Novinky


Mikuláš zavítal aj k nám

Mikuláš

6. decembra 2016 Mikuláš zavítal na pôdu našej školy aj so svojimi pomocníkmi,  dvomi anjelmi a čertmi. Malým darčekom alebo pozdravom vyvolal pocit šťastia v srdiečku každého študenta a nezabudol ani na obľúbených učiteľov.  Pokračovať v čítaníKeď mladí ľudia ľuďmi sú …

Keď mladí ľudia ľuďmi sú

…projekt na podpory úcty k človeku

Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne sa zapojila do projektu Keď mladí ľudia ľuďmi sú, ktorý organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Po úspešnej administrácii projektu a predložení organizačného a finančného plánu sme získali finančné prostriedky na podporenie aktivity mládeže, ktorej záleží na druhých ľuďoch. Na šírenie posolstva úcty k človeku rôznymi metódami, budovanie vzťahov v miestnej komunite medzi ľuďmi rozličných postojov, etník a náboženstiev sme zorganizovali návštevu mentálne a telesne postihnutých klientov Centra sociálnych služieb v Tvrdošíne dňa 6. decembra 2016, aby sme im pripomenuli jedno z najkrajších období počas roka, obdobie blížiacich sa Vianoc. Návštevu centra sme spojili s krátkym vianočným kultúrnym programom, tvorivými dielňami formou skupinovej práce na výrobu vianočných ozdôb, výzdobou vianočného stromčeka a mikulášskym darčekom.

Čas Vianoc je obdobím, keď majú ľudia k sebe bližšie, chcú rozsievať lásku a dobro, o to sa pokúsili aj výnimoční študenti Spojenej školy: Jakub Hodás 1. A, Kornel Oselský 1. D, Gregor Bartoš 2. A, Fatima Bahorová 2. AO, Ján Stas 3. F, Katarína Klepkoňová 3. AO, Terézia Lališová 4. AO,  Žaneta Žuffová 2. AO, Pavol Laštic 3. A, Sebastián Dubeň 4. A, Lucia Miklušáková 3. AO,  Marek Ratulovský 2. E a koordinátorka ŽŠR PaedDr. Andrea Kokoruďová.

        Šťastie sa ukrýva v tých najmenších daroch. Pokračovať v čítaníOlympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku má víťazov

5. decembra 2016 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov. Naši žiaci sa neustále zlepšujú v jazykových kompetenciách. Konečné výsledky boli veľmi tesné. Mnohí účastníci boli výborní v ústnom prejave, takže pri umiestnení rozhodlo ovládanie slovnej zásoby a gramatiky.

Výsledné hodnotenie:

Kategória 2B:

  1. miesto – Kristína Kurjaková, IV. AO
  2. miesto – Daniela Krnáčová – III. AO
  3. miesto – Nikola Kupčíková – IV.AO

Kategória 2D:

  1. miesto – Dávid Matúška – IV.A
  2. miesto – Matúš Svetlák – I.D
  3. miesto – Leo Dedinský – I.D

Víťazom blahoželáme a prajeme úspechy vo vyšších kolách tejto predmetovej súťaže. Pokračovať v čítaníZenit v elektronike

Zenit v elektronike

Krajské kolo súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE – 33. ročník sa uskutočnilo 1.decembra 2016 v SOŠ elektrotechn. v Liptovskom Hrádku.

Naši žiaci sa v konkurencii najlepších žiakov v kraji nestratili a dosiahli výborné výsledky.

Celkovo skončil Dávid Matúška zo 4.A na 3.miesteAndrej Klocháň z 3.A na 10. mieste, pričom  priebežne  Dávid Matuška v teoretickej časti dosiahol 1. miesto a Andrej Klocháň v časti návrhu dosky plošných spojov 2.miesto. Pokračovať v čítaníKrajské kolo Zenit v programovaní WEB

Krajské kolo Zenit

Úspech našich žiakov na krajskom kole Zenit v programovaní WEB

Dňa 30. 11. 2016 sa v priestoroch Spojenej školy Kysucké Nové Mesto uskutočnilo krajské kolo Súťaže Zenit v programovaní WEB (4. ročník). Zúčastnilo sa ho dvanásť najlepších žiakov zo šiestich stredných škôl. Naši žiaci Martina PitákováDávid Duda  s počtom bodov 728 obsadili 1. miesto a zabezpečili si postup do celoštátneho kola.

