HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálne kolo

Dňa 14. 04. 2023 sa v Kultúrnom dome v Námestove konala regionálna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci z tretieho ročníka Jozef Strapec (3. C) a Adam Synák (3. B). Chlapci dôstojne reprezentovali našu školu a Jožko Strapec sa umiestnil na výbornom 2. mieste. Za ich prípravu ďakujeme našim učiteľkám SJL. 

Jožkovi, ktorý k účasti na súťaži povedal: „Bolo veľmi zaujímavé počuť rôznorodosť prednesu ostatných súťažiacich. Aj atmosféra podujatia bola super. Som rád že som sa mohol zúčastniť a načerpať nové skúsenosti.“, srdečne blahoželáme a obidvom chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy!