Novinky


Oblastné kolo silná ruka

Silná ruka

2018

Dňa 08. 11. 2018 sa na SŠ Tvrdošín konalo oblastné kolo v SILNEJ RUKE stredoškolákov. Naši študenti sa prebojovali v každej kategórii do finále. Výsledky chlapci:

do 65 kg  – Balcirák Matej 1. B – 1. miesto

do 70 kg  – Šurinčík Ján 3. B – 1. miesto

do 80 kg – Jaššák Ľubomír 2. B – 2. miesto

nad 80 kg – Katreník Marek 4. E – 2. miesto

Grobarčík Adam 3. B – 3. miesto

Dievčatá:

do 60 kg – Kabáčová Lenka 3. AO – 2. miesto

nad 60 kg – Gnidiaková Soňa 4. AO – 2. miesto Pokračovať v čítaníZa divadelným umením do Žiliny

2303071_1200x800 - kópia_sm

Smrť sa volá Engelchen

Dňa 7. novembra 2018 sa študenti 4. AO a 4. A triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline. Predmetom návštevy bol titul na povinné čítanie od L. Mňačka – Smrť sa volá Engelchen v divadelnom stvárnení profesionálnych hercov na javisku. Počas druhej svetovej vojny vypálilo komando SS moravskú obec Ploština. Ladislav Mňačko bol ako mladý partizán svedkom týchto udalostí. V jeho najznámejšom protivojnovom románe Smrť a volá Engelchen autor znovu rozpráva svoj príbeh prostredníctvom mladého partizána Voloďu. Spočiatku dobrodružný partizánsky život je osudovo pretkaný láskou k záhadnej Marte… Začína boj o holý život a záchranu ľudskosti. Po vojne treba chytiť vinníkov, lenže vojna nemá víťazov ani porazených. Čo nakoniec spasí zranené duše?  Autor sa k vojne stavia výrazne negatívne, pričom v popredí sú vlastnosti Voloďu, práve ten má možnosť posúdiť, koľko hrôzy a utrpenia prináša vojna a ako na ňu doplácajú prostí ľudia. Divadlo bolo pre nás obrazom neľudskosti nemeckého fašizmu a jeho rasovej diskriminácie.  Pokračovať v čítaníVždy môžeme urobiť viac!

IMG_20181112_113741134 - kópia 2_sm

Časopis GesTo vydáva už 2. vydanie II. ročníka, a to hlavne vďaka vám. Chcem vám v mene šéfredaktora a celého redakčného tímu poďakovať za ohlasy a hodnotenia minulého čísla časopisu. Je to utvrdenie, že si svoju prácu robíme dobre a máme silu isť dopredu a dať zo seba ešte viac. A o to nám ide – dať zo seba viac a veriť, že je stále niečo, čo dokážeme zlepšiť a posunúť na nový level. A preto pevne dúfame, že sa nám to v novom čísle, ktoré je už v predaji, podarilo. Strany časopisov patria hlavne našim žiakom, ktorí boli úspešní v mnohých súťažiach a výstavách: “Oravienka to dala”; “Prax – škola života” – projekt Erasmus plus, “Olympijský deň”; “Mladý tvorca 2018”; “Za hranice” – festival jediný svojho druhu na Orave a iné. Dozvieš sa v ňom o jednom z prvých priekopníkov v detektívnej fikcii, budeš mať možnosť zistiť, ako sa nám darilo na súťaži Štúrovo pero. Máme pre teba pripravený rozhovor s fotografom našej žiakom Filipom Kubicom, alebo Gregorom Bartošom, naším športovcom, či sa budeš môcť cez rozhovor s majiteľom firmy MTS dozvedieť viac o jej fungovaní. Ponúkame vám aj rôzne recenzie filmových noviniek či vyjadrenie žiakov pomocou poézie a prózy… Novinkou je anketa Najobľúbenejší učiteľ. Práve vy žiaci ste rozhodli, kto je vaším najobľúbenejším učiteľom. Súčasťou časopisu je aj žolík, ktorý môžeš použiť v prípade ústneho skúšania. Aaaaa, aby som nezabudol, nezabudnite si časopis aj kúpiť, a tak aj ty prispeješ k tomu, aby bolo v ďalšom čísle znova o niečo viac. Ďakujeme. Pokračovať v čítaníREVOLUTION TRAIN  – protidrogový vlak

Internát

Vo štvrtok 8.11.2018 sa študenti Školského internátu Spojenej škole Tvrdošín zúčastnili netradičného projektu. Do Tvrdošína zavítal Revolution train, tzv. protidrogový vlak. Cieľom projektu bolo poukázať na následky závislosti na drogách a prinútiť mladých premýšľať nad svojimi budúcimi rozhodnutiami. 

Študenti po malých skupinách prechádzali jednotlivými vozňami vlakovej súpravy so sprievodcom a postupne prežívali obyčajný príbeh založený na skutočnej udalosti, ktorý sa kvôli niekoľkým zlým rozhodnutiam zmenil na tragický príbeh. Vďaka interaktívnemu vtiahnutiu do deja si študenti mali možnosť vyskúšať aké je to sedieť v bare, byť svedkom dopravnej nehody, ocitnúť sa vo väzenskej cele, byť podrobený výsluchu a lekárskej prehliadke. Počas celej prehliadky študenti vypracovávali dotazník, v ktorom odpovedali na otázky, ktoré sa týkali jednak ich skúsenosti s drogami a jednak s príbehom. 

Vďaka neobyčajnému prostrediu bola táto forma protidrogovej prevencie živšia, otvorenejšia a úprimnejšia než pri klasickej prednáške. Protidrogový vlak študentov zaujal a nenásilnou formou im ukázal, ako zdravo žiť.    

