Krajské kolo SIP

V stredu 8. februára 2023 sa na SOŠ PaS v Námestove uskutočnilo krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

Za našu školu sa súťaže zúčastnil Peter Kojda, žiak III. D triedy, ktorý sa v súťažnej disciplíne písanie na počítači v konkurencii 26 súťažiacich umiestnil na 13. mieste.

K dosiahnutému výsledku P. Kojdovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom súťažení.