Projekty

 

 

Školský rok 2020/2021:

Projekt Inteligentny dom
Make your school a better place
Akadémia veľkých diel
Digitálnymi technológiami v škole do praxe
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Školský rok 2019/2020:

Grantový program e-Školy pre budúcnosť 2019-2020 – Trinity …
Teória verzus prax …

Akadémia veľkých diel …

Školský rok 2018/2019:

KryptoZmena …
Erasmus+ Technici v krajinách Európskej únie …

Projekt Digitálna škola …

Deň knižníc – projekt …

eTwinning Label – medzinárodný projekt Masmediálna výchova – cesta k aktívnemu učeniu sa …

Erasmus+ Pripravení pre Európu …

Školský rok 2017/20108:

Deň knižníc …

Vráťme šport do škôl – Inovácia posilňovne …

Škola bez tabaku, alkoholu a drog …

Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie …

Projekt IT akadémia …

Internet v kocke …

Erasmus + Prax – škola života …

Erasmus+ Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii …

Školský rok 2016/2017:

Keď mladí ľudia ľuďmi sú …

Príroda nám, my prírode …

FLASH Electro …

Škola bez tabaku, alkoholu a drog …

Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie …

Vráťme šport do škôl …

Školský rok 2015/2016:

Škola bez tabaku, alkoholu a drog …

Hranice nás spájajú …

PROJEKT ERASMUS PLUS:

Erasmus plus …

PROJEKT COMENIUS:

Slovensko 2014 …

Turecko 2014 …

Taliansko 2013 …

Nórsko 2013 …

Spanielsko_2013 …

Nemecko – 2012 …

Nemecko – správa …

S hrdosťou a radosťou oznamujeme, že sa nám podarilo získať grant v hodnote 21000 € v rámci multilaterálneho medzinárodného projektu Comenius – školské partnerstvá.

Názov projektu je: Od predsudkov k hlbšiemu nahliadnutiu: Vzájomné spoznávanie kultúr doma a v zahraničí.

Koordinátorom projektu je nemecká škola v meste Landstuhl a partnerské krajiny sú nasledovné:

Slovensko – Tvrdošín

Taliansko – Neapol

Kanárske ostrovy – Tenerife

Nórsko – Bremnes

Turecko – Istanbul

Prvé stretnutie sa uskutoční od 24.10.2012 – 28.10.2012 v Nemecku. Zúčastnia sa ho 3 učitelia a 4 žiaci.

Aj touto formou vyzývame našich študentov, ktorí majú chuť pracovať v projekte, nech sa informujú  u svojich vyučujúcich anglického jazyka.

Medzinárodný projekt
COMENIUS – Školské partnerstvá

V rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogram Comenius sa naša škola zapojila do projektu Partnerstvá škôl, kde nám bol schválený grant vo výške 25 000 EUR.
Názov nášho projektu je Správy z Európy!
Ide o medzinárodné študentské on-line noviny: http://www.studentseurotime.it/
Komunikačným jazykom je angličtina.

Členské štáty zapojené do projektu:
1. Taliansko – koordinátor projektu
2. Česká republika
3. Španielsko
4. Fínsko
5. Francúzsko
6. Slovensko

Ciele projektu
Praktickým cieľom projektu je vytvoriť spoločné študentské online noviny. Každá škola bude prispievať k tvorbe a údržbe stránky. Jednotliví študenti a študentské tímy budú aktualizovať správy, ktoré získajú zo svojho okolia, napríklad o škole, meste, zahraničí, svete vedy a techniky, ale hlavne o Európe.
V súčasnosti sa za jeden z najväčších problémov školstva považuje nedostatok motivácie u študentov. Veľa z nich nemá jasnú predstavu o tom, čím by chceli byť a ako to dosiahnuť. Vo väčšine prípadov sa nezaujímajú o to, čo sa deje vo svete. Nie sú zvyknutí vyjadrovať svoje názory, následkom čoho je fakt, že často ignorujú to, čo sa deje okolo nich.
Študentské noviny preto budú:
– podporovať používanie angličtiny ako dorozumievacieho jazyka a umožniť študentom stretnúť sa
– podporovať používanie výpočtovej techniky a uľahčiť nadobúdanie špecifických znalostí v tejto oblasti,
– umožňovať študentom spoznať život tínedžera v iných krajinách.
– podnecovať študentov, aby sa zaujímali o novinky,
– povzbudzovať ich, aby našli motívy záujmu vo vlastnom meste,
– poskytovať im aktivity, ktoré budú pre nich výzvou a budú ich motivovať,
– poskytovať priestor na vyjadrenie svojej individuality a kreativity,
– zahraničným študentom poskytovať možnosť zhodnotiť ich národnú kultúru a jazyk,
– naučiť ich ako pracovať v skupine prijatím individuálnej zodpovednosti na dosiahnutie lepších výsledkov skupiny, naučiť sa rešpektovať iné názory a konflikty riešiť v pokoji,

