Novinky


Zapojte sa do súťaže ZENIT

Milí študenti,

tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa koná celoslovenská súťaž ZENIT. Skratka  ZENIT znamená Zručnosť – Elán – Nápaditosť – Iniciatíva – Tvorivosť.  Päť slov, ktoré vyjadrujú oblasti študentskej tvorivosti. Súťaže sa každoročne zúčastňujú študenti stredných škôl a gymnázií. Koho baví elektronika, programovanie a tvorba webových stránok, môže ukázať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti najprv v rámci školského kola a pokiaľ sa umiestnite na popredných miestach, tak potom aj na krajskej úrovni a tí najlepší až na celoslovenskej súťaži.

Nebojte sa preto ukázať odvahu a prejaviť svoje schopnosti a vedomosti v rôznych sekciách súťaže ZENIT. Súťaž sa koná v troch sekciách:

  1. ZENIT V ELEKTRONIKE – termín konania je 15. – 19.10.2018
  2. ZENIT V PROGRAMOVANÍ – termín konania 16.10.2018
  3. ZENIT WEBDIZAJN – termín konania 17.10.2018

Bližšie informácie Vám poskytnú nasledovní vyučujúci odborných predmetov:Ing. Habo, Ing. Vajduliak (Zenit v elektronike), Ing. Benčík (programovanie a webdizajn).

                                                                                          Ing. Ľubomír Habo – školský koordinátor SOČ Pokračovať v čítaníWebinár

new-logo-jaslovensko-sk

na tému – Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti.

Pre žiakov netradičná formá semináru, prostredníctvom internetu v pohodlí vlastnej školy priniesla zaujímavé informácie o problematike sociálneho podnikania. Zúčastnili sa jej žiaci 3AO triedy.  Pokračovať v čítaníExkurzia do Viedne

Viedeň

 

Dňa 11. 10. 2018 sa žiaci našej školy spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka zúčastnili poznávacej exkurzie do Viedne. Cieľom tejto poznávacej exkurzie bolo oboznámiť žiakov so súčasnosťou ako i minulosťou tohto európskeho veľkomesta.

K histórii Viedne neodmysliteľne patria historické pamiatky mapujúce život dynastie Habsburgovcov, ako zámok Schönbrunn (cisárske letné sídlo), Hofburg (cisárska zimná rezidencia, v súčasnosti sídlo spolkového prezidenta), socha  panovníčky Márie Terézie, Prírodovedné a Umenovedné múzeum, ako i  symboly Viedne – Dóm Svätého Štefana a zábavný park Prater, ktoré sme mali možnosť si prezrieť.

 Už teraz sa tešíme, že sa o rok budeme môcť do Viedne vrátiť.

Pokračovať v čítaníBurza stredných škôl  v Nižnej a Námestove

Burza stredných škôl, ktorá sa konala v Nižnej dňa 9.10.2018 a v Námestove dňa 10.10.2018  pre žiakov základných škôl je zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Aj tento rok sa naša škola na týchto burzách zúčastnila a ponúkala budúcim študentom  možnosti štúdia v študijných odboroch 2675M Elektrotechnika, 3918M Technické lýceum, 2387M Mechatronika, 2561M Informačné a sieťové technológie. Veríme že naše informácie, ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania.

PaedDr. Spišský Pokračovať v čítaníSúťaž EuroSkills v Budapešti

euroskills

Na súťaži predstavilo svoje zručnosti 400 účastníkov z takmer 30 tich štátov. Medzi webovými dizajnérmi Martina Pitáková zo Spojenej školy Tvrdošín získala zvláštnu cenu „Medailu excelentnosti“ za mimoriadnu tvorivosť. Pokračovať v čítaníLiterárna exkurzia

Literárna exkurzia

Exkurzie patria k netradičným formám vyučovania a v našej škole sú dlhoročnou tradíciou. V dňoch 2. a 3. októbra sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Jasenovej a Martine.  V dedinke Jasenová si pozreli rodný dom nášho realistického spisovateľa Martina Kukučína a vypočuli si aj zaujímavý výklad o životných osudoch a diele tohto významného oravského rodáka. V Martine sídli Národná knižnica, ktorú tiež navštívili. Prezreli si jej budovu a dozvedeli sa o peripetiách jej vzniku, histórii, súčasnosti a najmä o jej činnosti a službách, ktoré poskytuje. Žiakov zaujala napr. digitalizácia fondu knižnice, ktorá prebieha v detašovanom pracovisku NK vo Vrútkach na najmodernejších skeneroch v Európe. Akcia sa všetkým páčila, žiaci vedomosti využijú aj na maturitnej skúške. Pokračovať v čítaníŠkolenie členov žiackych školských rád

ŽSR

28.-30.09.2018 sme sa zúčastnili na vzdelávaní Študenti v pohybe pre členov žiackych školských rád, ktoré sa konalo v Kľačne. Akciu organizovala Študentská únia Slovenska a bola zameraná na činnosť ŽŠR, jej problémy a možnosti ich riešenia. Školenie bolo veľmi zaujímavé a podnetné, dozvedeli sme sa zážitkovou formou množstvo informácií a nápadov ako pracovať v ŽŠR, aj to, ako to robia v iných školách. Radi sa podobného vzdelávania opäť zúčastníme. 

