Novinky


Krajské kolo SOČ

Tak ako každý rok, aj tento školský rok 2019/2020 sa uskutočnila prehliadka vlastných prác žiakov Stredných priemyselných škôl, Stredných odborných škôl, Gymnázií a Obchodných akadémií, ktorí sa zapojili do súťaže 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.  Medzi súťažiacimi pravdaže nechýbali ani naši žiaci zo Spojenej školy Tvrdošín.

Tento rok bol trochu výnimočný ako tie predošlé, pretože z dôvodu pandémie koronavírusu sa Okresné kolo SOČ  nekonalo, ale všetky práce postúpili priamo na obhajobu do Krajského kola na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste. Odborná hodnotiaca komisia posúdila všetky práce prihlásené do Krajského kola a ani tu sa naši žiaci nestratili, ba možno povedať, že dosiahli výrazný a vynikajúci úspech spomedzi množstva prác v rámci Žilinského kraja. 

Najvýraznejší úspech dosiahol  v kategórii 12 -elektrotechnika, hardvare, mechatronika
Patrik Janík z triedy 4.C – s prácou CNC laser, ktorý obsadil 3. miesto v rámci Krajského kola. Výborne sa umiestnili aj ďalší naši žiaci.
4. miesto v kategórii 12 – elektrotechnika, hardvare, mechatronika obsadil Ján
Ľudma 4.B – s prácou Model osobného výťahu riadený systémom Banel MB 100
a v kategórii 14 – Tvorba učebných pomôcok a didaktické technológie taktiež  obsadili       4.miesto  Matúš Murín a Adam Jarina zo 4.B triedy s prácou Menič napätia

Za tento významný úspech a vzornú reprezentáciu školy našim žiakom srdečne blahoželáme  a taktiež veľké ďakujem patrí aj učiteľom, ktorí ich odborne viedli ako konzultanti. Pokračovať v čítaníPozvánka pre maturantov na virtuálny deň otvorených dverí

Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00.
Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.
Webstránka, kde bude podujatie prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk
Dátum podujatia:  pondelok 27.4.2020 o 14:00
Aktuálne informácie budeme pridávať aj na facebookový event, preto sledujte:
https://www.facebook.com/events/331965841098147/  Pokračovať v čítaníRekonštrukcia na budovách našej školy

V týchto dňoch sa naša škola zmenila na dve staveniská. Objednávateľom prác je Žilinský samosprávny kraj. Stavebné úpravy sa realizujú v prvej časti na stravovni, jedálni a telocvični. V druhej časti prebiehajú stavebné úpravy v budove laboratórií a v spojovacej chodbe medzi laboratóriami a dielňami.  Pokračovať v čítaníZATVORENIE ŠKOLY

Milí učitelia, rodičia a žiaci. S účinnosťou od zajtra (12. marca 2020-štvrtok) až do pondelka (16.marca 2020) vrátane bude naša Spojená škola, Medvedzie 133/1   ZATVORENÁ   pre žiakov a zamestnancov školy.
Opatrenie vydal Žilinský samosprávny kraj v súvislosti s novým vývojom situácie pre ochorenie koronavírus COVID -19. Zatvorenie škôl …

S pozdravom, Ing. Ľudmila Uhlíková, riaditeľka školy Pokračovať v čítaní