Sú drogy naozaj nebezpečné?

Takto znie názov prednášky, ktorú absolvovali naši žiaci v dňoch 02.11.2022-03.11.2022 v jedálni školy. Žiaci mali možnosť  dozvedieť sa niečo viac o závislostiach a ich účinkoch na ľudí vďaka našim žiakom Patrikovi a Timotejovi, ktorí si pripravili pre nás skvelú a poučnú prezentáciu v spolupráci s členmi CENACOLO a Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C. Na prednáške sme sa dozvedeli množstvo informácií o možnostiach závislostí i o užívaní drog, ich vplyvu na život a okolie. Na prednáške sme mali možnosť vypočuť si svedectvá Juraja, Lenky i samotných žiakov o drogovej závislosti, či už z vlastnej skúsenosti alebo zo skúsenosti z ich okolia. Vypočuli sme si aj životný príbeh Michala, ktorý kvôli závislosti na hracích automatoch prišiel o svoj majetok a rodinu. Tieto silné príbehy boli pre našich žiakov i učiteľov veľmi poučné a motivujúce. Veríme, že tieto príbehy nás povzbudia, ako odolávať závislostiam a pokušeniam súčasnej doby.