Novinky


Návrh osobnosti na udelenie ocenenia Žilinského samosprávneho kraja

Ing. Karol Hanuľák je osobnosť, ktorá si zaslúži ocenenie za celoživotnú prácu v prospech Strednej priemyselnej školy v Tvrdošíne ale aj celého regiónu. Tejto strednej škole ostáva verný aj v zrelom veku svojimi skúsenosťami, odbornosťou, ale aj svojimi životnými postojmi. Ako pedagóg pozitívne ovplyvnil celé generácie mladých stredoškolákov nielen v oblasti odborných technických predmetov a anglického jazyka, ale aj záujmovými krúžkami, projektami, literatúrou, históriou, hudbou a spevom. Svojim životom obohatil svojich študentov, kolegov aj občanov hornej Oravy.

Pokračovať v čítaní


Výlet 1.C

Posledné dni v škole si žiaci


1.C triedy spríjemnili návštevou významných pamiatok mesta Tvrdošín. Na úvod sme si pozreli drevený gotický kostol Všetkých svätých, ktorý pochádza z konca 15. storočia a je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva. Následne sme sa presunuli k pamätníku ,,Tri zápalky “. Tu sme si pripomenuli osud Mareka Frauwirtha, ktorý sa spolu s dalšími študentami v Prahe stal 17.11.1939 obeťou nacistického režimu. Následne sme sa presunuli do Galérie Márie Medveckej – významnej slovenskej maliarky, ktorá vo svojich dielach zobrazovala život na Orave. Na koniec sme si dopriali malé spoločné občerstvenie na terase pred kostolom Najsvätejšej Trojice.

Pokračovať v čítaní


Mymachine

Naši žiaci Ľuboš Kukla, Michal Glonek a Juraj Hurák splnili sny detí a vyhotovili prototyp hry Šmalik-auto.  


Pracovli v rámci celoslovenského projektu Mymachine. V tomto projekte spolupracujú vysoke školy, stredné školy a základné školy.

Pokračovať v čítaní


Celoslovenské kolo súťaže „Mladý Európan“

Dňa 15.06.2022 až 16.06.2022 sa naši žiaci z III.C- Aurel Jatyel, Branislav Mateáš a Lukáš Bugaj, zúčastnili celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ na Sociálno-ekonomickej fakulte Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Súťaž zameraná na všeobecný prehľad o EÚ priniesla naším žiakom krásne 9. miesto spomedzi všetkých zúčastnených slovenských stredných škôl. Naši žiaci ako jediní  zúčastnení tím v zastúpení odborných škôl na súťaži, zrovnali svoje vedomosti so žiakmi z gymnázií po celom Slovensku.

Našim žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy na tak významnej súťaži európskeho významu.

Pokračovať v čítaní


Iniciatívni žiaci z 3.B

Žiaci z 3.B triedy vedia prekvapiť aktivitami aj mimo ich odboru mechatronika. Filip Žuffa absolvoval školenie LÍDER ŠKOLSK0HO PARLAMENTU a získal certifikát s celoštátnou platnosťou. Nebolo to jednoduché, vzdelávanie obnášalo spolu 60 hodín práce (prezenčne aj dištančne). Marek Argaláš zasa dôstojne reprezentoval našu školu na súťaži v umeleckom prednese spirituálnej poézie a prózy DILONGOVA TRSTENÁ. Chlapci chválime vás, len tak ďalej ☺

Pokračovať v čítaní


Odborná exkurzia MTS Krivá

 Dňa 10. 6. 2022 žiaci 3.D navštívili výrobný areál oravskej firmy MTS v Krivej. Žiaci absolvovali prehliadku výrobnej časti firmy, kde prebieha vývoj, programovanie a výroba automatizovaných liniek. V závere exkurzie prebehla krátka uvoľnená beseda s vedúcim zamestnancom a žiaci mali priestor na otázky. 

Pokračovať v čítaní


Exkurzia Viedeň

Vo štvrtok 9.6.2022 absolvovali žiaci našej školy exkurziu do Viedne.


Na úvod sme si prezreli zámok Schönbrunn, kde sme mali možnosť poprechádzať sa aj po nádherne rozkvitnutých záhradách. Následne sme sa presunuli na námestie Márie Terézie, kde sme navštívili Prírodovedné múzeum. Odtiaľ sme sa pešo vybrali do centra mesta, kde sme mohli vidieť budovu parlamentu a Hofburg. Tam sme sa krátko zastavili a pozreli sme si ako prebieha výcvik koní pre kráľovskú gardu v Španielskej jazdeckej škole. Prehliadku historického centra mesta sme ukončili pri najväčšej dominante Viedne – pri Dóme sv. Štefana, ktorý sme si pozreli nielen z vonku, ale aj z vnútra. Na záver programu našej exkurzie sme sa presunuli do jedného z najväčších obchodných centier v celom Rakúsku – do Donaucentra. Tu mohli žiaci okrem nakupovania suvenírov opäť načerpať sily a oddýchnuť si pri chutnom obede. Vo večerných hodinách sme sa plný zážitkov vybrali späť domov. Pevne verime, že exkurzia naplnila očakávania žiakov a už sa tešíme na plánovanú exkurziu v budúcom školskom roku. 

Pokračovať v čítaní


Rozvoj ekonomickej gramotnosti

6. – 8. júna 2022 sa naši učitelia ekonomických predmetov zúčastnili vzdelávania „Rozvoj ekonomickej gramotnosti“, ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala v Námestove vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o.

Pokračovať v čítaní