Rada školy

Členovia Rady školy pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gessaya

1.   Ing. Monika Obtulovičová        predseda RŠ
2.      Ing. Jana Hucková   podpredseda RŠ
3.   Mgr. Anna Zuberová                 zástupca nepedagogických zamestnancov 
4.   Michaela Pazúriková                                 zástupca rodičov
5.   Mária Medvecká                        zástupca rodičov
6.   Mgr. Rastislav Stanček, PhD.   zástupca rodičov
7.   Filip Žuffa                           zástupca žiakov
8.   Mgr. Ľuboš Berešík                    zástupca zriaďovateľa
9.   Mgr. Jana Boráková   zástupca zriaďovateľa
10.   Mgr. Bibiana Jančiová   zástupca zriaďovateľa
11.   Mgr. Štefan Kristofčák              zástupca zriaďovateľa

Ustanovujúce zasadnutie uskutočnené dňa 15.11.2021