Armwrestling


Firma Tiscurry z 3.D triedy pre vás organizuje súťaž v armwrestlingu. Už od 7. marca v telocvični. Viac informácií o prihlásení po 13. februári v bagetovom stánku oproti riaditeľni. Kategórie sa budú meniť podľa prihlásených súťažiacich. 3.D
Kategórie:
0 – 65 kg
65 – 72 kg
72 – 85 kg
85 kg a viac