Inovatívneho streDnutia priemyselných, informatických a technických škôl ŽSK

Dňa 08.02.2023 sme sa s 10 žiakmi (Filip Žuffa, Michal Pazúrik, Ivan Kopta, Patrik Kvasničák, Patrik Rýdzik, Lara Lipiaková, Martina Gibasová, Simona Dúbravská, Laura Šálková, Tomáš Franek) našej školy zúčastnili Inovatívneho streDnutia priemyselných, informatických  a technických škôl ŽSK na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste. Stretnutia sa zúčastnili ďalšie tri školy v pôsobnosti ŽSK – hosťujúca SPŠ IT Kysucké Nové mesto, SOŠ strojnícka Kysucké Nové mesto a  SPŠ stavebná Žilina. Najskôr žiaci predstavili v prezentáciách svoju školu, neskôr prebiehala diskusia s hosťami z firiem Marián Koprda, R&D dep. leader by S&B a President of Z@ict, Peter Miľovčík, Test Architect v Siemens Healthineers Žilina a riaditeľ hosťujúcej školy Milan Válek SPŠ KNM.  Neskôr nám p. riaditeľ Milan Válek ukázal niektoré učebne a laboratóriá, kde prebieha vyučovací proces – sieťové laboratórium, dielne, elektrotechnické laboratórium, učebňa 3D tlače…
Hlavnou úlohou diskusie bolo podporiť mladých ľudí a povzbudiť ich pri štúdiu v ich odboroch, pretože to čo študujú má zmysel a sú budúcnosťou nášho kraja.