Novinky


Deň otvorených dverí

DOD

Posledný pracovný deň pred jarnými prázdninami v piatok 1. marca 2019 otvorí svoje dvere pre verejnosť podľa inštitútu INEKO
najlepšie hodnotená stredná škola v tvrdošínskom okrese.

Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín

Organizačná zložka: Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya

Neváhajte deviataci a príďte…..

Pomôžeme sa Vám rozhodnúť a vybrať študijný odbor, ktorý Vám zabezpečí kvalitné uplatnenie na trhu práce:

 • ELEKTROTECHNIKA
 • INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE
 • MECHATRONIKA
 • TECHNICKÉ LÝCEUM so zameraním na informatiku alebo ekonomiku

Od septembra 2019 implementujeme  DUÁLNE VZDELÁVANIE do  študijných odborov 

elektrotechnika a mechatronika.

Pokračovať v čítaníVyberte si našu školu

 a študujte na najlepšie hodnotenej  strednej škole v našom okrese

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ponúka hodnotenie stredných škôl na základe výsledkov žiakov v celoslovenskom testovaní maturít, mimoriadnych výsledkov žiakov v súťažiach, olympiádach, medzinárodných projektoch a uplatnení absolventov na trhu práce po skončení stredoškolského štúdiá.

1. Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín…6,2

2. Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín…5,9  

3. Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená…5,2

4. Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín…4,7

5. Spojená škola, Hattalova 471, Nižná…4,5

Hodnotenie škôl v okrese Tvrdošín
Pokračovať v čítaní„Škola eTwinnig“

„Škola eTwinnig“

Certifikát „Škola eTwinning“ je uznanie a ocenenie za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Program eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy. Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning – s radosťou oznamujeme, že patríme medzi 11 vybratých slovenských škôl, ktoré získali certifikát Škola eTwinning pre roky 2019-2020.

Pokračovať v čítaníFinančná gramotnosť

Finančná gramostnosť

V piatok 15.03.2019 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili prednášky na tému finančná gramotnosť. Pani Balleková im priblížila hlavne II.pilier dôchodkového zabezpečenia a  možnosti financovania ich budúcich  plánov – štúdia, či bývania.   Pokračovať v čítaníAnglické divadlo

Dňa 13. marca 2019 sa študenti našej školy zúčastnili divadelného predstavenia „The Onlines“ v anglickom jazyku. 

Predstavenie bolo pútavé, vtipné, aktuálne a späté s našou dobou.  Príbeh sa týkal všetkých nás – virtuálneho sveta, v ktorom všetci žijeme. Herci jednoducho no poučne poukázali na to, koľko času všetci ľudia, venujú životu na internete a ako im život plynie pomedzi prsty pokiaľ sa pozerajú do svojich telefónov. Príbeh bol o Milošovi, ktorý bol doslova otrokom svojho telefónu, všetky svoje otázky o živote hľadal na Googli.

V príbehu bolo mnoho vtipných momentov, študentov tento príbeh pobavil, a verím tomu, že ich donútil sa aj zamyslieť nad tým, že je mnoho krásnych momentov v živote, ktoré treba prežiť, a nie nahodiť na svoj Instagram či Facebook.

Príležitosť počuť angličtinu mimo školy nás obohatila a radi opäť uvidíme vystúpenie tohto divadla.

Pokračovať v čítaníŠkolské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – 41. ročník

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – 41. ročník

Dňa 28.2.2019 sa na našej škole konal 41. ročník  Školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti žiakov. Táto súťaž prebieha každoročne v rámci stredných škôl  a zúčastňujú sa jej študenti, ktorí majú záujem prezentovať svoje vlastné práce zamerané na študijný odbor, ktorý navštevujú na našej škole. SOČ podporuje rozvoj praktických zručností, vedomostí a pznatkov získaných počas štúdia. Študenti tak ako po minulé roky, tak aj teraz prezentovali svoje vlastné praktické odborné práce, ktoré boli veľmi zaujímavé a hodnotné. Najlepší z nich zároveň postúpili so svojimi prácami do Okresného kola SOČ, ktoré sa bude konať dňa 18.3.2019 na SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne.

