Divadelné predstavenie November 1989

Výrok T. Manna: „Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť“ parafrázovali mnohí, no vôbec mu to neuberá na aktuálnosti. Mnohé udalosti z našej histórie mladí ľudia poznajú len povrchne alebo vôbec, preto sme ocenili ponuku Divadelného centra z Bratislavy pozrieť si inscenáciu pod názvom November 1989 (Sľúbili sme si…), ktorá sa konala v tvrdošínskom kine Javor. Prostredníctvom príbehov troch mladých ľudí inscenácia poukázala na totalitné praktiky bývalého režimu (sledovanie ŠTB, domové prehliadky, obmedzovanie slobody, úteky cez hranice), objasnila pád režimu v roku 1989 a nedokonalú snahu o nastolenie demokratického poriadku. Inscenácia nekončí pred tridsiatimi rokmi, ale v súčasnosti, kedy je  stále dôležité volať po slušnosti a tolerantnej krajine, ktorá si váži slobodu a kritické myslenie. Predstavenie November 1989 sa žiakom a študentom našej školy páčilo. Bolo urobené veľmi pútavou formou, zrozumiteľne vysvetlené udalosti novembra 1989 boli podložené multimediálnou prezentáciou. Aj podľa vyjadrení žiakov prinieslo silné autentické príbehy z našej minulosti a po jeho skončení sa  realizovala diskusia s jeho tvorcami a účinkujúcimi hercami.