Novinky


Časopis GesTo

Milí študenti!
Máme pre vás nové číslo časopisu GesTO. V tejto časti sa môžete dočítať o športových úspechoch na našej škole, o tom čo hovorí Juraj Kasan na našu školu, o oravskom rodákovi Františkovi, ktorého väčšina z nás nepozná a mnoho ďalších zaujímavostí.

GesTo … Pokračovať v čítaníSlávnostná akadémia

Vianočná akadémia

V zasadačke našej školy dnes rezonovali dve rozličné témy: 55. výročie vzniku školyvianočné sviatky. Práve týmto dvom udalostiam bola venovaná akadémia, ktorú si pripravili 19 žiaci z 2., 3. a 4. ročníka pod vedením Mgr. Kataríny Valekovej a Ing. Karola Hanuľáka. Príhovor, prezentácia, hovorené slovo a dramatizácia boli popretkávané krásnymi cudzojazyčnými vianočnými piesňami a koledami. Veríme, že akadémia spolu s vianočnými trhmi, konanými tiež tento deň v našej škole, prispela k prehĺbeniu predvianočnej nálady a bola tou správnou bodkou na záver roka 2016.
Počas vianočných trhov sa konal na našej škole  Vianočný florbalový turnaj. Pokračovať v čítaníVianočné trhy na našej škole

22.december 2016 bol na Spojenej škole Tvrdošín celkom iný deň, ako všetky bežné dni počas školského roka. Na chodbe rozvoniavali koláče, vianočný punč aj pečená klobáska. Posledný deň v škole pred najkrajšími sviatkami roka, sme sa všetci rozhodli nezabudnúť na tých, ktorí pomoc potrebujú. Kúpou drobností, ktoré si pripravili naši žiaci, sme svojou trochou prispeli k zbierke chlapcovi Lukáškovi, ktorého príbeh nás oslovil.

Lukáš bol vždy kamarátsky, veselý, plný života, výborný žiak a športovec telom aj dušou. Keď však dovŕšil 12.rokov jeho život ale i život celej jeho rodiny sa zmenil doslova z hodiny na hodinu. Diagnostikovali mu nádor v mozgu. Bol to obrovský šok ako v zlom sne. Všetko zrazu muselo ísť bokom: kamaráti, škola, všetky plány do života, rodina. Prišli naraz vyšetrenia, hospitalizácia v nemocnici, nevyhnutná operácia. Po náročnej operácií v máji 2011 prišiel však ďalší šok a Lukáš začal bojovať o život. Upadol do bdelej kómy, z ktorej sa postupne prebral no ostal paralyzovaný na celom a tele a prestal rozprávať. Postupným cvičením ( v Kováčovej, v ADELI centre – Piešťany ) jeho svaly začali ožívať – naučil sa znova sedieť, postaviť sa a za pomoci otca prejsť pár krokov. Podstúpil však ešte ďalšie operácie, pretože nastali komplikácie a každá ho vrátila vždy späť na začiatok. Minulý rok mu začala zlyhávať celá imunita, dostal trombózu, sepsu – trvalo rok kým sa dostal z toho aby mohol znova cvičiť. Už je to takmer 6.rokov, nie je to ľahké, každý deň je úplne iný, veľa krát plný neistoty. Lukáš je však statočný bojovník a bojuje zo všetkých síl. Jeho stav si vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť a najväčšou oporou je jeho ocino, ktorý sa doma o neho stará. Mama chodí do práce, spolu z bratom a sestrou mu pomáhajú, nevzdávajú sa, bojujú spolu sním a sú vďačný za každý deň ktorý spolu prežijú.

Dúfame, že náš skromný príspevok pomôže skrášliť aj jeho vianoce.

Šťasné a veselé všetkým.

Pokračovať v čítaníObjektovo orientované programovanie

Zuberec

V Zuberci sa stretli zástupcovia Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, klastra Z@ICT z firiem KROS, Prosoft, Ipesoft a Descartes Systems a vyučujúci zo stredných škôl.

Hlavným cieľom workshopu bolo predstaviť nový koncept výučby informatiky na stredných školách. Koncept spočíva vo vypracovaní jednoduchých projektov – hier. Pre ich úspešné zvládnutie sú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré sa na hodinách informatiky žiaci učili aj doteraz.Hry sú navrhnuté dostatočne otvorene a jednoducho, tak, aby kurz dokázali zvládnuť aj študenti s nižším technickým nadaním a zároveň bola poskytnutá možnosť rozširovania a zveľaďovania aplikácie zdatnejšími študentami, ktorí v IT vidia svoju budúcnosť. Pokračovať v čítaníDobrá novina

Dobrá novina

V priestoroch našej škole sa stretli koledníci Dobrej noviny z Oravy a Liptova. V rámci tvorivej dielne, za aktívnej pomoci dobrovoľníkov,  vyrábali vianočné ozdoby – anjelikov z cestovín. Pokračovať v čítaníGenerácia €uro

gener-kopia_sm

Postúpili sme do 2. kola

Tímu 5-tich žiačok z Obchodnej akadémie sa, pod vedením Ing. Sabovej, podarilo úspešne vypracovať online kvíz a prebojovať do 2. kola medzinárodnej súťaže Generácia €uro.

Tím „GenerationAO“ tvoria:

 1. Nikola Jendrušáková IV. AO,
 2. Simona Galčíková IV. AO,
 3. Nikola Kupčíková IV. AO,
 4. Klaudia Antalcová IV. AO,
 5. Monika Žitňáková III. AO.

Kvíz obsahoval tri úrovne. Všetky úrovne zvládli na 100 percent.  Zo 129 slovenských tímov bolo do 2. kola pozvaných len 42 tímov s najlepším skóre.

Účelom súťaže je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok. Prostredníctvom informácií o fungovaní menovo-politických nástrojov a na základe údajov, ktoré má k dispozícii Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), si vytvoria predstavu o úlohe a fungovaní centrálnej banky. Cieľom súťaže je tiež rozšíriť poznatky študentov o Eurosystéme a svete financií. Na úrovni jednotlivých krajín súťaž organizujú národné centrálne banky krajín eurozóny.

Súťaž pozostáva z troch samostatných kôl – online kvíz, odborná esej a prezentácia vlastných návrhov na rozhodnutie Rady guvernérov v NBS pred odbornou porotou.  Ak chce tím uspieť, musí prejsť všetkými kolami. Víťaz národnej súťaže sa zúčastní na záverečnom  odovzdávaní cien v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom.

Motivácia je veľká. Nám ostáva pustiť sa do 2. kola – Vypracovanie odbornej eseje o predpokladanom marcovom (2017) rozhodnutí Rady guvernérov ECB v oblasti menovej politiky, ktorým bude predikovať budúci vývoj eurozóny.

Viac sa o súťaži dozvieš na www.generaciaeuro.sk alebo na Facebook-u: Generacia €uro Slovensko. Pokračovať v čítaníCeloslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností

Celoslovenská súťaž

V dňoch 06. 12. – 07. 12. 2016  sa uskutočnil 3. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Podujatie sa konalo vďaka podpore Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK a Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie na pôde Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.

Našu obchodnú akadémiu úspešne reprezentovali  Nikola JendrušákováKlaudia Antalcová zo IV. AO triedy.

V neľahkej konkurencii súťažili v nasledovných oblastiach:

1. Praktické účtovanie vybraných účtovných prípadov ako súvislý  príklad z podvojného účtovníctva, výpočet a účtovanie miezd, výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmov a jej zaúčtovanie.

2. E-learningový test pozostávajúci z učiva predmetov ekonomika a právo, občianska náuka, geografia, komunikácia a základné informácie týkajúce sa predsedníctva SR v Rade EU.

3. Prezentácia vlastnej školy v programe Microsoft Office PowerPoint v anglickom jazyku určená pre zahraničných záujemcov o štúdium v časovom rozsahu 10 minút.

Poradie víťazných tímov:

1. miesto – Obchodná akadémia Ružomberok – Adrián Bartoš, Adrián Frič,
2. miesto – Obchodná akadémia  Ilava – Dominika Sidorová, Zuzana Gurínová,
3. miesto – Obchodná akadémia Tvrdošín – Nikola Jendrušáková, Klaudia Antalcová.

Víťazi dostali diplomy a hodnotné vecné ceny.

