Novinky


Fyzikálno-optické prednášky

           V pondelok 07. novembra 2022 sa uskutočnila na našej škole vzdelávacia séria fyzikálno-optických prednášok zameraných na Elektrooptiku, Štúdium vnútra atómu a Mendelejevovu tabuľku prvkov. Odborné prednášky pre pedagógov a žiakov boli vedené pod záštitou Žilinskej univerzity pracovníkmi katedry fyziky – FEIT a to s prof. RNDr. Jozefom Kúdelčíkom, PhD., s doc. RNDr. Ivanom Melom, PhD. a s Ing. Štefanom Hardoňom, PhD.. Žiakov ktorých zaujíma téma fyziky, majú zároveň možnosť stať sa počas projektu Masterclasses (hlavným koordinátorom tohto projektu pre celé Slovensko je práve pán docent Ivan Melo zo ŽU) na jeden deň súčasťou tímu vedcov, zaoberajúcimi sa časticovou fyzikou na svetovej úrovni. Súčasťou nabitého programu sú teoretické prednášky, ale aj cvičenia na získanie praktických skúseností, kde žiaci pracujú s reálnymi dátami z laboratórií v CERNe. V závere dňa svoje zistenia budú konzultovať prostredníctvom živej videokonferencie priamo s vedcami pôsobiacimi v CERNe. Pre viacej informácií je potrebné sledovať stránku www.svetcastic.sk. Pozvaným hosťom zo ŽU ďakujeme za zorganizovanie prínosného seminára a ich podnetné myšlienky do života.

Pokračovať v čítaní


iBOBOR

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve. Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Úlohy sa zameriavajú na logické myslenie žiakov a ich schopnosť používať počítač.

Pokračovať v čítaní


Deň školských knižníc

24. október je  Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa od roku 1999 slávi po celom svete každý štvrtý októbrový pondelok. V stovkách školských knižníc po celom Slovensku knihovníci v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a ostatnými členmi školskej komunity realizujú rôzne originálne, vtipné a kreatívne čitateľské aktivity. Ich úsilím je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako sa usilujú, aby každý žiak mohol prispieť svojou inšpiráciou k slávnostnému priebehu osláv a zároveň v ňom mohol prejaviť aj svoj osobný talent. Pridanou hodnotou realizovaných podujatí je rozvoj čitateľských, komunikačných, prezentačných i sociálnych zručnosti žiakov a vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, ktoré budú aj skončení uvedených aktivít navzájom súdržne spolupracovať a podporovať svoje čitateľské návyky a záujmy.

Národné oslavy školských knižníc sú súčasťou 18. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládežek Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2022. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou MŠVVaŠ Slovenskej republiky. Tohoročnou témou národných osláv školských knižníc bolo heslo Ako máme radi našu školskú knižnicu.V našej škole tento ročník niesol pod názvom: Môj deň bez médií, môj deň s knihou. Vyučujúce SJL si pre žiakov pripravili rôzne aktivity (INKOGNITO, DUEL, BURZA KNÍH…), ktoré študenti ocenili ako zaujímavé, zábavné, tvorivé, netradičné a uvítali by ich častejšie aj na iných predmetoch. Veríme, že sme vytvorili v škole príjemnú atmosféru ☺

Pokračovať v čítaní


Deň otvorených dverí na FRI UNIZA

Pre stredoškolákov sme pripravili zaujímavý a bohatý program ONLINE Dňa otvorených dverí plného praktických webinárov. Viac informácií (harmonogram podujatia, link na pripojenie, prihlasovací formulár na praktické webináre vrátane ich popisov) sa nachádza na webe podujatia:

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-online-den-otvorenych-dveri-fri-uniza-plny-zaujimavych-webinarov

Taktiež sme spustili registráciu na obľúbené online školy 3D tlače, či rozvoja manažérskych a IT zručností, ktoré prebehnú v mesiacoch december, január a február. Informácie o jednotlivých online školách spolu s registračným formulárom nájdu žiaci na tomto odkaze:

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/oblubene-online-skoly-fri-uniza-opat-otvarame-pre-sikovnych-stredoskolakov

Pokračovať v čítaní


Sú drogy naozaj nebezpečné?

