Novinky


ENGLISH WEEK 

PK CUJ organizuje týždenný anglický komunikačný kurz pre študentov vedený americkým lektorom Rayom Sikorskim.

(English Week Europe www.englishweekeurope.com).

 • Kurz bude prebiehať 4 dni  v čase vyučovania v počte  6 hodín denne od 18.-21. decembra 2017.
 • Cena kurzu je 28 €/ 24 hodín.
 • Počet žiakov v skupine:  12 – 18 (obmedzená kapacita)
 • V prípade záujmu sa prihláste u svojej vyučujúcej anglického jazyka do 15.05.2017.
 • Sumu 28€ treba zaplatiť pri nahlásení sa na kurz.

ENGLISH WEEK 

PK CUJ organizuje týždenný anglický komunikačný kurz pre študentov vedený americkým lektorom Rayom Sikorskim.

(English Week Europe www.englishweekeurope.com).

 • Kurz bude prebiehať 4 dni,  čase vyučovania v počte

6 hodín denne od 18.-21. decembra 2017.

 • Cena kurzu je 28 €/ 24 hodín.
 • Počet žiakov v skupine:  12 – 18 (obmedzená kapacita)
 • V prípade záujmu sa prihláste u svojej vyučujúcej anglického jazyka do 15.05.2017.

Sumu 28€ treba zaplatiť pri nahlásení sa na kurz. Pokračovať v čítaníUpravili sme si …

JA Slovensko

… priestory školského átria.
Študenti III.AO  si v rámci vzdelávania v programe JA Slovensko vyhrnuli rukávy a vyčistili priestory átria, ošetrili kríky, vybrúsili sedenie a dali mu nový lak.
Ďakujeme im za ich ochotu a prácu.  Pokračovať v čítaníProjekt “Tatranskí rytieri”

Tatranskí rytieri

Do projektu Tatranskí rytieri  v školskom roku 2016/2017 sa prihlásili žiaci II. A triedy.

Súťažné aktivity :

 • „Príroda nám, my prírode“
 • „Eko hliadka“

Boli  organizované v období od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017.
V prvej súťažnej aktivite sa žiaci  rozhodli pre  audiovizuálne dielo –  dokumentárny krátky film na tému
„Zachovajme prírode rozmanitosť“

V uvedenom krátkom filme sme chceli zdôrazniť a zároveň vyzdvihnúť  krásy  prírody v blízkosti ktorej žijeme, no  nie všetci ju poznáme. Preto presadzujeme heslo „Lepšie raz vidieť, ako stokrát  počuť“.

Ak máme  chrániť prírodu, musíme ju najskôr spoznať. V škole pre žiakov organizujeme viacero možnosti na aktívny pohyb žiakov  v prírode. Sú to lyžiarske kurzy, účelové cvičenia, ale aj kurzy na ochranu života a zdravia.

Druha súťažná aktivita:
„Eko hliadka“

Tatranskí rytieri, v našom prípade žiaci II. A triedy dňa 11. 05. 2017 aktívne pomáhali prírode a životnému prostrediu vo svojom okolí.  Od nežiaduceho odpadu vyčisti pravý breh vyrovnávacej nádrže Tvrdošín a to  od obce Štefanov nad Oravou až po múr vyrovnávacej nádrže v Tvrdošíne.

Počas aktivity sme nazbierali takmer deväť vriec odpadu.  Najviac odpadu tvorili plastové a sklenené fľaše, potravinové obaly, plechovky od nápojov ale aj drobný stavebný materiál.

O odvoz a likvidáciu uvedeného  odpadu  sme požiadali Technické služby mesta Tvrdošín, ktoré nám bezodkladne nazbieraný odpad odviezli.

Aj  touto aktivitou upozorňujeme spoločnosť, aby si uvedomila, že ekonomický rozvoj musí ísť ruka v ruke s ochranou životného prostredia. Bez trvalo udržateľného prístupu bude veľmi ťažké, ba až nemožné, zvrátiť terajší vývoj. V krátkom časovom slede to nevnímame, ale dlhodobo sa to môže  výrazne negatívne odzrkadliť na životnej úrovni ďalších generácií. Pokračovať v čítaníStredoškolský podnikateľský zámer …

Stredoškolský podnikateľský zámer

… je súťaž, ktorá dáva mladým stredoškolákom priestor na prezentáciu inovatívnych podnikateľských nápadov.