(Daniel Bohucký -1.D a Michal Juráň -1.B) Pokračovať v čítaníOdborná exkurzia – MSV Brno

Brno

Dňa 4.10.2018 sa žiaci III.B, III.C a 5 žiakov IV.E triedy zúčastnili odbornej exkurzie – Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne.

V tomto roku sa konal už 60. ročník tejto prestížnej výstavy, na ktorej sa prezentuje 35 krajín sveta. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, bola partnerskou krajinou pri organizácii aj naša republika. Na veľtrhu sme mali možnosť vidieť spoločnú česko – slovenskú históriu veľtrhu. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov s najnovšími trendmi v oblasti strojárstva, mechanizácie, automatizácie. MSV Brno je tiež vhodnou inšpiráciou pre žiakov na získanie nových poznatkov, pre vypracovanie projektov na praktickú maturitnú skúšku a upevnením vedomostí z predmetov strojníctvo, prax a mechatronika. Pokračovať v čítaníNetradičné vyučovanie

Netradičné vyučovanie

Žiačky III.AO triedy sa dňa 27. septembra 2018 zúčastnili netradičného vyučovania Hájnikovej ženy vo Hviezdoslavovej hájovni na Slanej vode pod Babou horou. Spomínané múzeum je jediným miestom na Slovensku, kde je muzeálne prostredie autentické s literárnym dielom. Preto sme využili túto možnosť, ktorú nám Orava ponúka, a na tvare miesta sme analyzovali literárny skvost slovenského realizmu: dejovosť, lyrickosť, štylizáciu, dialekt ale aj pravdivosť a nadčasovosť morálnych hodnôt.

Sme právom hrdí na nášho oravského rodáka – P.O. Hviezdoslava (autora Hájnikovej ženy).

Zvolený spôsob vyučovania literatúry ma veľmi zaujal. Vytvorená atmosféra spríjemnila literárne dielo a prostredie podporilo našu predstavivosť. Literárna skúsenosť obohatila naše vedomosti a poznanie. (Lívia S.) 

Prepojenie diela Hájnikova žena s reálnym prostredím, odkiaľ autor čerpal inšpiráciu, bolo pre mňa veľmi obohacujúce. Samotná prítomnosť v hájovni  s literárnym dielom v rukách bolo prepojené s aktivitami, ktoré nám pomohli upevniť si dejovú líniu a zároveň lepšie poznať naše oravské nárečie. Ďakujem za výbornú skúsenosť potrebnú na maturitu. Ani chladné počasie nás neodradilo od štúdia, pretože sme mali so sebou teplý čaj a hrubé deky. (Zita T.)

Netradičné vyučovanie sa mi veľmi páčilo. Spoznali sme dielo Hájnikova žena – boli sme oboznámení s postavami a prostredím. Chladné počasie bolo menšou prekážkou vyučovania, ale teplé deky pomohli prekonať chlad. (Eliška R.) Pokračovať v čítaníOkresné kolo v cezpoľnom behu

Okresné kolo v cezpoľnom behu

V utorok  02. 10. 2018 sa zúčastnili žiaci našej školy okresného kola v cezpoľnom behu.
Družstvo chlapcov v zložení Bodorík Filip 4.F /11. miesto /,  Polák Lukáš 3.B /6. miesto /, Juráň Michal 1.B / 5. miesto / a Hušla Matej 1. C / 9. miesto / skončilo na 3. mieste.  

Družstvo dievčat v zložení  Kuráňová Simona 4.AO / 9. miesto /, Luticová Dorota  3.D / 5. miesto /, Galčíková Sára 3. AO / 8. miesto / a Juráňová Magda 1.C / 6. miesto / obsadilo 3. miesto.

Gratulujeme. Pokračovať v čítaníEurópska noc výskumníkov

20180928_095424 - kópia 2_sm

Dňa 28.9.2018 sa žiaci II.A a III.A zúčastnili festivalu vedy  – Európskej noci výskumníkov 2018, ktorá sa konala v Žiline. Motto festivalu  „Výskumníci v nás“  bude určite inšpirovať aj našich žiakov. Garantom podujatia bola Žilinská univerzita. Medzi najatraktívnejšie exponáty patrili Elektrická 4 – kolka, roboty, 3D tlačiarne, drony. Pokračovať v čítaní