Učebné plány

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE – študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

UP_IST_1.rocnik_2020_2021

UP_IST_2.3.4.rocnik_2020_2021

POČÍTAČOVÉ SIETE A KOMUNIKAČNÁ TECHNIKA – študijný odbor 2675 M elektrotechnika 

UP_ELE_1.ročník_2020_2021

UP_ELE_2.ročník_2020_2021

UP_ELE_3.ročník_2020_2021 projekt

UP_ELE_4.ročník_2020_2021

MECHATRONIKA – študijný odbor  2387 M mechatronika 

UP_MECH_dual_1.2.ročník_2020_2021

UP_MECH_3.4.ročník_2020_2021

TECHNICKÉ LÝCEUM – študijný odbor 3918 M technické lýceum – blok informatika, blok ekonomika

UP_TLY_1.ročník_2020_2021

UP_TLY_2.ročník_2020_2021

UP_TLY_EKO_3. ročník_2020_2021 projekt

UP_TLY_INF_3.ročník_2020 projekt

UP_TLY_4.ročník_2020_2021

TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE – študijný odbor 3917 M 

UP_TIS_1.ročník_2020_2021

 

 

 

 

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy!