Novinky


Voľné pracovné miesto učiteľa

Vyhlasovateľ:

Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:

Učiteľ odborných predmetov elektrotechnického zamerania

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte
na adresu:

Spojená škola

Medvedzie 133/1

027 44  Tvrdošín

spstv@spstv.edu.sk

tel. 0948 086 062 Pokračovať v čítaníOkresné kolo SOČ

Okresné kolo SOČ

Dňa 21.marca 2017 sa v našej škole konalo okresné kolo 39. ročníka SOČ pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov zo 7 škôl s 29 prácami v 13 súťažných odboroch, práce posudzovali 3 odborné hodnotiace komisie. Najlepšie hodnotené práce postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2017 v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto.

Výsledková listina Dolný Kubín …

Výsledková listina Námestovo …

Výsledková listina Tvrdošín …

Pokračovať v čítaníSÚŤAŽ  STROJÁR INOVÁTOR – TU KOŠICE

Mladý inovátor

Dňa 22. 03. 2017 sa  žiaci našej školy Marcel Kavalier, Ivan GarabášJuraj Kekelák   zúčastnili súťaže Strojár Inovátor, na TU v Košiciach. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci odborných škôl a gymnázií zaslaním svojich projektov z nasledovných oblastí:

  1. Konštrukcie strojov a zariadení, automobily, biomedicínske inžinierstvo
  2. Strojárske technológie a manažment technických a environmentálnych systémov

Uvedene projekty obhajovali pred odbornou komisiou z Technickej univerzity na strojárskej fakulte. Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich z celého Slovenska, z ktorých náš žiak Juraj Kekelák  z III.E triedy získal 1. miesto s prácou JUS ( jednoduchý univerzálny tester ) a Marcel Kavalier zo IV.E triedy s prácou CNC gravírka, cenu v hlasovaní za najlepšiu prácu cez internet. Všetci súťažiaci sú prijatí na štúdium na TU v Košiciach bez skúšok.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme ! Pokračovať v čítaníDekanátne kolo Biblickej olympiády

Dňa 22. marca 2017 sa naši žiaci zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády v Dome kultúry v Trstenej. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola: Anna Loneková z I. AO, Simona Kuráňová z II. AO a Lucia Miklušáková z III. AO., ktoré vytvorili jeden tím. V piatich súťažných disciplínach boli preverované vedomosti súťažiacich z biblických kníh: Kniha Genezis, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela a List Efezanom. Spoločnou témou bol „zápas  pravé hodnoty“. Naši žiaci obsadili pekné 3. miesto zo šiestich zúčastnených stredných škôl z okresov Tvrdošín  a Námestovo. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Nech prečítané Božie slovo prinesie bohatú úrodu v ich životoch. Bohu vďaka! Pokračovať v čítaníHviezdoslavov Kubín

17. 3. 2017 organizovalo Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne regionálnu súťaž                 v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie, tvorbe divadelnej poézie a detských recitačných kolektívov.  Našu školu reprezentovali títo žiaci: Lucia Trstenská z I.AO, Terézia Lališová zo IV.AO, Marek Ratulovský z III.E a Dávid Kurčina zo IV.F. Ich vystúpenie bolo príjemné a v silnej konkurencii sa nestratili. Dievčatá obsadili 3. miesto a chlapci dostali čestné uznanie za účinkovanie v súťaži. Blahoželáme! Pokračovať v čítaníŠkolské kolo SOČ

SOČ - školské kolo

Dňa 8.3.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 39. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Prehliadky sa zúčastnilo 8 prác v 7 súťažných kategóriách, na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie všetky práce postupujú do okresného kola, ktoré sa opäť uskutoční v našej škole 21.3.2017. Pokračovať v čítaníQuo vadis výchovné poradenstvo?

Nezvyčajné stretnutie výchovných poradcov zo základných  aj stredných škôl sa uskutočnilo v Spojenej škole v Tvrdošíne. Na pozvanie p. PaedDr. Genšorovej, zástupkyne Spojenej školy v Tvrdošíne,   sa zišlo najpestrejšie zastúpenie výchovných poradcov z regiónu Oravy.  Cieľ stretnutia bol jasne stanovený, nájsť odpoveď na otázku: „Čo je nové vo výchovnom poradenstve?“ 

Hlavnými  hosťami podujatia boli, pani  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.,  Prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku  a

p. Mgr. Daniel Markovič, PhD, pôsobiaci na  tejto  univerzite.

