O škole

Stredná priemyselná škola Informačných technológií Ignáca Gessaya
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín

tel 043/532 2317,043/483 1210, 043/583 1215
fax 043/532 2395

 sekretariat@sstv.sk
www.sstv.sk

Súčasti organizácie:

Školská jedáleň
Školský internát

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Právna forma: od 01. 01. 2021 príspevková organizácia
IČO: 53948998

Študijné odbory:
2675 M elektrotechnika
3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
2675 M elektrotechnika
3918 M technické lýceum
2561 M informačné a sieťové technológie

Počet žiakov v školskom roku 2017/2018 – 460

Vznik školy:
1. september 1961 – zriadenie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
1. september 1994 – zriadenie Obchodnej akadémie
1. september 2007 – zriadenie Spojenej školy