Dňa 16. mája 2017 bol ocenený na konferencii Inovačný rozvoj regiónov 2017 Žilinského samosprávneho kraja náš žiak JURAJ KEKELÁK z triedy 3. E, ktorý na našej škole študuje v študijnom odbore mechatronika.  Získal 3. miesto za svoj vlastný podnikateľský projekt  JUT- jednoduchý univerzálny tester závesnej   techniky.

Juraj sa vyjadril: „Na nápad vytvorenia testera som prišiel počas praxe v jednej strojárskej firme, kde spadol polotovar pracovníkovi na nohu. Toto bolo zapríčinené tým, že druh závesného zariadenia, ktoré obsluhoval neudržalo stanovenú záťaž. Tak som začal skúmať ako by malo toto zariadenie fungovať a vyzerať. Strávil som veľa času hľadaním ako na internete tak aj po rôznych výstavách a prišiel som na to, že takéto zariadenie ešte nikto nevytvoril. Jeden významný krok už bol za mnou a tým bol nápad.“

…… Jurajovi srdečne BLAHOŽELÁME a povzbudzujeme ďalších žiakov k inovatívnym nápadom….. Pokračovať v čítaníSúťaž v technickom kreslení

Súťaž v technickom kreslení

Dňa 16. mája 2017 PK strojárskych predmetov zorganizovala pre žiakov druhého a tretieho ročníka našej školy 1. ročník súťaže v kreslení technických výkresov. Súťaž podporili firmy KAJO metal s.r.o. Dolný Kubín a Miba Sinter Slovakia s.r.o. Dolný Kubín, ktoré pre žiakov pripravili hodnotné ceny.

Žiaci najskôr modelovali unášač planétovej  prevodovky v 3D a potom vyhotovili 2D výkres v programe Solid Edge ST4. Všetci zúčastnení preukázali veľmi dobré teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Z celkového počtu 22 žiakov 14  zvládlo danú úlohu na viac ako 90 %.

Po posúdení prác bolo stanovené nasledovné poradie:

 1. miesto – Jakub Rončák ( II. F )
 2. miesto – Eva Remeňová ( II. F )
 3. miesto – Pavol Vojtašák ( II. F )

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme. Pokračovať v čítaníRozlúčka maturantov

Rozlúčka maturantov

 

„Rozlúčka so školou je ako rozlúčka s láskou. Kedykoľvek pôjdeš okolo nej, ale už nikdy nebude patriť tebe.“

12. máj 2017 bol pre štvrtákov dňom rozlúčky so školou. Spomienky na silný ročník 2013 – 2017 zostanú v spomienkach učiteľov a mladších spolužiakov  nadlho. Medzi absolventmi nechýbali mnohí víťazi celoštátnych kôl programátorských, technických, jazykových a iných predmetových súťaží, konštruktéri našej Londýnskej formule, recitátorky, tvorivé podnikateľky,  tvorcovia školského časopisu,  vynikajúci športovci a mnohí ďalší úspešní štvrtáci.  Prajeme im veľa šťastia na maturitných skúškach! Pokračovať v čítaní„INTERNÁTNA OPEKAČKA“ 

Dňa 10.5.2017 sme si spríjemnili popoludnie internátnou opekačkou, ktorá bola financovaná Žilinským samosprávnym krajom. Bola to už druhá akcia v rámci projektu „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“. A hoci počasie nebolo ideálne, spoločne strávené popoludnie pri ohníku a opečenej klobáske bolo príjemnou zmenou každodenných internátnych dní.     Pokračovať v čítaníMáj – mesiac lásky

K máju sa viaže  množstvo významných udalostí a tradícií. Jednou z nich je aj stavanie „májov“. Túto peknú tradíciu sme si symbolicky preniesli aj do našej internátnej vrátničky.

Druhá májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré tu na zemi človek má: dar starostlivej a milujúcej matky. Aj študenti na internáte „poslali“ svojím mamám krásne vyznanie – „Máme vás radi“. Pokračovať v čítaníÚčelové cvičenie

Účelové cvičenie

V utorok 9.mája 2017 sa  žiaci druhého ročníka zúčastnili účelového cvičenia zameraného na pohyb v horách, geologickú históriu Prosieckej doliny a flóru tejto oblasti.  Pokračovať v čítaníKNOŽZ

KNOŽZ

V dňoch 2.-5.5.2017 sa uskutočnil na našej skole Kurz na ochranu života a zdravia so zameraním na odborné vedomosti a zručnosti v oblasti topografie, civilnej ochrany, krízového riadenia a špeciálnych zručností v oblasti orientácie, pohybu a presunu v terene.

Kurz sme ukončili pretekom z preberaných vedomostí, zručností a kondičnej pripravenosti. Pokračovať v čítaní