Novinky


Vyberte si našu školu

 a študujte na najlepšie hodnotenej  strednej škole v našom okrese

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ponúka hodnotenie stredných škôl na základe výsledkov žiakov v celoslovenskom testovaní maturít, mimoriadnych výsledkov žiakov v súťažiach, olympiádach, medzinárodných projektoch a uplatnení absolventov na trhu práce po skončení stredoškolského štúdiá.

1. Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín…6,2

2. Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín…5,9  

3. Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená…5,2

4. Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín…4,7

5. Spojená škola, Hattalova 471, Nižná…4,5

Hodnotenie škôl v okrese Tvrdošín
Pokračovať v čítaníStrojár inovátor

Len mesiac po víťazstve v strojárskej olympiáde na STU v Bratislave, sa traja žiaci 4.E triedy odboru Mechatronika, zapojili aj do súťaže  Strojár – inovátor  na TU v Košiciach. Na súťaži našu školu reprezentovali žiaci Anton Janík s prácou automatická triedička, Július Adamec s prácou CNC laser a Jaroslav Fenik s prácou CNC frézka. 

V silnej konkurencii, z 35. súťažiacich žiakov z celého Slovenska, náš žiak Jaroslav Fenik dosiahol mimoriadnu Cenu dekana TU Košice za najlepšiu prácu. Okrem vecnej ceny sú všetci súťažiaci automaticky prijatí na štúdium na TU v Košiciach bez poplatku.

Víťazovi a súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Nech títo žiaci sú inšpiráciou aj pre ostatných žiakov našej školy, že oplatí sa učiť a urobiť aj niečo naviac. Pokračovať v čítaníRegionálne kolo SOČ

Regionálne kolo SOČ

Konečne prišiel ten dlhoočakávaný deň, na ktorý čakali naši žiaci, ktorí sa zapojili do sútaže stredných škôl – do Stredoškolskej odbornej činnosti. Tento rok prebieha už jej 41. ročník. Dňa 18.3.2019 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne konalo  Regionálne kolo SOČ, na ktorom sa prezentovali žiaci stredných škôl v rámci Oravy z okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Svoje práce prezentovali aj žiaci našej Spojenej školy Tvrdošín, ktorí sa umiestnili vo svojich kategóriách na popredných miestach. Treba tiež zdôrazniť a vyzdvihnúť aj veľmi objektívne a nezaujaté hodnotenie trojčlennej odbornej hodnotiacej komisie. Veľmi pekné umiestnenia získali naši žiaci:

1.miesto -Jaroslav Fenik – trieda 4.E – s prácou CNC fréza
2. miesto – Michaela Dopaterová – trieda 4.AO – s prácou  Mobilná aplikácia na opakovanie maturitných okruhov z ekonomiky
3. miesto – Július Adamec – s prácou CNC laser
 
Srdečne blahoželáme k výborným výsledkom a prajeme veľa úspechov v krajskom kole SOČ, ktoré bude na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste.

Pokračovať v čítaní„Škola eTwinnig“

„Škola eTwinnig“

Certifikát „Škola eTwinning“ je uznanie a ocenenie za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Program eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy. Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning – s radosťou oznamujeme, že patríme medzi 11 vybratých slovenských škôl, ktoré získali certifikát Škola eTwinning pre roky 2019-2020.

Pokračovať v čítaníFinančná gramotnosť

Finančná gramostnosť

V piatok 15.03.2019 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili prednášky na tému finančná gramotnosť. Pani Balleková im priblížila hlavne II.pilier dôchodkového zabezpečenia a  možnosti financovania ich budúcich  plánov – štúdia, či bývania.   Pokračovať v čítaníAnglické divadlo

Dňa 13. marca 2019 sa študenti našej školy zúčastnili divadelného predstavenia „The Onlines“ v anglickom jazyku. 

