Vianočná akadémia

Po niekoľkých rokoch  sa na našej škole opäť konala Vianočná akadémia pre všetkých žiakov školy. Pripravili ju učitelia so žiakmi našej školy. Dvaja moderátori nás uviedli najskôr do tradícií slávenia Vianoc – príprava vianočných oblátok a piati betlehemci nám zvestovali Narodenie Pána formou hranej a spievanej hry. Nasledovala báseň a zamyslenie o tajomstve Vianoc v našom každodennom živote. Súčasťou programu bolo i vystúpenie speváckeho zboru s piesňami Plesajte všetci ľudia a Daj Boh šťastia. Na záver zaznelo spevácke sólo  – Vianočný hymnus a účinkujúci s divákmi zaspievali Tichú noc.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim za čas venovaný príprave tejto peknej školskej akcie.

Účinkujúci:
Moderátori: Figurová II. C, Mateáš IV. C
Recitátor: Straková II. C
Betlehemci: Bugaj, Gerek, Jatyel, Maslák, Stas IV. C
Sólový spev: Hollý IV. E
Zbor: Lipiaková I. C, Šurinčíková II. D, Dúbravská, Dudášová III. D, Blaško, Dendis, Fajčák, Chomistek, Janeta, Kuráň, Kurčina, Muroň, Planieta, Serdel, Svinčák, Šuvada, Tokarčík, Žofaj, Žuffa II. B
Učitelia: Dr. Zimanová, Dr. Piterová, Ing. Hanuľák, Dr. Škuligová

https://youtu.be/_dVFuhTEsxc  – krátka ukážka