Duál – prví maturanti

“Naši prví úspešní maturanti v duálnom vzdelávaní na Slovensku v študijnom odbore mechatronika”

“Keď sa prepojí teória s praxou, keď sa prepojí škola s firmou, vzdelávanie dáva zmysel”

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov duálneho vzdelávania je odlišná v tom, že sa koná u zamestnávateľa a skúšajúcim členom maturitnej komisie musí byť zástupca zamestnávateľa, s ktorým má žiak uzatvorenú učebnú zmluvu. Prvýkrát na našej škole, v našom kraji a taktiež v rámci Slovenska v tomto odbore, takto netradične maturujú piati žiaci v troch firmách – HYDAC Elektronic, s. r. o., TVRDEX, s. r. o. a Incap Elektronics Slovakia, s. r. o. Praktická skúška žiakov sa konala formou realizácie a predvedenia komplexnej úlohy, ktorej zadanie tiež vypracoval zamestnávateľ. Toto prvenstvo týmto žiakom už nikto nevezme a čo je dôležité majú nasledovníkov v počte takmer šesťdesiatich žiakov. Tí sa po ich vzore rozhodli pre štúdium duálnym systémom v tomto a ďalšom odbore elektrotechnika, pričom pribudli aj ďalší traja zamestnávatelia – MTS, spol. s. r. o., CRT ELECTRONIC, s. r. o. a YANFENG International Automotive Technology Slovakia, s. r. o.