Novinky


Účelové cvičenie – 2. ročník

Účelové cvičenie - 2. ročník

V utorok 11.09. 2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili účelového cvičenia v Roháčoch, zameraného na pohyb a pobyt v prírode a ochranu životného prostredia. Účelové cvičenie preverilo schopnosť žiakov, zvládať pohyb a pobyt v prírode v rôznych poveternostných podmienkach. Pokračovať v čítaníNEMYSLÍŠ,  ZAPLATÍŠ

Prednáška - Nemyslíš, zaplatiš

Pod týmto heslom sa konala beseda s kapitánom okresného riaditeľstva policajného zboru, Mgr. Tiborom Šándorom. Vo svojej prednáške nás oboznámil s najčastejšími príčinami dopravných nehôd, dôležitosti rešpektovania  dopravných predpisov a nebezpečenstve používania alkoholu a mobilov za volantom. Spestrením celej prednášky  boli  reálne príbehy vodičov na oravských cestách z  jeho dvadsaťpäťročnej  policajnej praxe.

Umocnením  spomínaných príbehov boli aj alarmujúce videá, ktoré sa stali  mementom pre nás všetkých.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré plánujeme na november 2018. Pripravovaná téma je: Násilie páchané na ženách. Pokračovať v čítaníENGLISH WEEK 

 

PK CUJ organizuje týždenný anglický komunikačný kurz pre študentov vedený americkým lektorom Rayom Sikorskim.

(English Week Europe www.englishweekeurope.com). 

  • Kurz bude prebiehať 4 dni,  čase vyučovania v počte 

6 hodín denne od 17.-20. decembra 2018.

  • Cena kurzu je 28 €/ 24 hodín.
  • Počet žiakov v skupine:  12 – 18 (obmedzená kapacita)
  • V prípade záujmu sa prihláste u svojej vyučujúcej anglického jazyka do 15.10.2018. 
  • Sumu 28€ treba zaplatiť pri nahlásení sa na kurz.

Pokračovať v čítaníĎalší rozvoj európskej dimenzie našej školy

Projekt

 

Na našej škole má realizácia európskych projektov už viac ako 20-ročnú tradíciu. Horlivým koordinátorom prvých medzinárodných projektov bol Ing. Hanuľák. Postupne prebrali štafetu ďalší kolegovia, najmä učitelia anglického jazyka. Úspešne sme sa zapojili už do prvých projektov Sokrates, neskôr Comenius a teraz Erasmus plus. Ide o projekty, ktoré prinášajú do školy európsku pridanú hodnotu.
Prvý typ projektov je zameraný na 2-týždňové odborné stáže žiakov v partnerských zahraničných školách a podnikoch (Praha, Sucha Beskidzka).
Druhý typ projektov, do ktorých sa škola dlhodobo zapája, je spolupráca so zahraničnými partnerskými školami na určenej téme projektu. Žiaci pod vedením učiteľov pracujú na danej téme a následne sa zúčastňujú niekoľkodňových pobytov v zahraničných školách. Doteraz sme navštívili mnohé európske krajiny: Nórsko, Fínsko, Dánsko, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Slovinsko, Grécko, Rumunsko, Turecko, Česko, … Tiež sme boli hostiteľskou školou pre našich projektových partnerov.
Tretí typ projektov predstavujú vzdelávacie kurzy pre učiteľov v zahraničí. Ide najmä o 1-2 týždňové metodické kurzy výučby cudzích jazykov a jazykové kurzy. Naši učitelia anglického jazyka, nemeckého jazyka, matematiky i ekonomických predmetov sa zúčastnili týchto kurzov v Spojenom Kráľovstve, Írsku, Rakúsku a na Malte.
Posledným schváleným projektom školy je projekt „Profesijný rast a sebarozvoj učiteľa – cesta zvyšovania kvality školy“. V rámci neho sa päť učiteľov zúčastnilo v júli 2018 dvojtýždňových vzdelávacích kurzov. Dve učiteľky Mgr. Ferancová a Mgr. Gejdošová absolvovali metodický kurz nemeckého jazyka na jazykovej škole Acti Lingua vo Viedni, Mgr. Šálková metodický kurz anglického jazyka a učiteľky Ing. Sabová a RNDr. Škuligová jazykový kurz anglického jazyka na škole ETI v St. Julian´s na Malte. Kurzy boli vedené na vysokej profesionálnej úrovni. Osobitne prínosný bol fakt, že v študijných skupinách sme boli učitelia z viacerých európskych krajín – z Bulharska, Česka, Holandska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Ruska,  Španielska či Talianska. Bolo veľmi zaujímavé spolupracovať a viesť diskusie s týmito kolegami; zistili sme, že učiteľské povolanie vytvára vzájomné pochopenie a jednotu, atmosféra na hodinách bola veľmi príjemná a inšpirujúca. Témy a metódy boli vyberané aktuálne – školské systémy jednotlivých krajín, ako riešiť náročné situácie v triede, voľný čas mládeže, ako sa stať učiteľom s otvorenou mysľou, tradície v Rakúsku a na Malte, práca s autentickými materiálmi, predstavenie edukačných webových stránok, mini videá ako vstup do diskusie, skupinová práca, prezentácia vlastnej krajiny alebo školy a pod.
V neposlednom rade stojí i spoznávanie krajiny. V Rakúsku učitelia navštívili historické dominanty Viedne – zámky Schonbrunn, Hofburg, Belveder, Hundertwasserhaus a Stephansdom. Počas víkendu si pozreli okolité mestečká Stift am Melk, Klosterneuburg a Krems. Malta nás očarila svojou jedinečnou atmosférou. Navštívili sme takmer všetky najznámejšie miesta – hlavné mesto Vallettu s Katedrálou Rádu maltézskych rytierov, historické mestá Mdina a Rabat, videli sme ostrov stroskotania sv. apoštola Pavla. Na ostrove Gozo sme putovali do hlavnej mariánskej svätyne Malty – Madona ta Pinu, pozreli si hlavné mesto ostrova Viktória s pevnosťou a katedrálou. Úchvatné boli tiež prímorské scenérie, najmä známa Modrá jaskyňa či pláže teplého Stredozemného mora.
Na záver môžeme konštatovať, že všetky medzinárodné projekty, do ktorých sa škola zapojila, prispeli  k  jej profesionálnemu rozvoju a zvyšovaniu kvality vzdelávania. A tak po týchto výborných skúsenostiach bude škola i naďalej pokračovať v uskutočňovaní svojho Európskeho plánu rozvoja.
              RNDr. Štefánia Škuligová Pokračovať v čítaníExkurzia do Viedne

