Výlet do Martina

Poďakovanie vedenia školy svojim učiteľom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom za ich prácu, utužovanie kolegiálnych vzťahov, láska k divadlu, dobré jedlo, oddych mimo pracoviska a nielen to boli dôvody, prečo sme sa 24. apríla vybrali na divadelné predstavenie do Martina. Okrem kvalitného spracovania inscenácie Gogoľovej komédie Hráči, ktorá nás preniesla do Ruska devätnásteho storočia hercami martinského komorného divadla, nás jeho riaditeľ previedol po budove Národného domu a priblížil históriu tohto kultúrneho stánku Slovákov. (Milým oživením bola aj skutočnosť, že jednu z postáv si zahral syn nášho kolegu, mladý herec, Jaroslav Kysel.) Po príhovore riaditeľky školy a spoločnom obede sme ešte absolvovali drobné nákupy a plný zážitkov sme sa mohli vrátiť domov a robiť plány na ďalšie podobné stretnutie. Ďakujeme a tešíme sa nabudúce ☺