Ekonomická olympiáda

Tento týždeň Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zverejnil zoznam študentov stredných škôl, ktorí splnili bodové kritériá pre postup do krajského kola. Za našu školu sú to: Branislav Mateáš, Matej Srogoň, Patrik Samardák, Stanislav Vnučák, Damián Košút a Róber Naništa. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.