Novinky


Rekonštrukcia na budovách našej školy

Rekonštrukcia na budovách našej školy

V týchto dňoch sa naša škola zmenila na dve staveniská. Objednávateľom prác je Žilinský samosprávny kraj. Stavebné úpravy sa realizujú v prvej časti na stravovni, jedálni a telocvični. V druhej časti prebiehajú stavebné úpravy v budove laboratórií a v spojovacej chodbe medzi laboratóriami a dielňami.  Pokračovať v čítaníZATVORENIE ŠKOLY

Milí učitelia, rodičia a žiaci. S účinnosťou od zajtra (12. marca 2020-štvrtok) až do pondelka (16.marca 2020) vrátane bude naša Spojená škola, Medvedzie 133/1   ZATVORENÁ   pre žiakov a zamestnancov školy.
Opatrenie vydal Žilinský samosprávny kraj v súvislosti s novým vývojom situácie pre ochorenie koronavírus COVID -19. Zatvorenie škôl …

S pozdravom, Ing. Ľudmila Uhlíková, riaditeľka školy Pokračovať v čítaní21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka

Materinský jazyk

Presne v tento deň sme  v našej škole zrealizovali podujatie, v ktorom sme vyzdvihli hodnotu rodnej reči a materinského jazyka ako najsilnejší nástroj na zachovanie a rozvoj nášho kultúrneho dedičstva. 

Podujatie malo dve časti: v prvej bol predstavený vývin slovenčiny – niektorí žiaci sprítomnili krátkymi živými vstupmi udalosti minulých rokov (1787, 1843, 1851), popretkávané hymnickými národnými piesňami a umeleckým slovom; a v druhej časti žiaci na vlastnej koži mohli prežiť medzinárodný deň jazyka prostredníctvom tvorivej práce – pri zostavovaní slovníkov.  

Pokračovať v čítaníRegionálne kolo v basketbale chlapcov

Basketbal

Dňa 4.3.2020 sa družstvo chlapcov z našej školy zúčastnilo na regionálnom kole
v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl kde postúpili ako víťazi okresného kola.
Umiestnili sa na peknom 2. mieste za čo im gratulujeme. Pokračovať v čítaníExkurzia do Prahy

V dňoch 05.06.2020 (piatok)08.06.2020 (pondelok) sa uskutoční tradičná exkurzia do Prahy. Suma je 120 EurV cene je zahrnuté:

1/ doprava klimatizovaným autobusom

2/ komerčné poistenie na 4 dni

3/ 2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách so samostatnou

    sprchou a WC

4/ 2x raňajky 

5/ 2x celodenné lístky na akýkoľvek druh  mestskej dopravy po Prahe

6/ turistický poplatok pre mesto

7/ lístok na plavbu loďou po Vltave (cca 1,5hod)

8/ lístok  do ZOO

9/ 2x minerálna voda (na každý deň) počas prehliadky mesta

10/ kartička s mapou  metra + adresa školy a kontakty 

Peniaze je potrebné  uhradiť do 24. apríla 2020. 

(nutné kvôli zálohovým platbám).

V prípade záujmu sa nahláste u Mgr. Dagmar Hujovej a Mgr. Zuzany Hurajovej v kabinete č.3. 

So sebou si prineste:

– číslo občianskeho preukazu

– dátum narodenia

– tel.číslo svoje + zákonného zástupcu

– adresu bydliska

Program … Pokračovať v čítaníŠkolské kolo 42. ročníka SOČ

Školské kolo 42. ročníka SOČ

Tak ako každý rok, aj tento školský rok sa na našej škole konalo Školské kolo 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti žiakov stredných škôl. Táto súťaž organizovaná ŠIOV -om má celoslovenskú pôsobnosť a prebieha v rôznych kolách od školských až po celoslovenské kolo. Dňa 20.02.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ. Žiaci so 4.B a 4.C v ňom prezentovali svoje praktické práce. Súťaž otvorila pani riaditeľka školy Ing. Uhlíková. Hosťami súťaže boli aj pedagógovia učitelia z našej partnerskej Strednej priemyselnej školy z Liberca. Hodnotiaca komisia v zložení Ing. Habo, Ing. Hanuľák, a Ing. Kyseľ veľmi pozorne a starostlivo vyhodnotila poradie prác a stanovila poradie súťažiacich:

1. miesto v kategórii 12 -elektrotechnika, hardvare, mechatronika: Patrik Janík 4.C – s prácou CNC laser
2. miesto v kategórii 12 – elektrotechnika, hardvare, mechatronika: Ján Ľudma 4.B – s prácou Model osobného výťahu riadený systémom Banel MB 100

a v kategórii 14 – Tvorba učebných pomôcok a didaktické technológie
1. miesto – Matúš Murín,Adam Jarina s prácou Menič napätia

Výhercom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vynaloženú námahu a prajeme veľa úspechov na Okresnom kole v Dolnom Kubíne, ktoré sa bude konať dňa 13.3.2020 Pokračovať v čítaní