Atómová elektráreň Mochovce

Od veľkého tresku až po ďalekú budúcnosť

Žiaci I.B a III.A triedy sa 9. mája 2023 zúčastnili odbornej exkurzie do atómovej elektrárne Mochovce, ktorá sa nachádza na ceste medzi Nitrou a Levicami. Prostredníctvom osobného zážitku mali možnosť osvojiť si nové poznatky z jadrovej fyziky, ktoré vyžijú na hodinách fyziky v 2. ročníku.

Priamo do jadrovej elektrárne sme sa z bezpečnostných dôvodov nedostali, ale v jej tesnej blízkosti sme navštívili ENERGOLAND – vzdelávacie centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne roku 2014 v Mochovciach pri atómovej elektrárni. Informačné centrum je určené predovšetkým pre školy a verejnosť.

Účastníci exkurzie sa prostredníctvom 33 interaktívnych sekcií vydali na dobrodružnú cestu – Odyseu energie. Preskúmali celú evolúciu  energie od veľkého tresku až po ďalekú budúcnosť. Zistili ako energiu získaval a využíval človek v minulosti, dnes a aké sú budúce prognózy jej využitia. Dozvedeli sa o využití rôznych druhov energie, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

Žiaci sa mohli zahrať s periodickou tabuľkou prvkov podľa rádioaktivity, urobiť si test štiepnej reakcie, virtuálne nazrieť do aktívnej zóny reaktora. Dozvedeli sa aj o spracovaní a ukladaní rádioaktívneho odpadu, vybrali sa na virtuálnu prehliadku priestorov elektrárne, kam by sa inak nedostali. Prezreli si výrobu jadrového paliva, nazreli do bazéna vyhoreného paliva, stali sa na chvíľu operátormi jadrovej elektrárne. Taktiež zhliadli film s názvom  „Od veľkého tresku až po ďalekú budúcnosť“ v  3D kine.