Rada školy

Členovia Rady školy pri Spojenej škole Tvrdošín – 2020:

Predseda rady školy: 

Ing. Monika Obtulovičová

Podpredseda rady školy:

 Ing. Jana Hucková

Zástupcovia rodičov:

Ján Argaláš

Mária Medvecká

Jana Parižová

Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Janka Školová

Katarína Kučerová, DiS

Mgr. Ľuboš Berešík

Mgr. Štefan Kristofčák

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Anna Zuberová

Zástupca žiakov:

Mária Janolová

 

Štatút rady školy …