Kronika

eKronika 2017/2018 …

eKronika 2016/2017 …

Pamätnica školy …

Zo školskej kroniky 2013/2014

Európsky deň jazykov

V Európe sa používa 23 úradných jazykov , preto sme si 2. októbra pripomenuli tento významný deň jazykovo – vedomostnou súťažou pre žiakov tretieho ročníka. Spomedzi štvorčlenných družstiev si prvenstvo odnieslo družstvo III. F

Spomienky na Viedeň

Súčasnosť a minulosť tejto významnej európskej metropoly spoznávalo 43 žiakov našej školy spolu s vyučuúcimi nemeckého jazyka Mgr. Alenou Gejdošovou a Mgr. Evou Ferancovou.

10. výročie Burzy povolaní

Veríme, že zaujímavou prezentáciou našej školy  sme uľahčili deviatakom z oravského regiónu vybrať si tú správnu strednú školu. Aktuálne informácie o našich študijných odboroch im poskytli žiaci školy a PaedDr. Táňa Genšorová a PaedDr. Peter Spišský.

Autosalón Bratislava

Aj túto jeseň sa otvorili brány medzinárodného autosalónu v Bratislave. 4. októbra výstavu navštívili žiaci III.E a IV.E triedy študijných odborov technika a prevádzka dopravy a mechatronika spolu s Ing. Janou Huckovou a Ing. Marekom Kramarčíkom.

Úspech Veroniky Zbojovej 

Súťaž Dobré správy samosprávy organizuje Žilinský samosprávny kraj od roku 2008. Tento rok sa do nej zapojilo 52 žiakov so 43 prácami. Tohtoročnú tému „20 rokov Slovenskej republiky – ako to vidím ja“ spracovalo aj 18 žiakov našej školy v 10 projektoch. V silnej konkurencii, 16. októbra 2014 v Žiline získala 1. miesto žiačka našej školy Veronika Zbojová zo IV.AO a za svoju prezentáciu vytvorenú pod vedením Ing. Jany Dreveňákovej si odniesla hlavnú cenu súťaže – notebook.

ELOSYS 2012

S jeseňou sa tradične spája medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií Elosys v Trenčíne. 17. októbra brány výstaviska prekročili žiaci III.C a III.D triedy.

Spomienky na Neapol

Štvrté stretnutie projektu Comenius sa uskutočnilo v dňoch  21.10. – 25.10. 2013. Stretnutie spriatelených škôl sa tentokrát uskutočnilo v talianskom Neapole. Program, ktorý pripravili talianski hostitelia bol skutočne nezabudnuteľný. To, že žiaci žili v talianskych rodinách a spoznávali ich mentalitu, kultúru a život ich utvrdilo v poznaní, že Taliani sú skvelí a veselí ľudia s otvoreným srdcom.

Knižnica sa stala bránou do života

Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý pripadá na 28. októbra, si naša škola pripomenula zapojením do súťaže o „ Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Vyučujúce slovenského jazyka a pani knihovníčka pripravili pre žiakov zaujímavé podujatie pre žiakov s názvom „ Školská knižnica – brána do života“.  Jednotlivé triedy tvorili a prezentovali vlastné projekty v školskej knižnici. Zároveň žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najvýstižnejšie kostýmové stvárnenie literárnej postavy alebo diela. Víťazmi sa stala III. F trieda, ktorej žiaci stvárnili literárne dielo Malý princ.

Zenit 2013

Súťaž každoročne prispieva k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných žiakov a podporuje ich záujem o samovzdelávanie. Školkého kola súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov, z ktorých šiesti postúpili do praktickej časti. Najlepšie výsledky dosiahli Dávid Beňuš z III.A a Matúš Kvak zo IV. D triedy. Krajské kolo súťaže Zenit v elektrotechnike sa konalo 3. decembra 2013 v Kysuckom Novom Meste. Dávid Beňuš sa umiestnil na 5. mieste a Matúš Kvak na 14. mieste.