Obom našim maturantkám srdečne gratulujeme a sme na ne hrdí Pokračovať v čítaníNa okresnom súde

Okresný súd v Námestove

Dňa 29. 11. 2016 sa trieda IV. C spolu s triednou učiteľkou Ing. Katarínou Kovalčíkovou zúčastnili odbornej exkurzie na okresnom súde v Námestove. Predmetom súdneho pojednávania bola drogová trestná činnosť. Študenti mali možnosť vidieť na vlastné oči súdny proces – návrh prokurátora, obhajcu, vypočúvanie obžalovaných a svedkov. Bolo to veľmi zaujímavé ale aj poučné. Pokračovať v čítaníSúťaž v odpise textu na PC

Súťaž v odpise textu na PC

Vo štvrtok 8.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v odpise textu na PC. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl.

Výsledky:
1. miesto     –     Aleš Laššák (304,0 ČÚ/min) – II.AO
2. miesto     –     Barbora Piknová (297,5 ČÚ/min) – IV.AO
3. miesto     –     Natália Sirotová (276,4 ČÚ/min) – III.AO

Víťazom blahoželáme ! Pokračovať v čítaníMikuláš zavítal aj k nám

Mikuláš

6. decembra 2016 Mikuláš zavítal na pôdu našej školy aj so svojimi pomocníkmi,  dvomi anjelmi a čertmi. Malým darčekom alebo pozdravom vyvolal pocit šťastia v srdiečku každého študenta a nezabudol ani na obľúbených učiteľov.  Pokračovať v čítaníKeď mladí ľudia ľuďmi sú …

Keď mladí ľudia ľuďmi sú

…projekt na podpory úcty k človeku

Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne sa zapojila do projektu Keď mladí ľudia ľuďmi sú, ktorý organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Po úspešnej administrácii projektu a predložení organizačného a finančného plánu sme získali finančné prostriedky na podporenie aktivity mládeže, ktorej záleží na druhých ľuďoch. Na šírenie posolstva úcty k človeku rôznymi metódami, budovanie vzťahov v miestnej komunite medzi ľuďmi rozličných postojov, etník a náboženstiev sme zorganizovali návštevu mentálne a telesne postihnutých klientov Centra sociálnych služieb v Tvrdošíne dňa 6. decembra 2016, aby sme im pripomenuli jedno z najkrajších období počas roka, obdobie blížiacich sa Vianoc. Návštevu centra sme spojili s krátkym vianočným kultúrnym programom, tvorivými dielňami formou skupinovej práce na výrobu vianočných ozdôb, výzdobou vianočného stromčeka a mikulášskym darčekom.

Čas Vianoc je obdobím, keď majú ľudia k sebe bližšie, chcú rozsievať lásku a dobro, o to sa pokúsili aj výnimoční študenti Spojenej školy: Jakub Hodás 1. A, Kornel Oselský 1. D, Gregor Bartoš 2. A, Fatima Bahorová 2. AO, Ján Stas 3. F, Katarína Klepkoňová 3. AO, Terézia Lališová 4. AO,  Žaneta Žuffová 2. AO, Pavol Laštic 3. A, Sebastián Dubeň 4. A, Lucia Miklušáková 3. AO,  Marek Ratulovský 2. E a koordinátorka ŽŠR PaedDr. Andrea Kokoruďová.

        Šťastie sa ukrýva v tých najmenších daroch. Pokračovať v čítaníOlympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku má víťazov

5. decembra 2016 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov. Naši žiaci sa neustále zlepšujú v jazykových kompetenciách. Konečné výsledky boli veľmi tesné. Mnohí účastníci boli výborní v ústnom prejave, takže pri umiestnení rozhodlo ovládanie slovnej zásoby a gramatiky.

Výsledné hodnotenie:

Kategória 2B:

 1. miesto – Kristína Kurjaková, IV. AO
 2. miesto – Daniela Krnáčová – III. AO
 3. miesto – Nikola Kupčíková – IV.AO

Kategória 2D:

 1. miesto – Dávid Matúška – IV.A
 2. miesto – Matúš Svetlák – I.D
 3. miesto – Leo Dedinský – I.D

Víťazom blahoželáme a prajeme úspechy vo vyšších kolách tejto predmetovej súťaže. Pokračovať v čítaní