Novinky


Čítam, čítaš, čítame …

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo rok 2016/2017 za rok čitateľskej gramotnosti. Pri tejto príležitosti vyučujúci slovenského jazyka a literatúry zorganizovali súťaž Čítam, čítaš, čítame…

Vybraní žiaci z prvého, druhého a tretieho ročníka si preverili svoje čitateľské zručnosti z dvoch prečítaných diel povinnej literatúry pre stredné školy: Antigona, Hamlet.

Žiaci prostredníctvom tvorivých úloh mali možnosť overiť si svoju zručnosť v čítaní, a preto veríme, že súťaž v nich podporila vzťah ku knihe, k ďalšiemu čítaniu a poznávaniu nového.

Umiestnenie žiakov:

1.miesto – Patrik Janík (I.C), Anna Loneková (I.AO)  –  83%

2. miesto – Zita Turčáková (I.AO), Michalčíková (II.AO)  – 80 %

3. miesto – Damián Hrubják (II.F) – 78 %

Výhercom srdečne blahoželáme! Pokračovať v čítaníSlovenská liga

Pri pamätníku

Už uplynulo 110 rokov od založenia reprezentačnej organizácie amerických Slovákov – Slo
venskej ligy. Túto organizáciu pomáhal zakladať aj Ignác Gessay ( čítaj Gešaj ), patrón našej školy, rodák z Tvrdošína. Cieľom ligy bolo udržiavať národné povedomie u Slovákov v Amerike a pomáhať v emancipačných snahách slovenského národa v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Významné výročie si pripomenul aj MO Matice slovenskej v Tvrdošíne, ktorej
zástupcovia sa 16. júna 1917 zúčastnili na pietnej spomienke pri hrobe I. Gessaya na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Zároveň položili kyticu kvetov pri buste patróna školy  na Liga pasáži a zastavili sa pri vile na Palisádach , kde I.  Gessay žil so svojou rodinou. Za našu školu sa podujatia zúčastnil Ing. K. Hanuľák, ktorý jednotlivé zastavenia dopĺňal rozprávaním o živote tvrdošínskeho rodáka a  národovca. Pokračovať v čítaníŽupná kalokagatia

Dňa 13. 06. 2017 sme sa zúčastnili regionálneho kola Župnej kalokagatie v Dolnom Kubíne. Naše družstvo v zložení Košút Mário 3. F, Brienik Filip 1.C, Ťapajna Patrik 1.C, Čierniková Mária  3. AO, Pakosová Timea 3. AO  obsadilo medzi deviatimi školami druhé miesto a postupuje na krajské kolo Župnej kalokagatie do Žiliny. Pokračovať v čítaníOlympijský deň

_DSC0159 - kópia 2_sm

V duchu olympijského hesla “Nieje dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa” , sa dňa 14.06.2017  v športovom areáli SŠ Tvrdošín uskutočnil Olympijský deň. Súťažilo sa v týchto disciplínach:

1. olympijský kilometer – bežali všetci žiaci školy. Prví traja z každej triedy boli odmenení medailami.

2. štafeta 4 x 1 kilometer – bežali z každej triedy prví štyria v každom ročníku. Prvé tri štafety v každom ročníku boli odmenené medailami.

3. futbalový turnaj – hrali všetky chlapčenské triedy po ročníkoch, dievčatá podľa záujmu. Prvé tri družstvá dostali diplomy.

4. volejbalový turnaj – hrali žiaci 3. ročníka, dievčatá podľa záujmu. Prvé tri družstvá dostali diplomy.

5. basketbalový turnaj – hrali žiaci 1. a 2. ročníka, dievčatá podľa záujmu. Prvé tri družstvá dostali diplomy.

 

 

Zápas 1.AO triedy vo futbale nám poskytol snahu dievčat o napodobnenie chlapčenských výkonov.
Aj študentky 2.AO hrali s veľkým nasadením svoj zápas.
Tretiačky si za svoju športovú aktivitu vybrali vybíjanú. Za svoju účasť dostali všetky dievčenské družstvá diplomy.