Stužkové slávnosti

Maturitný ročník je nerozlučne spätý so stužkovou slávnosťou, ktorá je jedinečná a nezabudnuteľná. Jednotlivé triedy štvrtého ročníka si tento školský rok zvolili nasledovné dátumy a miesta jej konania:

IV.A – 18. 10. 2013, reštaurácia Dolina, Námestovo,

IV.C – 18.12. 2012, Dom kultúry Rotunda Nižná,

IV.D – 25.10. 2013, Rotunda Nižná,

IV.E – 25.10. 2013, hotel Goral, Slanická Osada,

IV.F – 22.11. 2012, hotel Goral, Slanická Osada,

IV.AO – 8.11. 2013, Dom kultúry Rotunda Nižná.

Generácia Euro

Európska centrálna banka a národné centrálne banky krajín eurozóny v októbri 2013 spoločne otvorili 3. ročník súťže pre žiakov stredných škôl s názvom „Generácia Euro“. Do prvého kola súťaže sa 6. novembra 2013 zapojili dva tímy z našej školy pod vedením Ing. Moniky Sabovej. Tím IV.D a IV.AO triedy dosiahli v prvom kole skóre 100%. V druhom kole ich úlohou bude vypracovať esej, v ktorej zhodnotia hospodársku situáciu v eurozóne.

Návšteva v technickom múzeu

Historický vývoj vedy a techniky na Slovensku sprístupnila žiakom IV.C a IV.D triedy návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach. Neskôr nasledovala prehliadka  historického centra Košíc, ktorá bola doplnená odborným výkladom vyučujúcich – Ing. Karol Hanuľák a Ing. Ľubomír Habo.

Imatrikulácie

Na imatrikulácie – bažantský sa nezabúda. Starší žiaci sa naň tešia, hoci prváci očakávajú tento deň s veľkými obavami. Tohtoročný bažantský pripravili dievčatá z III.AO so svojou triednou učiteľkou Ing. Monikou Sabovou 18.10. 2013. Atmosféra bola veľmi príjemná a uvoľnená. Bažanti, vitajte medzi nami!

Ani watt nazmar

AMAVET – asociácia pre mládež, vedu a techniku organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku každoročne súťažnú prehliadku vedecko – technických projektov žiakov. Z našej školy sa do súťaže prihlásil František Mäsiar z III. A a bol pozvaný na celoslovenské finále. Pracoval pos odborným vedením Ing. Karola Hanuľáika. Okrem certifikátu si prevzal aj zvláštnu cenu z rúk čestného predsedu AMAVET-u. pána Jean – Claude Guiraudona z Paríža.

Deň otvorených dverí

… dokorán otvoril dvere našej školy pre deviatakov a ich rodičov zo širokého okolia. DOD sa konal počas dvoch dní – 15. a 16. novembra 2013. Novinkou tohtoročného Dňa otvorených dverí bolo, že skupinky deviatakov nesprevádzali učitelia, ale samotní žiaci našej školy. Veríme, že s mnohými z návštevníkov sa stretneme v septembri 2014.

Spriatelená priemyslovka oslavovala

17. novembra 2012 si naša spriatelená priemyslovka Praha – Trebešín pripomenula 40. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti si dovolili pozvať aj zástupcov našej školy. Do Prahy cestoval Ing. Ján Medvecký a Ing. Karol Hanuľák, ktorí školu pozdravili za nás všetkých a popriali jej veľa dobrých študentov, nadšených učiteľov, úctu spoločnosti ku vzdelaniu a mnoho úspešných a spomínajúcich absolventov.

Naša živá červená stužka

1.december spája ľudí na celom svete, pretože je medzinárodným dňom boja proti AIDS. Jeho symbolom sa stala červená stužka. Žiacka rada našej školy v spolupráci so základnými a strednými školami v našom meste zorganizovala pri tejto  príležitosti vytvorenie „živej červenej stužky“ na Michalskom námestí na Medvedzí. Konce „živej stužky“ siahali od ZŠ na Medvedzí až po budovu Gymnázia v Tvrdošíne. Symbolickú stužku sme vytvorili 27.11 2013  a veríme, že pomohla zvýšiť povedomie žiakov nášho mesta o tejto zákernej a zatiaľ stále nevyliečiteľnej chorobe.