Po úvodnom privítaní  p. PaedDr. Genšorovej, nasledovali prednášky, z ktorých sme sa dozvedeli, kde nájdeme  erudované zdroje v oblasti poradenstva, vyskúšali sme si metódu CH-Q,  pomocou ktorej sme sa presvedčili o našich silných stránkach.

Počuli ste už o personalizovanom učení?  Účastníci podujatia už áno a navyše, získali podklady k tomu, aby si spomínaný spôsob učenia mohli jednoducho vyskúšať so žiakmi.

Poslednú hodinu podujatia sa k nám pridali študenti Spojenej školy v Tvrdošíne a svojim príjemným vystupovaním a vtipnými odpoveďami, dotvárali skvelú atmosféru podujatia.

Chcem sa poďakovať výchovným poradcom, za aktívnu účasť na podujatí, vzácnym hosťom z Katolíckej univerzity, ktorí si našli čas a pridali sa k nám,  a p. zástupkyni,  PaedDr. Genšorovej za vynikajúco pripravené podujatie.  Pokračovať v čítaníloT a Robotika

loT a Robotika

IoT a Robotika …

Na fakulte privítali 75 talentovaných študentov stredných škôl z celého Slovenska (Bratislava, Šala, Nižná, Tvrdošín, Banská Bystrica, Stará Turá, Žilina, KNM, Námestovo…) a 15 študentov z Francúzska (Paríž). Títo stredoškoláci  spoločne vyvíjali  svoju prvú IoT aplikáciu v priebehu jedného týždňa (od 27.2. do 3.3.2017). Za našu školu sa zúčastnili nasledovní žiaci: Jaroslav Fenik, Samuel Duda,  Anton Janík, Marek Katreník, 2.E,  Jakub Kuhajda 2.F

PaedDr.P.Spišský Pokračovať v čítaníHviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

 

                                                              „Poézia je umenie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom                    

                                                                                nesmierne plastického materiálu – ľudskej reči.“ 

Carl Sandburg

Dňa 24. februára 2017 sa v priestoroch Informačného centra Spojenej školy uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov školy. Odborná porota vybrala nasledovných víťazov.

Kategória próza:

  1. miesto Lališová, Terézia 4. AO
  2. miesto Trstenská, Lucia 1. AO a Turčáková, Zita, 1. AO
  3. miesto Dopaterová, Michaela 2. AO a Dedinská, Júlia 2. AO

Kategória poézia:

  1. miesto Ratulovský, Marek 2. E
  2. miesto Kurčina, Dávid 4. F
  3. miesto Vestenická, Dominika 2. AO a  Svetlák, Matúš 1. D

Pokračovať v čítaníDeň otvorených dverí

DOD

V stredu 22. februára 2017 sa na Spojenej škole Tvrdošín uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí. Zúčastnili sa ho žiaci z okolitých  základných škôl, so svojimi rodičmi, či učiteľmi. V sprievode našich žiakov mali možnosť pozrieť si priestory školy, zoznámiť sa s materiálnym a technickým vybavením, spoznať činnosť najnovších zariadení, prístrojov v modernom laboratórium elektrotechniky.

Veľa našich šikovných žiakov sa malo možnosť v tento deň pochváliť tým, čo dokázali počas štúdia na našej škole. Za všetkých môžeme spomenúť Martinku PitákovúDavida Dudu, víťazov 33. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní – web dizajn, ktorí prezentovali odbor technické lýceum. Antona JaníkaJakuba Kuhajdu, víťazov celoslovenskej súťaže Trenčiansky robotický deň 2017, ktoríprezentovali odbor mechatronika. Svoje práce predstavili žiakom ZŠ, ale aj našim žiakom víťazi X. ročníka celoslovenskej súťaže Strojárskej olympiády na STU v Bratislave: Ivan Garabáš–  CNC Frézku, Marcel Kavalier-CNC gravírku, Juraj Kekelák- JUT (jednoduchý univerzálny tester).

Veríme, že, prebudíme  zápal u všetkých žiakov pre IT technológie, elektrotechniku, programovanie robotov, tvorbu internetových stránok, správu sietí a  rozhodnú sa na sebe pracovať a zlepšovať sa snáď aj s pomocou našej školy.  Pokračovať v čítaníRegionálne kolo v basketbale

 

Dňa 15.02.2017 sa družstvo chlapcov našej školy zúčastnilo regionálneho kola v basketbale, ktoré sa konalo v Dolnom Kubíne. Napriek tomu, že sa naše družstvo obsadilo 2. miesto  a nekvalifikovalo sa na krajské kolo, chlapci podali vynikajúci výkon, za čo im patrí náš obdiv. Blahoželáme. Pokračovať v čítaní