Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2022/2023

Školské kolo

Dňa 9. decembra 2022 sa konala písomná časť školského kola v súťaži Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov kategórie A (študenti 3. a 4. ročníka stredných škôl a gymnázií) a pre žiakov kategórie B (študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl a gymnázií). Písomná časť prebehla formou on-line testu. Ústna časť súťaže prebehla 15. decembra 2022 a pozostávala z dvoch kategórií: 1. Rečnícky prejav a 2. Tvorba a transformácia textu. Do krajského kola môže postúpiť za každú súťažnú kategóriu iba jeden úspešný riešiteľ. Našu školu budú na krajskom kole súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúra reprezentovať v kategórii A Jozef Strapec z 3. C triedy a v kategórii B Timotej Leginus z 2. C triedy. Výhercom srdečne blahoželáme a držíme im prsty v ďalšej časti súťaže.