Novinky


Milí učitelia a žiaci!!

Žiaci aj učitelia našej školy sa môžu prihlásiť na workshopy  „Za hranice“.

Prihlasovanie bude oficiálne na webe a tiež mediálne spustené od pondelka 21. 05.5018.

Tu nájdete ponuku workshopov:   WORKSHOPY …

Odkaz na ktorý sa môžete prihlásiť:

https://viac.typeform.com/to/UduD4K

Workshopy pre žiakov sú v dopoludňajších hodinách na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej.

Workshopy pre dospelých sú v čase od 16:30 – 18:30. Sú tam veľmi zaujímavé témy. Bolo by super, ak by sa žiaci neprihlasovali skupinovo na jeden workshop, ale cieľom je, aby si vybrali individuálne tému, ktorá ich zaujíma… Pokračovať v čítaníSúťaž v technickom kreslení

Dňa 15. mája 2018 sa v našej škole konal už druhý ročník súťaže, kde si naši žiaci mohli navzájom porovnať vedomosti a zručnosti pri kreslení technických výkresov súčiastok v programe Solid Edge ST4.

Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov zo študijných odborov mechatronika a technické lýceum. Na základe dosiahnutých výsledkov bolo stanovené poradie.

  1. miesto: Branko Záchemský, II. D
  2. miesto: Ján Šuvada, II. B
  3. miesto: Adam Prisenžňák, II. D

Pre súťažiacich pripravili firmy KAJO metal s.r.o. Dolný Kubín a MIBA Sinter Slovakia s.r.o. Dolný Kubín hodnotné ceny.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme. Pokračovať v čítaníeTwinnining


Získali sme certifikát kvality za medzinárodný projekt v  eTwinningu
Certifikát kvality …

V mesiaci október sme pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc zorganizovali v spolupráci so slovenskými a poľskými projektovými partnermi tri podujatia: Záložka do knihy spája školy – projekt na tému Literárne osobnosti môjho regiónu, spočíval vo vytváraní a vzájomnej výmene záložiek do knihy. Druhým podujatím bolo Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Poznávanie histórie cez významné osobnosti našich dejín. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme zorganizovali so slovenskými školami Deň M. R. Štefánika a partnerské poľské školy si pripomenuli významnú osobnosť poľských dejín Święto Niepodległości – 11 XI, sylwetka Józefa Piłsudskiego. Tretím podujatím bolo čítanie v školskej knižnici spojené s besedou na tému Kniha, ktorá zmenila môj život. Komunikácia v projektovej  práci prebieha elektronickou formou cez eTwinning – školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet – v rámci možností a potrieb (výmena skúseností v organizovaní medzinárodného projektu, výmena dokumentačného materiálu z podujatia: fotky, videá, nástenky v priestoroch TwinSpace. Netradičná projektová práce cez eTwinning je forma nadviazania medzinárodného partnerstva a spolupráce. Ponúkla nám nové možnosti na edukáciu a je zároveň motiváciou na organizovanie významných podujatí a školských projektov aj v budúcnosti. Spolupráca s poľskými školami bola inšpirujúca a obohacujúca. Pokračovať v čítaníFUTURIKON 3

FUTURIKON3

Pozvanie na 3. ročník podujatia FUTURIKON 3, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2018 o 08:00 hod. na Žilinskej univerzite v Žiline. V rámci podujatia budú mať žiaci možnosť vyskúšať si technické hračky z budúcnosti a zároveň budú môcť vidieť prezentácie úspešných firiem so svojimi novinkami. Súčasťou programu je vlastné experimentovanie žiakov na workshopoch Žilinskej univerzity, prezentácia laboratórií a iné. Podujatie Futurikon organizujú nadšenci pre nadšencov – budúcnosti, technológií, hi-tech hračiek, lepšieho života. Už tretím ročníkom sa snažia skamarátiť deti, žiakov a študentov s dronmi, virtuálnou realitou, 3D tlačiarňami, či robotmi.

