Deň školských knižníc

24. október je  Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa od roku 1999 slávi po celom svete každý štvrtý októbrový pondelok. V stovkách školských knižníc po celom Slovensku knihovníci v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a ostatnými členmi školskej komunity realizujú rôzne originálne, vtipné a kreatívne čitateľské aktivity. Ich úsilím je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako sa usilujú, aby každý žiak mohol prispieť svojou inšpiráciou k slávnostnému priebehu osláv a zároveň v ňom mohol prejaviť aj svoj osobný talent. Pridanou hodnotou realizovaných podujatí je rozvoj čitateľských, komunikačných, prezentačných i sociálnych zručnosti žiakov a vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, ktoré budú aj skončení uvedených aktivít navzájom súdržne spolupracovať a podporovať svoje čitateľské návyky a záujmy.

Národné oslavy školských knižníc sú súčasťou 18. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládežek Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2022. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou MŠVVaŠ Slovenskej republiky. Tohoročnou témou národných osláv školských knižníc bolo heslo Ako máme radi našu školskú knižnicu.V našej škole tento ročník niesol pod názvom: Môj deň bez médií, môj deň s knihou. Vyučujúce SJL si pre žiakov pripravili rôzne aktivity (INKOGNITO, DUEL, BURZA KNÍH…), ktoré študenti ocenili ako zaujímavé, zábavné, tvorivé, netradičné a uvítali by ich častejšie aj na iných predmetoch. Veríme, že sme vytvorili v škole príjemnú atmosféru ☺