Novinky


Hodina SJL

Na hodiny slovenského jazyka a literatúry konané v Informačnom centre – knižnici našej školy sa žiaci vždy tešia. Tentokrát sa tam učila 2.E trieda a preberali zaujímavé dielo štúrovského básnika Jána Bottu Smrť Jánošíkova.

Pokračovať v čítaní


Mladý Európan


Dňa 26.04.2022 sa naši žiaci Lukáš Bugaj, Aurel Jatyel a Branislav Mateáš  z III.C zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan, ktoré sa konalo v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne. Naši žiaci sa umiestnili na 1. mieste a postúpili na národné kolo do Trenčína.

Pokračovať v čítaní


Ekoolympiáda


Timotej Leginus, študent 1.C triedy, získal krásne 1. miesto v rámci Slovenska v súťaži Ekoolympiáda, kategória stredné školy.

Dňa 20. 4. 2022 zástupcovia Slovenského olympíjskeho a športového výboru v priestoroch olympíjskeho múzea v Bratislave slávnostne odovzdali  hlavnú výhru  – špeciálnu exkurziu do sídla MOV do Lausanne (Švajčiarsko). Timotejovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v  ďalších súťažiach.

Pokračovať v čítaní


Exkurzia do Prahy

V dňoch 17. 06. 2022(piatok) – 20. 06. 2022(pondelok) sa uskutoční tradičná exkurzia do Prahy.

Suma je 145 Eur.

V cene je zahrnuté:

1/ doprava klimatizovaným autobusom priamo k ubytovaniu,

2/ komerčné poistenie na 4 dni – maximálny balík v Allianz,

3/ ubytovanie v dvojlôžkových izbách so samostatnou sprchou a WC,

4/ raňajky, 

5/ celodenné lístky na akýkoľvek druh  mestskej dopravy po Prahe,

6/ turistický poplatok pre mesto,

7/ vyhliadková plavba loďou po Vltave do ZOO  (cca 1hod),

8/ vstup do ZOO (cca 3 – 4 hodiny, podľa dohody),

9/ fľaša minerálnej vody na každý deň počas prehliadky mesta.

V prípade záujmu sa nahláste u Mgr. D. Hujovej a Mgr. Z. Hurajovej v kabinete č.3. 

Aby sme urýchlili proces prihlasovania,  prineste si prosím na pripravenom papieri čitateľne zapísané nasledovné:

– meno účastníka + triedu,

– číslo občianskeho preukazu (bezchybné, kvôli poisteniu a ubytovaniu),

– dátum narodenia,

– tel.číslo svoje + zákonného zástupcu

– adresu bydliska.

Peniaze je potrebné  uhradiť najneskôr do 12. mája 2022. 

PROGRAM

Piatok (17. 06.  2022)

– odchod autobusu od SPŠ IT IG Tvrdošín  o 7.30 hod,

  Predpokladaný príchod do Prahy je okolo 16.00  (ubytovanie,  voľný čas),možnosti:

  prehliadka okolia, stolný tenis – so sebou je nutné zobrať si raketky a loptičky…

Sobota (18. 06. 2022)

–  Václavské námestie

–  Staromestské námestie – Orloj

–  Karlov most

–  Chrám sv.Mikuláša

–  Petřín – vyhliadková veža   

               –  Labyrint + krivé  zrkadlá 

– Loreta

– Hradčany, Pražský hrad (výmena stráží)

– relax v zámockých záhradách

Nedeľa (19. 06. 2022)

– plavba loďou po Vltave do ZOO + prehliadka ZOO

– predpokladaný odchod z  Prahy je medzi 21.00 – 22.00 a príchod do Tvrdošína

  medzi 05.00 – 06.00 v pondelok ráno (20.06.2022).

  !!!  V pondelok po príchode z exkurzie , žiaci do školy nejdú.

Pokračovať v čítaní


Pedagogický klub technikovKlub Technikov na stretnutiach, ktoré sa konajú dvakrát do mesiaca realizuje otvorené vyučovacie hodiny z oblasti elektrotechniky, mechatroniky, predmetu prax, elektroniky, pneumatiky, počítačových sietí a technickej grafiky. Otvorené vyučovacie hodiny sú zamerané na využívanie programov, nových vyučovacích metód, spôsoboch hodnotenia žiakov, zadávaní úloh, v medzipredmetových vzťahoch a v návrhoch nových metód pri vyučovaní. Členovia klubu na jednotlivých stretnutiach zdieľajú svoje skúsenosti z vyučovania, hľadajú nové spôsoby, metódy a aktivizujúce činnosti vo vyučovaní s ohľadom na aktuálne požiadavky praxe.

