Digitálnymi technológiami v škole do praxe

Správa o činnosti pedagogického klubu

  1. polrok školského roka 2020/2021

    Pedagogický klub začiatočníkov ANJ

Pedagogický klub odbornej ANJ


Pedagogický klub Informatikov

Pedagogický klub technikov

1.štvrťrok školského roka 2020/2021

OLM Online marketing

PG3 Programovanie mikrokontrolerov

2.štvrťrok školského roka 2020/2021

OLM Online marketing

PG3 Programovanie mikrokontrolerov

2. polrok školského roka 2020/2021

Pedagogický klub začiatočníkov ANJ

Pedagogický klub odbornej ANJ

Pedagogický klub technikov

Pedagogický klub Informatikov

Správz z krúžku: Moderná informatika Programovanie webových aplikácií

Správa z krúžku: Moderná informatika Visual Design

1. polrok školského roka 2021/2022

Pedagogický klub začiatočníkov ANJ


Pedagogický klub odbornej ANJ

Pedagogický klub technikov

Pedagogický klub Informatikov

1. štvrťrok školského roka 2021/2022

OLM Online marketing

PG3 Programovanie mikrokontrolérov

2. štvrťrok školského roka 2021/2022

OLM Online marketing

PG3 Programovanie mikrokontrolérov

3. štvrťrok školského roka 2021/2022

OLM Online marketing

PG3 Programovanie mikrokontrolérov

4. štvrťrok školského roka 2021/2022

OLM Online marketing

PG3 Programovanie mikrokontrolérov

2. polrok školského roka 2021/2022

Pedagogický klub začiatočníkov ANJ

Pedagogický klub odbornej ANJ

Pedagogický klub technikov

Pedagogický klub Informatikov