Novinky


Ekonomická olympiáda

Hoci má naša škola technické zameranie, naši študenti sú úspešní aj v ekonomike. Vynikajúce umiestnenie na krajskom kole Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS(inštitút pre ekonomické a sociálne štúdie) dosiahli študenti 4.D triedy. Tadeáš Kapina skončil na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Šimon Meško skončil na 5. mieste. Ďalším riešiteľom bol David Bárta.

Pokračovať v čítaní


Študentská firma 3Čečka …

… vyrobila prvé dve série tričiek. Jednu sériu tvoria tričká s vlastným logom technického lýcea a druhú sériu tričká pre študentov pracujúcich na projekte EMELYST. E-elektrotechnika, ME-mechatronika, LY-technické lýceum, ST-informačné a sieťové technológie.

Pokračovať v čítaní


Decci company z 3.D

Hoci je trieda 3.D z odboru Technické lýceum, ekonomika im nie je cudzia a úspešne realizujú svoj podnikateľský nápad. Učia finančnú gramotnosť deti na základných školách. Deťom sa tieto netradičné On-line hodiny veľmi páčia, motivujú ich k aktivite. Pozrite na obrázky, aké úlohy zadali našim žiakom.

Pokračovať v čítaní


Decci company úspešne pokračuje

Študentská firma Decci Company, ktorú si založili žiaci 3.D triedy úspešne napreduje vo svojom podnikaní. Už po tretíkrát sa virtuálne stretne s deťmi so základnej školy, aby im priblížili tému finančnej gramotnosti a naučili ich ako môžu šetriť. Tvorivé aktivity zožali u detí veľký úspech.

Pokračovať v čítaní


Prezentácia spoločnosti SOVA DIGITAL

Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje so spoločnosťou SOVA DIGITAL, ktorá na Slovensku zastupuje spoločnosť SIEMENS. Poskytuje nám počítačové softvéry Solid Edge a NX CAM. 

V dňoch 29., 30. a 31. marca 2021 sa žiaci II. A, II. B a II. C triedy prostredníctvom aplikácie MS Teams v rámci vyučovacích hodín TCK a TEG zúčastnili prezentácie, počas ktorej im dvaja pracovníci spoločnosti predstavili rôzne úlohy, ktoré možno v Solid Edge 2021 robiť – modelovanie a úprava telies, simulácia zaťaženia, vizualizácia a animácia zostáv, riešenie výkresovej dokumentácie, návrh technológie výroby,… V súčasnosti sa profesionálny 3D CAD systém kombinuje so softvérom na návrh technológie výroby pomocou počítača ( CAM ).

Zaujímavá prezentácia rozšírila našim študentom informácie o používaných CAD/CAM systémoch. Spoločnosť poskytuje školám licenciu zadarmo, programy môžu študenti využívať aj doma. So vzájomnou spoluprácou rátame aj v budúcnosti.

Pokračovať v čítaní


Projekt MyMachine

Projekt MyMachine – malé sny,  veľké myšlienky

Hoci už rok na stredných školách prebieha dištančné vzdelávanie, existujú projekty a programy, ktoré prebiehať môžu a napriek situácii úspešne napredujú. 

Ani na našej škole sa dianie nezastavilo a v novembri 2020 sa naša škola zapojila do programu MyMachine. Držiteľom licencie je Karpatská nadácia, ktorá vytvára programy pre spoluprácu so základnými, strednými a vysokými školami. 

Projekt MyMachine je zameraný na podporu kreatívneho myslenia a tvorivosti žiakov, inovácií v oblasti vzdelávania a prináša alternatívy do práce so žiakmi a študentmi. 

Výsledkom projektu MyMachine je vysnívaný vynález, teda spoločné dielo, ktoré je vytvorené na podnet nadácie. 

Realizácia projektu pozostáva z troch krokov, kde prvotným krokom bola myšlienka detí zo základnej školy Márie Medveckej. Žiaci vymysleli a prezentovali formou kresieb svoje vysnívané vynálezy.

Na základe kresieb navrhli študenti Žilinskej univerzity koncept, plány, modely a zmenili detské kresby na realistickejšie.

Funkčný prototyp je poslednou fázou spolupráce žiakov našej školy a študentov Žilinskej univerzity. 

Tvorivý tím projektu tvoria žiaci Peter Šinál, Marek Kurcin, Matej Hušla a Branislav Mateáš.

Pokračovať v čítaní