Novinky


Mikulášska nádielka

Mikulášska nádielka

6. december je sviatok svätého Mikuláša, ktorý sa spája s viacerými obľúbenými tradíciami. Pripomenuli sme si ich aj my prostredníctvom žiakov, členov   školskej  rady na našej škole. Tentokrát sme si to s Mikulášom a jeho pomocníkmi takto užili ☺ Fotografie hovoria za všetko. Pokračovať v čítaníDeň vedy a techniky

Deň vedy a techniky

Po Dni otvorených dverí sme prezentovali vedu a techniku na našej škole aj našim prvákom. Pokračovať v čítaníCeloslovenské kolo súťaže Silná ruka

Silná ruka

Stredoškolská súťaž v pretláčaní rukou má na Orave už dlhoročnú tradíciu. Tento rok sa na oblastnom kole v Dolnom Kubíne stretlo viac ako 60 stredoškolákov z 13 škôl, aby si otestovali svoju silu. Našu školu reprezentovali Martin Verníček, Miloš Jánošík, Ľuboš Jaššák, Miloš Štrbáň, Ján Šurinčík, Adam Grobarčík, Jakub Zajac a Lenka Vargončíková.

Z našich žiakov 1.miesta obsadili Miloš Jánošík (v kategórii do 70 kg), Miloš Štrbáň (kategória do 80 kg) a Adam Grobarčík (kategória 80 kg +) a zároveň postúpili na Celoslovenské finále do Košíc. 

Práve v Košiciach 22. 11. 2019 chlapci zúročili svoju prípravu a právom si vybojovali medzi silnou konkurenciou nasledujúce umiestnenia:

2. miesto Adam Grobarčík v kategórii 80 kg+

3. miesto Miloš Štrbáň v kategórii do 80 kg

4. miesto Miloš Jánošík v kategórii do 70 kg

Našim reprezentantom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu.  Pokračovať v čítaníKrajské kolo súťaže ZENIT

Veľmi pekný úspech dosiahli naši žiaci Spojenej školy Tvrdošín na Krajskom kole súťaže Zenit. Zenit znamená: zručnosť – elán – nápaditosť – iniciatíva – tvorivosť. Táto súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou sa koná už niekoľko rokov každý rok. Teraz v uplynulých dňoch prebehol jej už 36. ročník. Súťaž Zenit má za cieľ podporiť samostatnú tvorivú činnosť a praktické zručnosti žiakov stredných škôl, ako aj tvorivé a nápadité riešenia problémov a úloh. Po absolvovaní školského kola sa tí najlepší žiaci našej školy zúčastnili Krajských kôl, ktoré sa konali v jednotlivých kategóriách. V kategórii Programovanie sa umiestnil Branko  Záchemský zo 4.D na 11. mieste, Ignác Borový z 3.D na 13. mieste a Kornel Oselský z 4.D triedy na 14. mieste.

Dňa 28. 11. 2019 sa konalo Krajské kolo Zenit v elektronike na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Aj tu naši žiaci dosiahli výborné výsledky v konkurencii stredných škôl v rámci Žilinského samosprávneho kraja: Matúš Kornhauser z triedy 4.A sa umiestnil na výbornom 4. mieste a Pavol Trnkócy z 3.A triedy na 7. mieste.

V dňoch 19. a 20. 11. 2019 sa konalo Krajské kolo Zenit na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste v kategórii Grafik (grafický dizajnér). Tu obsadil vynikajúce 2. miesto Dominik Žuffa so 4.D triedy a na 5. mieste skončil Martin Bolek z 3.D triedy. To sú vynikajúce výsledky, keď si uvedomíme, že sa tejto kategórie zúčastnili Stredné odborné školy z celého Žilinského samosprávneho kraja. 

Našim žiakom touto cestou srdečne gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov. Pokračovať v čítaníDeň otvorených dverí

DOD

Žiaci deviatych ročníkov a ich rodičia si dnes mali možnosť prezrieť priestory školy a oboznámiť sa s možnosťami štúdia v piatich študijných odboroch. Pokračovať v čítaníZabezpečovacie systémy v praxi

Zabezpečovacie systémy v praxi

Dňa 11.12.2019 sa  na našej škole konalo stretnutie s pracovníkmi firmy JABLOTRON Slovakia s.r.o. Žilina, so žiakmi 1, 2 a 3.A triedy odboru elektrotechnika, za účelom spropagovania a oboznámenia sa so zabezpečovacím systémom vyrábaným firmou Jablotron. Jablotron je progresívna spoločnosť s tradíciou od roku 1990. Patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov alarmov. Prinášajú revolučné a inovatívne riešenia, ktoré lepšie strážia majetok, zdravie a bezpečie zákazníkov, uľahčujú inštaláciu a zvyšujú každodenný užívateľský komfort vyrábaných produktov. Práve tento trend si vyžaduje sa stále informovať zákazníkov s týmto trendom a preto sme sa rozhodli využiť ponúkanú prednášku o týchto nových trendov aj pre našich žiakov, ktorý sa učia o týchto systémoch. Veríme, že prednáška prispela k rozšíreniu už nadobudnutých vedomostí v tejto oblasti.
PaedDr. Spišský Pokračovať v čítaníFRIday 2019 – Žilinská univerzita

FRIday Žilina …
Príďte sa pozrieť na fakultu riadenia a informatiky na Žilinskú univerzitu dňa 13.12.2019. Uvidíte, čo všetko ponúka študentkám i študentom.  Pokračovať v čítaníCeloslovenské kolo – silná ruka 2019

Silná ruka

Stredoškolská súťaž v pretláčaní rukou má na Orave už dlhoročnú tradíciu. Tento rok sa na oblastnom kole v Dolnom Kubíne stretlo viac ako 60 stredoškolákov z 13 škôl, aby si otestovali svoju silu. Našu školu reprezentovali Martin Verníček, Miloš Jánošík, Ľuboš Jaššák, Miloš Štrbáň, Ján Šurinčík, Adam Grobarčík, Jakub Zajac a Lenka Vargončíková.

Z našich žiakov 1.miesta obsadili Miloš Jánošík (v kategórii do 70 kg), Miloš Štrbáň (kategória do 80 kg) a Adam Grobarčík (kategória 80 kg +) a zároveň postúpili na Celoslovenské finále do Košíc. 

Práve v Košiciach 22. 11. 2019 chlapci zúročili svoju prípravu a právom si vybojovali medzi silnou konkurenciou nasledujúce umiestnenia:

2. miesto Adam Grobarčík v kategórii 80 kg+

3. miesto Miloš Štrbáň v kategórii do 80 kg

4. miesto Miloš Jánošík v kategórii do 70 kg

Našim reprezentantom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu.  Pokračovať v čítaníOkresné kolo v basketbale chlapcov

Okresné kolo v basketbale

Dňa 2. 12. 2019 sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiakov SŠ, ktorého sa zúčastnili 3 družstvá zo stredných škôl nášho okresu.

Zápasy boli napínavé, atmosféra výborná a pripravenosť žiakov našej školy zabezpečila Spojenej škole v Tvrdošíne nádherné 1. miesto a postup na Krajské kolo. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.   Pokračovať v čítaní