Kontakty

Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya

Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín


sekretariát: 043 58312 10,  0948 244 961
e-mail: sekretariat@sstv.sk

Ing. Ľudmila Uhlíková – riaditeľka školy
E-mail: riaditel@sstv.sk
              uhlikova@sstv.sk
Tel. číslo: 043 58312 11
Mob.:  0948 086 062

Ing. Jana Dreveňáková – zástupkyňa riaditeľky školy
E-mail: drevenakova@sstv.sk
Tel. číslo: 043 58312 12

PaedDr. Tatiana Genšorová – zástupkyňa riaditeľky školy, výchovná poradkyňa
E-mail: gensorova@sstv.sk
Tel. číslo: 043 58312 13

PaedDr. Peter Spišský – zástupca riaditeľky školy
E-mail: spissky@sstv.sk
Tel. číslo: 043 58312 14

Vrátnica:  043 58312 15
Školský internát:  043 58312 71
Vedúca školskej jedálne: p. Oľga Duchoňová  043 58312 30
duchonova@sstv.sk

E-mail: sekretariat@sstv.sk
web: www.sstv.sk