Kontakty

Spojená škola Tvrdošín

Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín

Telefónny zoznam …
sekretariát: 043 58312 10,  0948 244 961
e-mail: sekretariat@sstv.sk


Ing. Ľudmila Uhlíková – riaditeľka školy
E-mail: riaditel@spstv.edu.sk
Tel. číslo: 043 58312 11
Mob.:  0948 086 062


Ing. Jana Dreveňáková – zástupkyňa riaditeľky školy
E-mail: drevenakova@spstv.edu.sk
Tel. číslo: 043 58312 12


PaedDr. Tatiana Genšorová – zástupkyňa riaditeľky školy, výchovná poradkyňa
E-mail: gensorova@spstv.edu.sk
Tel. číslo: 043 58312 13


vrátnica:  043 58312 15
školský internát:  043 58312 71
vedúca školskej jedálne: p. Oľga Duchoňová  043 58312 30

E-mail: spstv@spstv.edu.sk
web: www.sstv.sk