O škole

Spojená škola
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín

tel 043/532 2317
fax 043/532 2395
spstv@spstv.edu.sk, sekretariat@sstv.sk
www.sstv.sk

V školskom roku 2018/2019 sa mení názov organizačnej zložky:

 organizačná zložka: Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya
organizačná zložka: Obchodná akadémia

Súčasti organizácie:

Školská jedáleň
Školský internát

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Právna forma: rozpočtová organizácia
Identifikačné číslo: 00161519

Študijné odbory:
6317 M obchodná akadémia
2675 M elektrotechnika
3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
2675 M elektrotechnika
3918 M technické lýceum
2561 M informačné a sieťové technológie

Počet žiakov v školskom roku 2017/2018 – 460

 

Vznik školy:
1. september 1961 – zriadenie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
1. september 1994 – zriadenie Obchodnej akadémie
1. september 2007 – zriadenie Spojenej školy