Novinky


Trenčianske robotické dni

Trenčianske robotické dni, ktorých 13. ročník sa uskutočnil 14. – 15. 2. 2018 v priestoroch SOŠ Trenčín

 Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi.

Našu školu reprezentovali žiaci: Anton Janík 3.E a Jakub Kuhajda 3.F v kategórii Follower Easy, kde obsadili 1.miesto Anton Janík 3.E a 3.miesto Jakub Kuhajda 3.F

Výhercom gratulujeme a prajeme hodne úspechov v ďalších súťažiach a reprezentácii školy. Pokračovať v čítaní“Cez skúsenosť k poznaniu”

„Aj zo špinavých rúk môže vzísť niečo pekné…“ Aj toto je jedna zo silných myšlienok, ktoré zazneli od študentov SPŠ v Tvrdošíne počas vzdelávania „Cez skúsenosť k poznaniu“, ktoré počas minulého týždňa absolvovali.

Spolu s lektorkou Barborou Babicovou diskutovali študenti 3E triedy na  tému vnímavosti, predsudkov a stereotypov. Prostredníctvom príbehov živých kníh rozvíjali kritické myslenie, vďaka čomu sa aj oni môžu stať nástrojom na zabraňovanie predsudkov. Môžu formovať postoje ľudí vôkol seba.
Prečítajte si viac od OZ V.I.A.C. … Pokračovať v čítaníFinančná olympiáda

Študenti našej školy postúpil do II. kola finančnej vedomostnej súťaže – Finančná olympiáda, ktoré bude prebiehať od 15.02.2018 o 00:00 hod. do 24.03.2018 o 23:59 hod.

Postupujúcimi študentami sú Nikoleta Revajová a Marián Maslaňák

K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme! Pokračovať v čítaníEkonomická olympiáda-krajské kolo

Ekonomická olympiáda

V piatok 9. februára 2018 sa na Žilinskej univerzite uskutočnilo krajské kolo prvého ročníka Ekonomickej olympiády, ktorú zorganizoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola Viktória Kurjaková a Marián Maslaňák z 3.AO.

Ako povedala Viktória: “Náročnosť testu bola na vyššej úrovni ako v školskom kole, čo sa dalo čakať, no zároveň ma to aj prekvapilo.   Otázky boli zamerané na všeobecný rozhľad a orientáciu v aktuálnom slovenskom i svetovom dianí a hospodárskej politike.
Jedna z otázok bola, aké následky by malo na grécku ekonomiku prijatie vlastnej meny, prospelo by jej to alebo uškodilo?”

Výsledky súťaže budú známe až v marci 2018.  Pokračovať v čítaníF. M. Dostojevskij – Zločin a trest

Dňa 1. februára 2018 sa študenti 1. B a 3. A triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline. Fascinujúca adaptácia výnimočného Dostojevského románu o prekročení hraníc. Sám Dostojevskij ho označil  ako „psychologický záznam o jednom zločine.” Mladý chudobný študent Raskoľnikov, ktorého vylúčili z univerzity, podľahne svojmu ľahkomyseľnému presvedčeniu, že je výnimočný a odváži sa v mene dobra zabiť. Výnimoční ľudia predsa môžu prestupovať zákon, aby zmenili poriadok sveta. Po spáchaní zločinu však mučí Raskoľnikova vedomie, že nevydržal skúšku, že jeho poslaním nie je zmeniť beh života, že nepatrí medzi vyvolených. Neúnavná konfrontácia s vyšetrovateľom Porfirijom, éterická Soňa, ktorá sa obetuje, aby zachránila svojich nevlastných súrodencov a rodinu pred najväčšou biedou, oddaný priateľ Razumichin či bezpodmienečne milujúca matka a sestra Duňa sa postupne stávajú hovorcami jeho vlastného svedomia. Výkon hercov, atmosféra v budove divadla a spoločenské podujatie je veľkým prínosom na prehĺbení eticko-morálnych kvalít žiakov, učí zásadám slušného správania sa v priestoroch divadla i počas divadelného predstavenia. Prostredníctvom divadelného predstavenia mohli žiaci zároveň odhaliť literárno-dejepisné súvislosti a vzťahy, prehĺbili si vedomosti získané z literárnej teórie o základných znakoch drámy ako literárneho druhu, špecifikách psychologickej hry ako literárneho žánru, vonkajšej a vnútornej stavbe divadelnej hry, práci kostymérov, funkcii hudby v umocnení dramatického zážitku.  Pokračovať v čítaní Školské kolo Biblickej olympiády 

