Zvonenie

Zvonenie a trvanie vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020

Vyučovacia hodina Trvanie vyučovacej hodiny Trvanie prestávky
1. 7,50 – 8,35 10 minút
2. 8,45 – 9,30 5 minút
3. 9,35 – 10,20 5 minút
4. 10,25 – 11,10 30 minút
5. 11,40 – 12,25 5 minút
6. 12,30 – 13,15 5 minút
7. 13,20 – 14,05 —————-

Z V O N E N I E   2014/2015

P. č.          Hodina            Prestávka

1.  h       7.50 – 8.35             10´

2.  h       8.45 – 9.30           10´

3.  h       9.40 – 10.25           5´

4.  h       10.30 – 11.15         30´

5.  h       11.45 – 12.30           5´

6.  h       12.35 – 13.20          5´

7.  h       13.25 – 14.10