Novinky


Keď mladí ľudia ľuďmi sú – projekt 

Keď ľudia ľuďmi sú

Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne sa zapojila do projektu Keď mladí ľudia ľuďmi sú, projekt na podporu úcty k človeku. Rada mládeže Žilinského kraja takýmto spôsobom chce umožniť mladým ľuďom rozvíjať ich organizačno-partnerskú schopnosť v zbližovaní ľudí žijúcich v mestských komunitách formou organizovania inovatívnych kultúrno-športovo-vzdelávacích aktivít. V projekte sa podporia spoločné iniciatívy mládeže, ktorým záleží na druhých ľuďoch a chcú podporovať úctu k človeku a budovanie priateľských vzťahov v komunitách. Cieľom každej takejto aktivity bude šírenie posolstva úcty k človeku rôznymi metódami, budovanie vzťahov v miestnej komunite medzi ľuďmi rozličných postojov, etník, náboženstiev aj veku. Pokračovať v čítaníBiela pastelka 2016

Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne spolu so žiakmi a učiteľmi školy podporili 23. septembra 2016 humánnu zbierku Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom verejnej zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Sme radi, že aj v dnešnej dobe sa našlo veľa učiteľov a žiakov, ktorí majú humánne cítenie a radi pomohli. Pokračovať v čítaníÚčelové cvičenie

Účelové cvičenie

V stredu 14.09.2016 sa žiaci prvých ročníkov našej školy zúčastnili účelového cvičenia, ktoré ich zaviedlo až k Roháčskym plesám. Krásne počasie, príjemné prostredie aj fakt, že predbehli gymnazistov :-) všetkých potešil.

Pokračovať v čítaníRiaditeľské voľno

Riaditeľka Spojenej školy Tvrdošín v zmysle § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) poskytuje  žiakom
dňa 16.09.2016  riaditeľské voľno
z organizačných a prevádzkových  dôvodov.

Ing. Ľudmila Uhlíková
riaditeľka školy Pokračovať v čítaní“Via Historica”

dscn8441_sm

 

Dňa 9. septembra 2016 navštívila našu školu šermiarsko-divadelná kumpánia ,,Via Historica”, ktorá našim žiakom na školskom dvore ponúkla štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny (Slovania, Turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr). Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu. Pokračovať v čítaníSHELL ECO – MARATHON Londýn 2016

Dňa 28. júna 2016 privítal areál Queen Elizabeth Olympic Park v Londýne tri slovenské tímy, ktoré sa zúčastnili festivalu inovácií a vývoja úsporných vozidiel.

K študentom bratislavskej STU, ktorí sa súťaže zúčastnili po štvrtýkrát a tiež študentom
z košickej univerzity TUKE sme sa pridali aj my – mladí stredoškolskí konštruktéri
zo Spojenej školy Tvrdošín (Lenka Adamcová, Jozef Balcerčík, Michal Dubovec, Matej Kubík, Matej Kvasničák, Andrej Pukáč).

Šesť dní pobytu v Londýne dostatočne preverilo nielen naše znalosti anglického jazyka, ale aj pracovné nasadenie šesť členného tímu pod vedením pedagóga PaedDr. Petra Spišského
na medzinárodnej súťaži Shell Eco – Marathon, konanej v dňoch 28. 06. 2016 – 04. 07. 2016.

Predsavzaté ciele, ktoré si náš tím „Golden Dozen“ stanovil sa nám podarilo naplniť, a tak úspešne reprezentovať našu školu.

Všetci sme dokázali, že môžeme konkurovať a dosiahnuť dobré výsledky aj oproti ďaleko vyspelejším tímom z iných krajín ako napr. Francúzsko, Švajčiarsko, Španielsko, a tiež bojovať proti vysokým školám, nakoľko počet tímov zo stredných škôl bol veľmi nízky.

Tešíme sa, že sa nám podarilo úspešne prejsť cez technickú a bezpečnostnú kontrolu.
Mali sme len pár problémov a nejaké dizajnové závady z hľadiska bezpečnosti, ale všetko sa nám podarilo včas odstrániť.

Celoročná práca priniesla svoje ovocie vo forme tohto úspechu, keďže sa na tomto podujatí zúčastňujú najlepšie tímy z celého sveta.  Pokračovať v čítaní