1.1.2023 – 30. výročie založenia Slovenskej republiky

1.1.2023 sme si pripomenuli 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Jej založeniu predchádzalo množstvo stretnutí a rokovaní československých, českých a slovenských politikov i štátnych inštitúcií. V marci 1992 sa prerušili rokovania medzi Slovenskou a Českou národnou radou o štátoprávnom usporiadaní. V  parlamentných voľbách zvíťazila v Českej republike koalícia Občianska demokratická strana – Kresťanskodemokratická strana a na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko. Následne sa začala séria rokovaní ich vedúcich predstaviteľov. Dňa 17. 7. 1992 prijala Slovenská národná rada Deklaráciu o zvrchovanosti SR a 1.9. 1992 aj Ústavu SR. V novembri 1992 bol prijatý ústavný zákon o zániku ČSFR, ktorý nadobudol platnosť o polnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993. Na námestiach slovenských miest sa od polnoci 1. 1. 1993 uskutočnili polnočné oslavy vzniku SR.Už počas prvého dňa existencie ju diplomaticky uznalo 93 štátov sveta. SR sa stala členom významných svetových organizácií a inštitúcií: Svetovej banky, OSN a UNESCA.Od prvých dní existencie sa SR usilovala integrovať do európskych a atlantických štruktúr. 8. 2. 1993 začala na území SR platiť nová mena – slovenská koruna, ktorú 1. 1. 2009 nahradilo euro ako nová národná mena na Slovensku. Prvým prezidentom SR sa stal Michal Kováč. Od roku 2004 je SR členským štátom NATO a EÚ, od decembra 2007 je členom Schengenského priestoru.Vznik samostatnej SR nie je ale len výsledkom aktivít rokov 1990 – 1992. Je výsledkom úsilia našich predkov, ktorí si v boji o samostatnosť a rovnoprávnosť prešli veľmi ťažkou a tŕnistou cestou.Dnešnej mladej generácii sa môže zdať existencia samostatnej Slovenskej republiky, slovenskej štátnosti, náboženskej slobody, či používanie slovenského jazyka akosamozrejmosť. V minulosti tomu, ale tak vôbec nebolo. Preto buďme právom hrdí na to, čo máme – na svoju vlasť, svoj jazyk a svojich predkov, ktorým za toto všetko vďačíme. Buďme hrdí nato, že sme Slováci.