Predstavenie bolo pútavé, vtipné, aktuálne a späté s našou dobou.  Príbeh sa týkal všetkých nás – virtuálneho sveta, v ktorom všetci žijeme. Herci jednoducho no poučne poukázali na to, koľko času všetci ľudia, venujú životu na internete a ako im život plynie pomedzi prsty pokiaľ sa pozerajú do svojich telefónov. Príbeh bol o Milošovi, ktorý bol doslova otrokom svojho telefónu, všetky svoje otázky o živote hľadal na Googli.

V príbehu bolo mnoho vtipných momentov, študentov tento príbeh pobavil, a verím tomu, že ich donútil sa aj zamyslieť nad tým, že je mnoho krásnych momentov v živote, ktoré treba prežiť, a nie nahodiť na svoj Instagram či Facebook.

Príležitosť počuť angličtinu mimo školy nás obohatila a radi opäť uvidíme vystúpenie tohto divadla.

Pokračovať v čítaníŠkolské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – 41. ročník

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – 41. ročník

Dňa 28.2.2019 sa na našej škole konal 41. ročník  Školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti žiakov. Táto súťaž prebieha každoročne v rámci stredných škôl  a zúčastňujú sa jej študenti, ktorí majú záujem prezentovať svoje vlastné práce zamerané na študijný odbor, ktorý navštevujú na našej škole. SOČ podporuje rozvoj praktických zručností, vedomostí a pznatkov získaných počas štúdia. Študenti tak ako po minulé roky, tak aj teraz prezentovali svoje vlastné praktické odborné práce, ktoré boli veľmi zaujímavé a hodnotné. Najlepší z nich zároveň postúpili so svojimi prácami do Okresného kola SOČ, ktoré sa bude konať dňa 18.3.2019 na SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne.

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v nasledovnom zložení: Ing. Ľubomír Habo, Ing. Karol Hanuľák, Ing. Jaroslav Kyseľ. Komisia vyhodnotila a stanovila poradie žiakov a ich prác:

Poradie a umiestnenie žiakov:

 Kategória 12 – elektrotechnika, hardvér, mechatronika

1. miesto – Jaroslav Fenik – 4.E – Názov práce: CNC frézka

2. miesto – Július Adamec – 4.E – názov práce: CNC laser

3. miesto –  Oliver Ulrich – 1.C – názov práce: Stavba dronu

Kategória 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1. Miesto – Michaela Dopaterová – 4.AO – Názov práce: Mobilná aplikácia na opakovanie maturitných okruhov z ekonomických predmetov

Pokračovať v čítaníŠachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Šach

 

Naši žiaci sa tohto turnaja zúčastnili v zložení Ladňák Erik 4.F, Šefčík Dávid 4.F a Blahovec Štefan 2.D. V rámci regiónu Oravy sa Blahovec Štefan umiestnil na 4.mieste. Celkove sa turnaja zúčastnilo 86 šachistov. Pokračovať v čítaníKrása slova

Hviezdoslavov Kubín

Február je už pravidelne mesiacom, v ktorom sa na našej škole koná súťaž v interpretácii umeleckého slova pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Nebolo tomu inak ani tento rok.  V pondelok 25.2.2019 sa v knižnici školy stretli žiaci, ktorí originálnym spôsobom predniesli texty slovenských aj zahraničných spisovateľov. Ako sa im darilo?

Kategória  „poézia“

  1. miesto: Marek Ratulovský, 4.E
  2. miesto: Mária Jurigová, 1.D
  3. miesto: Natália Matláková, 3.AO a Šimon Mikula, 1.B                                                          

Kategória  „próza“

  1. miesto: Eliška Resutíková, 3.AO
  2. miesto: František Ondrej Habovštiak, 1.B
  3. miesto: Mária Janolová, 1.D a Lucia Trstenská, 3.AO

Na regionálne kolo do Dolného Kubína postupujú Eliška Resutíková a Marek Ratulovský. Všetkým účinkujúcim ďakujeme, výhercom blahoželáme Pokračovať v čítaníKrajské kolo SIP

Dňa 14. februára 2019 sa konal 53. ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl SIP na SOŠ dopravnej v Žiline.
Našu školu úspešne reprezentoval žiak Aleš Laššák zo IV. AO triedy s umiestnením na 5. mieste. Toto umiestnenenie mu zabezpečilo postup na celoslovenské kolo súťaže SIP, ktoré sa bude konať 20. – 21. 03. 2019  na OA v Senici.
Nášmu Alešovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentáciii našej školy. Pokračovať v čítaníPoznáme výsledky I. kola Finančnej olympiády

Finančná olympiáda

Študenti III. AO a IV. AO triedy sa zapojili do I. kola 7. ročníka  finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorej organizátorom je Nadácia Partners.

Do II. kola súťaže postúpili títo študenti:

  • M. Maslaňák, I. Michalčíková, L. Novarová, S,. Strýčková, M. Šuhajová, M. Tomašáková – študenti IV. AO triedy,
  • K. Grobarčíková,  F. Kvasničáková, A. Loneková, N.Matláková, Tamara Stroková, Terézia Stroková, L. Sirotová – študentky III.AO.

K postupu do II. kola súťaže študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri riešení úloh! Pokračovať v čítaníStrojárska olympiáda 

Strojárska olympiáda

 

Dňa 21.02. 2019 sa konal už 12. ročník strojárskej olympiády na STU v Bratislave, ktorú vyhlasuje dekan Strojárskej fakulty pre žiakov stredných škôl. Žiaci našej školy už po ôsmykrát vyhrali na tejto súťaži. V tomto roku do finále postúpili títo žiaci:

Jaroslav Fenik, Július Adamec, Lukáš Kšenzulák a Ľudovít Skácal, z ktorých :

V kategórii : Konštruovanie a aplikovaná mechanika obsadili :

2. miestoJaroslav Fenik ( IV.E trieda ) – s prácou CNC frézka 

3. miestoJúlius Adamec ( IV.E. trieda ) – s prácou CNC laser

Víťazom blahoželáme !

Povzbudzujeme aj ostatných žiakov aby  tiež prezentovali svoje schopnosti a zručnosti aj na takýchto súťažiach.

Z histórie účasti našich žiakov do strojárskej olympiády :

Rok 2012 – Ondrej Tomčík – 2. miesto- Spaľovací motor vyhotovený v 3D drafickom systéme Solid V20

Rok 2013Matúš Pukáč1. miesto – Renovácia osobného automobilu Tatra 613

Rok 2014 – Andrej Juríčka – 3. miesto – CNC frézka

                   Patrik Resutík – 3. miesto – Mikrokontrolérom ovládaný model výťahu

                  Dávid Pienčák – 4. miesto – cena Dekana STU – Princíp a funkcia diferenciálu

Rok 2015Matúš Bystričan1. miesto – CNC frézka

                    Jozef Medvecký – 2. miesto –  Buggy

Rok 2016 – Michal Ončo – 2. miesto – Pásový dopravník

                    Marek Noga – 4. miesto – Hydraulický lis

                    Pavol Mokošák – 5. miesto – Zváracie polohovadlo

Rok 2017Ivan Garabáš1. miesto – CNC frézka

                   Miloš Kavalier – 3. miesto – CNC gravírka

                   Juraj Kekelák1. miesto  – JUT ( Jednoúčelový univerzálny tester )

Rok 2018Dominik Mikulaj, Peter Holubčík1. miesto – Vyskladňovacie zariadenie

                   Juraj Kekelák – 3. miesto – Výrobno-baliaca linka

                   Erik Ďurčák – 1. miesto – CNC Combi

Rok 2019 – Jaroslav Fenik – 2. miesto – CNC frézka

                    Július Adamec – 3. miesto – CNC laser

                    Lukáš Kšenzulák, Ľudovít Skácal – 7. miesto – Automatická triedička

 

Pokračovať v čítaní