Biblická olympiáda

Dňa 5. februára 2018 sa na našej škole konalo školské kolo XVII. ročníka Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 20 žiakov z 1., 2. a 3. ročníka. Témou tohto ročníka boli knihy Genezis (12 – 50) a Evanjelium podľa Marka. Súťažilo sa v desiatich disciplínach: Biblický test 1, 2, Biblické príbehy v obrazoch, Biblická matematika, Doplňovačka, Čo bolo skôr, Kto povedal komu, Evanjelium v obrazoch, Ježišove zázraky a Podobenstvá. Odbornú porotu tvorili učitelia náboženskej výchovy: Mgr. Grobarčíková, Dr. Zimanová a Dr. Škuligová. Súťažiaci sa zodpovedne pripravili, každý podľa svojich možností a všetci dobre obstáli. Priemerná úspešnosť bola 68 %. Víťazom sa stal Samuel Duda z III. E s 94 % úspešnosťou.  Na druhom  mieste skončil Andrej Taraj z I. B (85 %) a tretia bola Anna Loneková z II. AO (84 %). Títo žiaci vytvoria súťažné družstvo, ktoré nás bude reprezentovať na dekanátnom kole (súťažia žiaci zo stredných škôl okresu Tvrdošín a Námestovo), ktoré sa uskutoční 21. marca 2018.

Ďalší žiaci v poradí:
4. miesto III.E Peter Bugaj

5. miesto I. D Tadeáš Kapina

6. miesto III.AO Michaela Dopaterová

7. miesto III.F Damián Hrubják

8. miesto I. D Lukáš Hajdúk

9. miesto II. C Jakub Nákačka

10. miesto II.AO Sandra Šikyňová

Všetci žiaci boli odmenení knižnými cenami, ktoré venoval Farský úrad Tvrdošín.

Nech prečítané Božie Slovo prinesie bohaté ovocie v našom každodennom živote… Bohu vďaka! Pokračovať v čítaníStredoškolský podnikateľský zámer

Stredoskolsky-podnik-zamer-2018_plagat-kópia_sm

Do 8. ročníka Stredoškolského podnikateľského zámeru sa zapojilo 5 žiačok z našej školy s inovatívnymi podnikateľskými nápadmi:

  1. Žaneta Žuffová…Mobilná aplikácia Cash-Trade
  2. Michaela Dopaterová…Inzulínová pumpa –senzor 2 v1
  3. Katarína Pafčugová..Tvorba veršovaných diel na mieru
  4. Irena Michalčíková… Návrat do rozprávky 17. Storočia
  5. Andrea Šikyňová, Miriam Šuhajová… Domáci fitness tréner

Pokračovať v čítaníEkonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda

Vo štvrtok 18.januára 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo ekonomickej olympiády. Zúčastnilo sa ho takmer 7O žiakov z Obchodnej akadémie a odboru TIS. Úspešnosť viacerých bola až 75%.

Žiaci si tak mohli vyskúšať svoje znalosti hlavne z oblasti ekonomiky a ekonómie.  Pokračovať v čítaníMatematický klokan

klokan obrázok

Zažiť pocit, že rovnaké úlohy ako ty práve riešia milióny žiakov v Európe, Ázii, Afrike a v Amerike, sa dá iba raz za rok. Takúto šancu ti prináša najväčšia medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ  KLOKAN.

Využi šancu získať novú skúsenosť, krásny diplom, darček a ak zahviezdiš, aj zaujímavú cenu. S trochou šťastia získaš v žrebovaní jeden zo siedmich tabletov.

Dostaneš 24 úloh a 60 minút. Na úspech netreba veľa, stačí z piatich možností vybrať tú správnu.

Súťažíme 19. marca 2018

Prihlás sa vo svojej škole do 9. februára.  Pokračovať v čítaní