Takto znie názov prednášky, ktorú absolvovali naši žiaci v dňoch 02.11.2022-03.11.2022 v jedálni školy. Žiaci mali možnosť  dozvedieť sa niečo viac o závislostiach a ich účinkoch na ľudí vďaka našim žiakom Patrikovi a Timotejovi, ktorí si pripravili pre nás skvelú a poučnú prezentáciu v spolupráci s členmi CENACOLO a Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C. Na prednáške sme sa dozvedeli množstvo informácií o možnostiach závislostí i o užívaní drog, ich vplyvu na život a okolie. Na prednáške sme mali možnosť vypočuť si svedectvá Juraja, Lenky i samotných žiakov o drogovej závislosti, či už z vlastnej skúsenosti alebo zo skúsenosti z ich okolia. Vypočuli sme si aj životný príbeh Michala, ktorý kvôli závislosti na hracích automatoch prišiel o svoj majetok a rodinu. Tieto silné príbehy boli pre našich žiakov i učiteľov veľmi poučné a motivujúce. Veríme, že tieto príbehy nás povzbudia, ako odolávať závislostiam a pokušeniam súčasnej doby. 

Pokračovať v čítaní


Mesiac školských knižníc

Záložka do knihy spája stredné školy    

Naša škola už tradične v mesiaci október sa zapája do celoslovenského projektu pre SŠ – Záložka do knihy spája stredné školy. Tohoročná téma:  Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto …

Aby mohla byť zrealizovaná výmena záložiek, bola nám pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola veterinárna Nitra.

Do súťaže sa zapojili viacerí naši žiaci tak, že vytvorili k danej téme tvorivou metódou záložku do knihy na určenú tému. Najkrajší 30 záložiek bolo odoslaných partnerskej škole do Nitry, ktorá nám tiež zaslala 30 svojich záložiek. 

Žiaci z Nitry nám poslali aj fotky, ktoré prezrádzajú, čomu sa so záujmom v škole venujú: v skleníkoch pestujú zeleninu, ovocie, bylinky; chovajú rôzne druhy hydiny a hospodárskych aj exotických zvierat; majú kynologický areál a psince, psí salón, vlastnú včelnicu…

Pokračovať v čítaní


Ekoolympiáda

Návšteva  Lausanne 24.10. – 27.10. 2022

Občianske združenie Planet Lover v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým  výborom zorganizovali 1.ročník vedomostnej hry v oblasti environmentálnej výchovy – Ekoolympiáda. Súčasťou hry bol EKOtrenažér, kde študenti najskôr trénovali odpovede na  otázky v súťažných témach: voda, biodiverzita, odpad, klimatická zmena.  

Za víťazné 1.miesto v kategórii stredné školy v celoslovenskom finále získal  študent našej školy Timotej Leginus a pani učiteľka Mgr. Zuzana Šimurdiaková odmenu v podobe exkurzie do jednej z najudržateľnejších budov na svete, sídla Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v švajčiarskom meste  Lausanne.  Počas prehliadky mali možnosť stretnúť sa s prezidentom MOV Thomasom Bachom a krátko podiskutovať o dôvode návštevy MOV. V poobedňajších hodinách nasledovala návšteva  Olympijské múzeum v Lausanne. Toto múzeum je venované histórii olympijských hier. Sú tu umiestnené stále a dočasné výstavy o športe, rôzne pamiatky na významných víťazov a suveníry z jednotlivých ročníkov.  

Ďakujeme občianskemu  združeniu Planet Lover a Slovenskému olympijskému výboru sa možnosť navštíviť sídlo MOV, Olympijské múzeum a spoznať historické mesto Lausanne. Táto návšteva Lausanne nás povzbudila aj naďalej zapájať a motivovať žiakov v oblasti environmentálnej výchovy. 

Pokračovať v čítaní


Súťažíme v jazykoch s WocaBee

Súťažíme v jazykoch s WocaBee

Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.
V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.
Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky!
Držíme im v súťaži palce!

