Novinky


Oravský mikrofón

Oravský mikrofón

Dňa 13.októbra 2016 sa 7 žiakov našej školy zúčastnilo regionálnej súťaže Oravský mikrofón 2016 – súťaž mladých moderátorov.

Vlastná prezentácia účastníkov súťaže bola zameraná na moderátorské a hlásateľské schopnosti, ktoré prejavili v 4 disciplínach:

  • interpretácia spravodajského textu
  • interpretácia reklamného textu
  • vedenie rozhovoru so známym človekom
  • moderovanie vlastnej relácie.

Členmi odbornej poroty boli: Matúš Ružička – predseda (redaktor RTVS), Lucia Langová (moderátorka zo Žiliny), Dominik Kianička (novinár a mediálny poradca zo Žiliny).

Účastníci súťaže: Dominik Žuffa, Dávid Boldovjak, Marek Ratulovský, Ľuboš Krkoška, Maroš Zanovit, Michal Frolek, Dávid Kurčina.

Marek Ratulovský získal 3.miesto v II. kategórii. Blahoželáme! Pokračovať v čítaníMiss Reneta

Miss Reneta

Stredná škola Havířov – Prostřední Suchá v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a ďalšími partnermi súťaže organizujú 25. ročník súťaže žiačok stredných škôl s názvom „Miss Reneta 2017“. Pokračovať v čítaníELOSYS Trenčín

ELOSYS

Konečne prišiel očakávaný 11. október 2016. Tento deň sme už dlhšie mali poznačený v kalendári ako deň kedy sa otvorili brány výstaviska  medzinárodnej výstavy ELOSYS Trenčín. Je to renomovaná výstava, zameraná na elektrotechniku, elektroniku, meraciu a regulačnú techniku, automatizačnú techniku a energetiku ktorú pravidelne navštevujeme s našimi žiakmi každý rok. Tak tomu bolo aj teraz, keď sme sa vybrali na túto výstavu s triedami 3.A, 3.C a 3.E. Boli s nami aj vyučujúci odborných predmetov Ing. Uhlíková, Ing. Habo a Ing. Vajduliak. Sprevádzalo nás síce zlé počasie ale zato dobrá nálada. So záujmom sme si pozreli expozície vystavovateľov, dozvedeli sa veľa nového a rozšírili sme si poznatky v tom odbore, čo nás zaujímal a videli sme nové trendy v technike. Určite sa chceme tejto výstavy zúčastniť aj o rok, aj keď už bude v Nitre. Pokračovať v čítaníŠtudentská kvapka krvi

Žiacka školská rada pri Spojenej škole v Tvrdošíne chce spolu s vami podporiť dobrovoľnícku činnosť Študentskú kvapku krvi 2017, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava Dolný Kubín na Hematologicko-transfúznom oddelení Nsp Trstená a Dolný Kubín. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej kampane „Nech už si, aký si, potrebujeme aj Tvoju krv!“ je oslovovanie a rozširovanie základne darcov krvi na Slovensku. V utorok 18. 10. 2017 organizujeme hromadnú akciu na podporu tohto humánneho podujatia. Pridaj sa aj Ty k nám. Podmienky darcovstva krvi nájdeš na plagátoch v areáli školy alebo u pani profesorky A. Kokoruďovej, koordinátorky činnosti.   Pokračovať v čítaníKrajské kolo v cezpoľnom behu

Krajské kolo v cezpoľnom behu

V utorok 04. 10. 2016 sa zúčastnili žiaci našej školy krajského kola v cezpoľnom behu.
Krajské kolo organizovalo CVČ Liptovský Mikuláš a naše družstvo v zložení Hrobár Jakub 1.C, Košút Mário 3.F a Ovšák Martin 3.F skončilo z ôsmich družstiev žilinského kraja na veľmi peknom 3. mieste.
Gratulujeme! Pokračovať v čítaníBurza povolaní – Námestovo

Ani sychravé počasie neodradilo učiteľov  Mgr. Katarínu ValekovúPaedDr. Petra Spišského a žiakov Antona Janíka 2.E a Jakuba Kuhajdu 2.F  Spojenej školy Tvrdošín Medvedzie zúčastniť sa Burzy povolaní v Námestove, ktoré organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo.

Už tradične v mesiaci október  patrí pešia zóna v Námestove stánkom, ktoré však nie sú predajné, ale sú to stánky pod ktorými stoja učitelia a žiaci stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Svojimi informáciami o škole  a o študijných odboroch, ktoré sa študujú na príslušných školách informujú okoloidúcich rodičov a ich ratolesti, ktorých čaká rozhodnutie aké povolanie si vyberú a čo budú študovať.

