Návšteva sestry Márie

Našu školu navštívila sr. Mária zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 

 Dňa 22. februára 2023 sa žiaci ôsmich tried 1. a 2. ročníka zúčastnili stretnutia so sestrou Máriou (vincentkou) na hodinách náboženskej výchovy. Sestra v minulosti učila na našej škole slovenský jazyk a literatúru a dejepis.    
  Po úvodnom zoznámení sa prestavila žiakom formou prezentácie Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul: históriu vzniku v 17. storočí, charizmu zakladateľa sv. Vincenta de Paul – starostlivosť o najbiednejších – chudobných, chorých, siroty, väzňov, galejníkov,…  Jeho apoštolát bol odpoveďou na duchovnú a materiálnu biedu vtedajšej doby. Priblížila žiakom činnosť Slovenskej provincie – charitatívna činnosť medzi bezdomovcami na Slovensku, v Ilavskej väznici, na misiách sa Sibíri v Rusku i v Sýrii.
  V druhej časti porozprávala žiakom príbeh zjavenia sa Panny Márie mladej sestre Kataríne Labouré v roku 1830 v parížskom kláštore. Panna Mária ju poverila zvláštnym poslaním: „Dajte raziť medailu podľa tohto vzoru. Osoby, ktoré ju budí nosiť dostanú mnohé milosti. Nesmierne milosti obsiahnu tí, ktorí budú dôverovať.“ Nosenie medaily sa rozšírilo a vďaka mnohým obráteniam a telesným i duchovným uzdraveniam dostala meno  Zázračná medaila. Dnes je známa na celom svete a bola rozšírená viac než miliarda medailí. S nosením medaily je spojená modlitba na jej prvej strane: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“ Na záver sestra obdarovala každého žiaka posvätenou zázračnou medailou, obrázkom a samolepkou.
  Učitelia náboženstva požiadali žiakov o spätnú väzbu k tejto netradičnej hodine náboženstva. Tu je niekoľko žiackych odpovedí:
“ Veľmi sa mi páči to, že naozaj títo ľudia žijú vieru aj prakticky – že pomáhajú kde sa dá 🙂 to ma veľmi oslovilo – že neostanú iba pri modlitbe.“
„Stretnutie bolo skvelé a autentické, pani bola veľmi príjemná.“
„Dnešné stretnutie so sestrou vincentkou sa mi páčilo, dozvedel som sa nové informácie o poslaní vincentiek, veľa o zjaveniach Panny Márie. Bolo to zaujímavé, páčila sa mi aj prezentácia.“
„Na hodine so sr. Máriou ma oslovilo najviac to, že pracujú s ľuďmi v núdzi v celom svete a pomáhajú im, aby sa dostali naspäť do normálneho života. Takáto oddanosť by mala byť u všetkých ľudí na svete, a nielen u sestier. Dúfam, že viac ľudí začne pomáhať iným ľuďom v núdzi a naplní ich životy šťastím.“
„Bolo to zaujímavé. Prišiel človek, ktorý hovoril zo života a vlastných skúseností a ukázal aký pohľad on má na veci.“
„Bola to krásna a zaujímavá skúsenosť pre mňa.“
„Páčili sa mi tie zjavenia a ešte ako sme dostali medailu.“
„Mne sa to páčilo. Veľa vecí som si uvedomil.“
„Zaujali ma príbehy ľudí.“
„Zaujalo ma, neporušené telo sv. Kataríny v kaplnke v Paríži.“
„Veľa som sa dozvedel, najviac ma zaujali medailóny, ktoré sme dostávali.“
„Bolo to krásne a chcel by som to zažiť ešte raz.“

BOHU VĎAKA!                                                                                                 

RNDr. Štefánia Škuligová