Víťazom želáme, aby v celoštátnom kole získali čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentovali seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj. Pokračovať v čítaníKrok za krokom k poznávaniu Európskej únie

2. decembra 2016 sa konala konferencia v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Krok za krokom k poznávaniu EÚ prostredníctvom dobrých príkladov z praxe. Podujatie organizoval odbor školstva a športu ŽSK v spolupráci so Spojenou školou v Kysuckom Novom Meste. Cieľom podujatia, ktorého hlavnou témou bolo Predsedníctvo SR v Rade EÚ, bolo žiakom regionálnych parlamentov a zároveň aj ich koordinátorom priblížiť projekt Vzdelávajme a zabávajme sa v EÚ. Hlavnou náplňou študijného stretnutia bolo využívanie eurofondov v rámci projektovej činnosti škôl spojené s prezentáciou praktických príkladov. Konferencie sa zúčastnil Janko Stas z 3. F, predseda ŽŠR pri Spojenej škole v Tvrdošíne a koordinátorka činnosti PaedDr. Andrea Kokoruďová. Pokračovať v čítaníBasketbal

Družstvo Spojenej školy Tvrdošín v zložení :

1. Bystričan Adam II.F

2. Bystričan Anton III.E

3. Janol Matej III.AO

4. Judiak Marek II.F

5. Kanderka Filip II.E

6. Sekeráš Matej III.A

7. Smarkoň Michal III.A

8. Tabačka Peter IV.A

vyhralo Okresný turnaj v basketbale žiakov stredných škôl.

SŠ Tvrdošín – GMH Trstená             SŠ Tvrdošín – G Tvrdošín

29 : 19                                                44 : 12

Najlepší strelec Janol Matej 30 bodov. Pokračovať v čítaníOlympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 02. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Výsledková listina školského kola:

Kategória 2D

1. Vojtek Ján, IV.E – 92,5/100 b

2. Šturek Dušan, III.E – 61,5 b

3. Kekelák Juraj, III. E – 59,5 b

Víťazovi želáme veľa úpechov v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 19. 01. 2017.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom. Do budúcna veľa zdaru a chuti do učenia.

Deutsch macht Spaß! Pokračovať v čítaníReligiozita mládeže

Religiozita mládeže

V časoch, keď mládež čoraz väčšmi vplýva na pokolenie starších, je odkrývanie náboženských a morálnych pohľadov a správania mladých ľudí veľmi dôležité.  Z tohto dôvodu  v maturitných ročníkov stredných škôl v regióne Liptov , Orava, Spiš sa uskutočnil   sociologický výskum na tému „Religiozita mládeže“.  Žiaci v 30 minútovom dotazníku odpovedali na otázky , ktoré pripravil doc. Ondrej Štefaňak, prodekan TFKU v Ružomberku. Pokračovať v čítaníÚspešní riešitelia informatickej súťaže iBobor

Dňa 7.11.2016 prebehla na našej škole informatická súťaž iBobor. Zúčastnili sa jej žiaci 1.B, 1.C a 1.D triedy v kategórii: JUNIOR

Spolu v ročníku súťaže 2016/17 súťažilo 62 981 účastníkov z 921 škôl, z toho 8 179 Juniorov.

Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu “kladných bodov”.

Na našej škole sa to podarilo:

Peter Tomčík, 1.C

Martin Verníček, 1. B

Samuel Straka, 1. D

Branko Záchemský, 1. D

Dominik Žuffa, 1. D

Jozef Barut, 1. D

Adam Vrobeľ, 1. C

Miloš Jánošík, 1.B

Patrik Ťapajna, 1. C

Miroslav Šľachta, 1. B

Ján Šuvada, 1.B

Všetci úspešní riešitelia dostali diplomy a malú pozornosť od pani riaditeľky.

Gratulujeme!! Pokračovať v čítaníBeseda o ľudských právach

Beseda

Dňa 23.11.2016 sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili prednášky na tému Ľudské právaMgr. PaedDr. Renátou Ocilkovou. Ľudské práva a slobody sú pevne spojené so životom každého človeka. Každý človek sa s nimi rodí a s nimi aj umiera. Patrí k nim napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu pohybu, prejavu a svedomia. Základné práva a slobody sa zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, jazyk, vieru, politické zmýšľanie, sociálny pôvod, majetok. Žiakov téma a jej výklad zaujali natoľko, že prednáška sa zmenila na diskusiu.

Pokračovať v čítaní