Pokračovať v čítaní


Literárna exkurzia

Po stopách známych Oravcov

Po dvoch „kovidových“ rokoch sme obnovili tradíciu literárnej exkurzie, ktorej cesta viedla do Jasenovej a Martina. Tentokrát sa na nej zúčastnili žiaci celého 3. ročníka. Cieľov sme mali hneď niekoľko – spoznať región Orava z literárno-historického hľadiska, navštíviť rodný dom M. Kukučína v Jasenovej, vypočuť si odborný výklad v budove Národnej knižnice, spoznať jej históriu a súčasnosť, náplň práce a význam tejto jedinečnej inštitúcie nielen pre Slovákov, v neposlednom rade si prezrieť budovu Národnej knižnice v Martine a najzaujímavejšie knihy z jej zbierok, čo sa nám aj podarilo. Veríme, že si naši žiaci rozšírili obzory a prežili príjemný deň.

Pokračovať v čítaní


Mladý elektronik

Súťaž Mladý elektronik 2022

Tak ako každý školský rok tak aj v tomto školskom roku 2022/2023 je začiatok školského roku už tradične spojený so súťažami žiakov, ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).   Cieľom týchto súťaží je zapojiť čo najviac žiakov Stredných škôl do súťaží, kde si môžu konfrontovať svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti z elektroniky a elektrotechniky v konkurencii Stredných škôl v rámci Slovenskej republiky. Ako prvá súťaž sa v tomto školskom roku konala súťaž s celoslovenskou účasťou MLADÝ ELEKTRONIK 2022. Špecifikom tejto súťaže je, že je určená pre žiakov 1. a 2. ročníkov Stredných škôl. Miestom konania bolo Školiace stredisko KIA v Gbeľanoch pri Žiline. Súťaž sa konala v dňoch 18.-19.10.2022. 

Súťaže sa zúčastnili aj naši dvaja žiaci – Kristián Svýba z 2.A a Ján Šangala z 2.C triedy. Súťaž pozostávala z riešení testu z elektroniky, ktorý obsahoval 30 otázok a z praktickej časti, kde mali žiaci zapojiť elektronický obvod podľa predloženej schémy zapojenia, overiť jeho funkciu, dodržať kvalitu spájkovania, tvarovanie súčiastok a pod. Do úvahy sa bral aj čas vypracovania testu a zapojenia obvodu.  Naši žiaci si počínali veľmi dobre v konkurencii takmer 45 žiakov zo stredných škôl z celej Slovenskej republiky. Najlepšie sa umiestnil Ján Šangala na 6. mieste a Kristián Svýba obsadil 16. miesto. Hlavne Jankovi Šangalovi chýbalo len pár bodov ku 3.miestu. Verím, že je to cenná skúsenosť pre našich žiakov v konfrontácii Stredných škôl z celého Slovenska a motivácia do ďalšieho štúdia. Našim žiakom hlavne ďakujeme za ochotu reprezentovať a za výborné umiestnenie. Taktiež vďaka patrí aj učiteľovi PaedDr. Petrovi Spišskému za pedagogický dozor a starostlivosť o žiakov.

Pokračovať v čítaní


Milión detí sa modlí ruženec

Zapojili sme sa – „Milión detí sa modlí ruženec“

Naša škola sa zapojila do  modlitebnej iniciatívy pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi „Milión detí sa modlí ruženec“ za mier a jednotu vo svete. Jedným z cieľov kampane „Milión detí sa modlí ruženec“ je pomôcť nám hlbšie pochopiť, že všetci máme jedného Otca v nebi, ktorý túži len po našom šťastí a ktorý nám dal Božiu Matku ako našu vlastnú nebeskú Matku. Mária si želá len to, aby naša Zem bola domovom pre všetkých, kde vládne Božia láska a kde nikto nemusí trpieť núdzou alebo strachom.

Záujem prejavilo okolo 90 žiakov našej školy, ktorí sa počas 2. vyučovacej hodiny modlili na tento úmysel radostný ruženec. Bohu vďaka!

Pokračovať v čítaní