Týždeň vedy a techniky

Dňa 11.novembra našu školu v rámci týždňa vedy a techniky navštívili žiaci deviatych ročníkov základných škôl.