Novinky


Maturitné skúšky

“Skúšku dospelosti” za zeleným stolom majú už viacerí študenti úspešne za sebou.  Pokračovať v čítaníÚčelové cvičenie

 

V pondelok 23.05.2016 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili účelového cvičenia. Tentokrát sme ich zaviedli až na Liptov, kde sme si prezreli Starodávne mlyny na Oblazoch v Kvačianskej doline a pešo prešli cez Veľké Borové naspäť na Huty. Počasie bolo krásne letné, čomu sa potešili hlavne fotenia chtiví žiaci.  Pokračovať v čítaníElektro 2016

Navrhnúť a skonštruovať Dopravník S 1200 riadený PLC sa rozhodol Michal Ončo  a odprezentoval ho na 11. ročníku Medzinárodnej konferencii Elektro 2016, ktorú usporiadala Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity. V rámci konferencie jedna zo sekcii bola venovaná vzdelávaniu v elektrotechnike a informačných a komunikačných technológiách. Najlepšie práce za školu prezentovali žiaci z celého Slovenska a hodnotiaca komisia mala zložitú úlohu vyhodnotiť objektívne poradie prezentovaných prác.

Michal Ončo obhájil tretie miesto.  K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme. Pokračovať v čítaníRozlúčka maturantov

 

V piatok 13.05.2016 sa naši maturanti rozlúčili so školskými lavicami.  Majú pred sebou “akademický” týždeň a potom ich čaká “skúška dospelosti”.  Pokračovať v čítaníVoľby do regionálneho parlamentu

Marek Bajči – zástupca regionálneho parlamentu Orava v Žiline

V pondelok 16. 05. 2016 sa na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove stretli zástupcovia regionálneho parlamentu KSP Orava, ktorý zastrešuje všetky žiacke školské rady a iné stredoškolské organizácie. Prebehli aj voľby do regionálneho parlamentu v Žiline za sekciu KSP Orava. V týchto voľbách si žiaci spomedzi všetkých svojich predsedov vybrali za koordinátora Krajského stredoškolského parlamentu žiaka našej školy – Mareka Bajčiho. Tento parlament zasadá tak ako naši poslanci VUC v Žiline vo veľkej rokovacej sále a preberá problémy školstva a potreby mladých študentov v našom kraji. Jeho najbližšie stretnutie sa uskutoční už 8. júna. Prajeme veľa úspechov v ďalšej práci. Pokračovať v čítaníExkurzia – Kia Motors

Kia Motors

 

V utorok 17.05.2016 sa žiaci II.C, II.E a II.F zúčastnili odbornej exkurzie do Tepličky nad Váhom. Vo firme Kia Motors si prezreli nielen vzdelávacie stredisko, ale aj samotnú výrobu automobilov, ktorá je značne automatizovaná a plná výkonných robotov. Presná práca robotov bola asi najzaujímavejšia.

Naša sprievodkyňa nám poskytla množstvo zaujímavých informácii o tejto firme aj celkovo o automobilovom priemysle na Slovensku.  Pokračovať v čítaníŠikovní internatisti

Naši chlapci lesníci  z internátu si zobrali svoje budúce povolanie skutočne za svoje  a dokázali nám to pekne prakticky na ostro pri  svojej práci. Pokosili nám okolie internátu. Dokázali svoju zručnosť  a chuť pracovať, za čo im pekne ďakujeme. Pokračovať v čítaní“Púť do Krakova v Svätom roku milosrdenstva“

Krakow

Exkurzia z náboženskej výchovy:
“Púť do Krakova v Svätom roku milosrdenstva“

Dňa 10. mája 2016 sa  žiaci 1. – 3. ročníka zúčastnili exkurzie – púte z náboženskej výchovy do Krakova v Svätom roku milosrdenstva.

Duchovne púť sprevádzal p. farár Reguly z Tvrdošína. Už cestou autobusom sa žiaci oboznámili s Posolstvom Svätého Otca Františka k Svetovým dňom mládeže, ktoré sa uskutočnia v júli 2016 v Krakove. Následne boli predstavené jednotlivé zastavenia púte: Sanktuárium Božieho milosrdenstva, Centrum sv. Jána Pavla II. „Nebojte sa!“, Krakovská katedrála a Hlavný rýnok.
Posolstvu Božieho milosrdenstva bola venovaná i svätá omša slúžená v slovenskej Kaplnke sedembolestnej Panny Márie. Pán farár povzbudil pútnikov k dôvere v Božie milosrdenstvo. Pomodlili sme sa Korunku Božieho milosrdenstva, aby lúče z Ježišovho srdca zaplavili milosrdenstvom a pokojom nás, naše rodiny i všetkých ľudí na svete. Nádherný bol i pohľad na Krakov z vyhliadkovej veže. V Centre sv. Jána Pavla II. nás zaujali biblické mozaiky svetoznámeho majstra Rupnika i Kostol relikvie sv. Jána Pavla II. V historickom centre Krakova nás čakala prehliadka Katedrály, dotkli sme sa srdca Žigmunda – najväčšieho zvona Poľska a pozreli si vzácne exponáty Katedrálneho múzea. V Kostole sv. Františka Assiského nás zaujala originálna krížová cesta a sadli sme si do lavice, v ktorej sa modlieval študent Karol Wojtyla (Ján Pavol II.). Púť sme ukončili osobným voľnom, ktoré sme strávili v okúzľujúcej atmosfére na Hlavnom rýnku za zvukov hudby, s vôňou ruží a praclíkov a v objatí jarných slnečných lúčov.

Našou púťou sme odpovedali na výzvu Svätého Otca Františka: „Príďte, aby ste mu z hĺbky srdca povedali: „Ježiš, dôverujem ti.” Dovoľte mu dotknúť sa vás svojím bezhraničným milosrdenstvom, aby ste sa prostredníctvom skutkov, slov a modlitby aj vy stali apoštolmi milosrdenstva v našom svete“. Nech sa tak stane! Bohu vďaka! Pokračovať v čítaníJa učebnica ekonómie a podnikania

JA Slovensko

Internetová učebnica  ekonómie ponúka  žiakom dozvedieť sa viac o základoch ekonómie, manažmente a v neposlednom rade o podnikaní. Spolu 18 kapitol je zostavených tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

Učitelia namiesto klasických učebníc k výučbe na svojich hodinách využívajú JA Učebnicu ekonómie a podnikania, ktorá je pravidelne aktualizovaná stredoškolskými a vysokoškolskými učiteľmi ekonómie. Učebné texty pre žiakov, ako aj možnosť samo testovania sa žiakov po každej kapitole, či testovanie učiteľom, riešenie otvorených otázok a úloh, ktoré sa nachádzajú priamo v učebnici na portáli, ponúka učiteľovi efektívnejšie pracovať so svojim časom na vyučovacích hodinách.

Výhody online učebnice – žiaci majú možnosť:

  • získať základný ekonomický rozhľad,
  • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
  • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
  • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia,
  • využiť samo štúdium prostredníctvom internetu,
  • získať po splnení všetkých podmienok certifikát za úspešne absolvovanie Online učebnice ekonómie.
  • Na našej škole získalo úspešne certifikát Online  učebnica ekonómie 18 žiakov zo IV. AO a IV. C triedy. Blahoželáme!

Pokračovať v čítaní