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v nasledovnom zložení: Ing. Ľubomír Habo, Ing. Karol Hanuľák, Ing. Jaroslav Kyseľ. Komisia vyhodnotila a stanovila poradie žiakov a ich prác:

Poradie a umiestnenie žiakov:

 Kategória 12 – elektrotechnika, hardvér, mechatronika

1. miesto – Jaroslav Fenik – 4.E – Názov práce: CNC frézka

2. miesto – Július Adamec – 4.E – názov práce: CNC laser

3. miesto –  Oliver Ulrich – 1.C – názov práce: Stavba dronu

Kategória 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

 1. Miesto – Michaela Dopaterová – 4.AO – Názov práce: Mobilná aplikácia na opakovanie maturitných okruhov z ekonomických predmetov

Pokračovať v čítaníŠachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Šach

 

Naši žiaci sa tohto turnaja zúčastnili v zložení Ladňák Erik 4.F, Šefčík Dávid 4.F a Blahovec Štefan 2.D. V rámci regiónu Oravy sa Blahovec Štefan umiestnil na 4.mieste. Celkove sa turnaja zúčastnilo 86 šachistov. Pokračovať v čítaníKrása slova

Hviezdoslavov Kubín

Február je už pravidelne mesiacom, v ktorom sa na našej škole koná súťaž v interpretácii umeleckého slova pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Nebolo tomu inak ani tento rok.  V pondelok 25.2.2019 sa v knižnici školy stretli žiaci, ktorí originálnym spôsobom predniesli texty slovenských aj zahraničných spisovateľov. Ako sa im darilo?

Kategória  „poézia“

 1. miesto: Marek Ratulovský, 4.E
 2. miesto: Mária Jurigová, 1.D
 3. miesto: Natália Matláková, 3.AO a Šimon Mikula, 1.B                                                          

Kategória  „próza“

 1. miesto: Eliška Resutíková, 3.AO
 2. miesto: František Ondrej Habovštiak, 1.B
 3. miesto: Mária Janolová, 1.D a Lucia Trstenská, 3.AO

Na regionálne kolo do Dolného Kubína postupujú Eliška Resutíková a Marek Ratulovský. Všetkým účinkujúcim ďakujeme, výhercom blahoželáme Pokračovať v čítaníKrajské kolo SIP

Dňa 14. februára 2019 sa konal 53. ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl SIP na SOŠ dopravnej v Žiline.
Našu školu úspešne reprezentoval žiak Aleš Laššák zo IV. AO triedy s umiestnením na 5. mieste. Toto umiestnenenie mu zabezpečilo postup na celoslovenské kolo súťaže SIP, ktoré sa bude konať 20. – 21. 03. 2019  na OA v Senici.
Nášmu Alešovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentáciii našej školy. Pokračovať v čítaníPoznáme výsledky I. kola Finančnej olympiády

Finančná olympiáda

Študenti III. AO a IV. AO triedy sa zapojili do I. kola 7. ročníka  finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorej organizátorom je Nadácia Partners.

Do II. kola súťaže postúpili títo študenti:

 • M. Maslaňák, I. Michalčíková, L. Novarová, S,. Strýčková, M. Šuhajová, M. Tomašáková – študenti IV. AO triedy,
 • K. Grobarčíková,  F. Kvasničáková, A. Loneková, N.Matláková, Tamara Stroková, Terézia Stroková, L. Sirotová – študentky III.AO.

K postupu do II. kola súťaže študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri riešení úloh! Pokračovať v čítaníStrojárska olympiáda 

Strojárska olympiáda

 

Dňa 21.02. 2019 sa konal už 12. ročník strojárskej olympiády na STU v Bratislave, ktorú vyhlasuje dekan Strojárskej fakulty pre žiakov stredných škôl. Žiaci našej školy už po ôsmykrát vyhrali na tejto súťaži. V tomto roku do finále postúpili títo žiaci:

Jaroslav Fenik, Július Adamec, Lukáš Kšenzulák a Ľudovít Skácal, z ktorých :

V kategórii : Konštruovanie a aplikovaná mechanika obsadili :

2. miestoJaroslav Fenik ( IV.E trieda ) – s prácou CNC frézka 

3. miestoJúlius Adamec ( IV.E. trieda ) – s prácou CNC laser

Víťazom blahoželáme !