Viac informácií o podujatí http://www.futurikon.sk/ Pokračovať v čítaníProjekt eTwinning v 2.B

Foto2 (2) - kópia_sm

Žiaci 2. B triedy si v 2. polroku 2017/2018 vyskúšali (pod vedením Mgr. Valekovej) prácu v projekte eTwinning, čo je medzinárodná spolupráca škôl prostredníctvom internetu. Cieľom projektu bolo najmä zatraktívniť vyučovanie slovenského jazyka a literatúry. Okrem toho sa nám darilo splniť aj ďalšie ciele a úlohy, napr. zlepšiť angličtinu aj materinský jazyk žiakov prostredníctvom spolupráce partnerských škôl, predstaviť básne a básnikov zúčastnených krajín, a tak rozvíjať pozitívny postoj k jazyku a literatúre, získať záujem o rôzne kultúry, zlepšiť si zručnosti pri určovaní veršových systémov a tvorbe básní a tiež rozvíjať medzipredmetové vzťahy (jazyky, aplikovaná informatika, dejepis, geografia).                                                                                                                     Do nášho projektu s názvom Dead poets society sa zapojilo 5 krajín – Turecko, Poľsko, Taliansko, Francúzsko a Slovensko. Projekt ešte nie je ukončený (pokračuje do konca školského roka) a zatiaľ sme vytvorili logo projektu, zoznamovacie video v anglickom jazyku (info o nás), video o našej škole (SŠ Tvrdošín), informácie o našom básnikovi J. Kráľovi, prebásnili sme verše tureckého básnika a pracujeme na prezentácii o ďalších slovenských  básnikoch a ilustrácii k tureckej básni. Práca nás baví a plánujeme sa zapojiť do podobného projektu aj ako tretiaci.     2.B Pokračovať v čítaníŠkolský časopis

Milí učitelia a študenti!

Redakčná rada pri Spojenej  škole v Tvrdošíne vám prináša nové číslo školského časopisu GesTo. Nájdete v ňom príhovor šéfredaktora Andreja Taraja z 1. B triedy, ktorý sa pokúsil spolu so svojím redakčným tímom posunúť  časopis na profesionálnu úroveň nielen v oblasti obsahu, ale najmä jeho grafického spracovania. V novom vydaní vám ponúkame zaujímavé rubriky: Zvláštny fantasta Guillermo del Toro, Úspech si Ty – dobrodružný príbeh Michaely Ondríkovej na ceste do Madagaskaru, rubriku – Perom našich žiakov,  v ktorej nájdete úvahy našich talentovaných študentov, interview s obľúbeným pánom učiteľom Antonom Kulkovským, rubrika Dianie v našej škole vám prinesie spravodajské príspevky o úspechoch a oceneniach našich žiakov v oblasti športu, kultúry, literatúry, vedy a techniky, Rozhovor so Samuelom Zemančíkom, žiakom 3. A triedy, reprezentantom Slovenska na majstrovstvách sveta vo Švédsku, informácie o Inštitúte pre podporu a rozvoj mládeže – organizácii OZ VIAC a jej programoch a samozrejme nechýba ani kritický pohľad žiaka na Svet techniky. Súčasťou časopisu sú aj profesionálne fotografické zábery. Pre tých, ktorí ste si nestihli časopis zakúpiť, je v ponuka aj on-line verzia v sekcii školský časopis na stránke školy.

GesTo …

Pokračovať v čítaníRozlúčka maturantov

V piatok 11. mája 2018 sa maturanti našej školy slávnostne rozlúčili so svojou školou. Tí najúspešnejší si prevzali ocenenie za svoje výkony, víťazstvá, úspechy, poslednýkrát si zaspievali študentskú hymnu, rozlúčili sa svojimi učiteľmi i mladšími žiakmi. Teraz ich čaká akademický týždeň – týždeň nad knihami. Niektorí sa budú učiť, niektorí opakovať. Želáme im, aby v tomto svojom snažení boli úspešní.  Pokračovať v čítaníExkurzia z náboženskej výchovy

 

