Mládežnícky parlament

Školský rok 2022/2023

 1. Michal Pazúrik 3.E Predseda MP
 2. Laura Šálková 3.D Podpredsedkyňa MP
 3. Simona Dúbravská 3.D
 4. ZojaChreneková 3.D
 5. Aneta Dudášová 3.D
 6. Filip Žuffa 4.B
 7. Patrik Kvasničák 3.E
 8. Patrik Rýdzik 2.C
 9. Nikolas Trojan 2.E
 10. Matúš Pavčo 2.E
 11. Dávid Vonšák 2.E
 12. Michal Kuhejda 2.B
 13. Lara Lipiaková 1.C

Školský rok 2017/2018

Zmena v tomto školskom roku:
Žiacku školskú radu tvoria

1. Jakub Nákačka 2. C
2. Kornel Oselský 2. D (2. podpredseda)
3. Zita Turčáková 2. AO
4. Anna Loneková 2. AO
5. Eva Remeňová 3. F
6. Juraj Franek 3. F
7. Filip Kubas 3. E
8. Fatima Bahorová 3. AO (1. podpredseda)
9. Žaneta Žuffová 3. AO (predseda)
10. Samuel Ďurčák 4. E
11. Ján Stas 4. F

Žiacka školská rada

Ostatní žiaci, ktorí boli menovaní za jednotlivé triedy, budú v pomocnom výbore žiackej rady.
Príspevky na web bude písať Kornel Oselský a zápisnice z porád bude písať Eva Remeňová.
Úlohy “nástenkárok” sa zhostili Zita Turčáková a Anna Loneková.

Plán práce ŽŠR 2017/2018 …

Štatút Žiackej školskej rady pri Spojenej škole Tvrdošín …

Aktivity žiackej školskej rady 2017/2018

Vianočné trhy:
Ako každoročne sa v našej škole uskutočnili Vianočné trhy, na ktorých sa zúčastnili všetky triedy. Žiaci napiekli chutné medovníčky, uvarili punč a všade vládla príjemná vianočná atmosféra. Celý výťažok z trhov poputoval pre chorého Miška z Podbiela.


Vianočné trhy 2017

Víťazi súťaže esej – Sloboda:
Pri príležitosti osláv Dňa boja za slobodu a demokraciu sa žiacka školská rada rozhodla vyhlásiť súťaž o najlepšiu esej. Víťazmi sa stali:

 1. Miesto:  Sára Galčíková, 2.AO
 2. Miesto: Eliška Resutíková, 2.AO
 3. Miesto: Natália Prebojová, Júlia Dedinská, 3.AO


ŽSR-súťažMikuláš v Spojenej škole Tvrdošín:

Mikuláš zavítal aj k nám do školy. Dňa 6. decembra sa naši žiaci mohli tešiť z príchodu Mikuláša a jeho pomocníkov, ktorí rozdávali sladké dobroty ale aj uhlie pre neposlušných žiakov.


Mikuláš

 

Školský rok 2016/2017

Milí študenti!

Žiacka školská rada

 

Dovoľte, aby sme vám pripomenuli, aj tento školský rok je na našej škole k dispozícii Žiacka školská rada. Plní formu študentskej samosprávy. Jej hlavným zámerom je prostredníctvom zástupcov žiakov demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, vyslovovať svoje nároky a požiadavky,  informovať “školskú i mimoškolskú verejnosť” o potrebách a problémových oblastiach študentov. Naším hlavným cieľom je

podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy

komunikovať s Radou mládeže Žilinského kraja

umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese a rozvrhu hodín

spolupracovať pri vypracovaní vnútorného poriadku školy

organizovať študentské športové súťaže

zlepšiť disciplínu v škole

organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely

Plán práce v škol. roku 2016/2017 …

Žiacka školská rada …

ZLOŽENIE ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRI SPOJENEJ ŠKOLE TVRDOŠÍN