Povzbudzujeme aj ostatných žiakov aby  tiež prezentovali svoje schopnosti a zručnosti aj na takýchto súťažiach.

Z histórie účasti našich žiakov do strojárskej olympiády :

Rok 2012 – Ondrej Tomčík – 2. miesto- Spaľovací motor vyhotovený v 3D drafickom systéme Solid V20

Rok 2013Matúš Pukáč1. miesto – Renovácia osobného automobilu Tatra 613

Rok 2014 – Andrej Juríčka – 3. miesto – CNC frézka

                   Patrik Resutík – 3. miesto – Mikrokontrolérom ovládaný model výťahu

                  Dávid Pienčák – 4. miesto – cena Dekana STU – Princíp a funkcia diferenciálu

Rok 2015Matúš Bystričan1. miesto – CNC frézka

                    Jozef Medvecký – 2. miesto –  Buggy

Rok 2016 – Michal Ončo – 2. miesto – Pásový dopravník

                    Marek Noga – 4. miesto – Hydraulický lis

                    Pavol Mokošák – 5. miesto – Zváracie polohovadlo

Rok 2017Ivan Garabáš1. miesto – CNC frézka

                   Miloš Kavalier – 3. miesto – CNC gravírka

                   Juraj Kekelák1. miesto  – JUT ( Jednoúčelový univerzálny tester )

Rok 2018Dominik Mikulaj, Peter Holubčík1. miesto – Vyskladňovacie zariadenie

                   Juraj Kekelák – 3. miesto – Výrobno-baliaca linka

                   Erik Ďurčák – 1. miesto – CNC Combi

Rok 2019 – Jaroslav Fenik – 2. miesto – CNC frézka

                    Július Adamec – 3. miesto – CNC laser

                    Lukáš Kšenzulák, Ľudovít Skácal – 7. miesto – Automatická triedička

 

Pokračovať v čítaníExkurzia vo firme MIBA Sinter Slovakia s.r.o. 

MIBA

V dňoch 20. a 22. 02. 2019 sa zúčastnili žiaci II. BII. C odbornej exkurzie vo firme Miba Sinter Slovakia s.r.o. Uvedená firma sa nachádza v Dolnom Kubíne – miestna časť Mokraď.

Žiaci sa oboznámili s výrobou a povrchovou úpravou ozubených kolies, výrobou trecích krúžkov, spekaných filtrov a iných súčiastok, vyrábaných práškovou metalurgiou. Vo výrobnom procese mali možnosť vidieť prvky automatizácie s využívaním práce robotov.

Exkurzia poskytla žiakom lepší obraz o potrebe štúdia mechatroniky aj z hľadiska ich uplatnenia v uvedenej firme, v ktorej sú absolventi našej školy veľmi žiadaní.  Pokračovať v čítaníErasmus+ na Kanárskych ostrovoch

Erasmus+ na Kanárskych ostrovoch

Pripravení pre Európu 

Od roku 2015 bola  Spojená škola Tvrdošín    päťkrát  úspešná v získavaní grantov v rámci európskych projektov Erasmus plus, ktorými sa snaží zvýšiť kvalitu vzdelávania svojich žiakov a učiteľov.  Projekty sú  zamerané na  oblasť odborného vzdelávania žiakov, vzdelávania učiteľov  ale i   medzinárodných strategických partnerstiev. Hlavným cieľom najnovšieho schváleného projektu „Pripravení pre Európu“ , je okrem zvýšenia komunikačných schopností v cudzom jazyku aj uľahčenie vstupu mladých ľudí na európsky pracovný trh a rozšírenie  vedomostí o možnostiach vysokoškolského   štúdia na európskej pôde. Partnermi projektu sú stredné školy z Talianska, Slovenska, Grécka, Nórska, Bulharska a Španielska. Druhou  hostiteľskou školou v rámci projektu, ktorá vo februári 2019 otvorila pre nás svoje brány bola IEG Anaga, Santa Cruz de Tenerife na Kanárskom ostrove Tenerife.

