Silový trojboj

Dňa 14.4. sa na našej škole uskutočnila súťaž v Silovom trojboji, kde si súťažiaci mohli overiť svoje silové schopnosti a zasúťažiť si o skvelé ceny.

Žiaci súťažili v týchto discilpínach:  Drep

Mŕtvy ťah

   Tlaky na lavičke

Súťaže sa zúčastnili:

 Nikolas Trojan

Najlepšie váhy:

Drep:150kg

Mŕtvy ťah: 180kg

Tlaky na lavičke: 100kg

Rasťo Moravčík 

Najlepšie váhy:

Drep: 150kg

Mŕtvy ťah: 200kg

Tlaky na lavičke: 104kg

Jozef Sarény

Najlepšie váhy:

Drep:130kg

Mŕtvy ťah:164kg

Tlaky na lavičke:90kg

Stano Pastor

Najlepšie váhy:

Drep:144kg

  Mŕtvy ťah:164kg

Tlaky na lavičke:90kg

Michal Malik

Najlepšie váhy:

Drep:133kg

Mŕtvy ťah:160kg

Tlaky na lavičke:94kg

Matuš Kochol 

Najlepšie váhy:

Drep:140kg

Mŕtvy ťah:164kg

Tlaky na lavičke:80kg

Pomocná sila:

Kamera – Matej Šimurdiak 

Výpomoc – Patrik Žatkulák 

Zdravotník- Patrik Kvasničák 

Dozor – Vladimír Šlesár

Všetkým sútiažiacim ďakujeme a gratulujeme.

S pozdravom organizátor súťaže Patrik Jozef Rydzík