Pokračovať v čítaníOdborná exkurzia – Žilinská univerzita

Dňa 1.6.2017 sa žiaci II.F triedy zúčastnili odbornej exkurzie na katedre fyziky ŽU v Žiline. Témou exkurzie bola fotonika. Vedúci katedry prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., nám fotoniku priblížil cez prezentáciu, ďalej sme videli prácu výskumných pracovníkov ŽU s najmodernejšími zariadeniami, laserovú show a navštívili sme aj Univerzitný vedecký park.

Dozvedeli sme sa a videli veľa zaujímavých vecí. Pokračovať v čítaníKeď športujem, nedrogujem

Kolkáreň

Blíži sa koniec školského roka a tak sme sa rozhodli vymeniť pohodlie školských lavíc za aktívny pohyb – futbal a kolky. Žiaci nášho školského internátu sa dňa 7.6.2017 zúčastnili akcie pod názvom „Keď športujem, nedrogujem“. Ide o akciu v rámci projektu „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“, ktorý je financovaný Žilinským samosprávnym krajom. Žiakov pri  ich športových výkonoch prišli podporiť aj riaditeľka SŠ Tvrdošín Ing. Ľ. Uhlíková, riaditeľ SOŠ lesníckej Tvrdošín Ing. V. Gerčák, zástupkyňa riaditeľky školy a výchovná poradkyňa SŠ Tvrdošín PaedDr. T. Genšorová. Po skvelých športových výkonoch sme si pochutili na výbornom, spoločne uvarenom kotlíkovom guľáši.

Mgr. Andrea Bebejová, Mgr. Erika Lepáčková   Pokračovať v čítaníOdborná exkurzia v závode KIA

Odborná exkurzia v závode KIA

Žiaci II. A a II. E triedy sa 12. júna 2017 zúčastnili odbornej exkurzie v KIA Motors Slovakia s. r. o. v Tepličke nad Váhom.

Vo vzdelávacom centre v Gbeľanoch mali možnosť vidieť  prezentačné video, dostali základná informácie o závode a boli poučení o bezpečnostných predpisoch počas prehliadky. Potom si prezreli zvarovňu a montážnu halu priamo v závode.

Exkurzia je pre žiakov študujúcich odbory elektrotechnika a mechatronika veľkým prínosom a obohatením teoretických poznatkov.  Pokračovať v čítaníDeň belasého motýľa

Belasý motýľ

9.  júna 2017  Žiacka školská rada v spolupráci so študentmi a učiteľmi našej školy podporila kampaň  Deň belasého motýľa humánnou zbierkou na pôde školy.  Naším cieľom bolo nielen informovať žiacku verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj získavať finančné prostriedky na pomoc ľudí trpiacich touto chorobou. Financie získané z verejnej zbierky sa rozdeľujú členom, ktorí potrebujú doplatky za kompenzačné pomôcky, ktoré štát nehradí v plnej výške, prípadne vôbec.

Všetkým darcom ďakujeme. Pokračovať v čítaníDivadelné predstavenie

Anna Franková

Dňa 6. júna 2017 sa študenti 1. A, 1. D, 2. F a 3. C triedy zúčastnili divadelného predstavenia Anna Franková v Mestskom divadle v Žiline. Annelies Marie Franková bolo nemecké dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame, ale tesne pred koncom vojny padlo za obeť nacistickému vyvražďovaniu. Anna Franková si svoj denník začala písať v trinástich rokoch a písala ho celé dva roky, ktoré strávila  v úkryte spolu s ďalšími siedmimi spolubývajúcimi.  Denník  Anny Frankovej veľmi presne a jednoducho odhaľuje pocity, strasti, slasti  i bolesti dospievania a bez pátosu vykresľuje tragédiu vojny, tragédiu človeka zbaveného primárnej dôstojnosti a človeka v úplnej spoločenskej izolácii.  Prirodzená intímna výpoveď dospievajúceho dievčaťa by sa mala stať účinnou zbraňou proti narastajúcej  xenofóbii, nenávisti, neznášanlivosti a rasizmu. Denník poslúžil aj ako predloha na divadelné spracovanie.  Pokračovať v čítaní