“Do práce na bicykli”

Každoročne počas mesiaca jún prebieha kampaň „Do práce na bicykli“  podporujeme a apelujeme na  zamestnancov, žiakov aby sa dopravovali do práce udržateľným spôsobom (bicykel ale aj chôdza, verejná doprava či alternatívy bicykla – kolobežka…). Do kampane sa môžu zapojiť školy a podporiť tak svojich žiakov a zamestnancov k zdravému pohybu a čistejšej ceste do školy. 

Bližšie informácie : https://www.dopracenabicykli.eu/