Novinky


ZENIT

Aj v čase pandémie koronavírusu budeme súťažiť

Milí žiaci,

aj napriek zložitej dobe, ktorú žijeme v čase pandémie koronavírusu chceme zabezpečiť opätovné konanie súťaže ZENIT. Táto súťaž žiakov stredných škôl sa každoročne koná pod záštitou ŠIOV –u (Štátneho inštitútu odborného vzdelávania).  V súčasnej dobe sa aj napriek už známym problémom uskutoční už 37. ročník tejto súťaže . Súťaž, ktorá nesie názov ZENIT v sebe skrýva označenie Zručnosť – Elán –Nápaditosť – Iniciatíva – Tvorivosť a je určená pre tvorivých žiakov stredných škôl, ktorí majú záujem sa realizovať vo vede, technike, gastronómii ,v  umení a v iných oblastiach vedy a techniky. 

Na našej škole prebehne v obmedzenej dištančnej forme Školské kolo 37. ročníka tejto celoslovenskej súťaže. Konať sa bude v nasledovných termínoch:

  • Zenit v elektronike – do 22.10.2020
  • Zenit v programovaní – celoslovenský termín jednotne v celej SR 20.10.2020 (koordinátor Ing. Benčík)
  • Kategória WEB Developer – celoslovenský termín jednotne 21.10.2020 (koordinátor Mgr. Kasan)
  • Kategória Grafický dizajnér –celoslovenský termín jednotne 22.10.2020 (koordinátor Mgr.Svetláková)

                                                                               Ing. Ľubomír Habo

                                                                       Školský koordinátor súťaže ZENIT

Pokračovať v čítaní


Dištančné vzdelávanie

Milí rodičia, zamestnanci školy, žiaci.

Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu Vám oznamujem, že od zajtra(12. 10. 2020) prechádza škola na dištančné vzdelávanie do odvolania. Minister školstva vydal rozhodnutie o prerušení vyučovania a žiaci našej školy a školského internátu ostávajú doma. Sledujte usmernenia prostredníctvom EduPage a stránky školy. 

Zamestnanci školy nastúpia do zamestnania

Rozhodnutie

Pokračovať v čítaní


Začiatok školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda) o 8.00 hod v pridelených učebniach.

Nezabudnite, že musíte mať rúško!Otvorenie školského internátu

OTVORENIE ŠKOLKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 JE

1. 09. 2020 V ČASE OD 16.00 HOD DO 21.00 HOD. 

TEŠÍME SA NA VÁS!