Matematický náboj

Dňa 21.4. 2023 sa tím žiakov 3.C zúčastnil v Bratislave medzinárodnej súťaže Matematický náboj, kde si porovnali svoje vedomosti, logické myslenie a vynaliezavosť s viac ako 80 tímami. Žiaci súťaž zhodnotili ako veľmi prínosnú, keďže sa mohli stretnúť s úplne iným typom príkladov ako sa počítajú bežne v škole.