„Púť do Krakova – Božie milosrdenstvo a sv. Ján Pavol II.“
  Dňa 10. mája 2018 sa 43 žiakov z I. B, I. C, I. D, II. AO, III. E a III. AO zúčastnilo s učiteľmi náboženskej výchovy púte do Krakova. Púť duchovne doprevádzal vdp. farár F. Reguly z Tvrdošína.                            
  Prvá zastávka bola v Svetovom centre kultu Božieho milosrdenstva. Tu sme zotrvali v tichej modlitbe pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša, uctili sme relikvie sv. sestry Faustíny a prezreli si Sanktuárium Božieho milosrdenstva. Nasledovala svätá omša na slávnosť Nanebovstúpenia Pána v Slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. V homílii odzneli povzbudivé slová, aby sme mali zrak  upretý na nebo – cieľ našej životnej púte a zároveň stáli pevne nohami na zemi. V prosbách sme  i o Božie požehnanie pre našu školu. Spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva bola prednesená na vlastné úmysly. Z vyhliadkovej veže sa nám naskytol prekrásny pohľad na celý Krakov.
    Druhým cieľom našej púte bolo Centrum sv. Jána Pavla II. „Nebojte sa!“. Zaujímavá bola prehliadka Sanktuária sv. Jána Pavla II. vyzdobeného vzácnymi mozaikami s biblickými námetmi. Navštívili sme tiež Múzeum sv. Jána Pavla II. s odborným sprievodcom, ktorý nám priblížil niektoré dôležité okamihy zo života svätého pápeža. Na záver nás zaujala výstava Turínske plátno s 3D modelom.
   Posledná časť púte bola v historickej časti Krakova. Na Wawelskom pahorku nás čakala Katedrála sv. Stanislava a sv. Vojtecha a v centre Mariánsky kostol. Na Hlavnom rýnku sme strávili čas osobného voľna a nadýchali sa atmosféry kráľovského mesta – duchovného centra Poľska.
Záverečné poďakovanie patrí Milosrdnému Bohu, ktorý nás pozval na túto púť, sprevádzal nás na nej a veríme, že nám bude pomáhať, aby sme prinášali do našich životov jej ovocie – byť vernými a statočnými učeníkmi Ježiša Krista v dnešnom svete.  DEO GRATIAS!            

                                                                                                                         RNDr. Štefánia Škuligová      Pokračovať v čítaníVolejbal

 Školské Majstrovstvá Slovenskej republiky vo volejbale žiakov stredných škôl

V dňoch od 3. a 4. mája 2018 sa v športovej hale v Detve konali Školské majstrovstvá SR vo volejbale žiakov stredných škôl. Organizátorom podujatia boli Centrum voľného času Trend Detva, Centrum voľného času Junior Banská Bystrica a Slovenská asociácia športu na školách.

Na ŠM-SR sa prebojovali žiaci 8 krajov Slovenska nasledovne: Bratislavský kraj zastupovali žiaci Gymnázia J. Hronca  Bratislava, Trnavský kraj reprezentovalo družstvo SPŠ Trnava, Trenčiansky kraj Športové gymnázium Trenčín, Nitriansky kraj  Gymnázium Komárno, Banskobystrický kraj Gymnázium Zvolen, Žilinský kraj Spojená školy Tvrdošín,  Prešovský kraj Gymnázium  Stará  Ľubovňa, Košický kraj Gymnázium  Košice.

Slávnostné otvorenie a kultúrny program si pozreli aj žiaci Spojenej škola Tvrdošín. Pozreli si nielen zahájenie ale aj prvé zápasy, v ktorých nám dobré fandili za čo im patrí veľká vďaka.

Žiaci hrali v dvoch skupinách systémom každý s každým prví dvaja zo skupín sa prebojovali do semifinále o titul majstra Slovenska.  Tretí a štvrtý zo skupiny i zahrali o celkove umiestnenie.  O 3. miesto bojovali družstvá Zvolena  a Komárna, kde úspešnejšími boli žiaci zo Zvolena a   tým si vybojovali bronzové medaily. Vo finále sa napokon stretli žiaci Športového gymnázia Trenčín a žiaci Gymnázium  Stará  Ľubovňa. Po vyrovnanom súboji sa nakoniec tešili a titul Majstra Slovenska vybojovali  žiaci Športového gymnázia Trenčín, ktorým srdečne gratulujeme. Striebro patrí vo finále  neúspešnému  družstvu zo Starej Ľubovne. 

Naši žiaci v skupine sa stretli s neskorším víťazom a bronzovým družstvom.  Nad družstvom SPŠ Trnava pred zrakmi našich študentov vybojovali cenné víťazstvo.  V zápase s Košicami o umiestnenie piate a šieste miesto  im chýbali sily a prehrali, tak nakoniec  obsadili šieste miesto.  Za predvedenú hru sa nemusia  hanbiť. Pred nimi  skončili družstva, ktoré hrajú celoštátnu dorasteneckú, ba niektorí žiaci aj mužskú ligu.  

Konečné výsledky: 1. Gymnázium Trenčín  

2. Gymnázium Stará Ľubovňa 

3. Gymnázium Zvolen

4. Gymnázium Komárno 

5. Gymnázium Košice 

6. SŠ Tvrdošín 

7. Gymnázium J. Hronca Bratislava 

8. SPŠ Trnava   Pokračovať v čítaní