Novinky


Líder žiackej školskej rady

Prví absolventi akreditovaného vzdelávania 

Líder žiackej školskej rady

Janko Stas, predseda Žiackej školskej rady pri Spojenej škole v Tvrdošíne, žiak 2. F triedy, získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou. Úspešne absolvoval vzdelávací program Líder žiackej školskej rady s odborným obsahom v predmetnej aplikácii Úvod do kompetencií mladého lídra v žiackej školskej rade. Predmetom vzdelávania boli tieto témy: Efektívna komunikácia; Aktuálne počúvanie a spätná väzba v komunikácii; Legislatíva týkajúca sa žiackych školských rád; Tímové roly, efektivita tímu a jeho riadenie; Realizácia a vyhodnotenie projektovej aktivity a prezenčné zručnosti.

Jankovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci. Pokračovať v čítaníÚsporné vozidlá v Bratislave

Náš tím s názvom: GOLDEN DOZEN (v preklade: „Zlatý tucet“) sa skladá z 12-tich žiakov.

Tvoria ho žiaci tretieho ročníka odboru Mechatronika, pod vedením kapitánky – Lenky Adamcovej, ktorá je žiačkou odboru Technicko – informatické služby v elektrotechnike.
Okrem uvedených členov tímu na prácu dohliadajú pedagógovia odborných predmetov:
Ing. František Mrkva, PaedDr. Peter Spišský,  Ing. Jana Hucková, Ing. Ľudmila Uhlíková.

Dňa 23.06.2016 sa zúčastnil prezentácie úsporných vozidiel v Bratislave. 

Úspešným štartom potvrdil svoju účasť na medzinárodnej súťaži v Londýne.

Súťaže sa zúčastnia:
Lenka Adamcová – kapitánka 

Michal Dubovec  – pomocný mechanik

Jozef Balcerčík – šofér

Matej Kubík – kreslič, náhradný šofér

Matej Kvasničák – hlavný mechanik

 Andrej Pukáč – pomocný mechanik

Pedagogický dozor: PaedDr. Peter Spišský

Je to pre nás veľký projekt, nakoľko sme sa s mnohými konkrétnymi činnosťami, priamo v praxi doposiaľ nestretli.

Súťaž nás zaujala práve preto, lebo nám ponúka možnosť využiť teoretické poznatky z odborných predmetov v praxi pri konštrukcii a stavbe uvedeného vozidla a súčasne reprezentovať našu školu, ale aj celý región na medzištátnej úrovni.

Súťaže sa tento rok, zúčastníme po prvý krát, ale veríme a pevne dúfame, že budeme mať možnosť aj naďalej pokračovať a aktívne sa zapájať do riešení a úprav nášho vozidla nasledujúcich rokoch. Pokračovať v čítaníSHELL – ECO MARATHON

SHELL – ECO MARATHON

Tu môžete vidieť výsledok celoročnej snaživej práce našich žiakov a učiteľov tesne pred jeho prezentáciou na súťaži v Londýne.  Pokračovať v čítaníSúťaž “Finančná gramotnosť”

Dňa 21. 6. 2016 prebehlo na škole školské kolo súťaže „Finančná gramotnosť“.  Súťaž mala tri kolá, záverečné kolo predstavovala prezentácia zvolenej témy pred odbornou komisiou. Študenti dokázali naozaj veľmi dobré vedomosti a zručnosti v danej téme. Tí najúpešnejší – Martin Jaššák z III. C triedy a Martin Ovšák z II. F triedy boli za svoje výsledky ocenení riaditeľkou školy. Pokračovať v čítaníKalokagatia

Kalokagatia

V SZŚ Dolný Kubín sa 15.06.2016 uskutočnilo regionálne kolo Kalokagatie.

Naše zmiešané družstvo tvorili: Garabáš Ivan III.E, Kubašák Mário II.F, Košút Mário ll.F, Čierniková Mária ll.AO a Pakosvá Timea ll.AO.

Z 11 zúčastnených stredných škôl obsadili pekné 3. miesto. Gratulujeme. Pokračovať v čítaníSHELL – ECO MARATHON

Žiaci tretieho ročníka odboru Mechatronika, pod vedením kapitánky tímu Golden Dozen – Lenky Adamcovej z 3.C sa začiatkom školského roka 2015/2016 prihlásili na medzinárodnú súťaž SHELL – ECO MARATHON. Cieľom súťaže je navrhnúť, skonštruovať a odjazdiť preteky – maratón.

Vozidlo má byť šetrné k životnému prostrediu s čo najnižšou spotrebou na 1 liter paliva.

Od septembra žiaci pod vedením pracujú na výrobe ekologického vozidla s benzínovým pohonom.

Po úspešnom absolvovaní troch častí registrácie, bol náš tím vybraný na záverečné preteky do Londýna, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 28. 06. 2016 do 03. 07. 2016.

V uliciach mesta bude bojovať vyše 200 futuristických automobilov z celej Európy.

Súťaže sa zúčastnia nasledovní žiaci našej školy:

Lenka Adamcová

Michal Dubovec

Jozef Balcerčík

Matej Kubík

Matej Kvasničák

Andrej Pukáč

Pedagogický dozor: PaedDr. Peter Spišský

Okrem uvedených členov tímu na prácu dohliadajú pedagógovia odborných predmetov: Ing. František Mrkva, PaedDr. Peter Spišský,  Ing. Jana Hucková, Ing. Ľudmila Uhlíková.

Táto súťaž nám prináša jedinečnú možnosť reprezentovať nielen našu školu a prácu šikovných žiakov, ale aj celé Slovensko. Pokračovať v čítaní16. ročník kampane Belasý motýľ

Vaša pomoc – naše krídla

Žiacka školská rada v spolupráci so študentmi a učiteľmi našej školy podporila 10. júna 2016 kampaň  DEŇ BELASÉHO MOTÝĽA humánnou zbierkou na pôde školy.  Naším cieľom bolo nielen informovať žiacku verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj získavať finančné prostriedky na pomoc ľudí trpiacich touto chorobou. Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých. Financie získané z verejnej zbierky sa rozdeľujú členom, ktorí potrebujú doplatky za kompenzačné pomôcky, ktoré štát nehradí v plnej výške, prípadne vôbec.

O tom, ako boli využité vyzbierané financie, sa môžete informovať na stránke http://www.belasymotyl.sk/index.php/vynos-sme-pouzili/zoznam-ludi-a-pomocok.html, kde sa nachádzajú aj všetky aktuality kampane BELASÝ MOTÝĽ. Pokračovať v čítaníAkadémia života mladých ľudí

Mať strach a aj tak to urobiť – akadémia života mladých ľudí

Mladí ľudia sa 9. 6. 2016 stretli s lektorkou Katarínou Randovou, s ktorou rozoberali korene strachu a učili sa, ako si zo strachu urobiť priateľa, aby nebol pre človeka strašiakom, ale podporou. Podujatie sa realizovalo ako súčasť Akadémie života mladých ľudí, ktorú realizuje Rada mládeže Žilinského kraja. Našu školu reprezentoval Marek Bajči z 3. C. Pokračovať v čítaníProjekt ERASMUS plus

Projekt Erasmus plus alebo 3 týždne v Prahe

21 vybraných žiakov Spojenej školy z Tvrdošína absolvovalo praktickú odbornú stáž v Prahe. Stáž sa uskutočnila v rámci  programu Erasmus plus – odborné vzdelávanie a príprava, financovaného Európskou úniou. Účastníci mobility absolvovali odborný výcvik v stredisku praktického vyučovania Střední průmyslové školy Praha, Na Trebešíne, v kvalifikáciách – programátor CNC strojov, technik sieťových technológií a technik grafických systémov. Okrem prvých praktických skúseností v zahraničí, spoznania novej krajiny, s ktorou nás spája bohatá minulosť, získali aj presvedčenie, že žiadne dva európske národy nemajú k sebe tak blízko ako práve Česi a Slováci.

Počas voľných popoludní a víkendov pre nás partnerská škola pripravila veľa zaujímavých aktivít. Neopakovateľné prehliadky zákutiami Prahy striedali výlety do Liberca, Českého Krumlova, Kutnej Hory, na zámky Žleby a Sychrov.

Žiaci, ktorí absolvovali odbornú stáž v Prahe, získali skúsenosti a zručnosti, ktoré sa im zídu pri ďalšom uplatňovaní sa na trhu práce. Prvé pracovné  skúsenosti a pobyt v zahraničí budú pre  nich inšpiráciou na celý život.            Pokračovať v čítaníDilongová Trstená

Dilongova Trstená je celoslovenská súťaž v prednese umeleckého textu, ktorej 25. ročník sa konal v piatok 3. júna 2016, samozrejme v Trstenej. Nechýbali tam ani naši žiaci, a to Terézia Lališová z 3.AO a Marek Ratulovský z 1.E. Aj keď sa v prvej trojke neumiestnili, v silnej konkurencii 22 súťažiacich sa nestratili a pekne reprezentovali našu školu v interpretácii duchovnej poézie. Vhodným oživením súťaže bolo vystúpenie bratislavských profesionálnych hercov s netradičným spracovaním divadelnej hry Jána Wojtylu o úlohe otca v živote dieťaťa. Tešíme sa na ďalší ročník. Pokračovať v čítaníŠkolenie lektorov pre participáciu mládeže 

Prvá fáza akreditovaného vzdelávania Líder žiackej školskej rady bola úspešná.

V Terchovej sa v dňoch  27. – 29.  mája 2016 stretli mladí ľudia na školení Líder žiackej školskej rady.  Školenie organizovala Rada mládeže Žilinského kraja v Penzióne pod Oblazom.  Nádejní  lektori  pre participáciu mládeže sa naučili štýly učenia sa, stavby školenia, typy účastníkov stretnutí a rozobrali ďalšie veľmi užitočné témy. Našu školu reprezentoval Janko Stas z 2. F Pokračovať v čítaní