Deň študentstva

… sme si pripomenuli 18.11. 2013 pietnou spomienkou v mestskom parku pri pamätníku Mareka Frauwirtha. Akcie sa zúčastnili študenti stredných škôl mesta a primátor  Ing. Ivan Šaško. Zapálením sviečky a symbolickou kyticou sme si uctili pamiatku obetí nežnej revolúcie.

Ekotopfilm

27.11. 2013 sme sa zúčastnili v kine Javor akcie Ekotopfilm, ktorý je najstarším festivalom svojho druhu na svete. Tvrdošín sa tak stal prvým okresným mestom na Slovensku, ktoré mohlo hostiť tento filmový festival o ekológii, vďaka aktivitám v oblasti trvaloudržateľného rozvoja mesta. Naši žiaci zhliadli filmy, ktorých cieľom bolo, aby sa mládež opäť vrátila k prírode a získala čo najviac poznatkov a informácií o aktuálnom stave prírody a životného prostredia.

Mikulášska pošta

Sviatok svätého Mikuláša sme si aj tento rok pripomenuli prostredníctvom Mikulášskej pošty, ktorú pripravili členovia Žiackej školskej rady.

Výstava

V dňoch 16.12. až 20.12. 2013 sa na škole uskutočnila výstava s názvom „Trvalo udržateľný rozvoj a energetika“, ktorá sa venovala aktuálnym problémom vzťahu rozvoja hospodárstva a zachovania životného prostredia. Organizátorom výstavy bolo francúzske veľvyslanectvo na Slovensku. Výstava bola určená aj pre širokú verejnosť a tvorilo ju 40 plastifikovaných plagátov.

Najsilnejší stredoškolák

Na celoslovenskom kole súťaže „Najsilnejší stredoškolák“ v Bratislave, ktoré sa konalo 30.11. 2013, získali naši žiaci vynikajúce výsladky. František Kotúľ z III.A  nenašiel na zápasníckom stole premožiteľa a získal 1. miesto v kategórii do 70 kg. Daniel Roman z III. F obsadil 2. miesto a Michal Dopater zo IV. F triedy zas 3. miesto vo svojej kategórii.

Súťaž v odpise textu

11. 12. 2013 sa konalo školské kolo súťaže v odpise textu na PC, ktorého sa zúčastnili víťazi triednych kôl. Súťaž prebiehala pod vedením PaedDr. Anny Planietovej. Víťazkou sa stala Katarína Franeková z III.F triedy.

Divadelné predstavenie 

16. decembra 2013 sa nám predstavila skupina ochotníkov – žiakom našej školy, ktorí pod vedením PaedDr. márie Zimanovej nacvičili divadelnú hru Ivana Bukovčana: Kým kohút nezaspieva. Bola to dvojdejstvová hra a herecké výkony boli veľmi dobré. Divadelné predstavenie vzbudilo u divákov veľký ohlas. V popredí zostalo hlavné posolstvo hry, ktoré nesie nadčasovú myšlienku – charakter človeka sa odhalí v problémovej situácii  a tiež i to , že človek je zodpovedný za svoje činy.

Najlepší boli odmenení

V posledný vyučovací deň roku 2013 sa zhromaždila približne stovka najúspešnejších študentov školy v jedálni, aby strávili spoločné predvianočné chvíle pri punči, koláči a darčeku spolu s vedením školy, ktoré im touto formou chcelo poďakovať za ich výborné študijné výsledky alebo reprezentáciu školy v rôznych oblastiach. Okrem výborných študentov tu boli študenti zo Žiackej školskej rady, naši florbalisti, haloví futbalisti, basketbalisti, víťazi krajských kôl rôznych súťaží, ochotnícki divadelníci, víťazi školských kôl jazykových olympiád, darcovia krvi, úspešní riešitelia súťaží iBobor a Zenit a mnohí ďalší.

FOTOGALÉRIA: