače fyzikálnych veličín v laboratóriu elektrotechnických meraní, programovanie jednoduchých robotov, aplikácie s minipočítačom Arduino a Raspberry Pi, programovanie a činnosť CNC frézky, zariadenia pre počítačové siete a hlavne využitie takýchto programov a zariadení v reálnej praxi. Pokračovať v čítaníProjekty na podporu čítania

Hlavní projektoví partneri: Spojená škola  v Tvrdošíne a Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

V mesiaci október sme pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc zorganizovali v spolupráci s projektovými partnermi tri podujatia: Záložka do knihy spája školy – projekt na tému Literárne osobnosti môjho regiónu, spočíval vo vytváraní a vzájomnej výmene záložiek do knihy. Druhým podujatím bolo Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Poznávanie histórie cez významné osobnosti našich dejín. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme zorganizovali Deň M. R. Štefánika a partnerské poľské školy si pripomenuli významnú osobnosť poľských dejín Święto Niepodległości – 11 XI, sylwetka Józefa Piłsudskiego. Tretím podujatím bolo čítanie v školskej knižnici spojené s besedou na tému Kniha, ktorá zmenila môj život. Komunikácia v projektovej  práci prebieha elektronickou formou cez eTwinning – školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet – v rámci možností a potrieb (výmena skúseností v organizovaní medzinárodného projektu, výmena dokumentačného materiálu z podujatia: fotky, videá, nástenky v priestoroch TwinSpace. Netradičná projektová práce cez eTwinning je forma nadviazania medzinárodného partnerstva a spolupráce. Ponúkla nám nové možnosti na edukáciu a je zároveň motiváciou na organizovanie významných podujatí a školských projektov aj v budúcnosti. Spolupráca s poľskými školami bola inšpirujúca a obohacujúca.
Pokračovať v čítaníSúťaž iBOBOR

Dňa 6.11.2017 a 7.11.2017 prebehla aj na našej škole informatická súťaž iBobor. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: juniori a seniori.

Najlepšie výsledky v kategórii junior dosiahli:

Dominik Žuffa II.D, 

Branko Záchemský II.F

Krištof Bizoň II.B.

Najlepšie výsledky v kategórii senior dosiahli:

Dávid Sojčák, III.F,

Erik Ďurčák, IV.F,

Jakub Rončák, III.F. Pokračovať v čítaníZENIT v elektrotechnike

20.až 25.októbra 2017 prebehlo školské kolo súťaže ZENIT v elektrotechnike.

Zúčastnili sa ho žiaci II.A,III.A.,III.E a IV.A

Najlepšie výsledky dosiahli:

Teoretická časť- test vedomostí : 1.miesto Martin Hampel IV.A

2.miesto Matej  Martvoň IV.A

3.miesto Andrej Klocháň IV.A

Praktická časť- návrh el. zariadenia : 1.miesto  Andrej Klocháň IV.A

2.miesto  Jozef  Rusnák IV.A

3.miesto Gregor Bartoš III.A Pokračovať v čítaníZENIT

Dňa 19. Októbra sa na našej škole konalo školské kolo súťaže ZENIT programovanie v kategóriách Webdeveloper a grafik. Súťaže sa zúčastnili 12 žiaci z odboru technické lýceum. Prvé miesto v katégórií webdizajn obsadil Filip Nešťák z 3F  a v kategórií grafik zvíťazil jeho spolužiak Juraj Franek. Obaja žiaci postupujú do krajského kola súťaže.

Poradie v kategórií Webdeveloper:

  1. Filip Nešťák 3F
  2. Michal Rendek 4F
  3. Damián Hrubjak 3F

Kategória Dizajn:

  1. Juraj Franek 3F
  2. Samuel Kovalík 4F
  3. Dominik Žuffa 2D
  4. Erik Ladňák 3F

Pokračovať v čítaníOblastné kolo v armwrestlingu

Dňa 02. 11. 2017 sa na našej škole konalo oblastné kolo v armwrestlingu.

V kategórii chlapcov do 65 kg Piták Andrej zo 4.C vybojoval 2. miesto a v kategórii do 70 kg. Šurinčík Ján z 2.A vybojoval  3. miesto. Medzi dievčatami v kategórii do 60 kg Malysa Jana zo 4.AO vybojovala 2. miesto. Gratulujeme. Pokračovať v čítaníŠkolský časopis

Milí učitelia a študenti.

Redakčná rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne pre vás pripravila prvé číslo školského časopisu GESTO v školskom roku 2017/2018. Ponúkame v ňom pre vás zaujímavé rubriky, a to rozhovor s novou pani profesorkou Mirkou Svetlákovou; Úspechy našich žiakov; Realizované projekty a podujatia v oblasti kultúry, športu a vzdelávania, pripomenutie si významných dní – v tomto čísle je to Medzinárodný deň mieru; Spomienky bývalých absolventov – príbeh Márie Barnášovej, ktorá je aktuálne študentkou bábkoherectva na bratislavskej fakulte; Príbeh Nelsona Mandelu; Zaujímavé miesto v korunách stromov; Vlastná tvorba žiakov; Po stopách Harryho Potera – exkurzia študentov, plagát Futsalovej školskej ligy, ktorá štartuje aj v tomto školskom roku. Ďakujeme študentom za ich zaujímavé príspevky a tešíme sa na nové, ktoré uverejníme v ďalšom čísle.

Školský časopis GesTo …

Pokračovať v čítaní