Novinky


Krajská súťaž SIP

Dňa 16. 02. 2017 sa zúčastnili naši žiaci – Aleš Laššák 2. AO trieda, Natália Sirotová 3. AO,
Barbora Piknková 4. AO trieda, 51. ročníka krajskej súťaže žiakov stredných škôl SIP na OA Dolný Kubín. Žiak Aleš Laššák sa umiestnil na 8. mieste a Natália Sirotová na 12. mieste. Srdečne gratulujeme. Pokračovať v čítaníCeloštátne kolo ZENIT v programovaní

33. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní – web dizajn sa uskutočnil v dňoch
7. – 9. februára 2017 v Novom Meste nad Váhom.

Je to  súťaž, ktorá vytvára priestor na sebarealizáciu, prezentáciu vedomostí a ukážky zručností mladých ľudí. Súťaž riešia dvojčlenné tímy, ktoré tvoria programátor a grafik. Programátor má napríklad za úlohu – navrhnúť  webové stránky pomocou HTML, XML, DHTML, JavaScript, XHTML s využitím aplikačného softvéru s využitím CSS  štýlov a  optimalizovaním stránky pre dva rôzne prehliadače  s rôznymi rozlíšeniami. Úlohou  grafika,  je vytvoriť návrh dizajnu, digitálne spracovať obrázky,  rozložiť objekty, graficky spracovať písmo, ilustrácie, ikonky a následne prezentovať  konečný návrh. Súťažiaci riešia zadanie v určenom časovom limite.

Našu školu reprezentovali Martina PitákováDavid Duda zo študijného odboru Technické lýceum, kde obsadili 1. miesto.

K ich úspechu im gratulujeme. Pokračovať v čítaníValentínska kvapka krvi

1160x400 - kópia_sm

14. februára 2017 Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne pripravila hromadnú akciu na podporu Valentínskej kvapky krvi, ktorú organizoval Červený kríž Územný spolok Orava Dolný Kubín na HTO v Trstenej a Dolnom Kubíne. Humánnej akcie sa zúčastnilo 6 žiakov, najmä z radov prvodarcov. Motto tohtoročnej kampane sa nieslo v znení: „Šťastie máme v krvi, prečo ho nezdieľať?“ Pokračovať v čítaníValentínske variácie

Sviatok sv. Valentína sme si pripomenuli aj my v školskom internáte. Uskutočnili sa tvorivé dielne, na ktorých sme vyrábali rôzne papierové srdiečka a iné ozdoby. Šikovní študenti zo SOŠ lesníckej vyrobili drevené srdcia.Vďaka šikovným rukám našich študentov sme si tak mohli skrášliť priestory našej vrátničky krásnymi srdiečkami, srdcovými girlandami a valentínskymi balónmi, ktoré nám dotvárajú krásnu a príjemnú atmosféru na školskom internáte. Pokračovať v čítaníLyžiarsky výcvik – 1.turnus

Lyžiarsky výcvik

Od 9.2. 2017 sa časť študentov prvého ročníka zúčastnila lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Roháče-Spálená. 3 vleky a 2 sedačky tak využilo 33 žiakov a zdokonalilo svoje lyžiarske zručnosti a obohatilo vedomosti o poznatky zo zemepisu.  Pokračovať v čítaníStrojárska olympiáda

Strojárska olympiáda

Dňa 09. 02. 2017 sa konal už X. ročník celoslovenskej súťaže Strojárskej olympiády na STU v Bratislave. Naša škola sa  už po šiesty krát zapojila do tejto súťaže. Reprezentovali ju traja žiaci z odboru mechatronika. V silnej konkurencii po úspešnom absolvovaní testov cez internet a obhajobe vlastných odborných prác, obsadili naši žiaci vynikajúce umiestnenie.

Ivan Garabáš IV. E trieda      –   1. miesto s prácou CNC Frézka v kategórii AUTOMATIZÁCIA

Marcel Kavalier IV. E trieda  –  3. miesto s prácou CNC gravírka v kategórii AUTOMATIZÁCIA

Juraj Kekelák III. E trieda-        1. miesto s prácou JUT ( jednoduchý univerzálny tester ) v kategórii  APLIKOVANÁ MECHANIKA A MECHATRONIKA

Víťazom srdečne blahoželáme ! Pokračovať v čítaníVoľné pracovné miesto učiteľa

Vyhlasovateľ:

Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:

Učiteľ odborných predmetov elektrotechnického zamerania

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte
na adresu:

Spojená škola

Medvedzie 133/1

027 44  Tvrdošín

spstv@spstv.edu.sk

tel. 0948 086 062 Pokračovať v čítaníBeseda na tému „Extrémizmus“

Dňa 02. 02. 2017 sa triedy I.A, II.E, II.F, II.AO, III.F zúčastnili na besede o extrémizme s p. Petrom Pollákom. Prednášajúci sa pútavou formou snažil objasniť žiakom prípady extrémizmu a jeho nebezpečenstvo aj v súčasnej dobe.