Pokračovať v čítaní


Jazyková exkurzia 2.B

Hlavným cieľom  jazykovej exkurzie, ktorá sa uskutočnila 28.3.2022 na  Katolíckej univerzite v  Ružomberku bolo absolvovanie modelovej vyučovacej hodiny nemeckého jazyka pre žiakov 2.B triedy. Vyučovacia hodina prebehla pod vedením Mgr. Jany Juhásovej, PhD. – vedúcej katedry germanistiky a pedagogických asistentov.  Konverzácia na modelovej hodine prebiehala výhradne v nemeckom jazyku s použitím aktivizujúcich metód. 

Po skončení modelovej hodiny sa uskutočnila prehliadka univerzitnej knižnice a priestorov univerzity. Univerzitná knižnica je veľmi moderná, bola nominovaná na Stavbu roka a zaujme presklenou architektúrou. Žiaci navštívili všetky poschodia a oboznámili sa s vybavením a  s vystavenými umeleckými dielami, ktoré sa nachádzajú v jej priestoroch. Po prehliadke knižnice sme sa presunuli do areálu budovy  univerzity a na chvíľu zažili život vysokoškolákov.  

Žiakom sa nezvyčajná hodina nemeckého jazyka veľmi páčila, získali nové skúsenosti a uvedomili  si dôležitosti znalosti cudzích jazykov pre svoju budúcnosť.

Pokračovať v čítaní


Veľtrh podnikateľských talentov

V utorok 05. apríla 2022 sa piati členovia študentskej firmy TeaIT z 3.C zúčastnili celoslovenskej súťaže Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave v novom nákupnom centre na Nivách. Mesiac príprav a takmer 10 hodín súťažné dňa prinieslo množstvo skúseností aj zážitkov.Deň učiteľov

Niekedy nám stačí pekná myšlienka, úsmev, kvietok či podanie ruky, aby sme vedeli, že na nás niekomu záleží, že si váži našu prácu alebo nás tak obyčajne, ľudsky, má rád. V pondelok 28.marca sa nám takého uznania dostalo hneď dvakrát – od našich žiakov (Žiackej školskej rady) a od Janky a Táničky (vedenia školy). Zo srdca ďakujeme, učitelia SPŠ IT IG v Tvrdošíne ☺

Pokračovať v čítaní


Pedagogický klub informatikov


Cieľom aktivity  pedagogického klubu informatikov, ktorý patrí do projektu „Digitálnymi technológiami v škole do praxe“ je podpora rozvoja kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, aby sa zvýšila digitálna a odborná gramotnosť žiakov.

Klub informatikov je zameraný na problematiku vyučovania odborných technických a informatických predmetov v oblasti aplikovanej informatiky,  výpočtovej techniky, 3D grafiky a 3D tlače, programovania v programovacom jazyku Phyton, počítačových sietí, programovania mikrokontrolérov, s využitím platforiem Arduino (TinkerCad), programovania robotov, zariadení IoT, elektroniky, serverových technológií, online marketingu, taktiež sme sa zamerali na využitie programov pre mechatronikov a elektrotechnikov  (INTYS, PROGECAD, EAGLE). 

Členovia pedagogického klubu informatikov sme si predstavili úlohy, ukázali prípravu na vlastnú vyučovaciu hodinu, opísali spôsoby hodnotenia, predviedli ukážky zadávania  a hodnotenia úloh… 

Pedagogický klub informatikov nás spojil odborne a posilnil naše medziľudské vzťahy.

Pokračovať v čítaní


Biblická olympiáda

 Školské kolo Biblickej olympiády sa konalo v piatok  18. marca 2022, od 3. vyučovacej hodiny. Zúčastnili  sa ho nasledujúci žiaci:

1 I. C Timotej Ilko

2 II. A Marek Hajdúk

3 III. B Marek Argaláš

4 III. B Jakub Greštiak

5 III. C Lukáš Bugaj

6 III. E Jakub Bulla

Tento rok žiaci naštudovali knihy Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Na 1. mieste sa umiestnil Timotej Ilko, 2. miesto obsadil  Jakub Greštiak, tretí bol Jakub Bulla. Títo traja žiaci budú reprezentovať školu ako trojčlenné družstvo na dekanátnom kole – 23. marca 2022.

Pokračovať v čítaní