Literárna exkurzia – Jasenová a Martin

27. 10. 2019 | Aktuality

Exkurzie patria k netradičným formám vyučovania a v našej škole sú dlhoročnou tradíciou. V dňoch 8. a 10. októbra 2019 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Jasenovej a Martine.  V dedinke Jasenová si pozreli rodný dom nášho realistického spisovateľa Martina Kukučína a vypočuli si aj zaujímavý výklad o životných osudoch a diele tohto významného oravského rodáka. V Martine sídli Národná knižnica, ktorú tiež navštívili. Prezreli si jej budovu a dozvedeli sa o peripetiách jej vzniku, histórii, súčasnosti a najmä o jej činnosti a službách, ktoré poskytuje. Žiakov zaujala napr. digitalizácia fondu knižnice, ktorá prebieha v detašovanom pracovisku NK vo Vrútkach na najmodernejších skeneroch v Európe. Akcia sa všetkým páčila, žiaci vedomosti využijú aj na maturitnej skúške.

najnovšie články