Rada školy

Členovia Rady školy pri Spojenej škole Tvrdošín v školskom roku 2018/2019

Členovia Rady školy pri Spojenej škole Tvrdošín v školskom roku 2019/2020

1, Ing. Monika Obtulovičová – predsedníčka Rady školy

2, Mgr. Dagmar Hujová – podpredsedníčka Rady školy

Zástupcovia zriaďovateľa:

3, Katarína Kučerová, DiS.

4, Mgr. Ľuboš Berešík

5, Mgr. Marta Mravcová

6, Mgr. Štefan Kristofčák

Zástupcovia rodičov:

7, Jana Parižová

8, Peter Múdry

9, Ľubomír Kozák

Zástupcovia žiakov

10, Mária Janolová

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Anna Zuberová

Plán zasadnutí RŠ 2018/19 …

Štatút rady školy …