Spojená škola Medvedzie Tvrdošín pre školský rok 2017/2018 ponúka štyri študijné odbory : Elektrotechnika, Technické lýceum, Mechatronika a nový študijný odbor informačné a sieťové technológie. Všetky študijné odbory sú štvorročné a končia maturitou. S radosťou môžeme konštatovať, že o našu školu je záujem a tešíme sa na žiakov, ktorí prídu k nám študovať.

PaedDr. Spišský Pokračovať v čítaníBurza povolaní – Trstená

Burza povolaní-Trstená

Dňa 11. 10. 2016 sa učitelia  a žiaci našej školy zúčastnili na „Burze povolaní“, ktorú organizovalo CPPPaP Trstená.  Akcia mala uľahčiť  žiakom okolitých ZŠ ich zodpovedný výber strednej školy na základe dostatočných informácií o náplni jednotlivých študijných odborov.

Prostredníctvom učiteľov a  žiakov našej strednej školy, im bolo predstavené zameranie školy, už zabehnuté študijné odbory  odbory a tiež nový študijný odbor 2694M informačné a sieťové technológie. Žiaci aj výchovní poradcovia  zo ZŠ prejavili záujem o všetky študijné odbory našej školy. Pokračovať v čítaníNárodná konferencia mládeže

Národná konferencia mládeže
  • Dňa 4. 10. 2016 sa 200 mladých ľudí stretlo na Národnej konferencii mládeže v hoteli Holiday Inn Žilina. Podujatie organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Našu školu reprezentovali členovia Žiackej školskej rady – Fatima Bahorová a Žaneta Žuffová z 2. AO. Marek Bajci zo 4. C, zástupca Krajského stredoškolskeho parlamentu, v spolupráci so svojím tímom – Martin Jassak zo 4.C a Filip Kubica z 2.  E, konferenciu aj organizovali. Mladí ľudia sa spojili s delegátmi Európskej konfencie mládeže, aby vytvorili odporúčania tvorcom politiky v oblastiach, ktoré trápia mládež. Cieľom stretnutia bolo medzi mladými ľuďmi objaviť rôzne nadania a talenty a rozvíjať aj ich snahu o participáciu mládeže v súčasnom politickom a kultúrnom diani.

Pokračovať v čítaníCisco Incubator

Cisco

Dňa 04.10.2016 sa dvaja naši žiaci zúčastnili zaujímavej a veľmi lákavej CISCO roadshow, ktorá im poskytla množstvo informácií užitočných do ich budúceho “sieťarskeho” života. Mali možnosť prihlásiť sa do projektu Cisco Incubator Engineer Program, ktorý predstavuje širokú škálu možností pre ich technický rozvoj v oblasti najnovšej sieťovej informatiky. Je skutočne len na nich, ako sa rozhodnú, či budú kráčať oproti istej pracovnej skúsenosti prestížnej a celosvetovo uznávanej spoločnosti, alebo pôjdu študovať ďalej.

Pokračovať v čítaníWilliam Shakespeare: Hamlet – príbeh rodiny

Hamlet

Kto by nepoznal meno William Shakespeare a jeho tragédiu Hamlet? Žiaci III.F našej školy si tragédiu o hľadaní zmyslu života, o cti a poctivosti v spoločnosti pretvárky, intríg a falše pozreli v novom preklade Ľubomíra Feldeka a úprave a réžii Doda Gombára 28. októbra 2016 v martinskom komornom divadle. Predstavenie prinieslo moderný, súčasný pohľad na hamletovskú tému. Silný a zrelý herecký súbor bol zárukou umeleckého zážitku. Pokračovať v čítaníTechnická univerzita Košice

Dňa 04. 10. 2016 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili prednášky ohľadom Technickej univerzity v Košiciach, ktorú sme osloviliúspechom našej školy v medzinárodnej súťaži Shell  Eco-marathon  2016 v Londýne.

Technická univerzita v Košiciach poskytuje vzdelanie absolventom stredných škôl na deviatich fakultách.

Cieľom prednášky bolo predstaviť našim žiakom danú univerzitu, dať na vedomie im perspektívy uplatnenia absolventov na trhu práce, možnosti ako sa presadiť, aké schopnosti je potrebné rozvíjať a hlavne vzbudiť v žiakoch vízie do budúcnosti.

Prednáška bola pre žiakov aj pedagógov veľmi inšpirujúca. Pokračovať v čítaní