Kanárske ostrovy ponúkajú nielen oddych na pláži, no i dotyk krásy v podobe nádhernej prírody, zrnko múdrosti prostredníctvom historických pamiatok a bezprostrednú zábavu počas pestrofarebných karnevalov. K tomu všetkému ako bonus teplota neklesajúca pod dvadsať stupňov  a možnosť celoročného kúpania v mori vďaka polohe na obratníku Raka, robia z tohto súostrovia ostrovy večnej jari. Kanárske súostrovie je sopečného pôvodu a na miestnej prírode cítiť vplyv blízkeho afrického  kontinentu. 

Naši španielski partneri pre nás pripravili pracovné stretnutia a prednášky s odborníkmi z oblasti kariérneho poradenstva, ktoré  boli tentoraz zamerané na tému efektívna komunikácia, reč tela,  manažment a vedenie skupiny. Pozornosť bola venovaná hlavne motivácii, snahe vzdelávať sa a pracovať na sebe, teda všetko atribúty, ktoré žiakom  v budúcnosti pomôžu pri  prijímacom pohovore do práce alebo pri štúdiu na vysokej škole v ktorejkoľvek európskej krajine. Ocenením našej práce na tomto projektovom stretnutí  bola skutočnosť, že v súťaži o najnápaditejšie logo  vyhralo práve to naše   a stalo sa tak symbolom celého projektu.

Okrem realizácie projektových povinností sme spoznávali krásy najväčšieho ostrova Kanárskeho súostrovia – Tenerife. Boli sme pozvaní na  radnicu v Santa Cruz de Tenerife, navštívili sme národný park Nacional del Teide a zdolali Pico de Teide – najvyššiu horu Španielskeho kráľovstva a polospiacu sopkou, ktorá o sebe z času na čas dáva vedieť. Z mnohých múzeí na ostrove sme navštívili Prírodovedné a archeologické múzeum v Santa Cruz. Hoci oceán bol vo februári vlažnejší, mnohí z nás neodolali a využili možnosť okúsiť vody Atlantického oceánu na pláži El Medano na vlastnej koži. Kúzlom dávnej histórie nás zas očarilo mesto San Cristobal La Laguna, ktoré bolo vyhlásené za pamiatku svetového dedičstva UNESCO.

Boli sme  ubytovaní v španielskych rodinách a tak sme spoznali každodenný život novej kultúry a zistili sme, že ľudia na  Kanárskych ostrovov majú stále čas a uznávajú filozofiu, že život si treba náležite užiť. Na kávu s priateľmi si nájdu čas aj niekoľkokrát za deň, často jedia vonku, ničím sa nestresujú. Navyše, na Kanárskych ostrovoch sa stále niečo oslavuje a ich obyvatelia sú známi temperamentom a chuťou sa neustále zabávať. Porozumeli sme novej kultúre a stali sme sa opäť vnímavejší k chápaniu iného kultúrneho kontextu.

Je vecou nás všetkých aby sme stavali mosty medzi kultúrami. Súdržnosť môžeme dosiahnuť len prostredníctvom začlenenia a rásť môžeme len vtedy, ak budeme súdržnejší. Často počúvame, že Európska únia je vzdialená od ľudí a zaoberá sa len veľkými hospodárskymi politikami. My sme však na základe vlastných skúseností získaných prostredníctvom projektu Erasmus plus  skutočne pocítili ako európske projekty priamo a hmatateľne menia životy mladých ľudí. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a pracujeme na projektových zadaniach, ktoré budeme prezentovať na treťom projektovom stretnutí v apríli v Nórsku.

Účastníci druhého projektového stretnutia Španielsko, Tenerife boli  Mgr. Lenka Čajková, Mgr. Miroslava Gareková, Dominik Žuffa (III.D), Natália Matláková (III.AO), Natália Srnčíková (I.D) a Dušan Kvasničák (III.C).  Pokračovať v čítaní