Čo sa týka učiteľov, téma projektu je dosť flexibilná na to, aby im poskytla priestor na vyjadrenie takmer každého odborného obsahu. Využitie výpočtovej techniky a priateľské kooperatívne spojenia s učiteľmi z iných krajín im pomôže pripravovať ich hodiny efektívnejšie a rovnako aj pútavejšie.

Prínos projektu
Prínosom projektu je nadobudnutie nových zručností a vedomostí hlavne prostredníctvom študentských novín. Študenti si zlepšia svoje jazykové znalosti a zručnosti v oblasti výpočtovej techniky, získajú vedomosti ako nájsť, analyzovať a neskôr syntetizovať informácie. V neposlednom rade by malo dôjsť aj k rozvoju ich sociálnych vzťahov, t.j. k získaniu skúseností ako prevziať zodpovednosť, pracovať v kolektíve, prijať rôznorodé úlohy v tíme. Študenti majú
možnosť pochopiť dôležitosť vzdelávania prostredníctvom kontaktu so študentmi z iných krajín.
Učitelia budú v kontakte s kolegami z iných krajín, vymenia si názory, vyučovacie metódy a skúsenosti, a zároveň si zlepšia svoje jazykové schopnosti a zručnosti v oblasti výpočtovej techniky.
Študentské noviny budú prístupné pre všetkých študentov a zamestnancov školy. Stretnutia medzi školami budú zahŕňať aktivity, z ktorých skúsenosti bude čerpať celá škola nielen zainteresovaní do projektu, to znamená všetci študenti, učitelia, triedy.
Nezanedbateľným prínosom je vybavenie ďalšej jazykovej učebne potrebnou výpočtovou technikou, ktorá bude slúžiť všetkým žiakom našej školy.

Medzinárodné projektové stretnutia

Do dnešných dní sa konali 2 spoločné stretnutia zúčastnených krajín.

1. projektové stretnutie v Českej republike – Praha 13. 10. 2009 – 17. 10. 2008
Prvému projektovému stretnutiu predchádzal 2-dňový miniseminár, počas ktorého nás naši kolegovia a študenti hostiteľskej školy Strednej prumyslnej školy na Třebešíne učili pracovať v programovacom jazyku html. Tento seminár bol nevyhnutný na zvládnutie tohto programovacieho jazyka, nakoľko len vďaka nemu sú študenti schopní pracovať na online novinách s názvom EUROTIME. Tieto študentské noviny sú hlavným produktom nášho projektu s názvom Správy z Európy.
Po miniseminári nasledovalo prvé medzinárodné projektové stretnutie v Prahe. Za slovenskú stranu sa ho zúčastnili 3 učitelia a 8 žiaci, Španielsko zastupovali 3 učitelia a 4 žiaci, taliansku skupinu tvorili 3 učitelia a 8 žiaci, Francúzsko zastupovala 1 učiteľka a Českú republiku ako hostiteľskú krajinu reprezentovali 4 učitelia a 8 žiaci.
Prvý deň sa naša medzinárodná skupina stretla na hostiteľskej škole Střední prumyslovej škole na Třebešíne. Nasledovala prehliadka školy, stretnutie s vedením školy, návšteva laboratórií, špecializovaných učební školy, stretnutie so žiakmi a učiteľmi tunajšej školy. Po prehliadke školy predniesla koordinátorka projektu Cristina Ivaldi z Talianska svoju predstavu o medzinárodnej spolupráci na tvorbe študenstských online novín. Podvečer nasledovala prehliadka hlavnej časti Prahy.
Druhý deň pripravila pre nás hostiteľská škola celodenný výlet na zámok Frýdlant a návštevu IQ centra v Liberci, kde sme mali možnosť zopakovať si zákony fyziky a obdivovali vtipné vynálezy. Deň sme zakončili v mestečku Dětenice prehliadkou starého pivovaru.
Tretí deň sme sledovali prezentácie jednotlivých krajín, kde sme sa mohli dozvedieť o ich krajine, meste, škole a systéme vzdelávania. Večer sme navštívili predstavenie Cirkus v Laterna Magica, ktoré bolo netradičným spojením pantomímy a čierneho divadla.
Štvrtý deň študenti vytvorili názov spoločných novín EUROTIME, pracovali na názvoch jednotlivých rubrík a štruktúre novín. Boli rozdelení do medzinárodných skupín. V rámci skupín mali priestor prejaviť svoju kreativitu, samostatnosť a prezentovať vlastné nápady. Učitelia pracovali ako pomocníci v prípade, že ich žiaci potrebovali.
Posledný deň stretnutia bol venovaný prezentáciám medzinárodných študentských skupín. Išlo o zhrnutie celého týždňa ich očami – zhrnutie toho, čo zažili, videli a považovali za zaujímavé. Každá skupina prišla z iným nápaditým spracovaním tejto témy.

