iBOBOR

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve. Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Úlohy sa zameriavajú na logické myslenie žiakov a ich schopnosť používať počítač.