Novinky


Voľné pracovné miesto učiteľa

Vyhlasovateľ:

Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:

Učiteľ odborných predmetov elektrotechnického zamerania

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte
na adresu:

Spojená škola

Medvedzie 133/1

027 44  Tvrdošín

spstv@spstv.edu.sk

tel. 0948 086 062 Pokračovať v čítaníProjekt SMAPUDE_LIFE

Smapude-life-logo

V rámci projektu SMAPUDE_LIFE sme sa koncom marca zapojili do súťaže Rozprávka Motýľ Jasoň – premietanie pre základné a materské školy. Súčasne sme pripravili program zameraný na ekológiu.
Študentky, ktoré sa do súťaže zapojili  – Kristína Nogová a Natália Sirotová dostali vecnú odmenu, ktorú si osobne prevzali v riaditeľni školy. Pokračovať v čítaníSúťaž “Mladý Slovák”

Dňa 20.4.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo vedomostnej súťaže Mladý Slovák, ktorá je určená pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom samosprávnom kraji. Do súťaže sa zapojilo 8 žiakov našej školy.

1.miesto – Milan Mudroň  II.A

2.miesto – Juraj Kekelák III.E

Obom srdečne gratulujeme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Žiline. Pokračovať v čítaní25. marec „Deň počatého dieťaťa“

Deň počatého dieťaťa

Motto: „Oslávte s nami svoje „počatiny“!

V našej kultúre je zvykom vek počítať až od narodenia. No v skutočnosti sme prišli na tento svet v okamihu počatia a odvtedy sa vyvíjame až do dnešného dňa. Od počatia, cez narodenie, pri prvých krôčikoch, pri nástupe do školy a aj teraz sme to stále my, tí istí. Nezabudnime preto, že sme tým, kým sme, už od nášho počatia. Ďakujme za dar života a radujme. Veď napokon, koľkým to nikdy nebolo umožnené…

Keďže radosť rozdávaním rastie, rozhodli sme sa, že sa o tú našu podelíme s ostatnými a v piatok (24. marca) spoločne oslávime naše „počatiny“. Napiekli sme koláčiky, pripravili biele stužky, náučné videa a zamyslenia, nafúkali balóny, vyzdobili vestibul a oslava mohla začať.  

„Bolo krásne vysvetľovať, že v okamihu počatia už som človek a existujem v mamičkinom brušku.“

„Považujem za veľmi dôležité pripomínať ľuďom v dnešnej dobe to, akú obrovskú hodnotu má každý ľudský život. Aj ten, ktorý bol práve počatý. Je potrebné podporovať podobné akcie.“  

(III. AO) 

„Deň počatého dieťaťa sme oslávili v plnom prúde, úsmev na tvári nechýbal nikomu z nás i Vás…“

„Som veľmi rada, že som sa mohla aj ja zapojiť do tejto netradičnej oslavy. Dúfam a pevne verím, že si to o rok zopakujeme.“ (I. AO)

Oslava vyvrcholila krížovou cestou, ktorou sme ďakovali za dar života. Mysleli sme aj na tých, ktorým narodiť sa nikdy nebolo dovolené. Rovnako i na tých, ktorí im to neumožnili…

Spoločne chceme šíriť úctu ku každému človeku, aj k nenarodenému dieťaťu.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto milej akcii.

Dobrou správou je, že nás nebolo málo ☺

Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých.“ Pokračovať v čítaníKrajské kolo vo volejbale žiakov stredných škôl

Volejbal - krajské kolo

Naši študenti ako víťazi regionálneho kola, postúpili na krajské kolo vo volejbale žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo 11. 3. 2017 na Gymnáziu V. Paulínyho-Tótha v Martine, kde sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

Školu reprezentovali: Michal Smarkoň 3.A

Martin Sekeráš3.A

Peter Tabačka4.A

Ivan Pollák3.C

Marcel Kavalier4.E

Rastislav Briš3.E

Benjamín Mikolajčík2.F

Dávid Boldoviak2.E

Za vynikajúcu reprezentáciu všetkým ďakujeme! Pokračovať v čítaní,,Škola bez tabaku, alkoholu a drog“

Náš školský internát sa zapojil do projektu ,,Škola bez tabaku, alkoholu a drog“, ktorý je financovaný Žilinským samosprávnym krajom. V rámci tohto projektu sme sa s našimi chlapcami a dievčatami zo školského internátu zúčastnili akcie s názvom Zabávame sa a hráme.

Mentálne postihnutí ľudia vyjadrujú svoju náklonnosť, sú úprimní, vedia sa tešiť z drobností. Užívajú si život po svojom, starosti prenechávajú iným. Vedia sa zapojiť do hry s veľkým nasadením. Dobrá nálada a radosť z hry nás sprevádzala aj 04.04.2017 v Centre sociálnych služieb Orava – Tvrdošín, kde sme strávili dvojhodinové popoludnie. Zahrali sme si spoločne bocciu – (šport je určený nielen pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú poruchu funkcie všetkých štyroch končatín, ale aj pre zdravých športovcov) a stolný tenis. Vzájomne sme sa porozprávali a prezreli sme si tvorbu chlapcov z CSS.

Čas strávený hrou bol pre nás všetkých využitý užitočne. Zahrali sme si a oddýchli zároveň.  Pokračovať v čítaníŠachový turnaj

Šachový turnaj

Žiaci Spojenej školy Tvrdošín sa zúčastnili šachového turnaja o cenu riaditeľa Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž sa konala v Žiline a Erik Ladňák skončil v kategórii Orava na 2. mieste a David Šefčík na 4. mieste. Pokračovať v čítaníArduino Day 2017

Arduino Day 2017, 5. 4. 2017 – celosvetová oslava narodenín vývojovej dosky Arduino.

Technická univerzita Košice pripravila pri tejto príležitosti prednášky a tvorivé dielne programovania.

Z našej školy sa do vzdelávacej akcie zapojili žiaci Anton Janík, Jakub Kuhajda a učitelia PaedDr. P. Spišský, Ing. Juraj Vajduliak. Pokračovať v čítaníRegionálne kolo vo volejbale

Družstvo našich žiakov v zložení  Michal Smarkoň, Martin Sekeraš, Peter Tabačka, Ivan Pollák, Marcel Kavalier, Anton Bystričan, Rastislav Briš, Martin Ovšák, Andrej Brandzs a Dominik Bartoš žne úspechy pod volejbalovou sieťou. Okresným kolo prešli ľahko a stali sa aj víťazmi regionálneho kola. Najbližšie ich čaká 11.4.2017 krajské kolo v Martine.

Veríme, že aj tam nás budú úspešne reprezentovať.  Pokračovať v čítaníJ.M.Hurban – 200 rokov od jeho narodenia

Tvrdošín si pripomenul 200 rokov od narodenia J. M. Hurbana

Každý národ má okrem územia, jazyka, tradícií, znaku, hymny… aj svoje mená. Mená ľudí, ktorí pre národ vykonali niečo záslužné, zanechali v histórii hlbokú stopu a ani po mnohých rokoch sa na nich nezabudlo. Medzi nich sa určite radí aj spisovateľ, čelný predstaviteľ, organizátor a ideológ záverečnej etapy nášho národného obrodenia a zjednotenia slovenského národa Jozef Miloslav Hurban. Na  počesť 200-ročnice od jeho narodenia uskutočnilo mesto Tvrdošín v spolupráci s Maticou slovenskou slávnostné podujatie v kine Javor. Boli sme pozvaní aj my, niekoľkí žiaci a učitelia našej školy. Stretnutie sa nieslo v umeleckom duchu – odzneli fundované príhovory matičiarov, Hurbanova báseň aj skladby v podaní žiakov základnej umeleckej školy. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť a pripomenúť si jedného z našich národovcov, vďaka ktorým si môžeme hrdo povedať, že sme Slováci. ( Mgr. Valeková) Pokračovať v čítaníMladý mechatronik

​Dňa 31.3.2017 sa žiaci IV. E triedy Miroslav Sivčák,Lukáš Sotoňák zúčastnili celoslovenskej súťaže SKILLS SLOVAKIA- MLADÝ MECHATRONIK. Súťažilo sa v dvojčlenných tímoch.Súťažiaci si preverili vedomosti z oblasti zapájania elektropneumatických zostáv a zároveň programovania PLC. Pokračovať v čítaní