2. projektové stretnutie v Taliansku – Janov 02. 02. 2009 – 06. 02. 2009
Za slovenskú stranu sa ho zúčastnili 3 učitelia a 5 žiaci, z Českej republiky prišlo 11 zástupcov, zo Španielska 10, fínska výprava mala 6 členov, francúzska 7 a taliansku skupinu tvorili 11 členovia.
Prvý deň sa naša početná 50 členná medzinárodná skupina stretla na hostiteľskej škole ETTORE MAJORANA . Nasledovala prehliadka školy, stretnutie s vedením, učiteľmi a žiakmi tunajšej školy. Návšteva laboratórií, špecializovaných učební a vstupy na vyučovacie hodiny boli pre všetkých veľkým prínosom. Mali sme možnosť porovnávať priestory a vyučovací proces u nás doma a v zahraničí. Po krátkej prestávke nasledovali prezentácie jednotlivých krajín.
Francúzsko: prezentácia rodného mesta, regiónu, príspevkov do online novín týkajúcich sa aktuálnych štrajkov vo Francúzsku
Slovensko: naša škola sa prezentovala Hodinou slovenského jazyka s rodinou Simpsonovcov. Prítomní sa naučili základné spoločenské frázy a výrazy. Lekcia bola veľmi živá, nápaditá a všetkých veľmi zaujala.
Španielsko sa prezentovalo kultúrou svojho regiónu, talentovanými študentmi školy v oblasti hudby a športu.
Talianski študenti hovorili o tvorbe online novín EUROTIME. Predstavili štruktúru a formu novín, upozornili na problémy, s ktorými sa pri práci stretli.
Druhý deň sa pracovné stretnutie začalo českou prezentáciou. Išlo o významné osobnosti ČR, Projekt Entropa a Praha moje rodné mesto. Nasledovala prezentácia hotelovej školy Marco Polo v Camogli na tému: Alkohol u mladých ľudí. Študenti si prednášku pozorne vypočuli a v závere vyplnili dotazník týkajúci sa danej témy. Poobede sme navštívili starú časť mesta Janov – katedrály, kostoly, najstaršie budovy a pozreli si dom, v ktorom strávil svoje detstvo Krištof Kolumbus. Večer sme sa zúčastnili divadelného predstavenia BUFAPLANETES v Teatro della Tosse, ktoré zožalo u učiteľov a žiakov veľký úspech.
Vo štvrtok pre nás organizátor stretnutia pripravil celodenný výlet do mestskej časti Janova, Nervi, kde sme si prezreli vily, záhrady, parky a galériu. Navštívili sme hotelovú školu Marco Polo v Camogli a prezreli si mesto. Nasledovala prehliadka prímorských letovísk Santa Margherita a Portofino s nádhernou prehliadkou zámku na útese. Mali sme možnosť prezrieť si výstavu svetoznámych maliarov: Mattise, Chagall a Miró.
Posledný deň stretnutia bol venovaný prezentáciám, ktoré si jednotlivé zmiešané medzinárodné skupiny pripravili. Išlo o sumár celého týždňa, tzn. študenti zmapovali všetko čo zažili, videli, čo ich upútalo a čo považovali za zaujímavé. Bolo zaujímavé sledovať ako každá skupina vnímala a spracovala tú istú tému. Študenti zároveň pripravili aktuálne články do našich online novín.

Pripravované stretnutia
Nasledujúce medzinárodné projektové stretnutie sa uskutoční v novembri 2009 v Leone v Španielsku a záverečné stretnutie bude v apríli v Hyeres vo Francúzsku. Rovnako sa uskutoční aj riaditeľská návšteva Fínska, ktorá je plánovaná na koniec septembra 2009.