šk. rok 2016/2017

 1. Jakub Hodás 1. A
 2. Kornel Oselský 1. D
 3. Gregor Bartoš 2. A
 4. Juraj Franek 2. F
 5. Fatima Bahorová 2. AO
 6. Juraj Snovák 3. E
 7. Ján Stas 3. F
 8. Katarína Klepkoňová 3.AO
 9. Jozef Balcerčík 4. E
 10. Pitáková, Martina 4. F
 11. Terézia Lališová 4. AO

Pomocný výbor:

Samuel Daňko 1. B, Dušan Kvasničák 1. C, Lívia Sirotová 1. AO, Filip Kubas 2.E
Žuffová Žaneta 2. AO, Pavol Laštic 3. A, Lenka Poláková 3. C, Sebastián Dubeň 4. A
Martin Jaššák 4. C

Uvítali by sme vaše podnety a pripomienky na prípravu a organizovanie kultúrnych podujatí, koncertov, podporu záujmovej a mimoškolskej činnosti, riešenie problémov a sťažností v oblasti diskriminácie a šikanovania, sexuálneho obťažovania, stanoviská na zveľadenie priestorov školy, rady a úpravy na dodržiavanie školského poriadku. V prípade, že sa chcete k otázkam výchovy a vzdelávania vyjadriť, môžete osloviť členov žiackej školskej rady alebo koordinátorku činnosti Andreu Kokorudovú Nájdete nás na aj facebooku ako otvorenú skupinu Žiacka školská rada.

Na riešenie aktuálnych problémov šikanovania, diskriminácie je tu pre vás aj anonymná cesta prostredníctvom Schránky dôvery v skupine na facebooku Žiacka školská rada. V spolupráci s vedením školy, výchovným poradcom a pedagogiko-psychologickou poradňou v Trstenej sa pokúsime vaše podnety vyriešiť.

Záverečná správa ŽŠR 2013 …

Rada mládeže Žilinského kraja pozýva mladých ľudí, ktorí žijú na vidieku na KONFERENCIU o aktívnom živote mládeže na vidieku a vo „vidieckom“ mestečku.    Kde: K&F club Námestovo ( katolícky dom)
Kedy: 23.10.2014 (štvrtok od 13:00-18:00)
Prihlásiť sa do: 20.10.2014

Konnferencia

21. 2. 2011 návšteva v parlamente ako odmena za najlepšu ziacku školsku radu:

18. novembra 2013 sa členovia Žiackych školských rád zo Spojenej školy v Tvrdošíne a Gymnázia v Tvrdošíne zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti osláv Dňa študentstva  (17. november 2013). Pri TROCH ZHASNUTYCH ZÁPALKÁCH v parku v Tvrdošíne si pripomenuli udalosti zo 17. novembra 1939, kedy bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených deväť študentov, a tisíce ďalších boli poslané …

 

1. december 2013

Medzinárodný deň boja proti AIDS solidaritu v boji proti tomuto zákernému ochoreniu.

vytvorenie „živej“ červenej stužky na Michalskom námestí na Medvedzí,

 

Valentínska pošta 2013:

den skolských knižníc 2013:

mikulášska pošta ž. 12. 2013:

den skolských knižníc 28. 10. 2013:

stastie klúc k úspechu november 2010:

Milí študenti!

Dovoľte, aby sme vám pripomenuli, aj tento školský rok je na našej škole k dispozícii Žiacka školská rada. Plní formu študentskej samosprávy. Jej hlavným zámerom je prostredníctvom zástupcov žiakov demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, vyslovovať svoje nároky a požiadavky,  informovať “školskú i mimoškolskú verejnosť” o potrebách a problémových oblastiach študentov. Naším hlavným cieľom je

 • podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
 • komunikovať so Radou mládeže Žilinského kraja
 • umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese a rozvrhu hodín
 • spolupracovať pri vypracovaní vnútorného poriadku školy
 • organizovať študentské športové súťaže
 • zlepšiť disciplínu v škole
 • organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely
 • riešiť sociálne problémy žiakov
 • pomáhať s prevádzkou školy

Keďže v tomto školskom roku chceme zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom, každá trieda si vybrala svojho zástupcu do žiackej školskej rady. Jej členmi sú

 1. Krkoška, Ľuboš, 1. C
 2. Klepkoňová, Katarína 1. AO
 3. Vojtek, Ján 2. E
 4. Benická, Katarína 2. AO
 5. Brenkusová, Marcela 3. F
 6. Noga, Marek 3. A/E
 7. Stas, Matúš 3. F
 8. Pisoňová, Simona 3.AO
 9. Kabáčová, Dominika 4. AO
 10. Vojtašák, Jakub 4. F
 11. Bránický, Andrej, 4. E

Pomocný výbor: Stas, Ján 1. F, Dubeň, Sebastián, 2. A, Bajči Marek 2. C, Pitáková, Martina 2. F, Gostík, Jozef 3. C, Krivda, Ján 4. A, Števaňáková, Barbora 4. C, Bebej, Matej, 1. A, Kvasničák, Radoslav, 1. E, Hojo, Jozef 4. D

Uvítali by sme vaše podnety a pripomienky na prípravu a organizovanie kultúrnych podujatí, koncertov, podporu záujmovej a mimoškolskej činnosti, riešenie problémov a sťažností v oblasti diskriminácie a šikanovania, sexuálneho obťažovania, stanoviská na zveľadenie priestorov školy, rady a úpravy na dodržiavanie školského poriadku. V prípade, že sa chcete k otázkam výchovy a vzdelávania vyjadriť, môžete osloviť členov žiackej školskej rady alebo koordinátorku činnosti Andreu Kokorudovú Nájdete nás na aj facebooku ako otvorenú skupinu Žiacka školská rada.

Na riešenie aktuálnych problémov šikanovania, diskriminácie je tu pre vás aj anonymná cesta prostredníctvom Schránky dôvery v skupine na facebooku Žiacka školská rada. V spolupráci s vedením školy, výchovným poradcom a pedagogiko-psychologickou poradňou v Trstenej sa pokúsime vaše podnety vyriešiť.

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ  RADY 

Štatút Žiackej školskej rady pri Spojenej škole Tvrdošín

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.

Základné ustanovenie

1. Názov žiackej školskej rady pri strednej škole:  Žiacka školská rada pri Spojenej škole Tvrdošín

2. Adresa školy Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

3. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

4. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

5. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

6. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

1. Žiacka školská rada má 11 členov.

2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.

4. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.

5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6. Z každej voľby sa robí zápisnica.

7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1. Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 03. 10. 2014 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

Dátum 03. 10. 2014

     Matúš Stas 3. F                                                                           Ing. Ľ. Uhlíková

      predseda ŽŠR                                                                                      riaditeľka školy

 

ZLOŽENIE ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRI SPOJENEJ ŠKOLE TVRDOŠÍN

šk. rok 2014/2015

 1. Krkoška, Ľuboš, 1. C
 2. Klepkoňová, Katarína 1. AO
 3. Vojtek, Ján 2. E
 4. Benická, Katarína 2. AO
 5. Brenkusová, Marcela 3. F
 6. Noga, Marek 3. A/E
 7. Stas, Matúš 3. F
 8. Števuliaková, Klaudia 3.AO
 9. Kabáčová, Dominika 4. AO
 10. Vojtašák, Jakub 4. F
 11. Bránický, Andrej, 4. E