Mgr. A. Bebejová, Mgr. K. Palková, Mgr. E. Lepáčková    Pokračovať v čítaníDeň otvorených dverí

Deň otvorených dverí 2018 ...

Dňa 8.novembra 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.

Už po mnohý krát sme otvorili dvere našej školy pre všetkých tých,čo majú záujem o štúdium techniky, programovania, sietí, elektrotechniky, či mechatroniky. Dnes túto možnosť využilo 110 žiakov okolitých základných škôl ich rodičov. Vďaka tejto návšteve mohli na vlastné oči spoznať, čo všetko dokážu žiaci našej školy, akých má naša škola šikovných učiteľov, aké vybavenie pre vyučovanie aj možnosti pre  mimoškolské aktivity.

Prínosom nášho dňa vydareného otvorených dverí bola zaujímavá prezentácia zo Žilinskej univerzity, firmy Siemens a MTS.

Pokračovať v čítaníMladá slovenská poviedka

Mladá slovenská poviedka

Úspech v súťaži Mladá slovenská poviedka.

Na konci minulého školského roka sme sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže 15.ročník Mladá slovenská poviedka 2018. V tomto čase boli zverejnené aj výsledky tejto súťaže. V druhej kategórii – študenti stredných škôl – sa spomedzi 40 literárnych prác mladých tvorcov umiestnila aj naša žiačka Sára Galčíková z III. AO so svojou poviedkou Veľa rečí, ale žiadne skutky. Získala čestné uznanie odbornej poroty. Táto poviedka bude uverejnená aj v školskom časopise GesTO.

Srdečne blahoželáme! Pokračovať v čítaníDejepisná súťaž

Dňa 26.10. 2018 sa v Kongresovej sále Úradu ŽSK uskutočnila „Dejepisná súťaž k 100. výročiu Martinskej deklarácie“. Našu školu na súťaži reprezentovali žiaci Milan Mudroň a Filip Štiga zo 4.A triedy. Počas súťaže bola k dispozícii výstava s názvom M. M. Harminc (1869 – 1964) – Príbeh nestora slovenskej architektúry. Pokračovať v čítaníMedzinárodný mesiac školských knižníc

Záložky

 

Záložky do knihy

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme sa zapojili do celoslovenského projektu pre stredné školy: Záložka do knihy spája stredné školy. Tohoročná téma: M. R. Štefánik a iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

Hlavným cieľom projektu je podpora čítania a nadviazanie kontaktov s inými slovenskými strednými školami. Našou partnerkou školou bola Stredná odborná škola Partizánske, s ktorou sme si vymenili záložky do kníh. Boli vyrobené žiakmi oboch škôl ľubovoľnou technikou (maľba, kresba, grafika …). Prostredníctvom výmeny sa mohli žiaci obohatiť nielen o nové poznatky ale i rôzne formy spracovania záložiek. Pokračovať v čítaníKniha, ktorá zmenila môj život

awarded-etwinning-school-label - kópia

 

Certifikát …

Medzinárodný projekt cez internet eTwinning 

Hlavní projektoví partneri: Andrea Piterová Kokoruďová – Spojená škola v Tvrdošíne a Renata Sowada – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. 

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme v mesiaci október zorganizovali v spolupráci s projektovým partnerom čítanie v školskej knižnici spojené s besedou na tému Kniha, ktorá zmenila môj život. Žiaci 3. A, 4. A a 4. AO triedy predstavili knihu, ktorá zanechala estetickú, výchovnú, náučnú alebo informačnú stopu v ich živote. Odporučili ju spolužiakom na prečítanie. Formou recenzie, náučnej prípadne reklamnej prezentácie ju zároveň predstavili aj žiakom z poľskej školy v priestoroch Twinspace. Netradičná projektová práce cez eTwinning bola aj formou nadviazania medzinárodného partnerstva a spolupráce. Ponúkla nám nové možnosti na edukáciu a bola zároveň motiváciou na rozvoj čitateľskej gramotnosti, vytvorenia pozitívneho vzťahu ku knihám a podporou čítania národnej aj inonárodnej beletrie a literatúry vo všeobecnom meradle. 

Aj takouto zábavnou a hravou formou môžeme získať žiakov pre čítanie kníh a poznávanie beletrie. Beseda mala pozitívny ohlas medzi študentmi a priniesla nám netradičnú formu vyučovania posledný októbrový týždeň pred jesennými prázdninami.

Pokračovať v čítaníJesenné prázdniny

Jesenné prázdniny

Milí žiaci,
podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Vás informujeme o poskytnutí riaditeľského voľna v pondelok 29. 10. 2018 z prevádzkovo-ekonomických dôvodov.

Jesenné prázdniny sa začínajú v utorok 30. 10. 2018 a končia 02. 11. 2018. Vyučovanie po jesenných prázdninách pokračuje v pondelok 5. novembra 2018.

Prajeme Vám prijemné prázdniny…. 😀 Pokračovať v čítaníInternátna zoznamovačka

Internátna zoznamovačka - kópia 2_sm

Tradičnou akciou nášho školského internátu je Imatrikulácia, teda prijímanie prvákov medzi obyvateľov internátu. Na tento deň sa tešili najmä starší žiaci, ktorí si do „parády“ zobrali svojich mladších spolužiakov.  Každý prvák sa na nej podrobil „skúške ohňom“, čím preukázal, že je hoden vstúpiť do našej internátnej rodiny. 

Súčasní prváci si už teraz brúsia zuby na nasledujúcu imatrikuláciu a budúcim prvákom nič nedarujú. 

Mgr. Andrea Bebejová, Mgr. Erika Lepáčková, Mgr. Karin Palková Pokračovať v čítaní