Mgr. Peter Pollák, PhD. je vysokoškolský pedagóg a zároveň pracuje ako manažér riadenia projektov, podporených Európskou úniou. Takmer všetok čas mu zaberá jeho práca a často musí veľakrát pracovne cestovať po Slovensku.

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre učil 5 rokov. Momentálne pôsobí na Vysokej škole sociálnej práce a zdravotníctva svätej Alžbety a dokonca učí aj v Bratislave, Rožňave a Prešove.

Za extrémizmus sa považujú verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými prvkami intolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, základným ľudským právam, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku. Pokračovať v čítaníPodnikanie v poľnohospodárstve

JA Slovensko

Dňa 1. februára sa 13 žiakov z 3. AO triedy zúčastnilo workshopu na tému Podnikanie v poľnohospodárskom sektore.

Workshop organizovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, kde sa v úvode prezentovali dvaja farmári z praxe: pani Zuzana Homolová z Eko farmy Odorica a pán Milan Jurky z Vasiľova, kde prezentovali svoje podnikateľské zručnosti o oblasti eko fariem na Slovensku.
Študenti z rôznych regionálnych škôl sa potom spolu v tímoch zapojili do riešenia prípadových štúdií v sektore bio produktov, eko fariem, rodinného podnikania a rozvoja slovenského vidieka. V závere svoje výsledky prezentovali, boli hodnotení a ocenení.
Workshop určite patrí k aktivizujúcim metódam v modernom vyučovaní, kde študenti zmenili prostredie a formu vyučovania, spolupracovali v tímoch, vyjadrovali názory na danú problematiku, diskutovali, viedli ich ľudia z praxe.

Pokračovať v čítaníFinančná olympiáda

25. 1. 2017 bolo oficiálne ukončené prvé kolo finančno-vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Od jeho spustenia, t.j. počas viac ako dvoch mesiacov, sa doň zapojil historicky najvyšší počet súťažiacich. Svoje vedomosti si v súťaži preverilo presne 5 571 stredoškolákov z celého Slovenska. Úlohou súťažiacich bolo v časovom limite 40 minút odpovedať na 20 náhodne vybraných otázok zo sveta financií.

Druhého, uzavretého kola sa zúčastní 500 najúspešnejších študentov z prvého kola. Z našej školy postupuje do druhého kola 23 študentov:

Z 3. AO triedy- Adamcová, Barboráková, Bugajová, Bušová, Čierniková, Dzuríková, Jankolová, Janol, Kabáčová, Klepkoňová, Kolčáková, Krnáčová, Malysa, Mišicová, Nogová, Tisoň.

Zo 4. AO triedy- Antalcová, Galčíková, Jendrušáková, Kupčíková, Luscoňová, Puvák, Števaňáková.

Všetkým úspešným riešiteľom prvého kola prajeme veľa šťastia a finančných vedomostí pri postupe do druhého kola. Pokračovať v čítaníVoľné pracovné miesto

Vyhlasovateľ:

Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:
Kuchár/kuchárka.

Vzdelanie:
Vyučený/á v odbore

Termín nástupu:
01. 03. 2017 (doba určitá)

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte
do 23. 02. 2017 na adresu:

Spojená škola
Medvedzie 133/1
027 44  Tvrdošín
spstv@spstv.edu.sk, duchonova@spstv.edu.sk
tel. 0948 086 062, 043/532 02 82 Pokračovať v čítaníŠkolské kolo biblickej olympiády

Školské kolo biblickej olympiády

Dňa 2. februára 2017 sa na našej škole konalo školské kolo XVI. ročníka Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 13 žiakov z 1., 2. a 3. ročníka. Témou tohto ročníka boli knihy Genezis, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela a List Efezanom.
Súťažilo sa v ôsmych disciplínach: Biblický test – 2x, Kto povedal komu, Abeceda, Doplňovačka, Čo bolo skôr, Biblické ilustrácie a Božia výzbroj. Odbornú porotu tvorili učitelia náboženskej výchovy: Dr. Zimanová, Mgr. Grobarčíková a Dr. Škuligová.
Súťažiaci sa zodpovedne pripravili, každý podľa svojich možností, a všetci dobre obstáli.  Víťazkou sa stala Simona Kuráňová z II. AO.  Na druhom  mieste skončila Anna Loneková z I.AO a tretia bola Lucia Miklušáková z III. AO. Títo žiaci vytvoria súťažné družstvo, ktoré nás bude reprezentovať na dekanátnom kole (súťažia žiaci zo stredných škôl celej Oravy), ktoré sa uskutoční v marci.

Nech prečítané Božie Slovo prinesie bohaté ovocie v našom každodennom živote…
Bohu vďaka!
Pokračovať v čítaní