Rozlúčka maturantov

V piatok 12. mája sa maturanti rozlúčili so školou, aby sa mohli pripraviť na svoju maturitnú skúšku. Tí najúspešnejší si prevzali ocenenia z rúk vedenia našej školy.