Novinky


Hodina deťom

Hodina deťom

Aj v 10-tom ročníku akcie Hodina deťom sa naša škola zapojila do jej aktivít. Je to celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Pokračovať v čítaníSlávnostné ukončenie školského roka

Odmenení žiaci

Odmenení žiaci

Prajeme všetkým žiakom našej školy príjemné prežitie prázdnin, veľa zážitkov a nových priateľstiev .

Veríme, že sa 4. septembra 2017 všetci stretneme zdraví, plní dobrej nálady, optimizmu a aby sme spolu vykročili priamou cestou za ďalším poznaním. Pokračovať v čítaníVýstup na Babiu horu

Výstup na Babiu horu

Zdolali ste už niekedy Babiu horu? Ak nie, opýtajte sa aké to bolo 30-tich žiakov našej školy (z tried 1.AO, 1.B, 2.AO, 2.E, 3.AO, 3.E a 3.F). Im sa to podarilo pred pár dňami (28.6.2017). Výstup na tento oravsko-poľský kopec (1725 m n. m.) bol ďalšou aktivitou v rámci grantového programu Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“. Prečo práve Babia hora? S touto časťou Oravy sa viažu známe mená ako sú P. O. Hviezdoslav či Milo Urban. Aj pani Eva Kurjaková, oravská regionalistka, historička a spisovateľka, o ktorej sa v projekte hovorí, vydala knihu „Povesti spod Babej hory“. Okrem toho, že sme sa opäť naučili niečo o oravskej histórii a kultúre, pokochali sme sa nádhernou hornooravskou prírodou, otestovali sme si aj svoje fyzické sily a máme nové zážitky. Pokračovať v čítaníDejepisná exkurzia

Dňa 27.06.2017 sa konala jednodňová dejepisná exkurzia do Osvienčimu a Březinky, na ktorej sa zúčastnili žiaci z III.E a II.AO triedy. Na vlastné oči si tak mohli pozrieť koncentračné tábory a dozvedieť sa o hrôzach, ktoré tu boli počas 2. svetovej vojny napáchané. Pokračovať v čítaníČitateľská gramotnosť

Tak ako už niekoľko rokov, aj tento rok, si žiaci druhého a tretieho ročníka preverili svoje čitateľské zručnosti. Z východiskových ukážok odpovedali na rôzne otázky, ktoré vyžadovali sústredenosť, veľkú pozornosť  a vnímavosť. Hoci na prvý pohľad vyzeral test jednoduchý, žiaci sa s ním potrápili  dlhší čas.

Najúspešnejší žiaci v jednotlivých triedach:

II.A  – Š. Halaštík – 81 %

II. E  – Kručay, Mičík, Boldovjak, Bugaj, Juráň – 94 %

II.F – Remeňová – 94 %

II.AO –  Vestenická, Gnidiaková, Dedinská – 94 %

III.A – Klocháň – 94 %

III.C – Antalec – 94 %

III.E – Tomašák – 94 %

III.F – Joňák, Brandys – 94 %

III.AO – Kolčáková – 94 % Pokračovať v čítaníVýchovný koncert

Kyberšikana

Dňa 27. 06. 2017 naši žiaci zúčastnili výchovné koncertu s tematikou kyberšikany , pod návom “Čo o mne vieš?”,  ktorý  ponúklo o.z. Phantasia

Základným poslaním tohto občianskeho združenia,  je systematická a pravidelná práca s deťmi a mládežou. Primárnou činnosťou je organizovanie kultúrnych, kultúrno-edukačných a voľno-časových aktivít v súlade so vzdelávacím procesom. Pri napĺňaní poslania sa zameriava hlavne na realizáciu hudobno-výchovných koncertov s témami ako Extrémizmus, Nástrahy, riziká a nebezpečenstvá sociálnych sietí a moderných technológií, Ochrana osobných údajov, Prevencia kriminality, Šikana, Kyberšikana, Tolerancia a úcta v medziľudských vzťahoch.

 Prednášajúcim je člen  Ozbrojených síl SR Nadporučík Mgr. Branislav Koncový, toho času člen Zboru  väzenskej a justičnej stráže. Hudobnú zložku má pod palcom Marcel Dragúň, spevák skupiny Neverback.

Veríme, že sa žiaci zabavili a zároveň získali množstvo podnetov  a infortmácií, ako sa chrániť na sociálnych sieťach, o trestnoprávnej zodpovednosti  za šírenie ohovárania a  klamstiev o spolužiakoch či pedagógoch na sociálnych sieťach…

PaedDr. Táňa Genšorová
           Pokračovať v čítaní„Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“

V rámci grantového programu Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“ naši žiaci (Terezka Lališová, Juraj Kekelák, Janko Stas a Marek Ratulovský) pripravili v zasadačke školy interaktívnu prezentáciu, ktorú absolvovalo spolu 8 tried 1., 2. a 3. ročníka. V prezentácii zaujímavou formou priblížili oravských rodákov z minulosti aj zo súčasnosti a preverili literárne, jazykové, geografické  aj dejepisné vedomosti spolužiakov. Zúčastnení žiaci potvrdili, že takéto netradičné, zaujímavé a vtipné vyučovacie hodiny radi privítajú aj v nasledujúcom školskom roku.  Pokračovať v čítaníČítam, čítaš, čítame …

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo rok 2016/2017 za rok čitateľskej gramotnosti. Pri tejto príležitosti vyučujúci slovenského jazyka a literatúry zorganizovali súťaž Čítam, čítaš, čítame…

Vybraní žiaci z prvého, druhého a tretieho ročníka si preverili svoje čitateľské zručnosti z dvoch prečítaných diel povinnej literatúry pre stredné školy: Antigona, Hamlet.

Žiaci prostredníctvom tvorivých úloh mali možnosť overiť si svoju zručnosť v čítaní, a preto veríme, že súťaž v nich podporila vzťah ku knihe, k ďalšiemu čítaniu a poznávaniu nového.

Umiestnenie žiakov:

1.miesto – Patrik Janík (I.C), Anna Loneková (I.AO)  –  83%

2. miesto – Zita Turčáková (I.AO), Michalčíková (II.AO)  – 80 %

3. miesto – Damián Hrubják (II.F) – 78 %

Výhercom srdečne blahoželáme! Pokračovať v čítaníSlovenská liga

Pri pamätníku

Už uplynulo 110 rokov od založenia reprezentačnej organizácie amerických Slovákov – Slo
venskej ligy. Túto organizáciu pomáhal zakladať aj Ignác Gessay ( čítaj Gešaj ), patrón našej školy, rodák z Tvrdošína. Cieľom ligy bolo udržiavať národné povedomie u Slovákov v Amerike a pomáhať v emancipačných snahách slovenského národa v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Významné výročie si pripomenul aj MO Matice slovenskej v Tvrdošíne, ktorej
zástupcovia sa 16. júna 2017 zúčastnili na pietnej spomienke pri hrobe I. Gessaya na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Zároveň položili kyticu kvetov pri buste patróna školy  na Liga pasáži a zastavili sa pri vile na Palisádach , kde I.  Gessay žil so svojou rodinou. Za našu školu sa podujatia zúčastnil Ing. K. Hanuľák, ktorý jednotlivé zastavenia dopĺňal rozprávaním o živote tvrdošínskeho rodáka a  národovca. Pokračovať v čítaní