Výchovný poradca

Pomoc triednym učiteľom:

Ako zmazať veci z internetu
ZMUDRI – Čo vie o Teba internet 
Predaj telefónu(fotografie) – stredné školy
Povedz “NIE” – česká polície
Video pre rodičov

Pravda a klamstvo na internete – metodický materiál námety pre školy – viď príloha č. 1, Príloha č.1

Aspergerova porucha …
Autizmus …
Hyperaktívny žiak – prístupy …
Kategórie problémových žiakov …
Kategórie žiakov so ŠVVP …
Mentálne postihnutie …
Dotazník – Náchylnosť na stres…
DOTAZNÍK na zistenie učebných štýlov podľa druhov inteligencie …
Dotazník pre meranie sociálnej klímy výučby …
Narušenie funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej …
Telesné postihnutie, chorí a zdravotne oslabení …


Sociálne poradenstvo …
Komunikácia …
Dobré vzťahy …
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami …
Dotazník – profesionalita učiteľa …
Dotazník sociálnych vzťahov …
Anketa-predmet …
Zisťovanie postojov k predmetom …
Žiak …
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia …
Sociometria …
Systém starostlivosti …
Špecifické poruchy učenia …
Talent, nadanie …
Zvládanie nevhodného správania …
Zrakové postihnutie …
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami …

ODPORÚČANIA Z PRÍRUČKY …

Profesijné poradenstvo-interwiev …


Ako sa efektívne učiť …

Desatoro pre žiaka a učiteľa

NIEČO PRE RODIČOV – Desať zlatých pravidiel výchovy …

http://vysokeskoly.sme.sk/c/7193416/za-studium-techniky-mozno-bude-stipendium.html

http://vysokeskoly.sme.sk/c/7193416/za-studium-techniky-mozno-bude-stipendium.html
Hľadanie práce na www stránkach

Užitočné stránky pre štvrtákov. Týkajú sa prípravy mladých ľudí na pracovný pohovor, vytvorenie životopisu, zorientovanie sa vo svojej pozícii na trhu práce a získanie pracovného miesta:

http://epic-org.eu/news/nastartovali-sme-projekt-simulator-pracovnych-pohovorov/

http://www.successacademy.sk/

http://www.nestle.sk/kariera

Časopis: Kam po strednej škole nájdete tu: Kam po strednej škole

Vysokoškolské štúdium:

Kód školy potrebný pre vyplnenie prihlášky na VŠ
OA 710 216 556
SPŠ I. G. 710 261 640 alebo 000161519
Pokyny nа vypĺňanie prihlášky na VŠ

Prihláška na VŠ

Na štúdium v bakalárskom stupni na FBI UNIZA-Žilina

Kariérové poradenstvo

Čo mám študovať, aby som mal dobrú prácu: http://www.corobim.sk/profesie/

Internetový sprievodca trhom práce …


Konzultačné hodiny výchovného poradcu

Výchovný poradca PaedDr.Táňa Genšorová, kabinet č. 49

Pondelok: 7.50-10.00
Streda : 7.50- 13.20
Štvrtok: 10.30-13.20
Alebo poďľa dohody

Pre pedagogických zamestnancov
Denne 14.00 – 15.00

V prípade potreby je VP (výchovný poradca) k dispozícií aj mimo uvedených hodín. Termín stretnutia je možné objednať telefonicky cez spojovateľku školy 043/5831213 alebo e-mailom gensorova@spstv.edu.sk.