Pomocný výbor

Stas, Ján 1. F

Dubeň, Sebastián, 2. A

Bajči Marek 2. C

Pitáková, Martina 2. F

Gostík, Jozef 3. C

Krivda, Ján 4. A

Števaňáková, Barbora 4. C

Bebej, Matej, 1. A

Kvasničák, Radoslav, 1. E

Hojo, Jozef 4. D

SPOJENÁ ŠKOLA TVRDOŠÍN

PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŚKOLSKEJ RADY 

Koordinátor ŽŠR na šk. r. 2014/2015 PaedDr. Andrea Kokoruďová

September:  Zlegalizovanie predloženého návrhu členov ŽŠR pri Spojenej škole v Tvrdošíne na šk. r. 2014/2015; voľba predsedníctva ŽRŠ a Plánu práce; vypracovanie štatútu ŽŠR; zapojenie školy do celoslovenskej kampane Červené stužky

Október: Tvorba nástenky ŽRŠ; realizácia web stránky ŽŠR a  „Schránky dôvery“; rozvoj spolupráce s CK DK, rozhlas. oznam a zorganizovanie hromadnej akcie – Študentská kvapka krvi; realizácia projektu  a kampane Červené stužky; tvorba, propagácia a distribúcia „žolíkov“; Medzinárodný deň školských knižníc – súťaž o najvýstižnejšie kostýmové stvárnenie literárnej postavy

November:. Realizácia osláv Dňa študentstva 17. 11. 2014, rozhlas oznam, pietna  spomienka zástupcov ŽŠR pri „Troch zápalkách“ v parku Tvrdošín; projekt Červené stužky;

December: Mikulášska pošta, Svetový deň boja proti AIDS – organizácia prednášok a diskusií v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Trstenej.; vianočné pásmo v školskom rozhlase,

Január:    Realizácia súťaže Miss strednej školy a ankety Najobľúbenejší učiteľ Spojenej školy, vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý polrok, odmenenie najlepších žiakov

Február:  Návšteva detí na Detskom oddelení Nsp Trstená pri príležitosti Svetového dňa chorých 11. 2. 2015. Organizácia hromadnej akcie na podporu Valentínskej kvapky krvi; Valentínska pošta, rozhlasové pásmo

Marec: Projektová činnosť v spolupráci s COOl centrom Trstená, Realizácia osláv Dňa učiteľov

Apríl:  Zber papiera – enviromentalistika, mesiac lesov.

Máj: Výroba a predaj darčekov ku Dňu matiek v spolupráci so študentskými spoločnosťami – úcta k matkám. Rozhlasové vysielanie.

Jún:  Príprava turistického zájazdu pre záujemcov školy, vyhodnotenie činnosti ŽŠR

 

VYPRACOVALA:  PaedDr. Andrea Kokoruďová           PODPIS:


 ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ  RADY 

Štatút Žiackej školskej rady pri Spojenej škole Tvrdošín

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

 Článok I.

Základné ustanovenie

1. Názov žiackej školskej rady pri strednej škole:  Žiacka školská rada pri Spojenej škole Tvrdošín

2. Adresa školy Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

3. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

4. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

5. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

6. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

1. Žiacka školská rada má 11 členov.

2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.

4. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.

5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6. Z každej voľby sa robí zápisnica.

7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 

1. Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 

1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

 

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 

1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

 

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 20. 09. 2010 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

Dátum 20. 09. 2013

Marcela Brenkusová 2. F                                                                  Ing. Ľudmila Uhlíková

      predsedkyňa ŽŠR                                                                                      riaditeľka školy

 

 

 

ZLOŽENIE ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRI SPOJENEJ ŠKOLE TVRDOŠÍN šk. rok 2013/2014

Ľubomír Lepáček 4. AO

Dominika Kabáčová 3. AO

Andrej Bránický 3. E

Andrej Lieskovský 4. D

Jakub Vojtašák 3. F

Katarína Benická 1. AO

Marcela Brenkusová 2. F

Dominika Chreneková 3. AO

Peter Pisarčík 4. E

Nikola Kovaľáková 2.AO

Lenka Mäsiarová 4. AO

 

 

PREDSEDNÍCTVO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY SPOJENEJ ŠKOLY TVRDOŠÍN V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

Predseda:    Marcela Brenkusová 2. F

Podpredseda: Andrej Bránický 3. E

Zapisovateľ:  Dominika Kabáčová 3. AO

 

SPOJENÁ ŠKOLA TVRDOŠÍN

PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŚKOLSKEJ RADY 

Koordinátor ŽŠR na šk. r. 2013/2014 

PaedDr. Andrea Kokoruďová

 

September:  Zlegalizovanie predloženého návrhu členov Žiackej školskej rady pri

Spojenej škole v Tvrdošíne na školský rok 2013/2014; voľba

predsedníctva ŽRŠ a plánu práce na šk. r.. vypracovanie štatútu ŽŠR

 

Október:    Tvorba nástenky ŽRŠ, realizácia „Schránky dôvery“; rozhlas. oznam

Študentská kvapka krvi; realizácia projektu Na skládky nie sme

krátki

 

November:. Realizácia osláv Dňa študentstva 17. 11. 13.

Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže Červené stužky;

 

December: Mikulášska pošta, Príprava vianočnej akadémie.

 

Január:    Svetový deň boja proti AIDS – organizácia prednášok a diskusií,

v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Trstenej.

 

Február:  Návšteva detí na Detskom oddelení Nsp Trstená pri príležitosti

Svetového dňa chorých 11. 2. 2013. Organizácia hromadnej akcie na

podporu 16 ročníka Valentínskej kvapky krvi, ktorú organizuje Územný

spolok Orava Dolný Kubín na Hematologicko-transfúznom oddelení Nsp

Trstená a Dolný Kubín; Valentínska pošta

 

Marec: Projektová činnosť v spolupráci s COOl centrom Trstená

 

Apríl:  Zber papiera – enviromentalistika, mesiac lesov.

 

Máj: Výroba a predaj darčekov ku Dňu matiek v spolupráci so študentskými

spoločnosťami – úcta k matkám. Rozhlasové vysielanie.

 

Jún:  Príprava športového podujatia, medzitriedny futbalový zápas v spolupráci

s vyučujúcimi TEV. Vyhodnotenie činnosti ŽRŠ.

 

 

VYPRACOVALA:  PaedDr. Andrea Kokoruďová           PODPIS:

 

 

 

ZLOŽENIE ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY SPOJENEJ ŠKOLY TVRDOŠÍN V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012

1.            Mária Barnášová

2.            Marek Stachera

3.            Katarína Šuvadová

4.            Miriam Vlžáková

5.            Dominika Kabáčová

6.            Andrej Lieskovský

7.            Pavol Furiel

8.            Michal Kvak

9.            Ľubomír Gavenda

10.          Peter Pisarčík

11.          Peter Lepáček

PREDSEDNÍCTVO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY SPOJENEJ ŠKOLY TVRDOŠÍN V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012

Predseda: Mária Barnášová 3.AO

Podpredseda: Michal Kvak 4.A

Zapisovateľ: Katarína Šuvadová 4.AO

Štatút žiackej školskej rady

Uskutočnili sme

Prezentácia kultúrneho programu “Šťastie – kľúč k úspechu”

 

PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

Koordinátor ŽŠR na šk. rok 2011/2012 Mgr. Eva Ferancová

September: Zlegalizovanie predloženého návrhu členov Žiackej školskej
rady pri Spojenej škole v Tvrdošíne na školský rok 2011/2012 a voľba predsedníctva ŽRŠ
a plánu práce na šk. r.2011/2012

Október: Tvorba nástenky ŽRŠ, realizácia „Schránky dôvery“; príprava kultúrneho programu pri príležitosti osláv 50. výročia školy; Študentská kvapka krvi

November: Realizácia osláv Dňa študentstva; Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže Červené stužky

December: Mikulášska pošta, Príprava vianočnej akadémie.

Január: Svetový deň boja proti AIDS – organizácia prednášok a diskusií,

v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Trstenej.

Február: Návšteva detí na Detskom oddelení Nsp Trstená pri príležitosti

Svetového dňa chorých 11. 2. 2011. Organizácia hromadnej
akcie na podporu 14. ročníka Valentínskej kvapky krvi, ktorú
organizuje Územný spolok Orava Dolný Kubín na Hematologicko-
transfúznom oddelení Nsp Trstená a Dolný Kubín.

Marec: Príprava kultúrneho programu pri príležitosti
Dňa učiteľov 28. 03. 2011

Apríl: Zber papiera – enviromentalistika, mesiac lesov.

Máj: Výroba a predaj darčekov ku Dňu matiek v spolupráci so
študentskými spoločnosťami – úcta k matkám. Rozhlasové vysielanie.

Jún: Príprava športového podujatia, medzitriedny futbalový zápas
v spolupráci s vyučujúcimi TEV. Vyhodnotenie činnosti ŽRŠ.

VYPRACOVALA:  Mgr. Eva Ferancová

USKUTOČNILI SME 2011/2012

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

22.09.2011

Dňa 22.09.2011 boli vyslané dve žiačky Miriam Vlžáková a Tatiana Stančíková na školenie v Dolnom Kubíne, ktoré pripravil Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava Dolný Kubín.

26.09.2011

Dňa 26.09.2011 sa uskutočnilo na našej škole rozhlasové vysielanie na podporenie podujatia Študentská kvapka krvi.

05.10.2011

Dňa 05.10.2011 sa na našej škole uskutočnila verejná zbierka Lienka pomoci, ktorú vyhlásila nadácia Socia Bratislava.

06.10.2011

Dňa 06.10.2011 prebehla generálka kultúrneho programu Tajomstvo času pri príležitosti 50.výročia školy.

07.10.2011

Dňa 07.10.2011 bol prezentovaný kultúrny program Tajomstvo času v kine Javor pre pozvaných hostí, učiteľov školy a žiakov pri príležitosti 50.výročia školy.

25. 10. 2011

Dňa 25. 10. 2011 zorganizovala ŽŠR hromadnú akciu na podporenie podujatia Študentská kvapka krvi, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž na HTO Nsp Trstená a Dolný Kubín.

 

November 2011

V novembri 2011 bol v školskom rozhlase vyhlásený 5.ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorý organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.

 

06.12.2011

MIKULÁŠSKA POŠTA

Mikuláš zavítal na Spojenú školu v Tvrdošíne

Žiacka školská rada na Spojenej škole v Tvrdošíne v spolupráci s p. riaditeľom školy J. Korenčiakom pozvala 6. decembra na pôdu školy sv. Mikuláša s čertom a anjelom, aby si prostredníctvom mikulášskej pošty pripomenuli sviatok sv. Mikuláša. Keďže sa Mikuláš so svojimi pomocníkmi dozvedel, že na škole študujú len dobrí žiaci, malým darčekom bol odmenení každý z nich.

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

01. 02. 2012

 Vo februári 2012 zorganizovala ŽŠR hromadnú akciu na podporu Valentínskej kvapky krvi, ktorú vyhlásil slovenský Červený kríž Územný spolok Orava Dolný Kubín na HTO Nsp Trstená a Dolný Kubín. Do humánnej akcie sa zapojilo 15 žiakov, prevažne študentov 4. ročníka školy.

15. 3. 2012

Študentky 3.AO boli vyslané na školenie Červeného kríža do Dolného Kubína.

23.03.2012

Dňa 23.03.2012 si ŽŠR pripravila prezentáciu z príležitosti Dňa počatého dieťaťa

29. 03. 2012 – DEŇ UČITEĽOV

príprava kultúrneho programu pri príležitosti Dňa učiteľov

02.04. 2012

Dňa 02.04.2012 sa na našej škole uskutočnilo stretnutia žiackych školských rád z regiónu Horná Orava.