Učebné plány

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE – študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

POČÍTAČOVÉ SIETE A KOMUNIKAČNÁ TECHNIKA – študijný odbor 2675 M elektrotechnika 

MECHATRONIKA – študijný odbor  2387 M mechatronika 

TECHNICKÉ LÝCEUM – študijný odbor 3918 M technické lýceum – blok informatika, blok ekonomika

TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE – študijný odbor 3917 M

 

 

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy!