Žilinská univerzita

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, organizuje v dňoch 21. 3. 2023 až 4. 5. 2023

ONLINE intenzívny prípravný kurz matematiky na prijímacie pohovory na univerzity a  vysoké školy ekonomického a technického zamerania.