Vieden

Dňa 11. októbra 2018 (t.j. štvrtok) sa uskutoční jednodňový poznávací výlet do Viedne, ktorý zahŕňa prehliadku najvýznamnejších historických pamiatok v centre mesta (Schönbrunn, Hofburg, Stephansdom, Prater, námestie Márie Terézie, Prírodovedné múzeum)

Cena : 24,- Eur (doprava, sprievodca a  cestovné poistenie) predpokladaný odchod od Spojenej školy: 3.00 hod predpokladaný príchod do Tvrdošína:   22:00 hod  .

Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili a uhradili poplatok 24, – Eur najneskôr do 5. októbra  (piatok) u vyučujúcich nemeckého jazyka: Mgr. Ferancovej a Mgr. Gejdošovej.  Pokračovať v čítaníOtvorenie školského roka 2018/2019

 

Slovenskou štátnou hymnou a príhovormi pani riaditeľky Ing. Ľudmily Uhlíkovej, starostu mesta Tvrdošín Ing. Ivana Šašku  a žiakov našej školy sa začal nový školský rok 2018/2019.
Pokračovať v čítaníLetná dielňa eTwinning 2018

Letná dielňa eTwinning 2018

19. – 22. augusta 2018 sa v plzeňskom Centre robotiky konala Letná dielňa eTwinningu pre učiteľov, ktorí pracujú so svojimi žiakmi v eTwinningových projektoch, čo znamená spoluprácu škôl cez internet. Tohtoročnej dielne sa zúčastnila vyučujúca slovenského jazyka a literatúry Mgr. Katarína Valeková. V Plzni sa stretli učitelia z Čiech, Slovenska a Litvy, ktorým záleží na tom, aby ich žiaci chodili do školy radi a so záujmom, majú chuť sa učiť nové veci… Vzájomne si odovzdali skúsenosti z práce v eTwinningu, získali cenné rady hlavne motiváciu do ďalšej spolupráce na nových projektoch, do ktorých sa pustia v najbližšom čase so svojimi žiakmi.  Pokračovať v čítaníZmena v zvonení

Zvonenie a trvanie vyučovacích hodín v školskom roku 2018/2019

Vyučovacia hodina Trvanie vyučovacej hodiny Trvanie prestávky
1. 7,50 – 8,35 10 minút
2. 8,45 – 9,30 5 minút
3. 9,35 – 10,20 5 minút
4. 10,25 – 11,10 30 minút
5. 11,40 – 12,25 5 minút
6. 12,30 – 13,15 5 minút
7. 13,20 – 14,05 —————-

Pokračovať v čítaní